Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Pla de Gestió de l'arbrat del Parc de la Devesa de Girona

El Pla de Gestió de l'Arbrat del Parc de la Devesa de Girona va ser aprovat definitivament per Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d'abril de 2011. El pla, elaborat pels serveis tècnics municipals de Medi Natural amb les empreses Moix, Jardineria Sant Narcís, Josep Selga i Josep Maria Riba, estableix els criteris de protecció de l'arbrat, els criteris de la gestió en quant a substitució i tractament del sòl, així com els criteris per futures actuacions d'urbanització.

Pla de Gestió de l'arbrat del Parc de la Devesa de Girona
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat