Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Els aiguamolls de les hortes

L'octubre de 2008 es va obrir al públic l'obra de recuperació de les zones humides al parc de les hortes de Santa Eugènia, en terrenys municipals inclosos dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000, d'aproximadament una hectàrea de superfície.

D'aquesta manera es va poder recuperar un espai que va ser dessecat antigament a causa de la conversió de les zones naturals en hortes. Per aconseguir aquest objectiu, es va haver de retirar ferralla, runes i barraques que s'havien anat acumulant a l'indret.

Ubicada a la zona nord-est de les hortes de Santa Eugènia, limitant amb el riu Ter, la zona d'aiguamolls consta de dues basses, una de les quals és d'accés exclusiu per a la fauna i per a tasques de recerca, i l'altra és accessible per a tots els visitants amb un itinerari alternatiu a la via verda, una passarel·la d'accés lliure i diversos miradors per a l'observació de la flora i fauna.

Aquesta actuació va ser executada per la Fundació Onyar-La Selva, mitjançant una subvenció de l'Obra Social La Caixa, que va apostar per invertir en la creació d'un refugi natural per a la fauna de la zona.

© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat