Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Les obres del Tren d'Alta Velocitat a la Devesa

Actualment es duen a terme, al sector nord del parc de la Devesa, les obres per a la construcció d'una sortida d'emergència i de ventilació, un pou d'inspecció de la tuneladora i una estació de bombament de la línia del tren d'alta velocitat a Girona.

L'esmentat projecte està integrat al de la línia d'alta velocitat Madrid - Saragossa - Barcelona - frontera francesa. Està vinculat, a més, al soterrament de la línia del tren convencional que actualment passa pel viaducte que ha caracteritzat la imatge urbana de la ciutat durant les últimes dècades.

La línia d'alta velocitat disposarà d'una sortida d'emergència cada 500 m, aproximadament, per permetre l'evacuació de persones i l'entrada d'aire exterior cap al túnel.

El traçat de la línia travessa el parc de la Devesa en sentit sud-nord i situa la sortida d'emergència en el punt quilomètric 303.

Per a més informació relativa al tren d'alta velocitat, consulteu el web El pas del tren per Girona.

El pas del tren per Girona
Plànol d'afectació de les obres a la Devesa
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat