Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Manteniment de l'espai

El manteniment de l'espai de les hortes està adjudicat a la Fundació Ramon Noguera, i inclou les següents tasques:

L'Ajuntament de Girona assumeix una tasca de control i direcció tècnica dels treballs.

Actuacions extraordinàries

© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat