Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Manteniment d'espais

L'Àrea de Medi Natural, a través d'empreses especialitzades, fa el manteniment dels boscos del municipi ubicats principalment en sòl no urbanitzable, així com dels marges de la major part dels rius i rieres que transcorren pel municipi. S'inclou també el manteniment d'un tram de l'Anella Verda, el parc de la Devesa i les hortes de Santa Eugènia. Aquestes tasques són independents de les actuacions puntuals que es duen a terme a les zones forestals, com la creació de franges de defensa contra incendis o l'aclarida de la massa arbòria.

Paral·lelament, per mitjà de subvencions també es contribueix al manteniment d'algunes zones de la ciutat, com és el cas de la millora en el paviment de la Via Verda al seu pas per les hortes de Santa Eugènia, amb una subvenció del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que s'ha dut a terme el darrer trimestre de 2009. Així mateix, el Ministeri d'Obres Públiques ha atorgat els ajuts corresponents al FEOSL (Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local), que s'han invertit, entre d'altres, en actuacions en zones no urbanitzables del municipi, destinats a la prevenció d'incendis forestals, a la retirada de residus i a la millora del paisatge.

En què consisteix

El manteniment dels espais és molt divers en funció dels àmbits on s'efectua. Segons l'objectiu que es pretén aconseguir, pot consistir en un desbrossament periòdic de la vegetació baixa i arbustiva, en la poda d'arbres o en la recollida de residus.

© 2016 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat