Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Planejament

PEIN Gavarres (Pla d'Espais d'Interès Natural de les Gavarres

Més de la meitat del terme municipal de Girona forma part d'aquest gran massís silícic, densament poblat per vegetació mediterrània i en bona part cobert de masses forestals. El fet de ser tan proper a la ciutat, amb la qual comunica per la vall de Sant Daniel i les muntanyes de Sant Miquel de Campdorà, puig Estela i els Àngels, fa que adquireixi un valor afegit de naturalitat i de riquesa forestal. Els grans boscos de surers, alzines, roures, rics en sotabosc mediterrani (galzeran, esbarzer, brucs…), serveixen de refugi a fauna escassa a la comarca, com la fagina, la guilla, el senglar, el mussol banyut, la becada, el duc i desenes de petits ocells de bosc. La gestió de l'espai, ric en fonts, masos, valls i turons, és complexa, bàsicament pel risc constant d'incendis forestals, per la qual cosa un consorci en vehicula els eixos rectors. L'Ajuntament de Girona és membre del Consorci de les Gavarres, juntament amb d'altres ajuntaments i administracions públiques.

En el marc del PEIN s'hi potencien els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca i de turisme rural, s'hi impulsa el desenvolupament dels territoris de la zona per tal d'evitar el despoblament rural i s'hi promouen les activitats descontaminants del medi. A aquests efectes, es prendran les mesures oportunes per assegurar el manteniment d'aquestes activitats tradicionals en les seves condicions actuals i de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos al Pla.

La normativa a l'àmbit del PEIN Gavarres queda establerta a:

Web del Consorci de les Gavarres
Tornar
© 2016 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat