Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Prevenció d'incendis forestals

El municipi de Girona està considerat, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, un municipi amb alt risc d'incendi forestal. No obstant això, el seu medi natural és molt heterogeni, amb zones purament forestals i zones gairebé urbanes.

Aproximadament el 50 % del municipi de Girona és massa forestal, bàsicament alzinars i pinedes. El bosc de Girona es caracteritza per una gran segregació pel que fa a la propietat, ja que únicament al voltant del 3 % és de titularitat municipal.

Podeu consultar el mapa de risc d'incendi en línia al web de la Generalitat de Catalunya.

© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat