Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Comunitat de Regants de la Sèquia Monar

La sèquia Monar és el canal principal per on s'aporta l'aigua de rec a les hortes de Santa Eugènia. Es tracta d'un dels canals més antics de Catalunya i la principal artèria de l'entramat de recs, cursos d'aigua i elements hídrics de Santa Eugènia. Pel seu valor, es fa necessària la constitució, de comú acord dels usuaris i propietaris, d'una comunitat de regants, amb la finalitat de millorar la gestió de l'aigua i facilitar-ne el subministrament, indispensable per continuar desenvolupant l'activitat d'horta a la zona.

Els regants de la sèquia Monar van intentar constituir-se en comunitat de regants l'any 1987. Finalment, se signa l'actual estatut de la Comunitat de Regants de la Sèquia Monar amb data 12 de setembre de 2006, juntament amb l'aprovació del reglament de la comunitat. L'objecte d'aquest estatut és posar al dia i reglamentar les relacions dels hortolans a l'hora de regar, deixant clar que sempre han tingut el dret de fer-ho.

Estatuts de la Comunitat de Regants
Reglament de la Comunitat de Regants
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat