El sexting: quins són els seus riscos? Ref.: 347

Taller on es treballaran: conceptualitzar què és el sexting, com detectar aquesta pràctica, estratègies de prevenció, coneixement de casos que ens ajuden a dibuixar la realitat d’aquestes pràctica.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'autocontrol, l'autoestima, els límits i la protecció.  

 • Material didàctic: vídeos, tècniques de dramatització
A qui s'adreça: cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari: durant el curs escolar
Durada aproximada: sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores

Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 50 €/sessió
Objectius:
 • Conèixer en profunditat què és el sexting.
 • Identificar els riscos associats a la pràctica del sexting.
 • Esbrinar les causes de la creixent difusió d'aquest fenomen entre els més joves.
 • Treballar la prevenció del sexting.
 • Establir la importància de les conseqüències que es deriven de la producció i reproducció del sexting.
 • Conèixer les pautes per a la prevenció del sexting.
 • Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Més informació: www.esferagirona.org
  Organitza: Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
  Tancar finestra