Estima't i t'estimaran. Violència de gènere entre els adolescents Ref.: 346

Aquest taller està orientat perquè d’alguna manera els alumnes puguin prendre consciència en relació amb les formes de violència de gènere que poden estar vivint algunes noies adolescents i/o joves en les seves primeres relacions de parella. No volem centrar-nos només en les relacions heterosexuals, no obstant això, i no volent que sigui una excusa, es fa complicat abastar tot el ventall de les parelles existents i les possibles formes de violència que puguin existir en cadascuna d'elles. 

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte, autoestima, empatia, autocontrol. 

 •   Material didàctic: power-point, fitxes didàctiques, vídeos i tècniques de dramatització
A qui s'adreça: cicle superior d'educació primària, 1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari: durant el curs escolar
Durada aproximada: sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores

Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 50 €/sessió
Objectius:
 • Conèixer les idees prèvies que tenen entorn de l'amor romàntic i la sexualitat.
 • Crear un espai propici per seguir aprofundint en la temàtica, partint de les idees prèvies.
 • Repensar aquelles formes de discriminació que es viuen en les parelles per poder treballar en la seva eradicació.
 • Donar pautes per detectar possibles formes de violència de gènere.
 • Visibilitzar quotidianitats discriminatòries en les relacions de festeig, bandejant alguns mites existents sobre el «concepte d'amor romàntic».
 • Obrir canals de comunicació entre les noies i nois adolescents per possibilitar els canvis des de «dins», això és, replantejar les relacions afectiu-sexuals de l'adolescència des de les seves realitats

 • Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Més informació: www.esferagirona.org
  Organitza: Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
  Tancar finestra