Parlem de secrets. Prevenció i detecció en l'abús a menors Ref.: 349

L’abús sexual infantil és un tipus de maltractament molt greu ja que afecta els menors en una etapa de la seva vida especialment vulnerable. L’abús sexual té greus efectes en el desenvolupament personal de l’infant i les seves seqüeles es poden estendre fins a l’edat adulta. És per això que cal tractar aquest problema social des de diferents àmbits: familiar, educatiu., sanitari etc.En l’àmbit educatiu, s’ha de treballar per la prevenció, donant eines als alumnes per reconèixer, evitar i denunciar una situació d'abús sexual. Amb aquesta finalitat es proposa un taller orientat tant a professors com a l'alumnat a l'hora de prevenir i detectar abusos sexuals a la infància. 

Es recomana: Itinerari d'educació sexoafectiva

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del sentiment de seguretat, protecció, autoestima, sexualitat. 

 •   Material didàctic: vídeos i tècniques de dramatització
A qui s'adreça: 6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari: durant el curs escolar
Durada aproximada: 2 sessions d'1 hora 30 minuts cadascuna, una orientada als docents i l'altra a l'alumnat.

Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 100 €
Objectius: PER ALUMNES I DOCENTS
 • Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils.
 • Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
 • Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors.

  PER DOCENTS
 • Donar seguretat als docents: estratègies davant les sospites i davant el relat d’abusos.
 • Incidir en els protocols i circuits que s’han de seguir en el moment que es coneix la existència de l’abús sexual infantil. Com intervenim amb la família.

  PER ALUMNAT
 • Identificar situacions d'abús.
 • Conèixer eines i estratègies de protección. La Resiliencia
 • Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Més informació: www.esferagirona.org
  Organitza: Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
  Tancar finestra