La Caseta- Llistat de recursos educatius

Resultats del cercador: es mostren 413 activitats, de 413 disponibles.

1 - Visites a serveis ciutadans: la potabilitzadora d'aigua

És una visita guiada a la planta potabilitzadora per mostrar el tractament de l'aigua dels nostres rius, que inicialment no reuneix les condicions sanitàries per ser consumida, perquè arribi a ésser potable. Aprofitant la instal·lació d’unes plaques solars a la planta potabilitzadora, es complementa l’activitat amb una explicació sobre l’aprofitament de l’energia solar per a la generació d’energia.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'estalvi, esperit crític i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Conèixer com es realitza a Girona la canalització, la potabilització i el transport de l'aigua fins que arriba a ser consumida. Entendre la importància de la planta potabilitzadora. Prendre actituds conscients i responsables de cara a l'estalvi d'aigua.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts. Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any, dimarts i dijous, matí (a partir de les 09.00h)
Lloc:Planta potabilitadora d'aigua de Montfullà
Preu:Gratuït per als grups de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix i Quart. 71,5€ per als grups de fora Girona
Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona. La Caseta-Serveis Educatius, en col·laboració amb Aigües Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

2 - Visites a serveis ciutadans: la deixalleria

És una visita guiada a la deixalleria per mostrar com podem utilitzar aquest servei, quins productes poden ser admesos i quin destí tindran un cop recollits. Planteja la importància de la recollida selectiva i la problemàtica dels residus especials. L’alumnat pot dur materials diversos de rebuig per dipositar en els diferents contenidors de la deixalleria. Per aquesta activitat es pot demanar el Joc del Metall en préstec

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reciclatge, estalvi i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Conèixer els residus sòlids urbans i la problemàtica que comporten. Comprendre la importància de la recuperació i la recollida selectiva. Conèixer la composició de les deixalles i els materials que poden ésser admesos a la deixalleria, i quin destí tindran aquests productes. Prendre consciència de la importància de les actituds individuals per contribuir a reduir la producció de residus. Potenciar els hàbits de recuperació, reciclatge i estalvi.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a dissabte, de 10 h a 20 h; diumenges, de 10 h a 14 h; festius entre setmana, tancat
Lloc:Deixalleria de Girona. Carrer Joan Torró i Cabratosa, 7 (Mas Xirgu). Com arribar-hi: L5
Preu:Gratuït per als grups de Girona. 47,75€ per als grups de fora Girona
Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona, La Caseta-Serveis Educatius, en col·laboració amb Serveis Municipals de Neteja de Girona SA

3 - Visita a serveis ciutadans: la planta de triatge d'envasos

 És una visita guiada a la planta de triatge de Celrà per observar com es trien i es seleccionen els diferents tipus d’envasos lleugers (llaunes, brics i diferents tipus de plàstic) que han estat prèviament recollits selectivament en els contenidors grocs.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reciclatge, estalvi i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Sensibilitzar sobre la problemàtica de la generació de residus municipals i sobre la gran quantitat d'envasos que generem. Mostrar els beneficis de la separació en origen dels residus produïts a la nostra ciutat. Conèixer com es trien els envasos (llaunes, brics i els diferents plàstics) per al seu posterior reciclatge, que facilita l'estalvi d'energia i de matèries primeres, i redueix la contaminació. Donar a conèixer el funcionament de la planta de triatge d'envasos lleugers i la seva finalitat última. Conscienciar del bon ús del contenidor per evitar residus impropis i millorar el sistema de triatge i recuperació dels materials.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults.
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant el curs escolar, dimarts de 8h a 13h, dilluns o dijous a la tarda
Lloc:Planta de triatge de Celrà.
Preu:Gratuït pels grups de Girona, Celrà i Vilablareix. 58,08 €/grup pels grups fora d’aquests municipis
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:TIRGI. Tècniques i recuperacions del Gironès amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

4 - Visites a serveis ciutadans: la depuradora d'aigües residuals

És una visita guiada a la planta depuradora per mostrar quin recorregut fa l'aigua que utilitzem a les nostres cases i quin tractament es fa d'aquesta aigua abans de tornar-la al riu.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'estalvi, esperit crític i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Conèixer com es realitza la depuraació de les aigües residuals. Entendre la importància de la planta depuradora. Prendre actituds conscients i responsables de cara a l'estalvi d'aigua. Prendre actituds conscients i responsables de cara a l'ús que en fem de l'aigua.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts. Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a dijous, al matí
Lloc:Depuradora d'aigües residuals. Paratge de Campdorà s/n
Preu: Gratuït per als grups de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix, Fornells, Aiguaviva i Palol de Rebardit. 71,5€ per als grups de fora Girona
Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona, La Caseta-Serveis Educatius, en col·laboració amb TRARGISA

5 - Visites a serveis ciutadans: l'Ajuntament

És una visita guiada a l'Ajuntament de Girona per donar a conèixer l'edifici i entendre com s'organitza i com manté i potencia tot l'entrellat de serveis que fa que la ciutat funcioni. Es proposa un treball previ a la visita per comprendre el procés electoral i la participació democràtica a partir d'uns jocs de simulació a l'aula i que acabaran amb un simulacre de ple al Saló de Sessions guiat per l'educador o educadora. Hi ha dos nivells en funció de l'edat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de participació, civisme i treball en equip.

Objetius:Conèixer les formes de participació democràtiques. Conèixer l'organització del servei que fa que funcioni la ciutat. Observar i conèixer l'edifici de l'Ajuntament i la seva història. Valorar el dret a la informació i la participació.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any, de dilluns a divendres, matins
Lloc:Ajuntament de Girona. Pl. del Vi, 1. Com arribar-hi: L1 i L9.
Preu:Gratuït per als grups de Girona.71,5€ per als grups de fora Girona
Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

6 - Visites a serveis ciutadans: el Teatre Municipal

És una visita guiada per dins el teatre que fa possible conèixer el valor artístic i històric de l’edifici, i apropa els nois i les noies al fet teatral. La visita es farà des de la perspectiva de la persona espectadora, de les persones que hi treballen i de les que hi actuen, i s'adequarà al nivell del grup.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, treball en equip i empatia.

Objetius:Conèixer el fet teatral com a expressió cultural i social. Descobrir la història i l'arquitectura del Teatre Municipal. Conèixer i valorar els oficis i elements que fan possible el teatre. Respectar i apreciar la incidència d'aquest teatre en la vida cultural de la ciutat.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Els dilluns, a partir de gener de 2020 (Es pot reservar dia i hora a l'inici del curs escolar)
Lloc:Teatre Municipal. Pl. del Vi, 1. Com arribar-hi: L1 i L9.
Preu:Gratuït per als grups de Girona. 71,5€ per als grups de fora Girona
Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 54 0200665087 una setmana abans de l'activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866. Teatre Municipal www.girona.cat/teatremunicipal
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal

7 - Visites a serveis ciutadans: el mercat municipal

És una visita guiada al Mercat Municipal per mostrar-ne el funcionament i tot allò que representa com a punt de distribució d'aliments a la ciutat, veure com el mercat és un lloc d'intercanvi i de trobada i com ha canviat al llarg del temps.

Amb aquesta activitat es volen treballar el valor pel propi cos i els valors de reflexió, sentit crític i conducta responsable en relació a l'alimentació.

Objetius:Conèixer la procedència i el camí que fan els aliments abans no arriben a casa nostra. Observar i diferenciar les característiques dels diferents aliments. Conèixer els antecedents històrics, de l'intercanvi al mercat. Apreciar les diferents sensacions que ens ofereix el mercat: colors, olors, sons... Valorar el servei i les relacions humanes que engendra i se'n deriven.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any, preferentment dijous matí
Lloc:Mercat Municipal. Pl. Francesc Calvet i Rubalcaba, 15. Com arribar-hi: L1 i L6.
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius, en col·laboració amb l'Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat de Girona

8 - Visites a serveis ciutadans: l'Arxiu Municipal i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Visita guiada a l’Arxiu Municipal i al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Està pensada per donar a conèixer el lloc on es tracten, conserven i difonen els documents, tant els que produeix l’Ajuntament com els particulars. I també per entendre les diferències entre arxiu i biblioteca, com s’ha originat l’arxiu, quins documents s’hi poden trobar i quina informació es pot obtenir a partir de la documentació.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte pel patrimoni cultural, dret d'accés a la informació i al coneixement i respecte als valors democràtics i de participació.

Objetius:Conèixer l'Arxiu Municipal i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge com a equipament d'ús públic. Entendre el contingut i el funcionament de l'Arxiu Municipal i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Aprendre a observar i reconèixer els documents com a fonts d'informació i d'estudi. Desvetllar el respecte pel patrimoni escrit, fotogràfic i audiovisual.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat.
Condicions:Durada aproximada: d'1 hora a 1 hora i 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe (preferiblement màxim 25 persones)
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres, de 9 h a 13.30 h
Lloc:Arxiu Municipal de Girona (Arxiu Històric de la Ciutat). Pl. Institut Vell, 1. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L8 i L9.
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's a l'Arxiu Municipal per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 221 545 . arxiumunicipal@ajgirona.cat
Per a més informació:Arxiu Municipal de Girona (Arxiu Històric de la Ciutat). www.girona.cat/sgdap. Tel. 972 221 545 - arxiumunicipal@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

9 - Visites a serveis ciutadans: la deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil és un petit centre de recuperació de residus que se situa alternativament a cada barri de la ciutat. Només poden utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars. Cada centre educatiu podrà demanar una visita a la deixalleria durant els dies que estigui situada a prop del centre. La visita serà conduïda per un educador o educadora que plantejarà la importància de la recollida selectiva i com utilitzar correctament aquest servei.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reciclatge, estalvi i responsabilitat amb el medi.

Més informació

Objetius:Conèixer el servei de la deixalleria mòbil i com utilitzar aquest servei correctament. Comprendre la importància de la recollida selectiva. Conèixer la composició de les deixalles i els materials que poden ser admesos a la deixalleria. Prendre consciència de la importància de les actituds de consum responsable. Potenciar els hàbits de recuperació, reciclatge i estalvi.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Els divendres de 10 h a 13.30 h, durant el curs escolar
Lloc:L'espai urbà més proper al centre educatiu on estigui situada la deixalleria mòbil
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta -Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès.

10 - Visites a serveis ciutadans: les biblioteques municipals de Girona

P4 i P5. Es fa una visita guiada a la biblioteca per tal de mostrar-ne de forma amena el funcionament: com s’organitza, activitats i serveis. Durant la visita s’explica un conte per fomentar la lectura. 3r i 4t de primària. Es fa una visita a la biblioteca i a partir d’una dinàmica els i les alumnes fan de crítics literaris i valoren diferents àlbums il·lustrats. 1r i 2n d’ESO. Es fa una visita guiada a la biblioteca i s’aprèn a utilitzar el catàleg de la biblioteca a partir d’una dinàmica en què cal posar en pràctica les habilitats de cercar informació per resoldre un misteri.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i participació.

Objetius:Promoure el coneixement i l'ús de les biblioteques públiques de Girona i del seu fons. Entendre que la biblioteca és un espai de formació i lleure. Promoure l’hàbit lector.
Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil, 3r i 4t d'educació primària, 1r i 2n d'educació secundària obligatòria. Per als grups no indicats, posar-se en contacte amb la biblioteca corresponent
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:Durant el curs escolarde dilluns a divendres de 9.30 h a 12.30 h (Biblioteca Ernest Lluch només dimarts)
Lloc:Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46. 17007 Girona (L5). Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l’Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
Preu:Gratuït per als grups de Girona. 47,75€ per als grups de fora de Girona.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius Tel. 972 221 866, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
Ho organitza:Biblioteques de Girona

11 - Visites a serveis ciutadans: la biblioteca escolar Montfollet

Visita guiada a la biblioteca per tal de mostrar de forma amena el funcionament de la biblioteca: com s'organitza, activitats, serveis. Es complementa amb una activitat relacionada amb el que s'ha vist a la mateixa biblioteca. També s'incideix en com utilitzar el catàleg i en com buscar en les eines bàsiques d'informació.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

Objetius:Saber què podem trobar en qualsevol biblioteca. Aprendre on i com trobar qualsevol material i informació. Entendre que la biblioteca és un espai de formació i lleure. Conèixer els serveis que ofereix la biblioteca. Conèixer la biblioteca escolar Montfollet.
Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil i educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:Durant el curs escolar, els dimecres de 15:30 a 16.30 h
Lloc:Biblioteca Escolar Oberta al Barri Montfollet. Carrer Montfalgars, 4. 17006 Girona. Com arribar-hi: L3, L4 i L7
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:Servei Municipal de Biblioteques. Recursos Educatius. Tel. 972 232 715 - bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
Ho organitza:Biblioteques de Girona

12 - Visita a la Biblioteca Carles Rahola

Visita guiada a mida per tal de mostrar de forma amena el funcionament de la biblioteca. Pels més petits, des de les llars d'infants fins als alumnes de P5, se'ls explica un conte d'una durada aproximada de 15 min. i de forma molt bàsica, se'ls ensenya què és una biblioteca. Per a primària i secundària es fa un recorregut per les instal•lacions, se'ls dóna a conèixer la seva organització, la normativa. les activitats, els serveis, el funcionament del catàleg, com cercar informació i com està distribuït el fons. Tot això dependrà del cicle que ho demani. Amb aquesta activitat es vol facilitar l'aprenentatge en l'ús de la informació, estimular la imaginació i la creativitat i el respecte al torn de paraula i tenir cura del material de la biblioteca

Objetius:Fomentar la lectura. Saber moure's amb autonomia per la biblioteca. Entendre que la biblioteca és un espai de formació i lleure.
Adreçat a:1r cicle d’educació infantil (2 anys), 2n cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, matins de 10h a 11h
Lloc:Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4C. 17002 Girona. Com arribar-hi: L1, L8, L10, L11
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: bpgirona.infantil@gencat.cat
Per a més informació:Biblioteca Carles Rahola. bpgirona.infantil@gencat.cat
Ho organitza:Biblioteca Carles Rahola. Col·labora Ajuntament de Girona

13 - Visites a serveis ciutadans: l'autobús urbà

L’activitat comença amb una sessió a l’escola on l’educador o educadora reflexiona junt amb l’alumnat sobre l’ús sostenible del transport públic dins la ciutat i els seus diferents avantatges. A continuació, el grup agafarà l’autobús de línia regular a la parada més pròxima a l’escola i farà un petit trajecte on l’educador o educadora aprofitarà per explicar les normes bàsiques per pujar a un autobús, promoure hàbits saludables i sostenibles, actituds, etc. Amb  l’activitat es treballa per tal que  l’alumnat conegui com funcionen els autobusos urbans  habitualment i les possibilitats que ofereixen realment per traslladar-se d’un indret a l’altre de la ciutat. A més a més de conscienciar-los en el paper que té la ciutadania en la cura del medi ambient i la reducció de les emissions.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, convivència i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Valorar la utilització del transport públic per la ciutat com un mitjà de menor impacte mediambiental que els vehicles particulars. Fomentar l’adquisició d’hàbits i pautes de conducta que contribueixin a crear una ciutat millor i més sostenible. Prendre consciència de les normes necessàries de seguretat en la utilització del transport públic. Conèixer alguns barris de la ciutat des d’una perspectiva diferent.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Al propi centre escolar i als carrers de la ciutat
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona

14 - Orienta't a Els Químics Espai Jove

Visita a l’equipament Els Químics Espai Jove a càrrec d’un tècnic/a del seu servei d’informació juvenil. La visita segueix un recorregut amb el que es pretén que els alumnes descobreixin aquest equipament i els seus serveis, que els permetran informar-se de tots els temes que els interessen i assessorar-se sobre les qüestions que els preocupen com són la informació juvenil, formació, treball, habitatge, participació, mobilitat, etc. L’activitat es realitzarà durant un matí als Químics Espai Jove i es divideix en dues parts: 1a part: Visita guiada a Els Químics Espai Jove (obligatòria), 2a part: Dinàmica sobre orientació acadèmica (a escollir en el moment de concretar la visita).

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empoderament, igualtat d'oportunitats i creixement personal.

Objetius:Apropar la información als joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització. Poder arribar i donar a conèixer els nostres serveis al màxim de joves possibles. Mitjançant les dinàmiques conèixer amb profunditat els camins formatius existents del sistema educatius actual i quina és l'opció que millor s’adapta a cada jove; fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins el seu àmbit més proper i durant tot el seu procés formatiu i personal.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres, matins de 9 h a 14 h
Lloc:Els Químics Espai Jove. Carrer Caldes de Montbui, 106 17003 Girona. Com arribar-hi: L1, L11 i L8
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel. 972 417 394. eortizv@ajgirona.cat
Per a més informació:Els Químics Espai Jove - Secció de Joventut. Carrer Caldes de Montbui, 106 17003 Girona. Tel. 972 417 394. quimics@ajgirona.cat - www.girona.cat/quimics - Eduard Ortiz eortiz@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Els Químics Espai Jove

15 - Orienta't a L'Estació Espai Jove

Visita a l'equipament L’Estació Espai Jove a càrrec d'un tècnic/a del servei d'informació juvenil. La visita segueix un recorregut amb el que es pretén que els alumnes descobreixin aquest equipament i els seus serveis, que els permetran informar-se de tots els temes que els interessen i assessorar-se sobre les qüestions que els preocupen com són la informació juvenil, formació, treball, habitatge, participació, mobilitat, etc. L'activitat es realitzarà durant tot un matí a L'Estació Espai Jove i es divideix en dues parts: 1a part. Visita guiada a L'Estació Espai Jove (obligatòria). 2a part. Dinàmica sobre orientació laboral (a escollir en el moment de concretar la visita).

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empoderament, creixement personal i proactivitat.

Objetius:Apropar la informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització. Poder arribar i donar a conèixer els nostres serveis al màxim de joves possibles. Mitjançant les dinàmiques, aconseguir, conèixer i definir el nostre objectiu professional; posar de relleu les necessitats formatives i competencials que exigeix actualment el mercat laboral als joves; fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins el seu àmbit més proper i durant tot el seu procés formatiu i personal.
Adreçat a:Educació secundària postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, els matins de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Lloc:L'Estació Espai Jove (Carrer Santa Eugènia, 17. Girona). Com arribar-hi: L3, L4 i L5
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel. 972 220 070. eortizv@ajgirona.cat
Per a més informació:L'Estació Espai Jove. Sta. Eugènia, 17. 17005 Girona. Tel. 972 220 070. estacio@ajgirona.cat - www.girona.cat/estacio
Ho organitza:Ajuntament de Girona - L'Estació Espai Jove

16 - Vols viure una experiència a l'estranger?

La visita consisteix en una sessió informativa a càrrec del Servei de Mobilitat Internacional de L'Estació Espai Jove, on a través de dinàmiques participatives us donarem a conèixer diferents recursos i oportunitats per marxar a l'estranger. En aquesta sessió us podem informar i orientar perquè visqueu una experiència a l’estranger que s’ajusti al que esteu buscant. Al llarg de la sessió presentarem diferents opcions de mobilitat internacional: millora d'idiomes, formació, feina, pràctiques, voluntariat, viatges, projectes juvenils. 

 Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'apoderament, iniciativa i autoconeixement.

Objetius:Apropar la informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització. Poder arribar i donar a conèixer el Servei de Mobilitat Internacional de L’Estació Espai Jove al màxim de joves possibles. Conèixer amb profunditat les diferents opcions de mobilitat internacional; fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins el seu àmbit més proper i durant tot el seu procés formatiu i personal; i facilitar i fomentar la mobilitat internacional i els intercanvis entre joves i entitats juvenils.
Adreçat a:Educació secundària postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:L'Estació Espai Jove (Carrer Santa Eugènia, 17. Girona). Com arribar-hi: L3, L4 i L5
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel. 972 220 070. naila.freixes@ajgirona.cat
Per a més informació:L'Estació Espai Jove. Sta. Eugènia, 17. 17005 Girona. Tel. 972 220 070. estacio@ajgirona.cat - www.girona.cat/estacio
Ho organitza:Ajuntament de Girona - L'Estació Espai Jove

17 - Joc d’orientació per a joves per descobrir el Centre Cívic Sta Eugènia i el seu entorn més proper

A través d’un joc d’orientació per grups, pel Centre Cívic Sta Eugènia i el seu entorn més proper (Marfà, Biblioteca, Hortes de Sta Eugènia,...), descobrirem amb la resolució de cada pista guiada, un indret, un espai o un equipament diferent, amb la intenció de teixir un coneixement de la història i dels usos actuals, d’una part del nostre barri. L’activitat es realitza amb un educador de suport i té com a material didàctic un dossier per al professorat, guió de l'activitat i llibret amb la programació de Cursos i Tallers 2019-2020.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'esforç, motivació, cooperació, col·laboració, respecte i convivència, participació i relacions socials.

Objetius:Conèixer el nostre centre cívic més proper i el seu entorn. Conèixer la història i què s’hi fa als equipaments i als racons que descobrirem, així com els serveis que hi ha ubicats. Saber què es fa en els centre cívics per a contribuir a la promoció personal i de col.lectius i a la cohesió social d’un barri, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de Girona
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es prioritzen els centres del barri de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Activitat només adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari:Durant el curs escolar els dijous matí d'11 h a 12 h (hi ha un marge de mobilitat d'una mitja hora)
Lloc:Centre Cívic Santa Eugènia. Carrer Santa Eugènia, 146. Com arribar-hi: L3
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Sta. Eugènia per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 245 111
Per a més informació:Centre Cívic Santa Eugènia. Tel. 972 245 111. ccsantaeugenia@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Santa Eugènia

18 - Escacs al Centre Cívic Santa Eugènia!

Visita al Centre Cívic Santa Eugènia i coneixement general dels espais i activitats que s’hi realitzen, amb especial èmfasis en els aspectes relacionals i de promoció personal. Descoberta  de les dinàmiques de programació (cursos i tallers) a través de l’activitat que duen a terme les associacions al centre. En aquesta ocasió ho farem a través del Club d’Escacs Sta. Eugènia. Aquesta entitat porta 23 anys treballant al territori! Aprendrem nocions generals sobre aquest esport, així com també,  a organitzar un campionat d’escacs. A través d’aquesta activitat descobrirem els valors que proporciona la pràctica d’aquest noble esport. L’activitat es realitza amb educadors de suport i té com a material didàctic el llibret amb la programació de Cursos i Tallers 2019-2020, tríptic Club Escacs Santa Eugènia.

 

Objetius:Saber què es fa als centres cívics per a la contribució de la promoció personal, de col·lectius, i per la cohesió social mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials. Entendre el teixit associatiu com a motor dinamitzador de les relacions i de transformació als barris. Apropar els nens al món dels escacs i als seus valors. Fer-nos una idea de l’activitat que realitza diàriament el Club d’escacs, així com, de l’activitat concreta de l’organització d’un campionat.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres de Girona
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es prioritzen els centres del barri de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Activitat només adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari:Durant el curs escolar, els dimarts matí d'11 a 12h (hi ha un marge de mobilitat d'una mitja hora)
Lloc:Centre Cívic Santa Eugènia. Carrer Santa Eugènia, 146 Com arribar-hi: L3
Preu:15 €/grup (gratuït pels centres educatius de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla)
Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Sta. Eugènia per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 245 111
Per a més informació:Centre Cívic Santa Eugènia. Tel. 972 245 111. ccsantaeugenia@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Santa Eugènia i Club d'escacs Santa Eugènia

19 - Jugant, descobrim el Centre Cívic Santa Eugènia!

A través de l’activitat dinàmica d’un joc de pistes pel Centre Cívic, coneixerem tot allò que hi passa, els diferents serveis que s’hi ubiquen, els diversos espais de l’equipament i els seus possibles usos, les activitats i tallers que es realitzen, i reflexionarem sobre la funció i utilitat d’un equipament d’aquestes característiques en la vida social del barri. L’activitat es realitza amb un educador de suport i té com a material didàctic el llibret amb la programació de Cursos i Tallers 2019-2020.

Objetius:Conèixer el Centre Cívic de Santa Eugènia (aules, serveis, activitats, etc). Entendre la importància de l’equipament com espai obert de participació i relació ciutadana per a la millora de la cohesió social i la promoció del teixit associatiu i la cultura. Apropar el Centre als més petits per a establir-hi vincle de forma lúdica.
Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària dels centres de Girona
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es prioritzen els centres del barri de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Activitat només adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari:Durant el curs escolar els dijous matí d'11 h a 12 h (hi ha un marge de mobilitat d'una mitja hora)
Lloc:Centre Cívic Santa Eugènia. Carrer Santa Eugènia, 146. Com arribar-hi: L3
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Sta. Eugènia per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 245 111
Per a més informació:Centre Cívic Santa Eugènia. Tel. 972 245 111. ccsantaeugenia@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Santa Eugènia

20 - Jugant, descobrim la història de Girona Est

Un taller d’una hora i mitja aproximadament on la dinàmica d’un joc ens portarà a descobrir la història dels barris que formen Girona Est. Com es van formar, quina és la història de la vida social dels barris i quins elements ens fan de testimonis. Un treball en equip que mitjançant l’estratègia i la creativitat ens portarà un equilibri de cooperació que aconseguirem a través del joc. Divertir-se per aprendre i aprendre per divertir-se. L’activitat es realitza amb un educador de suport.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement de la història, diversitat cultural, civisme,participació, convivència i col·laboració.

Objetius:Conèixer la història dels barris del Sector Est de Girona. Entendre la importància de la història com a testimoni del present, potenciar la participació i relació ciutadana per a la millora de la cohesió social i el respecte pel nostre entorn. Apropar el Centre als més petits per a establir-hi vincle de forma lúdica.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es prioritzen els centres del barri de Mas Ramada, Vila-Roja, Font de la Pòlvora i Grup Sant Daniel
Calendari:Durant el curs escolar, cal demanar hora
Lloc:Centre Cívic Onyar. C. Camp de la Plana, 13. 17004 Girona
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Onyar per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel.972 213 603 . cconyar@ajgirona.cat .
Per a més informació:La Caseta- Serveis Educatius. Tel. 972 221 866 - Centre Cívic Onyar. 972 213 603. cconyar@ajgirona.cat .
Ho organitza:Centre Cívic Onyar- Ajuntament de Girona

21 - Enxarxem-nos! Junts fem més i millor (iniciació a la pràctica assembleària)

Coneixerem la vesant associativa i el treball comunitari que es dóna dins un centre cívic, a través d’un cas pràctic. Amb una dinàmica de simulació de reunió, aprendrem com diferents entitats socials dins una taula de treball comunitari, aborden el disseny d’un projecte per a fer front a una necessitat detectada al barri. Es dividirà el grup classe en subgrups, on cadascú d’ells agafarà el rol d’una entitat del barri diferent, i es presentarà una problemàtica diagnosticada. Cada entitat dins la seva lògica proposarà com actuar, i hauran d’arribar a un consens de manera participativa, per a proposar una actuació comunitària, per abordar la resolució del conflicte. El cas pràctic plantejat serà entorn una necessitat per a joves al barri, per a motivar la seva participació i interès. L’activitat es realitza amb educadors de suport i té com a material didàctic un dossier per al professorat, fitxes de treball i power-point.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència i col·laboració, solidaritat, altruisme, promoció comunitària, teixit associatiu, responsabilitat col·lectiva, desenvolupament de la maduresa i sentit crític, prendre decisions, respecte, principis assamblearis i participatius...

Objetius:Conèixer el Centre Cívic de Santa Eugènia, i en concret la dinàmica associativa i el treball comunitari que s’hi fa. Entendre el teixit associatiu com a motor dinamitzador de les relacions i de transformació als barris. Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global. Conèixer el funcionament d’una entitat social. Conèixer com es generen processos d’interacció social i d’identificació col.lectiva. Aprendre dinàmiques assembleàries de treball comunitari, i com proposar de manera conjunta la resolució d’una necessitat detectada.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i secundària postobligatòria dels centres educatius de Girona
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es prioritzen els centres del barri de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Activitat només adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona
Calendari:Durant el curs escolar els dijous matí d'11 h a 12 h (hi ha un marge de mobilitat d'una mitja hora)
Lloc:Centre Cívic Santa Eugènia. Carrer Santa Eugènia, 146. Com arribar-hi: L3
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Sta. Eugènia per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 245 111
Per a més informació:Centre Cívic Santa Eugènia. Tel. 972 245 111. ccsantaeugenia@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Santa Eugènia

22 - Visites a serveis ciutadans. La Policia Municipal de Girona

Visita a les depedències de la Policia Municipal de Girona, es comença fent una xerrada on s'explica què fem i com ens organitzem i després iniciem una visita per les dependències i acabem al garatge mostrant els vehicles policials. Finalment la Unitat Canina fa una exhibició.  Per aquesta activitat es disposa d'una presentació Power-Point.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància, respecte, autonomia i adquirir consciència ciutadana.

Objetius:Donar a conèixer tant les dependències de la Policia Municipal de Girona com les diferents tasques, funcions i especialitats que realitza aquest cos de Policia.
Adreçat a:Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults dels centres educatius de la ciutat.
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, de dilluns a divendres, matins.
Lloc:Dependències de la Policia Municipal de Girona, carrer Bacià núm. 4. Girona. Com arribar-hi: L3 i L5
Preu:Gratuït
Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
Per a més informació:Policia Municipal Girona. Tel. 972 010 217. programes.pm@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Policia Municipal

23 - Visita a les Dependències Policials del Cos de Mossos d'Esquadra

Visita a les dependències policials de l'Edifici Santa Caterina de Girona, on es realitzarà un recorregut i s'explicarà el funcionament de les diferents unitats que hi treballem. També explicarem les funcions de la policia científica i quins són els indicis que recerquem per trobar l'autor dels fets, com per exemple  l’empremta digital. A continuació, visualitzarem un curtmetratge on surten "petits mossos" que inicien la recerca d'un gosset perdut i on podran conèixer les diferents especialitats policials de manera amena i divertida. Finalment, acabarem la visita mostrant el vehicle policial, on pujaran dins, ensenyant-los com funcionen els llums prioritaris, els acústics i el material que portem de dotació. Durant la visita hi ha la possibilitat de realitzar una credencial personalitzada, la qual se l’emportaran de record de la visita.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte (béns i persones), la justícia i la seguretat.

Objetius:Donar a conèixer l'ofici policial: les nostres funcions, els serveis que oferim i les diferents especialitats dins el Cos de Mossos d'Esquadra.
Adreçat a:Educació primària
Condicions:Durada aproximada:1 hora Nombre d'alumnes per grup:1 grup/classe per visita
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Edifici Santa Caterina de Girona
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

24 - Visites guiades a l'aeroport de Girona-Costa Brava

Des de l’aeroport hem elaborat una ruta de visita guiada que inclou tot el recorregut que realitza un viatger tant de sortida com d’arribada. Dins d’aquest procés es pot veure el procediment de facturació, embarcament, pas dels filtres de seguretat a la zona d’embarcament (restringida a passatgers), transport de maletes des de i fins l’avió, etc. a més de les feines d’altres col·lectius sempre que sigui possible per raons operatives (bombers, policia, senyalers,etc.). Es disposa de llibres didàctics per alumnes per a cada etapa (guies per el professorat) i contes de temàtica aeroportuària.  

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del treball, la responsabilitat, la seguretat.

Objetius:Apropar el món de l'aviació a la societat.
Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil, educació primària i primer cicle d'ESO
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe (màxim 50) Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat.
Calendari:Durant tot l'any, dimarts i dijous, de 10.30 h a 12 h
Lloc:Aeroport Girona-Costa Brava, 17185 Vilobí d'Onyar
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's com a mínim 30 dies abans de la realizació prevista de l'activitat. Telèfon: 972 186 714. gro.comercial@aena.es
Per a més informació:Aen. Aeroport Girona Costa Brava. gro.comercial@aena.es
Ho organitza:Aeroport de Girona Costa Brava. AENA amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

25 - Visites a serveis ciutadans. Servei Municipal d'Ocupació: OCUPA'T

L’activitat consisteix en una visita per conèixer els diferents programes i recursos ocupacionals que ofereix el Servei Municipal d’Ocupació: borsa de treball, orientació laboral, tècniques de recerca de feina, coaching laboral, formació en competències clau i formació professionalitzadora entre d’altres. Per a la realització del taller es disposarà d'un power-point com a material complementàri.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de superació, responsabilitat i proactivitat.

Objetius:Donar a conèixer a les persones joves els recursos i programes d’ocupació i formació de què disposa l’Ajuntament, i els canals i sistemes de suport a la recerca de feina que se’ls pot oferir des d’un servei municipal d’ocupació.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Servei Municipal d'Ocupació. Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43. 17005 Girona. Com arribar-hi: L5
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal reservar dia i hora amb 1 mes d'antelació sobre la data prevista. Tel. 972 249 360 - smo@ajgirona.cat
Per a més informació:Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. Tel. 972 249 360 - smo@ajgirona.cat - Servei Municipal d'Ocupació
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei Municipal d'Ocupació

26 - Itineraris: l'arquitectura de Rafael Masó

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un ample recorregut per la ciutat pensat per fer conèixer l'obra de Rafael Masó, clar exemple d'artista noucentista: arquitecte, poeta i polític. Gran part de la seva obra arquitectònica i urbanística és encara present a la ciutat de Girona. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni cultural, sensibilitat i sentit crític.

Objetius:Conèixer la ciutat a través de l'arquitectura. Observar, analitzar i treure conclusions de l'obra d'aquest arquitecte. Respectar, conservar i defensar el patrimoni cultural. Reconèixer el Noucentisme a través d'aquest arquitecte gironí.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: en cas de ser conduït, grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers de la ciutat on hi ha mostres de l'obra d'aquest arquitecte. Inici de l’itinerari: Plaça Independència. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9.
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup als grups de fora Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

27 - Itineraris: el vigilant dels cinc sentits

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del qual l’alumnat pot treballar els cinc sentits de forma vivencial. Es recomana no fer-lo durant les Fires de Girona i els dies anteriors i posteriors. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat.

