Jo i la meva responsabilitat. Afrontem les conductes disruptives i desadaptatives Ref.: 350

Taller dirigit a treballar el maneig de les conductes disruptives a l'aula. Recurs i instrument fonamental i complementari d'intervenció al propi centre educatiu, que possibiliti una millora de les condicions de convivència entre l'alumnat i una oportunitat en l'oferta d'alternatives que a l'alumnat amb conductes disruptivas se'ls ve oferint des dels propis centres educatius. 

Es recomana: Itinerari de benestar emocional

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'assertivitat, respecte, responsabilitat personal. 

 • Material didàctic: tècniques operants. Tecniques de role playing i vivencials
A qui s'adreça: 1r curs i 5è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari: durant el curs escolar
Durada aproximada: 3 sessions de 50 minuts cadascuna.

Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 150 € / les 3 sessions
Objectius:
 • Reduir conductes disruptives i millorar la convivència al centre.
 • Ajudar a desenvolupar competències i habilitades socials.
 • Treballar el respecte i les normes en grup.
 • Reduir factors de risc.
 • Desenvolupar valors grupals que ajudin a la bona convivència i a minorar entre tots les conductes que interfereixen en aquest bon clima.
 • Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 60 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Més informació: www.esferagirona.org
  Organitza: Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
  Tancar finestra