Perills de les xarxes socials: grooming i ciberbulling Ref.: 357

Definició de Grooming i Ciberbullyng. Com detectem aquestes pràctiques. Estratègies de prevenció. Coneixement de casos que ens ajuden a dibuixar la realitat d’aquestes pràctiques.

A 5è i 6è es recomana: Itinerari de benestar emocional: Juul, què t'ha passat

A 1r ESO es recomana: Itinerari prevenció dels mals usos de les TIC: Salutacció digital

 

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'autoestima, autocontrol i autorevelació.   

 

 •   Material didàctic: vídeos i tècniques de dramatització
A qui s'adreça: cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari: durant el curs escolar
Durada aproximada: 1 sessió d'1 hora i 30 minuts.

Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 50 €/sessió
Objectius:
 • Conscienciar sobre la problemàtica del grooming i ciberbullying.
 • Conèixer les estratègies del groomer i els motius de la víctima per contactar amb ell.
 • Conèixer les emocions de cadascun dels rols participants en el ciberbullying: víctima, assetjat i espectador.
 • Conèixer les principals manifestacions del ciberbullying.
 • Establir les estratègies de prevenció.
 • Com detectar el ciberbullying.
 • Saber com actuar davant un cas de ciberbullying.
 • Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Més informació: www.esferagirona.org
  Organitza: Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
  Tancar finestra