Objetius:Acostar els nens i les nenes al coneixement dels jardins de la Devesa a partir d'un conte. Treballar els cinc sentits per reconèixer diferents elements dels jardins. Observar el cicle de la natura en cada estació de l'any. Tractar amb cura els elements dels jardins.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització. Es recomana que els alumnes portin alguna cosa per esmorzar o berenar per poder fer el racó del gust
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Jardins de la Devesa. Inici i fi de l’itinerari: davant la porta d'entrada als jardinets de la Devesa. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:En cas de ser conduït:60€/grup per als grups de Girona i 71,5€grup per als de fora Girona.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

28 - Itineraris: llegendes de Girona

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona en la modalitat de 2 hores

Són diferents recorreguts basats en un recull de quinze llegendes que fan referència a algun indret, episodi o moment de la ciutat, ordenades d'acord amb un itinerari pensat tant per poder-lo fer d'un sol cop, com per resseguir-lo de forma segmentada. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de respecte al patrimoni oral, sensibilitat i sentit crític.

Hi ha diferents opcions segons les llegendes que escolliu i la durada. Per poder escollir l'opció cliqueu:

Llegendes 2 hores

Llegendes 1 hora 30 minuts

Llegendes 1 hora

Objetius:Acostar els nens i les nenes al coneixement de la ciutat a partir de les llegendes. Recuperar llegendes de la ciutat que són a punt de perdre's. Identificar determinats elements de la ciutat amb la seva llegenda. Estimar el patrimoni cultural.
Adreçat a:P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: Segons itinerari escollit Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers del Barri Vell on hi ha elements referents a llegendes
Preu:Segons itinerari escollit
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- En la modalitat de 2 hores: Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

28.1 - Itinerari: llegendes de Girona durada 2 hores

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

2 hores - opció 1: 10 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. del Vi, 1 - Fi itinerari: Pl. Apòstols

1- El cap de l'Ajuntament 11- La bruixa de la Catedral
2- En Banyeta 12- L'espasa de Carlemany
3- El vampir de la Rambla 13- La campana Beneta
4- El Tarlà de l'Argenteria 14- El Falcó d'en Cap d'estopes
(entrada a la Catedral)*
5- La Lleona

15- La Cadira de Carlemany
(entrada a la Catedral)*

*Per poder entrar a la Catedral cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat.-(l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona)

2 hores - opció 2: 9 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. del Vi, 1 - Fi itinerari: Jardins de la Francesa (dalt de la muralla)

1- El cap de l'Ajuntament 7- Sant Feliu i el lladre
(entrada St. Feliu)*
2- En Banyeta 8- La Majordoma
3- El vampir de la Rambla 9- El bou d'or
4- El Tarlà de l'Argenteria 10- La serp de la font d'en Pericot
5- La Lleona  

* Per poder entrar a l l'Església de Sant Feliu cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat. (l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona)

Objetius:
Adreçat a:P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers del Barri Vell on hi ha elements referents a llegendes
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

28.2 - Itinerari: llegendes de Girona durada 1hora 30 minuts

1,30 hores - opció 1: 7 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. del Vi, 1 - Fi itinerari: Passeig Arqueològic (davant Banys Àrabs)

1- El cap de l'Ajuntament 5- La Lleona
2- En Banyeta 7- Sant Feliu i el lladre 
(entrada St. Feliu)*
3- El vampir de la Rambla 8- La Majordoma
4- El Tarlà de l'Argenteria  

* Per poder entrar a l l'Església de Sant Feliu cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat. (l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona)

1,30 hores - opció 2: 7 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. Apòstols - Fi itinerari: Jardins de la Francesa (dalt de la muralla)

9- El bou d'or 13- La campana Beneta
10- La serp de la font d'en Pericot 14- El Falcó d'en Cap d'Estopes
(entrada Catedral)*
11- La bruixa de la Catedral 15- La cadira de Carlemany
(entrada Catedral)*
12- L'espasa de Carlemany  

* Per poder entrar a la Catedral cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat. (l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona).

Objetius:
Adreçat a:P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: en cas de ser conduït, grup/classe
Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers del Barri Vell on hi ha elements referents a llegendes
Preu:En cas de ser conduït: 60€/grup per als de Girona i 71.5€/grup per als grups de fora de Girona.

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

28.3 - Itinerari: llegendes de Girona durada 1hora

1 hora - opció 1: 5 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. del Vi, 1 - Fi itinerari: Pl. St. Feliu, cantonada C Calderers

1- El cap de l'Ajuntament 4- El Tarlà de l'Argenteria
2- En Banyeta 5- La Lleona
3- El vampir de la Rambla  

1 hora - opció 2: 5 Llegendes:  Inici de l'itinerari: Pl. Apòstols - Fi itinerari: Pl. Apòstols

11- La bruixa de la Catedral 14- El Falcó d'en Cap d'Estopes
(entrada Catedral)*
12- L'espasa de Carlemany 15- La cadira de Carlemany
(entrada Catedral)*
13- La campana Beneta  

* Per poder entrar a la Catedral cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat. (l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona)

Objetius:
Adreçat a:P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers del Barri Vell on hi ha elements referents a llegendes
Preu:En cas de ser conduït:40€/grup per als grups de Girona i 47.75€/grup per als de fora de Girona

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

29 - Itineraris: el bosc de Palau

És un itinerari per passejar per la zona del bosc de Palau i per conèixer els principals arbres i arbustos que s'hi poden trobar. Es proposa fer-ne l’observació a les diferents estacions de l'any per anar interpretant els canvis que tenen lloc a la vegetació i a la fauna. Es tracta d'observar amb atenció els diferents elements del bosc i tota l'activitat que hi té lloc. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i estima pel medi natural.

Objetius:Conèixer les espècies vegetals més representatives d'un bosc mediterrani, prenent com a exemple el bosc de Palau. Observar el bosc a les diferents estacions de l'any. Desvetllar el respecte i l'estima convinguda envers els espais verds de la ciutat.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Bosc de Palau. Inici de l'itinerari: Bosc de Palau davant l'església de Palau. Com arribar-hi: L1 i L10
Preu:En cas de ser conduït: 60€/grup per als grups de Girona i 71.5€/grup per als grups de fora de Girona

Ingrés al cc de l’Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l’activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

30 - Itineraris: la Devesa

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un recorregut pel parc de la Devesa, pensat per conèixer diversos aspectes: els plàtans que sempre l'han caracteritzat, altres espècies de plantes, animals que hi podem trobar, etc., i també la seva història i la seva relació amb la vida de la ciutat. Es recomana no fer-lo els dimarts ni durant les Fires de Girona i dies anteriors i posteriors. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i estima pel medi natural i valorar el patrimoni de la ciutat.

Objetius:Conèixer la història, les característiques, la vegetació i la fauna del parc de la Devesa. Conèixer i saber gaudir d'un espai de la ciutat. Desvetllar el respecte convingut envers els espais verds de la ciutat com a riquesa i com a patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults.
Condicions:Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Parc de la Devesa. Inici i fi de l’itinerari: davant la porta d'entrada als jardinets de la Devesa. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:En cas de ser conduït:80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

31 - Itineraris: l'arquitectura racionalista a Girona

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari per la ciutat, ideat per poder conèixer els edificis que es construïren a Girona a partir dels anys 30, així com els arquitectes que introduïren i impulsaren a Girona la nova arquitectura. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari. També es disposa de CD amb diapositives en presentació PowerPoint (en préstec)

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni cultural, sensibilitat i sentit crític.

Objetius:Conèixer la ciutat a través de l'arquitectura. Reconèixer el paper del moviment modern a Girona. Observar, analitzar i treure conclusions de diferents edificis d'aquest estil. Respectar, conservar i defensar el patrimoni cultural.
Adreçat a:Cicle superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults.
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: en cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers de la ciutat de Girona. Inici de l’itinerari: Davant la porta d'entrada als jardinets de la Devesa. Com arribar-hi: L1, L2, L11, L5, L6
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als centres de Girona i 95.5€/grup per als centres de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

32 - Itineraris: la ciutat antiga

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

L’itinerari comença a la sala dedicada a la història de la Girona romana, al Museu d’Història. Allà es farà un incís especial al mosaic del circ procedent del Bell Lloc del Pla, explicant-ne la seva ubicació i funció original, la seva confecció i contingut, i aspectes detallats de la societat que el va crear i utilitzar. Tot seguit, es recorren els espais que conformen la vella superfície urbana, i s’en destaquen els punts principals: les muralles, l’espai del Forum (centre polític, de culte i de comerç), la Via Augusta com a via principal i de comunicació. La proposta vol oferir coneixements de base sobre l’etapa de fundació de la ciutat, sobre l’estil de vida dels habitants i sobre les característiques del traçat urbà de la Gerunda romana, que ha influït enormement en el desenvolupament de la ciutat al llarg dels anys. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni cultural, sensibilitat i sentit crític.

Objetius:Conèixer la història de la fundació de la ciutat i la seva condició d’enclavament estratègic en el context de l’Imperi romà. Reconèixer les restes romanes encara visibles a Girona. Conèixer els estils de vida dels primers habitants de la ciutat. Conèixer el mosaic de Can Pau Birol o del Bell Lloc del Pla i el seus continguts, per aprendre sobre la vida, el joc, l’oci, l’esport i la societat de la Roma baix imperial.
Adreçat a:Cicle superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: en cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització. Per poder entrar a l'Església de Sant Feliu cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.org i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a diumenge en l'horari d'obertura del museu
Lloc:Museu d'Història de Girona i els carrers de la ciutat antiga. Inici de l’itinerari: Museu d’Història de Girona, carrer de la Força, 27. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9. Fi de l’itinerari: Placeta del Correu Vell
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95.5€/grup per als grups de fora de Girona.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

33 - Itineraris: Montjuïc

Des de la Plaça Sant Pere ens traslladem al castell de Montjuïc, per a conèixer “in situ” l’escenari principal de les batalles de 1808 i 1809. La trajectòria històrica, urbana i social del castell permet una aproximació a diferents aspectes de la història militar, social i econòmica de la ciutat de Girona. Aquest itinerari  permet conèixer a grans trets els principals protagonistes de la Guerra de la Independència, així com les persones, moltes anònimes, que varen patir els setges i varen aconseguir la supervivència de la ciutat, entre les que destaquen les anomenades Heroïnes de Santa Bàrbara, batallons de dones que s’organitzaren per a la cura i l’atenció de la ciutat i de la seva gent en temps de setge. Es recomana visitar al Museu d’Història de Girona la sala dedicada a la Guerra del Francès. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa de vídeo sobre el barraquisme (en préstec) i llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte pel patrimoni i pel medi natural, i el coneixement de la pròpia història i dels aspectes d’aquesta que tradicionalment han estat marginats i oblidats, com l’existència de les Bàrbares i el seu paper en la història de Girona.

Objetius:Incorporar el relat de gènere en el discurs narratiu i històric. Respectar, conservar i defensar el patrimoni. Fer conèixer les històries de vida de la gent de Girona al llarg del temps. Millorar el coneixement del castell de Montjuïc i del seu paper en la història de Girona.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults.
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Muntanya de Montjuïc. Inici de l’itinerari: Plaça Sant Pere. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9. Fi de l’itinerari: Castell de Montjuïc
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95.5€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.jsp A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

34 - Itineraris: la pedra de Girona

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari per la ciutat en el qual les parades que es proposen han estat escollides amb l’objectiu d’il·lustrar, amb exemples del context urbà, algunes de les característiques geològiques, contingut fossilífer o tipus d’acabats de la pedra de Girona. Perquè l’itinerari sigui més adequat a l'alumnat, el recorregut que proposem no coincideix amb el de la publicació de la col·lecció Girona, Itineraris. Hi ha dos nivells en funció de l'edat. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i estima pel patrimoni natural, històric i geològic.

Objetius:Observar, conèixer i descobrir la pedra de Girona en llocs molt diversos de la ciutat. Identificar la calcària nummulítica i observar-ne les característiques (color, textura, fractura, densitat, duresa). Reconèixer els fòssils que componen la calcària nummulítica i estudiar-ne algunes característiques. Conèixer quin és el procés del treball de la pedra i els acabats que s’obtenen. Valorar la importància dels recursos geològics i prendre consciència de les seves limitacions.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers de la ciutat. Inici de l'itinerari: Torre Alfons XII. Com arribar-hi: L7. Fi de l’itinerari: pont de Pedra
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95.5€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

35 - Itineraris: la vall de Sant Daniel

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari per la vall de Sant Daniel per conèixer alguns dels seus elements més representatius: les fonts, les masies, els arbres, els camins, les rieres i la història. A més de recórrer a fons aquest espai tranquil tan proper a la ciutat, l’activitat permet observar-ne els trets geològics més destacats, la vegetació i la fauna. A causa de l’excessiva durada de l’itinerari tal com es descriu al llibret, el recorregut que es fa realment és més reduït: Torre Gironella, camí de les Creus, Font d’en Pericot, Plaça de les Sardanes, Monestir de Sant Daniel. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i estima del patrimoni natural.

Objetius:Descobrir aquest espai natural situat ben a prop de la ciutat. Conèixer la història, els elements, la vegetació i la fauna de la vall de Sant Daniel. Fomentar l'interés i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any, però es recomanen les estacions de la tardor i la primavera
Lloc:Vall de Sant Daniel. Inici de l'itinerari: Mas de la Torre. Com arribar-hi: L7. Fi de l'itinerari: Davant del Monestir de Sant Pere de Galligants
Preu:En cas de ser conduït: 100€/grup per als grups de Girona i 119,25€grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà de 2 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

36 - Itineraris: les ribes del Ter

És un itinerari de natura que, tot seguint el Ter, ens descobreix una gran diversitat de flora, fauna i paisatge natural i humà del riu, així com també permet observar imatges inèdites de la ciutat des d’una perspectiva diferent. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, estima i descoberta del patrimoni natural.

Observació: en el cas que es vulguin fer les pràctiques de macroinvertebrats de les fitxes de treball, caldrà dir-ho en el moment de la inscripció.

Objetius:Descobrir aquest espai natural que forma part del nucli urbà. Conèixer les diferents espècies animals i vegetals que hi viuen ja sigui durant tot l’any o, en el cas de les aus, en èpoques de migració i nidificació. Gaudir del paisatge i dels valors naturals que l’espai ofereix. Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores
Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any, però es recomanen les estacions de la tardor i la primavera
Lloc:Ribes del Ter. Inici de l’itinerari: passera de Fontajau (de la banda del pavelló). Com arribar-hi: L5. Fi de l’itinerari: davant les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç.
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95.5€/grup per als grups de fora de Girona

Ingrés al cc de l’Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l’activitat
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

37 - Itineraris: la Girona jueva. El Call

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Itinerari pel barri jueu de Girona, a través d’una passejada per la història de la comunitat que el va habitar des del segle XII fins a les darreries del segle XV. La visita ressegueix els punts principals del call i es refereix a la ubicació dels edificis més emblemàtics, que són explicats des de la perspectiva de l’ús i la significació que tenien en època de vida jueva a l’indret. A través del recorregut per carrers i carrerons del call, que es conserven en un estat i traçat quasi intacte des dels temps medievals, es van introduint explicacions i conceptes sobre la sinagoga, els banys rituals, l’escorxador, el forn, les cases, tallers i habitatges de la comunitat jueva de Girona. Igualment, es presentarà la història de la comunitat a grans trets, i es farà esment als noms i a les històries de vida de moltes de les persones que la varen constituir, homes i dones jueves que son part de la història de la ciutat. L’activitat finalitza amb una explicació a grans trets dels eixos principals del Museu d’Història dels Jueus. Aquest serveix d’exemple pràctic i físic del que s’ha anat explicant en el recorregut-itinerari pel call. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de respecte al patrimoni cultural, tolerància i convivència.

Objetius:Conèixer el Call de Girona des l'exemple del call de Girona per explicar la realitat dels calls a la Catalunya medieval. Incorporar la perspectiva de gènere al discurs narratiu històric i museístic. Oferir una nova visió de la ciutat i d'un dels seus espais més emblemàtics, tal i com eren aproximadament en època medieval. Fomentar la tolerància i la convivència entre cultures diferents, a través del coneixement i l'interès per la cultura jueva.
Adreçat a:Cicle superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:De setembre a juny: de dimarts a dissabte de 10 a 18h; dilluns i festius de 10 a 14h. Juliol i agost: de dilluns a disabte de 10 a 20h; festius de 10 a 14h
Lloc:Call de Girona i Museu d’Història dels Jueus. Inici de l’itinerari: plaça dels Apòstols. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9. Fi de l’itinerari: Museu d’Història dels Jueus.
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat.
Si l'activitat és autoguiada pel professorat l'alumnat major de 16 anys ha de pagar l'entrada reduïda al Museu 2 €/persona
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Patronat Call de Girona i Ajuntament de Girona

38 - Itineraris: les muralles de Girona

 Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari per les diferents muralles que es van construir a la ciutat, des de la fundacional romana (segle I a. de C.) fins a les fortificacions de l’època moderna (segles XVII i XVIII), passant per la reforma baiximperial (segle III d. de C.), la reforma carolíngia i el primer eixample de la ciutat (segle VIII) i les muralles baixmedievals (segles XI-XIV). El recorregut permet contemplar les restes d’aquestes diferents muralles i com s’han restaurat i adequat algunes d’elles amb la finalitat de visualitzar en el mateix terreny la història de la ciutat. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni històric, sensibilitat i sentit crític.

Objetius:Acostar-se a la història de la ciutat. Entendre què és i què era una muralla, i què hi feia una muralla a Girona. Veure com els canvis de la ciutat van condicionar els canvis de la muralla fins gairebé el present. Observar aquests elements sobre el terreny, visitant-ne les parts més notables o més visibles. Valorar la importància de preservar el patrimoni històric i monumental de les ciutats.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Carrers de Girona. Inici de l'itinerari: Mas de la Torre. Com arribar-hi: L7. Fi de l’itinerari: Jardí de la Infància
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95.5€/grup per als grups de fora de Girona.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

39 - Itineraris: remuntant l'Onyar

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Des d’antic, l’Onyar ha estat utilitzat com a frontera natural i com a complement de la muralla. Però també ha estat lloc de pas, de bany, de rentar la roba, d’abeurar el bestiar, de pescar, d’aparcar tartanes, de passejar gossos... Amb el temps ha esdevingut el riu més urbà de la ciutat, tant és així que la seva imatge, combinada amb les cases que el ressegueixen i les siluetes dels campanars retallades al cel, n’és una de les millors estampes. També ha estat protagonista d’episodis d’inundacions memorables. En aquest itinerari, remuntarem l’Onyar des del pont de la Font del Rei fins a la Creueta, amb l’afany de descobrir els valors naturals que s’hi poden trobar, la vida que dóna i la vida que aprofita, i també ens fixarem en algunes intervencions i activitats dutes a terme al seu entorn. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, estima i descoberta del patrimoni natural.

Observació: en el cas que es vulguin fer les activitats pràctiques de les fitxes de treball, caldrà dir-ho en el moment de la inscripció.

Objetius:Descobrir l’Onyar, el riu més lligat a la història i a l’evolució de la ciutat. Conèixer la intervenció humana a les seves ribes i en el seu llit. Descobrir aquest espai natural que forma part del nucli urbà. Conèixer les diferents espècies animals i vegetals que hi viuen ja sigui durant tot l’any o, en el cas de les aus, en èpoques de migració i nidificació. Gaudir del paisatge i dels valors naturals que l’espai ofereix. Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Ribes de l'Onyar. Inici de l'itinerari: Pont de la Font del Rei (C. Creu, jardins al costat de la benzinera). Com arribar-hi: L8. Fi de l’itinerari: La Creueta
Preu:En cas de ser conduït:100€/grup per als grups de Girona i 119,25 €/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà de 2 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

40 - Itineraris: el bosc de Taialà

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

És un itinerari enmig d’un entorn natural eminentment forestal. A partir dels punts d’observació que es proposen en aquest recorregut es pot comprendre la història geològica de la ciutat, la diversitat vegetal, la fauna i els orígens de la ciutat a partir de les primeres persones que van poblar Girona.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, estima i descoberta del patrimoni natural. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Objetius:Descobrir els valors naturals, geològics i històrics d’aquest espai natural que forma part de la ciutat. Conèixer les espècies que composen les diferents formacions vegetals (fenassar, pineda, alzinar mediterrani, brolla) i els animals més representatius que hi viuen. Entendre la història geològica de la ciutat. A través de l’observació de fòssils interpretar l’origen de la formació d’aquestes roques sedimentàries. Conèixer els estudis arqueològics realitzats en aquesta zona i entendre quina informació ens donen de les primeres persones que van poblar Girona. Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Cicle superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Bosc de Taialà. Inici i fi de l'itinerari: Torre Taialà. Com arribar-hi: L5
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

41 - Itineraris: el bosc de la Pabordia

El bosc de la Pabordia és un dels boscos que disposa dels arbres més vells dins el municipi de Girona.

Les activitats que es proposen en aquest itinerari es basen en una educació ambiental vivencial a partir de l'estimulació dels sentits. Més enllà dels coneixements conceptuals dels procesos naturals, es vol promoure la descoberta, la curiositat i la creativitat.

Es proposa treballar sobre els boscos madurs i la seva importància, introduint conceptes com evolució natural, equilibri dinàmic, interconnectivitat i biodiversitat que són característiques fonamentals d'un bosc madur. També reflexionar sobre el paper de l'ésser humà en relació a aquests boscos. L’itinerari pot ser autoguiat o conduït.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, estima i descoberta del patrimoni natural.

Objetius:Ajudar a percebre, comprendre i estimar l’entorn natural. Conèixer que és un bosc madur i les seves característiques. Descobrir aquest espai natural que forma part del nucli urbà. Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.
Adreçat a:Educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar.
Lloc:Bosc de la Pabordia. Inici i fi de l'itinerari: cantonada entre Riera de Mus i Joan Amades
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona

Ingrés al cc de l’Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l’activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per demanar el material didàctic amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

42 - Itineraris: la Girona medieval

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

L’itinerari és un recorregut per la ciutat pensat per conèixer la història i vida de la ciutadania de la Girona medieval. Té dos propostes:

Proposta 1: L’itinerari s’inicia a les sales del museu d’història dedicades a narrar la trajectòria social, històrica, econòmica i urbanística de la ciutat medieval. En aquest punt, es fa esment als noms de les persones i als moments de la vida de cada dia, que es coneixen a través dels objectes exposats en aquests espais. Ja fora del Museu, l’itinerari ressegueix la Força Vella, autèntic eix de l’esplèndida ciutat medieval dita “clau del regne”, i recorre el Call jueu.

Proposta 2: L’Itinerari s’inicia a la Fontana d’Or on coneixerem els orígens d’aquest edifici emblemàtic . Un cop a fora de la Fontana d’Or es visita l’Areny i els diferents carrerons medievals. La proposta és donar a conèixer la vida de la ciutadania, l’activitat comercial, artesana i mercantil, el sistema de poders i de govern, i la diversitat i riquesa cultural pròpia de la Girona de l’edat mitjana.

L’itinerari pot ser autoguiat o conduït.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del coneixement històric, el respecte per la diversitat, i el reconeixement de la importància del patrimoni, material i immaterial.

Objetius:Apropar la història medieval de Girona i presentar aquest període desmitificant-lo, arraconant vells prejudicis a l’entorn de l’edat mitjana en general, i mostrant aquesta etapa com un moment esplèndid pel que fa a l’art, la cultura i l’espiritualitat. Valorar la importància de preservar el patrimoni històric i monumental de les ciutats. Fomentar el respecte i focalitzar la importància i enriquiment que aporta la diversitat. Incorporar el relat de gènere en el discurs narratiu i històric.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educaciò secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a diumenge en l'horari d'obertura del museu
Lloc:Proposta 1:Itinerari pels Barris Sant Pere i Sant Feliu i Força Vella. Inici de l'itinerari: Museu d’Història de Girona, carrer de la Força, 27. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 i L11. Fi de l'itinerari: placeta correu Vell. Proposta 2: Itinerari pels Barris Areny i Mercadal. Inici de l'itinerari: Edifici Fontana d’Or. Ciutadans, 19. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11. Fi de l'itinerari: plaça del Lleó
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajunament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

43 - Itineraris: passeig per l'invisible. Itinerari químic per la ciutat de Girona

Us proposem un itinerari per Girona amb la química com a fil conductor. El recorregut comença introduint la història de la química a la ciutat de Girona i continua amb diferents exemples que ens mostren que la química, de vegades invisible, és present arreu, també en els indrets més quotidians. L’itinerari pot ser autoguiat o conduït. Es disposa del llibret sobre l'itinerari.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de curiositat, anàlisi i esperit crític.

Objetius:Divulgar la química com a ciència present arreu. Descobrir processos químics que sovint passen desapercebuts i que tenen lloc constantment, també en llocs molt diversos de la ciutat. Presentar els aspectes més quotidians de la química, exemplificats en materials i objectes que es troben a la ciutat i a les llars: metalls, medicaments, llums, imants... Aprofitar el magnífic laboratori que ens ofereix la ciutat per tractar competències de química.
Adreçat a:Ducació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers de la ciutat. Inici de l’itinerari : Facultat de Lletres de la UdG. Plaça Ferrater Mora, 1. Com arribar-hi: L9. Fi de l’itinerari: plaça Jaume Vicens Vives
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona

Ingrés al cc de l’Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l’activitat
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

44 - Itineraris: Passejant matemàtiques x Girona

Amb aquest itinerari farem matemàtiques tot passejant pel barri vell de Girona. Es realitzaran diferents parades, a cadascuna ens aturarem i observarem elements d'interès propis de la ciutat (edificis, estructures, enrajolats, etc.) i comentarem aspectes històrics, sempre projectant la mirada matemàtica. Veurem geometria, parlarem de mesures i d'història, ens plantejarem algun problema, i ens aturarem a racons que tenen més a oferir-nos del que sembla a primera vista. L'itinerari es pot fer conduït per un educador que plantejarà preguntes als participants, petits reptes, estímuls per fer pensar i es realitzarà alguna experiència pràctica relacionada amb el tema. També es pot fer autoguiat ajudats pel material didàctic i les fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de raonament científic i curiositat per l'entorn.

Objetius:Mirar l'entorn, la ciutat, amb ulls matemàtics. Aprendre matemàtiques gaudint. Presentar unes matemàtiques humanes, plenes d'història i emocionants. Donar pas al plaer de pensar, reflexionar, deduir, discutir i jugar a través d’una passejada matemàtica. Divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques.
Adreçat a:5è i 6è d'educació primària, educació secundària obligatòria, postobligatòria i adults.
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Als carrers del barri Vell. Inici de l'itinerari: plaça del Vi, davant de l'Ajuntament. Com arribar-hi: L1 i L9. Fi de l'itinerari: escales de La Pera ( a l'alçada del carrer de la Força, 23 )
Preu:En cas de ser conduït: 80€/grup per als grups de Girona i 95,5€/grup per als grups de fora de Girona.

Ingrés al cc de l’Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l’activitat.
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI) i La Caseta-Serveis Educatius

45 - Itinerari acústic per Girona

Es proposa fer un itinerari acústic per la ciutat de Girona en format de gimcana urbana. L’itinerari, que serà circular (començarà i acabarà al mateix lloc), discorrerà per 8 punts diferents de la ciutat, on els alumnes hauran de fer una mesura sonomètrica, a partir d’una aplicació mòbil descarregable, i respondre a un joc de preguntes a cada punt. Es lliurarà a l’alumnat un dossier de l’activitat on es descriu l’itinerari a realitzar, hi ha una plantilla on anotar les mesures acústiques realitzades a cada punt i es respondran una sèrie de preguntes. L’activitat es realitza sense educadors. Està pensada que la realitzi el professorat amb les indicacions que es facilitaran a la “Guia pel docent”. Per aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat, fitxes de treball i guió de l'activitat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de conscienciació i sensibilització, participació, educació.

Objetius:Apropar el món de l’acústica a l’alumnat amb la presentació de conceptes bàsics del so i el soroll. Experimentar amb els sons i sorolls presents a la ciutat. Que l’alumnat prengui consciència de la problemàtica ambiental que suposen els alts nivells acústics del nostre entorn i, així, pugui actuar d’una manera més respectuosa.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Cal disposar de telèfons mòbils i/o tablets per el desenvolupament de l’activitat, ja que cal descarregar una aplicació mòbil per realitzar les mesures sonomètriques
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:L’itinerari es realitza a l’exterior de l’aula, concretament a la zona del Barri Vell i la Devesa.
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per demanar el material didàctic amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat
Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona

46 - Girona de la mà de... Paco Torres Monsó

L’activitat és un itinerari. El grup classe serà rebut per un guia que els presentarà la figura de l'artista i un petit resum de l'itinerari. Tot seguit, aniran a fer la ruta pels diferents indrets de la ciutat de Girona i podran observar les diferents escultures, temes, textures, mides... que l’autor ha estat treballant al llarg de la seva vida. Finalment, faran a l’aula unes fitxes de treball que trobaran al final del dossier: “Girona, de la mà de... Paco Torres Monsó” o a la web del Bòlit, per tal que els alumnes puguin treballar la informació rebuda. Es disposa de material didàctic a www.bolit.cat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte per l'entorn, sensibilitat i observació.

Objetius:Donar a conèixer entre els joves la figura de Paco Torres Monsó. Identificar les obres als espais públics. Afavorir el coneixement dels diferents moviments artístics en els que l’artista va participar i, a més, de quina manera estava condicionat per l’entorn: canvis socials, guerres, nihilisme, ideologies extremes, etc. Pensem que sense saber aquestes característiques no es pot entendre totalment l’obra d’un autor. Valorar la riquesa cultural, la diferència i la creativitat per entendre que és un fet positiu i convenient apostar per qualitats intangibles i característiques més humanes, expressives, habilitats, etc. Utilitzar les noves tecnologies per fer recerca. No podem negar que estem a l’era de la informació, no obstant s’ha de saber seleccionar amb mesura tota la que ens arriba. A més creiem que l’art i les tecnologies han d’estar unides sense perdre l’essència de cadascuna d’elles.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada:1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Per la ciutat de Girona i a l'aula. Inici de l'itinerari: antiga Delegació d'Hisenda, cantonada Gran Via amb plaça Hospital. Fi de l'itinerari: edifici de la Punxa, seu del Col·legi d'Aparelladors, carrer Santa Eugènia, 19
Preu:48 € /grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 20 dies d'antelació. Tel. 972 427 627. info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat
Per a més informació:Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona. Pou Rodó, 7-9, 17004 Girona - Tel. 972 427 627. info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat - www.bolit.cat - Twiter: @BolitGirona - Facebook: Bolit Centre Art Contemporani
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

47 - Girona de la mà de... Carles Rahola

 Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Es tracta d’un itinerari literari que, per mitjà dels escrits de Carles Rahola o del que van escriure altres autors i autores sobre la seva vida i persona, ens du a visitar diferents indrets de la ciutat, sempre amb el teló de fons de les idees i la personalitat d’aquest gran pensador i escriptor nascut a Cadaqués el 1881 i afusellat a Girona el 1939 com a conseqüència de la repressió franquista de la fi de la Guerra Civil. L’itinerari ens permetrà, a més, rememorar l’ambient de la ciutat durant els primers anys del segle XX. L'itinerari pot ser autoguiat o conduït.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de dignitat, respecte al patrimoni històric i tolerància.

Objetius:Conèixer la vida, obra i pensament de Carles Rahola. Acostar-se a la vida social i cultural gironina de principis del segle XX. Analitzar els principals esdeveniments que van succeir a Girona durant la Guerra Civil. Reconèixer determinats espais de la ciutat i observar els canvis soferts al llarg d'un segle.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: En cas de ser conduït, grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Els carrers de la ciutat on es troba, d'una o altra forma, la petjada de Carles Rahola. Inici de l’itinerari: Passeig Central de la Devesa, a l’alçada de Ronda Ferran Puig. Com arribar-hi: L3. Fi de l’itinerari: Jardí de la Infància
Preu:En cas de ser conduït: Preus pendents de confirmació.
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà d'1,50 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

48 - Anem a Girona

 Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Visita guiada per Girona, amb informació adequada a cada nivell sobre diferents aspectes de la ciutat: tradicions, llegendes, rius i ponts, edificis representatius, traçat i nom dels carrers, moments de l'evolució i la història, entre d'altres.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni històric, sensibilitat i sentit crític.

Objetius:Entendre que l'estructura i la dinàmica de la ciutat són el resultat d'uns processos històrics. Conèixer la Girona actual i les perspectives de futur a partir de diferents moments històrics. Interpretar la ciutat i fer-ne una lectura amb variats tipus de registres (plànols o fotografies). Relacionar els fets que es produeixen a la ciutat amb els fets de cada època. Conèixer, respectar i defensar el patrimoni. Gaudir de les diferents sensacions que ofereix la ciutat.
Adreçat a:Educació primària i educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització. Per poder entrar a la Catedral i a l'Església de Sant Feliu cal sol·licitar-ho a visites@catedraldegirona.cat i reenviar la resposta rebuda a caseta@ajgirona.cat (l'entrada a la catedral és gratuïta pels centres educatius de municipis que pertanyen al Bisbat de Girona)
Calendari:Durant tot l'any, de dilluns a diumenge
Lloc:Carrers de Girona. Inici de l’activitat: c. de la Força, 23 (a la placeta del davant-inici "escales de la Pera"). Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9. Fi de l’activitat: pont de les Peixateries Velles.
Preu:En cas de ser conduït: 100€/grup per als grups de Girona i 119,25€/grup per als grups de fora de Girona
Aquesta activitat es pot acollir a la subvenció Indika, per als centres de Girona i província. En el cas que sol·liciteu la subvenció Indika i us la concedeixin, el preu de l'activitat serà de 2 € /alumne (Aquest preu inclou la subvenció Indika i la subvenció de l'Ajuntament de Girona).

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. ES40 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat
Inscripcions:1r- Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat.
2n- Cal sol·licitar la subvenció Indika directament al WEB de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml A partir del 2 de setembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

49 - Carles Rahola i la Girona de la República.

La  tràgica mort de Carles Rahola, executat el 1939, va eclipsar una  trajectòria  intel·lectual molt fecunda que, en bona mesura, va desenvolupar al despatx del seu domicili, que actualment es recrea en un espai del Museu. Us proposem entrar-hi per descobrir un dels homes de lletres més rellevants de la Catalunya republicana. Fou un destacat periodista i escriptor, així com un activista cultural. I va tenir un paper fonamental a la Girona del primer terç del segle XX i que va treballar de manera incansable per fer realitat els valors republicans.

L’activitat està concebuda per fer-se amb una visita lliure amb un dossier didàctic i, així, a través d’una una selecció dels seus propis textos amb els que proposem un debat sobre   el seu compromís social i polític i el seu pensament respecte el món que l’envoltava, sobre els conceptes claus com ciutat,  pàtria,  cultura, llengua i  identitat. Es disposa disposa de dossier didàctic i guió de l'activitat a: www.girona.cat/museuhistoria

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de compromís, tolerància i respecte per les idees i per la diversitat  i  la necessitat d’educació i cultura per a construir un món de pau.

Qui ho desitgi podrà complementar-ho amb un recorregut auto conduït  per la ciutat amb el que es percebrà com la seva petjada continua present a la ciutat.

Objetius:Descobrir un dels homes de lletres més rellevants de la Catalunya republicana, sense qui no es pot entendre la Girona del segle XX. Treballar els valors republicans: de democràcia, igualtat entre homes i dones, pàtria, llengua i identitat.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a divendres, en l'horari d'obertura del Museu de 10.30 h a 17 h
Lloc:Museu d'Història de Girona. Carrer de la Força, 27. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 (Jutjats) i L11 (Barri Vell)
Preu:Gratuït
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: cirla@ajgirona.cat - museuhistoria@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Museu d'Història de Girona

50 - Descobrint la Gerunda Romana

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

L’activitat consta de dues parts: PRIMERA PART: Itinerari pel barri Vell de la ciutat de Girona on l'alumnat descobrirà els llocs més significatius de la Gerunda Romana. L'àmbit de treball contempla tant les restes monumentals de la murals com aquelles, més modestes, integrades, que ajuden a la millor comprensió del llegat romà a la nostra ciutat i el territori que l'envolta. Al llarg de l'itinerari l'alumnat reproduirà els diferents passos a l'hora de fundar una ciutat romana; posarà en pràctica l'ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus. SEGONA PART: S'acaba l'itinerari al Monestir de Sant Pere de Galligants on durem a terme la part pràctica del taller "Com era una ciutat romana" on cada alumne/a construirà una maqueta d'una calçada amb els diferents nivells constructius. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte per la història i el patrimoni de la ciutat de Girona, així com el treball en equip.

Objetius:Apropar-se al coneixement, la identificació i l'estudi del patrimoni romà de la Gerunda romana. Adquirir i utilitzar vocabulari propi de la matèria. Valorar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Girona. Interpretar plànols urbans. - Descobrir les funcions dels espais i els edificis: el temple i el fòrum.
Adreçat a:Primer cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: Variable segons itinerari (curt o llarg) Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:OPCIÓ 1 (itinerari curt): 3,60 €/alumne. 1,35 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
OPCIÓ 2 (itinerari llarg):4,50 €/alumne. 2,25€ /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

51 - Bombes sobre Girona

Itinerari guiat pels Espais de Memòria que començarà recordant els textos de Carles Rahola com un crit de protesta i de lluita, però també d’esperança  contra la barbàrie, la incultura i la intolerància. Tot seguit es visitaran les sales dedicades a la II República i a la Guerra  Civil.  Ens posarem a la pell de l’alumnat que, estudiava a l’edifici (1936- 1939) i com si escoltéssim la sirena que alertava d’avions enemics sobrevolant l’espai aeri i el risc d’un bombardeig, baixarem a protegir-nos a la cisterna i la carbonera, que es van habilitar com a refugis antiaeris.

Farem  un recorregut  pels  antics espais de defensa passiva (barricades i trinxeres) de Girona. Anirem fins a l’exterior de l’antiga presó provincial del Seminari, on entre 1939 i 1942  van estar recloses  prop de 3.000 persones, patint malalties, pallisses en els interrogatoris i maltractaments diversos L’itinerari acabarà al refugi antiaeri del jardí de la Infància, l’únic que es conserva dels tres que es varen construir a la ciutat, que donava protecció a més de 600 persones. Dins escoltarem i viurem l’experiència d’un simulacre d’atac aeri.Acabarem la visita recordant els gironins deportats als camps de concentració nazi, els noms dels quals estan inscrits en la memòria de Girona a través de les 16 llambordes Stolpersteine.

Qui no desitgi fer l’itinerari complet, pot fer la visita a l’interior del refugi antiaeri del jardí de la Infància.

Es disposa de material complementari: projeccions, fotografies, plànols, diaris, recreació sonora d'un atac que es pot consultar a la web http://www.girona.cat/museuhistoria/cat/museu_refugi.php.

La visita es pot fer també en castellà, anglès i francès, i disposem d’un servei gratuït de guia intèrpret en llengua de signes.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància i de solidaritat i la denúncia de totes les guerres i de totes les violències del món.

Objetius:Educar en els conceptes de pau, tolerància i anti- violència per a poder construir una societat millor. Donar a conèixer els elements de defensa passiva que es troben repartits pel subsòl gironí: barricades, trinxeres i refugis que es van habilitar i construir durant els tres anys de la Guerra Civil . Difondre i preservar les vivències de les persones que varen patir la guerra, per a rescatar-ne la memòria i educar les noves generacions, a través dels relats de la gent que va viure els bombardejos. Conèixer els efectes dels atacs aeris a la ciutat. Analitzar la construcció, l’arquitectura i la funcionalitat dels refugis antiaeris.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a divendres, de 10.30 h a 17 h
Lloc:Inici Museu i recorregut exteriror fins arribar al refugi antiaeri del jardí de la Infància
Preu:Itinerari guiat Bombes sobre Girona: 75 €/grup. 70 €/grup per als centres de Girona Visita guiada interior refugi antiaeri del jardí de la Infància: 55€/grup.50 €/grup per als centres de Girona Obertura per visita lliure interior refugi antiaeri del jardí de la Infància: 1 €per alumne
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: cirla@ajgirona.cat - museuhistoria@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Museu d'Història de Girona

52 - Visita el refugi antiaeri del jardí de la Infància

Visita guiada amb un educador/a a l'interior del refugi antiaeri del jardí de la Infància. El primer dels tres grans refugis col·lectius de tipus cel·lular que es van construir l'any 1938, aquest a principis del mes de febrer, projectat per l'arquitecte municipal Ricard Giralt Casadesús. Donava protecció a més de 600 persones i disposava de llums elèctrics, però no tenia aigua corrent, ni serveis, ni farmaciola. Era un lloc fred i humit amb múltiples filtracions d'aigua. Dins escoltarem i viurem l’experiència d’un simulacre d’atac aeri. i podrem veure- hi s projeccions que recull els relats gràfics i testimonials de nens i nenes que van viure els bombardejos a la ciutat. i sabrem quines instruccions es donaven a la població en cas de perill d'atac aeri. Es disposa de mateiral complementari: dossier per al professorat, fotografíes, plànols, diaris, recrecació sonora, audiovisuals que es pot consultar a la web http://www.girona.cat/museuhistoria/cat/museu_refugi.php.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de pau, tolerància i solidaritat.

Objetius:Educar en els conceptes de pau, tolerància i anti- violència per a poder construir una societat millor. Difondre i preservar les vivències de les persones que varen patir la guerra, per a rescatar-ne la memòria i educar les noves generacions, a través dels relats de la gent que va viure els bombardejos. Conèixer els efectes dels atacs aeris a la ciutat. Analitzar la construcció, l’arquitectura i la funcionalitat dels refugis antiaeris.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Aquesta és una activitat guiada, qui desitgi fer la visita lliurament podrà fer-ho abonant 1 euro per alumne.
Calendari:Durant el curs escolar en horari d'obertura del Museu d'Història de Girona, de dimarts a divendres, de 10.30 h a 17.30 h
Lloc:Refugi antiaeri del jardí de la Infància. Espai de memòria i extensió del Museu d'Història de Girona. Plaça del General Marvà, S/N. Girona
Preu:55 €/grup. 50 €/grup per als centres de Girona
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: cirla@ajgirona.cat - museuhistoria@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Museu d'Història de Girona. Col·labora Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya

53 - La construcció de la Gerunda romana

Visita dinamitzada  que es completarà amb un  taller que explicarà la fundació de la nostra ciutat a principis del s. I a C, amb la formació de la Força Vella, el primer recinte de la ciutat i sabrem quina va ser la seva fisonomia, a banda de relatar com era la vida quotidiana a la Gerunda dels segles I a C i III dC, a la ciutat i els seus suburbis.

Per completar aquesta activitat us proposem un interactiu i dos tallers que parteixen del treball amb  el mosaic de Can Pau Birol, procendent del la vil·la urbana de Can Pau Birol (actual col·legi Bell-lloc) representat de manera molt didàctica una cursa de quadrigues ambientada al Circ Màxim de Roma.I amb aquestes activitats pràctiques i d’experimentació coneixerem   l'oci a la societat romana, els jocs, les curses de quadrigues i les lluites de gladiadors i dels edificis on es portaven a terme. Es disposa de material complementari: fitxes de treball, interactiu, joc i tallers.

Aquesta activitat es pot realitzar en català, castellà, anglès i francès, i disposem d'un servei gratuït d'interpretació en llengua de signes.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i respecte.

Objetius:Difondre coneixements sobre el veritable i complex significat de la ciutat romana, centre de mercat, escenari de lluites polítiques, centre de culte, l'espai d'oci i entreteniment. Conèixer la societat en època romana. Formar en el coneixement de la història antiga de Girona.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres, en l'horari d'obertura del Museu de 10.30 h a 17.30 h
Lloc:Sales La Girona romana del Museu d'Història de Girona. Carrer de la Força, 27. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 (Jutjats) i L11 (Barri Vell)
Preu:85 euros/grup . 80 euros/grup per els centres de Girona
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: cirla@ajgirona.cat - museuhistoria@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Museu d'Història de Girona

54 - Comptant el temps: el teu rellotge de la Catedral

Actualment, tothom té rellotge, però fins no fa gaires anys, la ciutadania depenia de les indicacions  dels rellotges públics i dels tocs de les seves campanes. Amb aquesta  activitat dinamitzada coneixerem els diferents sistemes utilitzats per mesurar el temps i els aspectes bàsics de la història del rellotge de la Catedral. Farem funcionar l'antiga màquina del rellotge i realitzarem un taller pràctic en el que cada alumne construirà el seu propi rellotge de paret,  seguint de model del que lluïa al campanar de la Catedral. Es disposa de material didàctic: dossier per al professorat i guió de l'activitat.

Aquesta activitat es pot realitzar en català, castellà, anglès i francès, i disposem d'un servei gratuït d'interpretació en llengua de signes.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, observació i reciclatge.

Objetius:Conèixer el rellotge de la nostra ciutat. Descobrir la seva historia. Construir-ne un de propi. Fomentar el reciclatge.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/clase Condicions: Cada alumne haurà de portar un CD que ja no utilitzi i una pila tipus AA.
Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a divendres de 10.30 h a 17 h
Lloc:Museu d'Història de Girona. Carrer de la Força, 27. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 (Jutjats) i L11 (Barri Vell)
Preu:85 €/grup . 75 €/grup centres de Girona
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: museuhistoria@ajgirona.cat - cirla@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Museu d'Història de Girona. Col·labora Catedral de Girona, González Rellotgers, Nowley i Potens

55 - Tempus fugit...o no!. Comptant el temps: la història, mecànica i física del rellotge de la catedral

Actualment, tothom té rellotge, però fins no fa gaires anys, la ciutadania depenia de les indicacions dels rellotges públics i dels tocs de les seves campanes. Aquesta activitat guiada amb un educador/a començarà explicant la necessitat dels primers rellotges de torre, quina era la seva mecànica i quin òrgan regulador utilitzaven quan encara no s’havien descobert les propietats físiques del pèndol. Continuarem explicant l’evolució del rellotge de la catedral de Girona, des d’un visió tècnica, emfasitzant les dates més rellevants i que han aportat canvis tècnics al rellotge. Amb una simulació en 3D explicarem el funcionament des d’un punt de vista mecànic. I per acabar, aprofundirem en els factors que alteren les oscil·lacions del pèndol i la precisió del rellotge, com ara les variacions de temperatura, les variacions en la densitat de l’aire i les variacions en la força d’impulsió. Es disposa de material didàctic: dossier per al professorat i guió de l'activitat i fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i observació.

Objetius:Descobrir la història, al mecànica i la física el rellotge de la nostra ciutat. Aprofundir en conceptes com el foliot, el pèndol, isocronisme, Galileu Galilei cicloide, trajectòria isòcrona, Christiaan Huygens, pressió atmosfèrica, humitat, dilatacions i construccions dels materilas, imperfeccions en el mecanisme, molla reial i pesos.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i secundària postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar en l'horari d'obertura del Museu d'Història de Girona, de 10.30 a 17.30h
Lloc:Museu d'Història de Girona. Carrer de la Força, 27. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 (Jutjats) i L11 (Barri Vell)
Preu:55 €/grup. 50 €/grup centres de Girona
Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 222 229 (MHG) o bé contactar: museuhistoria@ajgirona.cat - cirla@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Telèfon: 972 222 229. museuhistoria@ajgirona.cat - Museu d'Història de Girona
Ho organitza:Museu d'Història de Girona - Ajuntament de Girona. Col·labora González Rellotgers, Catedral de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya

56 - La vida als calls

Visita didàctica temàtica a les sales del Museu d’Història dels Jueus, centrada en els aspectes culturals, religiosos i de la vida quotidiana de la comunitat jueva. Parlarem sobre els costums, els oficis, l’educació, les lleis dietètiques i com afectava la religió a tots aquests aspectes de la vida de cada dia, en contraposició amb la societat cristiana, majoritària. Així mateix, treballarem les competències d’iniciativa i autonomia personal social i ciutadana. Activitat ideada per a complementar les àrees de Coneixement del medi natural, social i cultural i Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania; i les matèries de Ciències socials i Història i cultura de les religions. La visita és conduïda per educadors/es de La Caseta Serveis Educatius.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància envers la diversitat cultural i el respecte pel patrimoni cultural i històric.

Objetius:Identificar i comparar els trets bàsics del judaisme i el cristianisme com a mitjà per a comprendre la pluralitat religiosa existent a la societat medieval, tot aplicant-ho a la realitat contemporània. Reconèixer la diversitat social i cultural com a fet enriquidor, mostrant respecte per cultures, costums i estils de vida diferents als propis, a través de l’aproximació a la cultura jueva medieval. Prendre consciència de la diversitat de grups socials que han contribuït a la formació de la societat catalana, posant en valor el paper que hi va jugar el judaisme.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, 1r cicle d’educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Matins de dilluns a dissabte de 10 a 14h. Tardes de dimarts a divendres de 14 a 18h
Lloc:Museu d'Història dels Jueus. Carrer Força, 8. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 i L11
Preu:Gratuït per als centres educatius de la ciutat de Girona. Centres de fora de Girona 82,28€/grup (el pagament s'efectua el dia de l'activitat al museu)
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 221 866. caseta@ajgirona.cat
Per a més informació:La Caseta - Serveis Educatius. Tel. 972 221 866. caseta@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Patronat Call de Girona

57 - Girona, ciutat jueva

Visita didàctica al Museu d’Història dels Jueus que explica la història de la comunitat jueva de Girona, des d’inicis del s. xi fins a la seva expulsió al s. xv, a partir de l’eix central de la vida jueva: el call. Descobrirem què diferenciava el call de la resta de la ciutat medieval, com s’organitzava i com era la vida dins d’una comunitat jueva, així com la relació i els problemes dels jueus catalans amb la societat cristiana amb la qual convivien. A través de la visita pretenem treballar les competències d’iniciativa i autonomia personal social i ciutadana. Activitat ideada per a complementar les matèries de Ciències socials i Història i cultura de les religions. Activitat conduïda per educadores i educadors del Museu d'Història dels Jueus. Per treballar aquesta activitat podeu consultar un dossier pedagògic que inclou mapa del call medieval, glossari de temes relacionats amb la cultura i la història jueves i llstat de bibliografia seleccionada al Web.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància envers la diversitat cultural i respecte pel patrimoni cultural i històric.

Objetius:Relacionar certs aspectes històrics de les comunitats jueves catalanes amb el context històric medieval. Identificar les causes dels conflictes entre les societats jueva i cristiana al llarg de l’edat mitjana, valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assolir una nova perspectiva històrica que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural de Catalunya. Reconèixer el patrimoni jueu com a part de la història de Catalunya, assumint-ne la responsabilitat de valorar-lo i conservar-lo.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria, postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora i 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, dilluns de 10 h a 14 h; de dimarts a divendres de 10 h a 18 h
Lloc:Museu d'Història dels Jueus. Carrer Força, 8. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 i L11
Preu:60€/ per grup
Inscripcions:Cal inscriure's com a mínim 2 dies laborables abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 216 761 - reserves.callgirona@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història dels Jueus. Carrer de la Força, 8. 17004 Girona. Tel. 972 216 761 - callgirona@ajgirona.catwww.girona.cat/call
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Patronat Call de Girona, Museu d'Història dels Jueus

58 - Servei d'Assessorament Didàctic del Museu d'Història dels Jueus

Formació individualitzada del professorat de primària i secundària dels centres educatius de Catalunya, per tal de donar eines i recursos al personal docent que prepara una visita lliure al Museu d'Història dels Jueus. Sessions d’assessorament sota demanda, realitzades per especialistes del Museu d’Història dels Jueus amb el suport de l’Institut d'Estudis Nahmànides. Per l'activitat es disposa d'un dossier per al professorat i audiovisuals del museu.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància envers la diversitat cultural, respecte al patrimoni cultural i històric i interès per la història de Girona.

Objetius:Donar al professorat els coneixements fonamentals per guiar el propi grup/classe en una futura visita didàctica lliure al Museu d'Història dels Jueus. Afavorir la selecció d'aquells recursos museogràfics que s'escaiguin millor als objectius pedagògics del personal docent i/o l'equip educatiu del centre. Explicar l'ús combinat de fonts documentals i arqueològiques, que ha permès reconstruir la vida jueva a la Girona Medieval. Afavorir la planificació d'activitats complementàries a l'aula per tal de reforçar la sortida del grup/classe al call.
Adreçat a:Professorat
Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: Màxim 4 persones per sessió
Calendari:Durant l'any, de dilluns a dissabte (excepte els dissabtes de juliol i agost) i de 10h a 14h
Lloc:Museu Història dels Jueus. C. Força, 8 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 i L11
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic amb un mínim de 15 dies d'antelació a reserves.callgirona@ajgirona.cat . Tel. 972 216 761
Per a més informació:Patronat del Call de Girona. Museu d'Història dels Jueus. Carrer de la Força, 8 - 17004 Girona. Telèfon: 972 216761 - Fax: 972 214618 - callgirona@ajgirona.cat - Patronat Call de Girona - Facebook: callgirona
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Patronat Call de Girona. Museu d'Història dels Jueus

59 - Objectiu: el Call. Projecte col·laboratiu entre el Museu d’Història dels Jueus i els Centres d’Educació Secundària de Girona

Un treball conjunt entre el Museu d'Història dels Jueus i els equips docents dels centres escolars, que té per objectiu principal apoderar els i les joves en el coneixement i la transmissió del patrimoni. L'alumnat, l'autèntic protagonista, coneixerà de primera mà el patrimoni jueu local i es prepararà per fer-ne difusió a altres joves de la mateixa edat, fent de guies sobre el terreny. Això el convertirà en els millors amfitrions per donar a conèixer el propi llegat i contribuir a la seva preservació. El call de Girona té un valor històric i patrimonial únics, i és un dels barris jueus medievals més ben conservats d'Europa. El Museu d'Història dels Jueus és un referent de la importància que va tenir la cultura jueva a Girona a l'edat mitjana. La seva proximitat amb els centres educatius de la ciutat és també un avantatge per treballar en aquest projecte. Proposta de treball transversal i interdisciplinari.

Des del Museu i l'Institut d'Estudis Nahmànides oferim assessorament, recursos i material especialitzat; presentacions al mateix centre educatiu; visites guiades a mida per a l'alumnat; sessions formatives per a docents; un espai per presentar i exposar els treballs dels alumnes o programar activitats derivades.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte al patrimoni cultural, participació, convivència, tolerància i reconeixement de la diversitat.

Objetius:Fomentar en l'alumnat la curiositat, sensibilitat, respecte i interès per conèixer, comprendre i fer-se seu el llegat cultural i patrimonial jueu. Emprar l'eix de la història com a mitjà per treballar la convivència, la tolerància i el respecte envers altres cultures i formes de vida. Crear un espai compartit entre el museu i el centre educatiu on l'alumnat tingui un paper actiu en l'aprenentatge.
Adreçat a:2n curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona.
Condicions:Durada aproximada: A concretar. Un trimestre, treball de síntesi... Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula i al Museu d'Història del Jueus. C. Força, 8 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L7 i L11
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antel·lació a la realització de l'activitat al 972 21 67 61
Per a més informació:Museu d'Història dels Jueus. Carrer de la Força, 8 - 17004 Girona. Telèfon: 972 21 67 61. www.girona.cat/call
Ho organitza:Museu d'Història dels Jueus. Col·labora Ajuntament de Girona

60 - Les innovacions a la prehistòria

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Taller didàctic. Aquestes quatre innovacions (el foc, la ceràmica, metal·lúrgia i les primeres eines) van marcar l'evolució de la societat en tots els seus nivells. Aquest taller ens apropa a la prehistòria. Demostracions pràctiques del monitor i experimentació directa de l'alumnat. Els alumnes s'emporten el vas de ceràmica treballat al taller .

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i el respecte per l'arqueologia i el patrimoni de les comarques de Girona, així com el treball en equip.

Objetius:Explicar la prehistòria a partir de les diferents innovacions tecnològiques. Reconèixer les innovacions tecnològiques més destacades de l'evolució humana prehistòrica i les seves conseqüències per a la societat.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Monestir de Sant Pere de Galligants
Preu:3 € / alumne. 2,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé cfernandezc@gencat.cat macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

61 - Constructors neolítics

Taller on es treballa el món neolític a través de la construcció. L'alumnat descobreix els trets principals que caracteritzen aquesta època. Per un dia es converteix en constructor neolític i experimenta amb les tècniques i materials emprats en època neolítica en la construcció de les cabanes. 

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sensibilització i respecte pel patrimoni foment del treball en grup i incentivar l'interès pels fets del passat com a llegat del nostre present i futur.

Objetius:Explicar la prehistòria a partir de la construcció en el neolític. Descobrir els homes i les dones del neolític com a coneixedors de les matèries primeres i com a gran innovadors. Conèixer les tècniques i matèries usades en l'època. Conèixer la forma de vida en el neolític.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i educació secundària obligatoria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: L'activitat es farà sobre reserva
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:En el Monestir de Sant Pere de Galligants. Com arribar-hi: L11
Preu:3 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants. C/ Santa Llúcia, 8. Girona. Tel. 972 20 46 37. macgirona.cultura@gencat.cat - www.macgirona.cat
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

62 - Gallicanti. Del burg al Monestir, los afanys de Pere Romaní

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

A partir de tres mòduls (monestir, arts i oficis i urbanisme) l'alumnat treballarà un itinerari-taller pel monestir de Sant Pere de Galligants i el burg del seu voltant. L'alumnat coneixerà diferents aspectes de l'organització medieval a través del treball d'aquests tres mòduls i d'un taller.  

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de el foment del treball en equip , motivar l'interès pel món medieval i sensibilitzar l'alumnat envers la importància del patrimoni.

Objetius:Conèixer la vida dels monjos en el monestir de Sant Pere de Galligants. Conèixer com vivíem en època medieval en un burg com el de Sant Pere. Saber treure conclusions i construir una història a partir de la informació treballada en els mòduls de l'activitat.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Cal reserva prèvia
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Monestir de Sant Pere de Galligants. C/ Santa Llúcia, 8. Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:4,5 €/alumne. 2,25 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants. C/ Santa Llúcia, 8. Girona. Tel. 972 20 46 37. macgirona.cultura@gencat.cat www.macgirona.cat
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

63 - Taller de Mosaics

Taller didàctic que ens permetrà conèixer les tècniques que utilitzaven els romans per a la elaboració d’aquests paviments, les seves diferents modalitats, els materials que empraven i les diferents representacions iconogràfiques que hi apareixen. Acabarem l’activitat elaborant el nostre propi mosaic.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de el respecte pel patrimoni arqueològic, històric i cultural.

Objetius:Conèixer aquesta tècnica constructiva romana. Conèixer les representacions que apareixen i relacionar-les amb la iconografia romana.
Adreçat a:Educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:2,10 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a:cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona;
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

64 - Els sons de Galligants

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Activitat adreçada a un públic infantil a través d’un recorregut per l’interior de l’església i el claustre de Sant Pere de Galligants a partir d’un seguit de pistes musicals, sonores i olfactives que pretén despertar els sentits i fer partícips als nens de forma activa en la manipulació i percepció de les olors i els sons actuals però relacionats amb el passat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i el respecte pel patrimoni, el medi natural i les arts de la música.

Objetius:Descoberta de la imatgeria del Monestir a través dels sentits. Despertar els estímuls sensorials a través d'un recorregut per les dependències del Monestir-Museu. Exploració de l'entorn a partir dels objectes que troben al seu voltant.
Adreçat a:Educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

65 - De la pedra al PVC

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Una manera singular de conèixer el passat, des del paleolític fins a l'època medieval. Es tracta d'explicar a l'alumnat els trets més importants de les cultures representades en el Museu a través d'un tema: l'ús i evolució del material quotidià com a testimoni del desenvolupament de la societat. Els alumnes seran convidats a participar activament en l'observació, l'anàlisi i la interpretació.

Objetius:Apropar l'arqueologia a la realitat quotidiana dels alumnes. Donar a conèixer el contingut del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Relacionar l'ús de nous materials amb els avenços de la humanitat. Introducció de vocabulari propi de l'arqueologia.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:2.10 €/alumne. 0,63 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

66 - Llepa't els dits amb la història!

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Introducció a l'arqueologia quotidiana a través d'un eix comú com és l'alimentació, base de la subsistència. S'inicia en la prehistòria i s'arriba a l'època romana, traçant les diferències entre la subsistència i el plaer del paladar, fent una reflexió sobre l'alimentació en la nostra actualitat i la nostra manera de menjar. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte per la història i el patrimoni i la importància d'una alimentació saludable.

Objetius:Apropar l'arqueologia a la realitat quotidiana dels alumnes. Relacionar l'alimentació amb l'evolució de les cultures antigues. Apreciar les restes arqueològiques com a important i indispensable font d'informació.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:2,10 €/alumne (grup superior a 20 alumnes). 42 €/grup (grup inferior a 20 alumnes)
0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a:cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

67 - Llegim la vida dels romans

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Taller didàctic. Els alumnes podran interpretar el contingut de les inscripcions de Sant Pere de Galligants. Desxifraran la vida de diversos personatges de la Girona romana, protagonistes d'aquestes inscripcions, i coneixeran aspectes de la quotidianitat del món romà. Finalment, elaboraran la seva pròpia inscripció. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i el respecte per l'arqueologia i coneixement i el respecte per la història.

Objetius:Endinsar-se a com era una ciutat romana. Conèixer en què consisteix l'estudi de l'epigrafia romana. Experimentar amb l'esculpit d'un missatge sobre pedra.
Adreçat a:Cicle mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Monestir de Sant Pere Galligants
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a:Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

68 - Com era una ciutat romana com 'Gerunda'?

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Taller didàctic. Visitarem les restes d'època romana que tenim al Museu de Sant Pere de Galligants per endinsar-nos a l'edat antiga i entendre el procés de romanització a casa nostra. Els alumnes practicaran el traçat del cardo i el decumanus, a partir del qual construiran una ciutat de l'època i en descobriran tota la seva organització. Per últim, com a bons enginyers romans, elaboraran una calçada romana. Els alumnes s'emportaran a casa la reproducció de la calçada romana que hagin elaborat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement del patrimoni de la ciutat de Girona, coneixement de l'arqueologia i el treball en equip.

Objetius:Conèixer com era l'organització de la societat romana. Entendre els orígens i posterior creixement d'una urbs com Gerunda. Conèixer com es feien les calçades i saber quines trobem més a prop de casa nostra. Experimentar amb una activitat romana: la calçada.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:3 € / alumne. 0,9 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a:cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

69 - Interpretem les inscripcions romanes de Sant Pere de Galligants

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Mitjançant les traduccions de les inscripcions que hi ha exposades a Sant Pere de Galligants, en treballaran el contingut per tal de conèixer els missatges que ens transmeten sobre el nostre passat. Finalment, elaboraran una inscripció pròpia sobre pedra.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement de l'arqueologia i la cultura clàssica, coneixement del patrimoni de les comarques de Girona i treball en equip.

Objetius:Conèixer com era la societat romana. Endinsar-se en l'estudi de l'epigrafia a l'edat Antiga. Reconèixer les diferents temàtiques de l'epigrafia romana. Experimentar amb un escrit sobre material dur.
Adreçat a:Batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

70 - La vida al monestir

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

El dia a dia dels monjos es regia per la regla de Sant Benet, que regulava el sistema de vida dins el monestir: organització, culte, faltes i sancions. Visita guiada didàctica. Després de visitar Sant Pere de Galligants, els alumnes hauran de convertir-se en monjos i reproduir com podia ser la seva vida quotidiana i la relació amb la resta de la societat medieval. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte pel patrimoni i la cultura medieval i treball en equip.

Objetius:Conèixer com vivien els monjos en un monestir medieval com Sant Pere de Galligants. Interpretar l'ordre de Sant Benet. Estructura organitzativa de les ordres religioses a l'època medieval. Donar a conèixer les característiques de l'arquitectura romànica.
Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya. Com arribar-hi: L11
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

71 - Visita guiada al Monestir de sant Pere de Galligants

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Es tracta de fer un recorregut teòric de la mà d'un educador/a per tal que els alumnes s'iniciïn en l'art i la història medieval, a través de l'exemple de Sant Pere de Galligants. Un recorregut des del detall fins als aspectes generals del romànic i el seu context històric: l'edat mitjana a la ciutat de Girona.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte pel patrimoni de la ciutat de Girona i la cultura medieval.

Objetius:Conèixer la importància del Monestir romànic de Sant Pere de Galligants. Contextualització i orígens del monestir. Conèixer el vocabulari propi de l'arquitectura romànica així com els seus elements. Descobrir la iconografia medieval a partir de l'exemple de Sant Pere.
Adreçat a:Educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:2,10 € / alumne. 0,63 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

72 - Qui és qui? La iconografia en el món de l'art

Aquesta activitat consta d’una visita dinamitzada a les col•leccions del Museu d’Art i de la Catedral de Girona. Al Museu d’Art aprendrem a identificar les principals figures mitològiques i religioses i en coneixerem la història. A la Catedral analitzarem i descodificarem el Tapís de la creació i el Beatus de Girona.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte envers la imaginària religiosa i d'interès per al patrimoni artístic i religiós de la nostra cultura.

Objetius:Donar a conèixer la iconografia i veure’n la representació en les diferents manifestacions artístiques. Descobrir les escenes religioses com a plasmació gràfica del text bíblic. Entendre el caràcter simbòlic dels objectes i les imatges. Aprendre a observar i gaudir l’obra d’art. Establir un diàleg entre l’obra i l’estudiant.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Catedral de Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona i Catedral de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

73 - Els vitralls: una artesania d'època medieval

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

A l'època medieval, la vida quotidiana s'organitzava al carrer en diferents oficis artesanals, entre els quals destacava el dels vidriers. Amb la construcció de grans edificacions com els monestirs, els vidriers aplicaren el seu ofici als grans finestrals. Els alumnes, després de visitar i conèixer l'arquitectura i la vida de Sant Pere de Galligants, elaboraran el seu propi vitrall. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte pel patrimoni i la cultura d'època medieval i treball en equip.

Objetius:Reconèixer les característiques de les esglésies romàniques, com sant Pere de Galligants. Conèixer les societats feudals, principalment la societat gremial. Observar com era el treball d'un gremi com els vidriers a l'edat mitjana. Experimentar amb una activitat medieval: els vitralls.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. Com arribar-hi: L11
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

74 - El vitraller de la catedral

Iniciem l’activitat amb una visita a les sales del museu tot observant les taules del vitraller amb què es van fer alguns dels vitralls de la Catedral de Girona. Seguidament visitarem la Catedral de Girona per contemplar els vitralls fets a partir de les taules de vitraller que avui conserva el Museu d’Art de Girona. Observarem també les característiques dels vitralls i quines eren les seves funcions. Finalitzarem a l’espai de taller on farem el nostre propi vitrall, imitant la tècnica del vitraller de la Catedral. 

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, precisió i concentració.

Objetius:Descobrir el procés de realització d'un vitrall i el seu significat simbòlic a l'època medieval. Estimular habilitats d’observació a partir de l’anàlisi del vitrall i la deducció de l’ús d’aquest objecte. Experimentar vivencialment els espais de l’arquitectura gòtica i sensibilitzar en la valoració del patrimoni cultural. Fomentar la imaginació i la creativitat.
Adreçat a:Cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Telèfon: 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona

75 - Els animals de la Catedral

Sabeu què és un unicorn?  I un cranc? N’heu vist mai cap? Com us els imagineu? Visita guiada i taller que pren com a fil conductor els animals que es troben a l’interior i a l’exterior de la Catedral de Girona. Al taller jugarem a crear animals reals i imaginaris. Podeu consultar el material complementari a http://www.catedraldegirona.cat

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, comunicació i treball en equip.

Objetius:Observar les imatges d'animals. Diferenciar entre la realitat i les representacions. Posar en comú les seves idees.
Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora .Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:3,50 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 - 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

76 - El vitraller de la catedral. Un ofici medieval.

Farem una visita combinada al Museu d’Art i a la catedral de Girona per aprofundir en la tècnica del vitrall i en l’ofici de vitraller. Al Museu d’Art els alumnes visitaran l’exposició La llum de la catedral, on podran veure diversos fragments de vitralls gòtics i les taules de vitraller, úniques al món. A la catedral observaran els vitralls en la seva ubicació original i, de nou al Museu, podran experimentar en un taller de vitrall.

Amb aquesta activitat, es vol treballar el valor de la creativitat. 

 

Objetius:Descobrir el procés de realització d’un vitrall i el seu significat simbòlic a l’època medieval. Estimular habilitats d’observació a partir de l’anàlisi del vitrall i la deducció de l’ús d’aquest objecte. Experimentar vivencialment els espais de l’arquitectura gòtica i sensibilitzar en la valoració del patrimoni cultural. Fomentar la imaginació i la creativitat.
Adreçat a:1r cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Museu d'Art de Girona - Catedral. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona

77 - El joc de la catedral i Sant Feliu

Què hi ha dins d’una catedral? Quina forma té el claustre? D’on sortien les mosques de Sant Narcís? A través d’un joc de preguntes i imatges despertem la curiositat de l’alumnat i fomentem la descoberta de la Catedral i de Sant Feliu.
Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, treball en equip i comunicació.

Objetius:Descobrir la història. Fomentar el diàleg. Interacció fora de l'aula.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria i la Basílica de Sant Feliu
Lloc:Catedral de Santa Maria i basílica de Sant Feliu, de Girona
Preu:3,5 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 / 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

78 - Josafat

Santa Maria, un campaner, el trifori, les golfes… Són elements que surten a la novel·la “Josafat” de Prudenci Bertrana, publicada el 1906. Aprofitant l’Any Bertrana descobrirem el llocs descrits a la novel·la passejant per l’interior i exterior de la Catedral, tot llegint i interpretant alguns fragments de l’obra. Aquesta activitat la desenvolupa un/a educador/a que acompanya al grup en tot moment amb l'ajuda de professors/es corresponents. Per aquesta activitat es disposa d'un guió.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de responsabilitat, pensament crític i actitud.

 

Objetius:Descobrir la literatura a través de l'observació del patrimoni, afavorint el diàleg fora de l'aula i respectant l'entorn.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria de Girona
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:3,5 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 / 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

79 - Històries de la Catedral

La Catedral no era un simple lloc de culte, sinó un centre social. Com ho vivia la gent? Com es va construir? Visita guiada a l’interior i exterior de la Catedral de Santa Maria de Girona, centrada en la història, context social, religiós i funcional d’un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant l’activitat ens ajudarem de làmines i textos per anar documentant i descobrint la història de l’edifici. Aquesta activitat la desenvolupa un/a educador/a que acompanya al grup en tot moment, amb l’ajuda de professors/es corresponents.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de civisme, comunicació i reflexió.
 

Objetius:Recerca de representacions simbòliques. Fomentar el diàleg. Descobrir l'entorn.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria i la Basílica de Sant Feliu
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:3,5 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 / 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

80 - Els constructors de la Catedral

Qui va construir la Catedral? Amb quins materials? Què hi ha a dins? Visita guiada i taller manipulatiu per tal de descobrir alguns dels diferents oficis artesans que van participar en la construcció de la Catedral. Aquesta activitat la desenvolupa sempre un/a educador/a que acompanya al grup en tot moment, amb l'ajuda dels/ les professors/es corresponents. Per aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, comunicació i treball en equip.

Objetius:Fomentar la curiositat i la imaginació descobrint alguns dels antics oficis que varen fer possible la construcció de la Catedral.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:5 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 / 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

81 - Revelem els enigmes de la Catedral i Sant Feliu

Què hi fa una cadira de marbre a la Catedral? Quina forma geomètrica té el claustre? D’on sortien les mosques de Sant Narcís? Gimcana amb dispositius mòbils i codis QR per a revelar la història que s’amaga darrera de la Catedral de Santa Maria i la basílica de Sant Feliu, de Girona. Caldria que cada grup-classe portés almenys 5 dispositius mòbils amb connexió a internet, per tal de poder descobrir les informacions d’aquests codis QR, creats expressament per a aquesta activitat. És una activitat pensada per descobrir i utilitzar les noves tecnologies com a font d’informació i coneixement, i moure’s per l’entorn dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Girona. Aquesta activitat la desenvolupa un/a educador/a que acompanya al grup en tot moment, amb l’ajuda de professors/es corresponents.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'autonomia, comunicació i respecte.
 

Objetius:Utilitzar els dispositius mòbils de forma educativa. Fomentar l'interès per la història de la ciutat.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria i la Basílica de Sant Feliu.
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:6 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz
Per a més informació:Educ'art, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 / 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

82 - Girona monumental

Itinerari per a descobrir l'entorn de la Catedral de Santa Maria i la basílica de Sant Feliu, amb l'entrada inclosa als 2 monuments. Aquesta passejada a peu ens permetrà descobrir la història de la ciutat i dels edificis més emblemàtics, les muralles, el Palau Episcopal i alguns dels carrers amb més història de Girona. Aquesta activitat es pot fer amb diversos idiomes: català, castellà, anglès i francès. Aquesta ruta la desenvolupa un/a educador/a que acompanya al grup en tot moment, amb l'ajuda de professors/es corresponents. El recorregut de la visita es podria adaptar a les necessitats concretes del grup, previ acord amb els professors/es que organitzen la sortida. Per aquesta activitat es disposa de material complementari: guió de l'activitat i imatges antigues.
Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte pel patrimoni, comunicació i civisme.

Objetius:Descobrir la ciutat. Fomentar el diàleg fora de l'aula Respectar el patrimoni i l'entorn
Adreçat a:Educació secundària obligatòria, postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any, segons horari d'obertura de la Catedral de Santa Maria i la Basílica de Sant Feliu.
Lloc:Catedral de Santa Maria de Girona. Plaça de la Catedral, s/n. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:6 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 629 49 16 69 - 972 90 38 22 o bé a reservescatedral@educart.biz

Per a més informació:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Tlf: 972 90 38 22 . 629 49 16 69
Ho organitza:EducArt, serveis educatius i culturals, s.l. Col·labora Catedral de Santa Maria i Basílica de Sant Feliu, de Girona i l'Ajuntament de Girona

83 - El Joc de l'Oca. Taller de gravat

L'activitat s'inicia amb una visita guiada a les sales de les col·leccions de xil·lografies que disposa el museu. Tot seguit l'alumnat frà el seu propi gravat tot dedicant l'atenció en les caselles més característiques del joc de l'oca. Per grups i amb un gran taulell del joc de l'oca en blanc hi estamparem a la casella corresponent la que nosaltres haguem gravat. Així doncs, finalitzarem el taller tot jugant una partida del joc de l'oca que nosaltres mateixos hem creat.

Objetius:Conèixer què és un gravat i com s’estampa sobre paper. Aprendre terminologia pròpia del llenguatge artístic i de les tècniques de gravat. Dissenyar i compondre imatges utilitzant els materials, les tècniques i els procediments propis del gravat en relleu. Reconèixer les xilografies i les imatges estampades amb aquest procediment com a manifestació de la nostra cultura.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona

84 - L'escriptura medieval

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Una introducció en l'escriptura de l'època medieval i el paper que tenia dins els monestirs. Després de visitar i conèixer l'arquitectura i la vida del monestir de Sant Pere de Galligants, els alumnes descobriran una de les tasques més importants dels monjos, que era la que es desenvolupava en l'escriptori-biblioteca: L'Escriptura. Els alumnes reproduiran texts medievals usant els materials de l'època, paper, plomes i tinta. Cada alumne/a elaborarà un document. Els alumnes s'enduran el resultat del taller a casa.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement i respecte pel patrimoni i la cultura medieval i treball en equip.

Objetius:Conèixer com vivien els monjos en un Monestir medieval. Reconèixer l'estructura organitzativa de les ordres religioses a l'època medieval. Conèixer els documents de l'època medieval. Entendre la importància de l'escriptura com a vehicle de coneixement. Experimentar amb una activitat medieval: L'Escriptura.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primèria, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any. Horari: de l’1 de maig al 30 setembre de 10h a 19h i de l'1 d’octubre al 30 d’abril de 10h a 18h
Lloc:Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona
Preu:3 € / alumne. 0,90 € /alumne per als centres educatius de les comarques gironines, fins a l'exhauriment de la subvenció del programa Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 20 46 37 o bé a: cfernandezc@gencat.cat - macgirona.cultura@gencat.cat
Per a més informació:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants; Carrer de Santa Llúcia, 8; 17007 Girona; www.mac.cat/seus/girona
Ho organitza:Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

85 - Temps de romànic, temps de gòtic: vida i art a l’edat mitjana

Amb aquesta activitat observarem les obres més significatives de la col·lecció d’art romànic i gòtic i aprendrem a identificar les característiques d’aquests estils artístics pel que fa a la pintura, l’escultura I l’arquitectura. A la catedral de Girona observarem in situ les caracterísitiques de l’arquitectura romànica i gòtica, coneixerem com es construïa una catedral i comentarem el Tapís de la Creació, una joia del romànic.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'observació artística i històrica de l'entorn.

Objetius:Conèixer i diferenciar els trets definidors de l’art romànic i gòtic. Apropar-nos al context històric i cultural de la Catalunya medieval. Observar l’evolució de la catedral de Girona i el procés constructiu d’una catedral gòtica. Aprendre que l’art és un testimoni valuós del context històric de l’època en què va ser creat.
Adreçat a: Educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Catedral de Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona i Catedral de Girona

86 - El gran dia de Girona: anatomia d’un quadre

L’activitat proposa l’anàlisi d’un dels quadres més representatius de la ciutat de Girona. A través de l’observació, la interrogació i la formulació d’hipòtesis, els alumnes deduiran el context polític i social de la Guerra del Francès i analitzaran l’obra des del punt de vista plàstic. Així mateix, coneixeran com es restaura un quadre d’aquestes dimensions a través d’un audiovisual.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'observació,  coneixement històric de la ciutat i sociabilització.

Objetius:Analitzar la construcció de l’Estat liberal a Espanya i les continuïtats i els canvis respecte a l’Antic Règim. Conèixer els setges de Girona: els fets, els escenaris i les manifestacions artístiques relacionades. Interpretar l’obra de Ramon Martí Alsina, el seu ideari, el procés creatiu d’El gran dia de Girona i el seu significat. Analitzar i interpretar l’obra utilitzant el llenguatge de les arts plàstiques.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
Lloc:Antic Hospital de Santa Caterina, actual seu de la Generalitat a Girona
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30 euros /alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 euros/grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona

87 - Salut i medicina: l’Antic Hospital i farmàcia de Santa Caterina

L’activitat s’inicia amb un recorregut dinamitzat pels diferents espais de l’edifici a través del qual desgranem alguns dels moments cabdals de la història de Girona, sabrem com era un hospital dels segles XVIII- XIX i coneixerem les funcions dels apotecaris al llarg del temps.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'interès, respecte i valoració del patrimoni històric.

Objetius:Conèixer la història i l’evolució de l’Antic Hospital de Santa Caterina a través del vessant més lúdic i popular, des dels seus orígens fins al segle XXI. Descobrir l’ofici d’apotecari (el seu espai de treball, les eines que utilitza, els objectes que manipula) en una farmàcia històrica conservada íntegrament. Conèixer la funció, els usos i les necessitats d’una farmàcia hospitalària. Situar en el temps la Guerra del Francès i els setges de Girona.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
Lloc:Antic Hospital de Santa Caterina, actual seu de la Generalitat a Girona
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30 euros /alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 euros/grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona

88 - Històries d'un hospital. L'antic hospital i farmàcia de Santa Caterina

A partir d’una visita guiada descobrirem els espais patrimonials que es conserven dins el recinte de l’Antic Hospital de Santa Caterina  (farmàcia barroca, capella...), part de la història de la ciutat de Girona i de l’antic barri del Mercadal i de com han anat evolucionant fins avui la salut, la medicina i la farmàcia.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement local, apropament a la ciutat de Girona i descobrir funcions de l'antic hospital.

Objetius:Conèixer un dels espais patrimonials de Girona. Valorar les funcions socials d’aquesta institució vinculada al patrimoni gironí. Identificar i valorar el patrimoni històric local. Conèixer la història i l’evolució de l’Antic Hospital de Santa Caterina a través del vessant més lúdic i popular, des dels seus orígens fins al segle XXI. Descobrir l’ofici d’apotecari en una farmàcia històrica conservada íntegrament. Conèixer la funció, els usos i les necessitats d’una farmàcia hospitalària.
Adreçat a:Cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
Lloc:Antic Hospital de Santa Caterina
Preu:Grups de 21 a 30 alumnes. 3,30€/alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66€/ grup
Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
Ho organitza:Museu d'Art de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

89 - Visita l'arquitectura Caixaforum: La Fontana d'Or, testimoni de la història

La visita dinamitzada s'adapta als diferents nivells escolars i es planteja a partir del diàleg entre l'educador i els alumnes. Els materials didàctics conviden els participants a observar i a analitzar, alhora que permeten establir relacions entre la seva experiència i l'edifici. L'itinerari permetrà als alumnes descobrir part de la història de Girona a partir de l'observació  dels elements que caracteritzen la Fontana d'or i conèixer els canvis que ha experimentat des del seu origen fins als inicis d'aquest  segle. Per a la realització de l’activitat es disposa de divers material didàctic en el qual l'educador/a es reforça per complementar la visita dinamitzada.

Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

Objetius:Conèixer un edifici singular de l'arquitectura civil gironina. Divulgar diferents aspectes de la història de Girona mitjançant un audiovisual. Estimar i valorar la ciutat de Girona.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:Durant el curs escolar de dilluns a divendres
Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
Preu:30 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
Per a més informació:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Tel. 972 209 836
Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

90 - La Maleta de l'Arquitecte

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

El recurs gira al voltant de l'ofici d'arquitecte i el seu bagatge cultural. En una maleta hi ha diferents materials clau per entendre i identificar la seva feina. S'aprofundeix en l'anàlisi de l'arquitectura com a estil i també com a creació d'espais on viure. L'activitat es complementa amb una visita als edificis de Masó que es conserven a Girona per conèixer el valor patrimonial de l'obra de l'arquitecte a la ciutat. El recurs a dins la casa és conduit per educadores, i per la ruta exterior es compta amb el suport dels docents que acompanyen el grup. Aquesta visita s’ofereix en català, castellà, anglès i francès, per a grups de fora i com a pràctica de llengües estrangeres per alumnes d’aquí. Per aquesta activitat es disposa de material didàctic: guió de l'activitat, fitxes de teball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte pel patrimoni, coneixement de la història propera, reflexió sobre formes de vida i treball en equip.

Objetius:Presentar el Rafael Masó arquitecte, els anys d’estudi, la recerca de l’estil, el procés creatiu. Conèixer les principals característiques de l’arquitectura de Rafael Masó. Presentar els diferents col·laboradors artesans, en el treball de la ceràmica, el ferro i el vitrall, que conformen el tot global i característic de la seva arquitectura. Conèixer els fonaments de la anàlisi arquitectònica.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria.
Condicions:Durada aproximada: 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Les característiques de la Casa Masó, de petites dimensions, fan que les visites s’hagin de plantejar en petits grups de pocs alumnes. Això fomenta una relació de molta proximitat amb els estudiants i assegura que les explicacions els arribin perfectament a tots. Per contra, es necessiten més educadors per acompanyar el grup i per evitar un increment important en el preu, sovint es fa necessària la participació activa dels mestres en una part de la visita. Aquesta col·laboració, que consisteix en fer una ruta de les cases de Rafael Masó més pròximes a la Casa Masó, amb material didàctic preparat pel nostre Servei Educatiu, té el benefici d’ajudar a completar el treball previ o posterior a l’aula, amb un coneixement més complet de l’obra de l’arquitecte.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Casa Masó. Carrer Ballesteries, 29. Girona. Com arribar-hi: L2, L5, L6 i L11
Preu:Fins a 30 alumnes: 4 €/alumne. Es pot sol·licitar ajut Indika.
Inscripcions:Cal inscriure's amb una setmana d'antelació. servei.educatiu@rafael maso.org. tel. 972 413 989
Per a més informació:Fundació Rafael Masó. Tel. 972 413 989. servei.educatiu@rafael maso.org
Ho organitza:Fundació Rafael Masó amb la col·laboració de Educart i Ajuntament de Girona

91 - La casa on visc

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

Proposta educativa en una casa de principis del segle XX com a espai de vivència i convivència, de relacions humanes, de satisfacció de necessitats bàsiques, en la perspectiva del temps. Els nois i noies tenen ocasió de copsar una manera d'usar els espais domèstics comparant-los amb la casa de cadascú. Així la vivència es converteix en quelcom més personal i quotidià. La visita es complementa amb una ruta per l'exterior d'altres cases del centre de Girona, molt properes i també projectades per Rafael Masó, tot seguint un material didàctic preparat per a aquest objectiu. El recurs a dins la casa és conduit per educadores, i per la ruta exterior es compta amb el suport dels docents que acompanyen el grup. Aquesta visita s’ofereix en català, castellà, anglès i francès, per a grups de fora i com a pràctica de llengües estrangeres per alumnes d’aquí. Per aquesta activitat es disposa de material didàctic: guió de l'activitat, fitxes de teball .

Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de respecte pel patrimoni, coneixement de la història propera, reflexió sobre formes de vida i treball en equip.

Objetius:Presentar als alumnes la figura de Rafael Masó com a persona i com a professional. Incidir en la relació amb la seva família i des de la seva vida quotidiana descobrir la casa que va construir i que on va viure. Donar a conèixer les diferents facetes d’un arquitecte: disseny d’interiors, mobles, vitralls i la seva relació amb els artesans amb qui va treballar.
Adreçat a:Educació primària
Condicions:Durada aproximada: 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Les característiques de la Casa Masó, de petites dimensions, fan que les visites s’hagin de plantejar en petits grups de pocs alumnes. Això fomenta una relació de molta proximitat amb els estudiants i assegura que les explicacions els arribin perfectament a tots. Per contra, es necessiten més educadors per acompanyar el grup i per evitar un increment important en el preu, sovint es fa necessària la participació activa dels mestres en una part de la visita. Aquesta col·laboració, que consisteix en fer una ruta de les cases de Rafael Masó més pròximes a la Casa Masó, amb material didàctic preparat pel nostre Servei Educatiu, té el benefici d’ajudar a completar el treball previ o posterior a l’aula, amb un coneixement més complet de l’obra de l’arquitecte.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Casa Masó. Carrer Ballesteries, 29. Girona. Com arribar-hi: L2, L5, L6 i L11
Preu:Fins a 30 alumnes: 4 €/alumne. Es pot sol·licitar ajut Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb una setmana d'antelació. servei.educatiu@rafael maso.org. tel. 972 413 989
Per a més informació:Fundació Rafael Masó. Tel. 972 413 989. servei.educatiu@rafael maso.org
Ho organitza:Fundació Rafael Masó amb la col·laboració de Educart i Ajuntament de Girona

92 - Viure entre lletres i escriptors. Visita literària a la Casa Masó

Aquesta activitat està inscrita al programa INDIKA promogut per la Diputació de Girona.

La Casa Masó va ser escenari privilegiat de les trobades de Rafael Masó amb els joves escriptors noucentistes. Anys més tard, altres escriptors catalans s’hi han continuat fixant, convertint-la en matèia literària. Aquesta proposta recupera la memòria d’aquests espais en clau literària a través d’una visita il·lustrada amb fragments de Masó, Pla, Carner, Miquel de Palol i d’altres, on els alumnes esdevenen actors protagonistes i guies. Durant el recorregut els alumnes recullen imatges fixes i en moviment de la casa pel seu treball posterior. De retorn al centre, els alumnes han d’expressar l’experiència viscuda a través d’un relat de ficció, una descripció, reportatge periodístic o un booktrailer. Els millors treballs seran penjats a la web de la Fundació. Activitat conduïda per educadores. Per aquesta activitat es disposa de material didàctic: guió de l'activitat, fitxes de teball.

Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de foment de la lectura i expressió escrita, coneixement de la història propera i treball en equip.

Objetius:Conèixer la faceta de poeta i escriptor de Rafael Masó. Aprofundir en les relacions entre Rafael Masó i els escriptors noucentistes. Treballar la figura de Josep Carner, amic de Rafael Masó i tot l’imaginari cultural del moment. Despertar l’interès per la literatura a través de l’experiència personal d’escriure i narrar sensacions.
Adreçat a:Educació secundària postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Aquesta activitat s’adapta al nombre d’alumnes i a l’aforament de la casa de manera que el grup-classe es va subdividint per anar fent totes les activitats proposades.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Casa Masó. Carrer Ballesteries, 29. Girona. Com arribar-hi: L2, L5, L6 i L11
Preu:Fins a 30 alumnes: 4 €/alumne. Es pot sol·licitar ajut Indika
Inscripcions:Cal inscriure's amb una setmana d'antelació. servei.educatiu@rafael maso.org. tel. 972 413 989
Per a més informació:Fundació Rafael Masó. Tel. 972 413 989. servei.educatiu@rafael maso.org
Ho organitza:Fundació Rafael Masó amb la col·laboració de Educart i Ajuntament de Girona

93 - Girona a l'esguard de les dones

És un itinerari guiat per Girona, on s'explica cronològicament la història de les dones de diverses condicions socials i religioses que han viscut al llarg dels temps i que han deixat la seva empremta a la ciutat. Des d'època romana fins al segle XX. Per a la realització del taller es disposarà de divers material complementàri: guió de l'activitat i fitxes didàctiques.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la igualtat, el respecte i els drets.

Objetius:Donar a conèixer la història de les dones. Gaudir vivencialment per generar ganes de conèixer més. Facilitar l'accés al coneixement de la història.
Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria, adults i professorat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: és recomanable que com a màxim siguin grups de 25 persones
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:
Preu:75 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 679 679 868 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

94 - Espais d’art a la Girona contemporània

És un itinerari guiat per Girona, en el qual es proposa una aproximació a diferents espais d’art i artistes de la ciutat. Des del Museu Arqueològic fins a la seu de la Rambla del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Al llarg del recorregut coneixerem la història dels edificis, les transformacions que han patit amb el pas del temps i diversos artistes contemporanis que han establert algun tipus de relació o vincle amb cada espai.

Amb aquesta activitat es vol posar en valor l’art i les arrels culturals i històriques de la nostra ciutat.

Objetius:Donar a conèixer la història dels museus i sales d'exposicions. Donar a conèixer artistes de la contemporaneïtat. Gaudir vivencialment per generar ganes de conèixer més. Facilitar l'accés al coneixement de la història.
Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, secundària postobligatòria, adults i professorat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: és recomanable que com a màxim siguin grups de 25 persones
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:
Preu:70 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 679 679 868 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

95 - Píndola d'art contemporani: videoart

Taller que proposa una aproximació a les pràctiques artístiques contemporànies, posant atenció a les «maneres de fer» d’artistes que treballen en l’actualitat en el nostre context més proper. El taller es planteja dividit en tres sessions: una primera de teòrica, en la qual es planteja un apropament històric a la disciplina concreta, centrant-nos en artistes i projectes rellevants, i una segona i tercera de pràctiques, en les quals es proposa dur a terme una proposta audiovisual col·lectiva de petit format. Totes sessions les condueixen artistes i/o professionals vinculades a la cultura i a la creació contemporània. Per a la realització del taller es disposarà d'un dossier per al professorat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, comprensió de l'entorn, cooperació i treball en grup.

Objetius:Facilitar eines per a la comprensió dels llenguatges artístics contemporanis. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. Aproximar-se a les pràctiques artístiques des de l'experiència pròpia. Conèixer i valorar els i les artistes que treballen en l’actualitat en el nostre context més immediat.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 3 hores (dividides en tres sessions d'1 hora o en una primera sessió d'1 hora i una segona de 2 hores) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula. Una de les sessions requereix una aula amb equipament informàtic
Preu:120 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 654 377 033 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

96 - Píndola d'art contemporani: performance i art d'acció

Taller que proposa una aproximació a les pràctiques artístiques contemporànies, posant atenció a les «maneres de fer» d’artistes que treballen en l’actualitat en el nostre context més proper. El taller es planteja dividit en dues sessions: una primera de pràctica, que activa, des del fer, una aproximació vivencial a l'art d'acció i a la performance, a través de la construcció d'una acció participativa, i una segona de teòrica, en la qual es planteja un apropament històric a la disciplina concreta, centrant-nos en artistes i projectes rellevants. Les dues sessions a partir de les quals es configura el recurs les condueixen artistes i professionals vinculades a la cultura i a la creació contemporània. Es proporcionarà material didàctic addicional per si es vol continuar treballant la disciplina en qüestió posteriorment a l’aula. Per a la realització del taller es disposarà de fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, respecte a l'altre, cooperació i cooperació.

Objetius:Facilitar eines per a la comprensió dels llenguatges artístics contemporanis. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. Conèixer i valorar els i les artistes que treballen en l’actualitat en el nostre context més immediat.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores (dividides en dues sessions d'1 hora) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula o espai polivalent de l'escola o institut
Preu:80 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 654 377 033 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

97 - On està el núvol? Autoria i creació a les xarxes socials

Taller que proposa una aproximació a les xarxes socials a partir d’exemples d’artistes que les utilitzen en la seva pràctica artística. El taller es planteja dividit en dues sessions: una primera sessió teòrica on es tractarà l’evolució de les xarxes en relació a la “revolució mòbil” i la publicitat, així com la relació d’aquestes amb els nous llenguatges visuals i la configuració del nostre imaginari. Una segona sessió pràctica on proposarem un treball de creació partint de les imatges i del taller teòric. Les dues sessions a partir de les quals es configura el recurs les conduirà l’Olga Taravilla que ha estudiat el tema de les xarxes socials en el treball de recerca “Geografies del souvenir”. També es proporcionarà material didàctic addicional per si es vol continuar treballant la disciplina en qüestió posteriorment a l’aula. Per a la realització del taller es disposarà d'un dossier per al professorat i fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reflexió, respecte i capacitat crítica.

Objetius:Facilitar eines per a la comprensió del llenguatge visual contemporani. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les xarxes, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria, batxillerat, adults i professorat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores (dividides en 2 sessions d'1 hora) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Activitat adreçada a centres de Girona
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula
Preu:80 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 654 377 033 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

98 - La ciutat en clau de dona

El taller es proposa traslladar els continguts de l'itinerari «Girona a l'esguard de les dones» a l'aula. Per pensar la ciutat en clau de dona és necessari conèixer el passat, la història de les dones que l'han habitada, posant atenció les diferents condicions socials, econòmiques i polítiques. A la primera sessió, introduirem a tres de les protagonistes que encara es recorden al nomenclàtor de Girona. Amb elles ens situarem en tres moments paradigmàtics en la història dels drets de les dones i farem una proposta de recerca per treballar a l'aula. A la segona sessió recollirem els treballs proposats en l'anterior sessió i obrirem un debat per parlar sobre com es fa evident la desigualtat de la consideració de les dones en la història. Per a la realització del taller es disposarà d'un dossier per al professorat i de fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'equitat, reflexió i capacitat crítica.

Objetius:Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de les formulacions de preguntes per a copsar el passat. Promoure el debat per comprendre la necessitat de l'equitat i la igualtat entre homes i dones.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i professorat
Condicions:Durada aproximada: 2 hores (dividides en 2 sessions d'1 hora) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Activitat adreçada als centres de Girona
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula
Preu:80 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la realització de l'activitat al tel. 654 377 033 o bé a info@culturalrizoma.com
Per a més informació:Cultural Rizoma, SCCL. www.culturalrizoma.com
Ho organitza:Cultural Rizoma, SCCL. Col·labora Ajuntament de Girona

99 - Fem un pessebre per Nadal. Concurs

Fer un pessebre per Nadal és un costum ben arrelat a casa nostra i dóna sentit a les festes. Per tal de fer conèixer i fomentar la tradició de fer pessebres, l'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de l'Associació de Pessebristes de Girona, convoca el concurs "Fem un pessebre per Nadal". Prioperament podreu consultar les Bases.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a les tradicions, creativitat i treball en equip.

Objetius:Aprendre a observar i estimar les tradicions. Participar activament en les festes i tradicions a ciutat. Potenciar la creativitat artística. Fomentar el treball en equip.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
Condicions:Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:A partir del 16 de desembre, visita del jurat a les escoles
Lloc:A l'aula
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar o enviar un correu a La Caseta-Serveis Educatius abans del 22 de novembre
Per a més informació:La Caseta Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de l'Associació de Pessebristes

100 - Els capgrossos a l’escola

El Museu d’Història de Girona disposa de vuit capgrossos que cedeix en préstec a les escoles  per tal que puguin desenvolupar experiències al seu voltant ( la Bruixa de la Catedral, el Cap d'Estopes, Ossiris rei d'Egipte, en Pepet Gitano, el Tarlà de l'Argenteria, el general Napoleó, el lladre de Sant Feliu i la comtessa Ermessenda).

Proposem apadrinar un d'aquests capgrossos  i desenvolupar activitats diverses i de lliure elecció al voltant d'aquest personatge, d'acord amb el projecte educatiu de cada escola (fer-li un vestit, treballar llegendes, participar en cercaviles...) . També us animem a organitzar alguna activitat per compartir l'experiència amb grups d'educació infantil (tant 0-3 com 3-6) d'altres escoles durant el curs.

Objetius:Fer conèixer la imatgeria popular de la ciutat i ajudar a preservar-la tant físicament com identitàriament. Fomentar la participació de les famílies en els aprenentatges a l'escola i les activitats escolars. Fomentar el coneixement de la ciutat i les seves tradicions promovent la participació activa en actes festius i lúdics. Potenciar la coordinació dels dos cicles d'educació infantil (0-3 i 0-5), com un element per facilitar la continuïtat dins aquesta etapa educativa.
Adreçat a:Primer i segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Condicions: L’escola es responsabilitzarà de la custòdia i protecció del capgròs cedit i del seu retorn en bon estat, signant un document de compromís de préstec. Tenint en compte que si durant la seva estada en el centre, el capgròs pateix un desperfecte, serà aquest centre qui ens ho ha de comunicar i assumir el cost de la seva reparació. El lliurament i la recollida anirà a càrrec del MHG.
Calendari:Durant el curs escolar [el préstec tindrà una vigència de màxim un trimestre]
Lloc:A l'aula, i en el cas de les cercaviles, per la ciutat
Preu:Gratuït
Inscripcions:A principis del curs i demanar quin capgròs i per quines dates es demana en préstec la figura (com a màxim un trimestre). Durant el curs escolar també es podran fer les inscripcions i es veurà la disponibilitat de figures i el calendari. Cal contactar l'activitat enviant un correu electrònic a: cirla@ajgirona.cat
Per a més informació:Museu d'Història de Girona. Tel. 972 222 229 museuhistorira@ajgirona.cat
Ho organitza:Ajuntament de Girona _ Museu d'Història de Girona

101 - Fem el fanalet per anar a esperar els Reis (concurs)

Aquesta activitat consisteix a participar en un concurs  l’objectiu del qual és fer conèixer i continuar la tradició d'anar a esperar els Reis amb fanalet i cantant la cançó dels Tres Reis. Finalitzada la festa, es realitzarà una exposició amb els fanalets participants per tal de donar conèixer l’activitat als ciutadans. Properament podreu consultar les Bases.

Amb aquesta activitat es vol treballar els valors de creativitat, respecte a les tradicions i treball en equip.

Objetius:Conèixer i continuar la tradició d'anar a esperar els Reis. Participar activament en les festes i tradicions a la ciutat. Aprendre la cançó de Visca els Tres Reis. Tenir destresa en la manipulació de determinats materials. Apreciar els treballs propis i els dels companys.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i 1r d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Condicions: Les que constin a les bases de participació que podreu consultar properament
Calendari:A partir del 9 de desembre, visita del jurat a les escoles. Dia 13 de desembre, entrega de premis. El dia 5 de gener, els nens i nenes van a esperar els Reis amb el seu fanalet.
Lloc:Els fanalets es confeccionaran a les aules dels centres; la festa d'entrega de premis tindrà lloc al Pavelló de Palau, el divendres 13 de desembre a les 10 h; l’exposició tindrà lloc, a l'Ajuntament de Girona, durant les vacances escolars de Nadal
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, abans del 22 de novembre
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius i Manaies de Girona, amb el patrocini d'Hipercor

102 - La cavalcada de Reis

 L’activitat vol fer conèixer quins personatges, a part dels tres Reis, desfilen a la cavalcada, per què cada comitiva va d’un color diferent i què representa, per què abans de la cavalcada es troben tots al campament, etc.

Es planteja tractar aquestes qüestions en tres blocs de temes dels quals cal escollir-ne un: Bloc1: Els tres Reis. Els camarlencs. Els magistrats. Els secretaris dels magistrats. L’home del foc. Els carters. Bloc 2: Els patges. Els torxers. Homes del foc. Els músics i la música. La cuina. Bloc 3: Els xanquers. Els malabaristes. Els siebands. Els escaladors. Els mamaluks. Els palafreners.

L’activitat consisteix en la realització de fitxes didàctiques per part de l’alumnat que després podrà dur a casa per fer participar a la família del seu aprenentatge sobre el significat dels diferents elements de la cavalcada.  A més de desenvolupar un dels blocs, es treballen els següents aspectes: com gaudir al màxim del campament, consells de seguretat a l’hora d’anar a veure la cavalcada.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a les tradicions, participació i creativitat.

Objetius:Participar activament en les festes i tradicions a la ciutat. Conèixer i continuar la tradició d'anar a esperar els Reis. Descobrir l'origen i el significat de molts elements de la cavalcada. Fer participar a la família d'aquests coneixements i, per tant, estendre'ls a la ciutadania.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:
Calendari:Durant els mesos de novembre, desembre i gener
Lloc:A l'aula i a la cavalcada de Reis
Preu:Gratuït
Inscripcions:
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius i Manaies de Girona

103 - Visitem la casa dels manaies

L'activitat consisteix a visitar el Castrum dels Manaies de Girona per conèixer una de les tradicions ciutadanes més reconegudes dins i fora de la ciutat, fent més o menys incidència en el context religiós segons el que requereix l'escola que sol·licita la visita.

Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del respecte a les tradicions.

Objetius:Conèixer una tradició de la ciutat. Fomentar el coneixement de la ciutat i la seva història. Fomentar les tradicions ciutadanes. Aprofundir en el coneixement de la Setmana Santa i la tradició de les processons.
Adreçat a:Educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
Condicions:durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:De gener fins a Setmana Santa
Lloc:Església de Sant Lluc. Carrer Ferran el Catòlic, 1. Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's a nuriafranquetf@hotmail.com o a narcisreixach@gmail.com per reservar dia i hora, des del mes de setembre i fins a finals de febrer.
Per a més informació:nuriafranquetf@hotmail.com - narcisreixach@gmail.com
Ho organitza:Manaies de Girona-Confraria de Jesús Crucificat, amb la col·laboració de La Caseta - Serveis Educatius - Ajuntament de Girona.

104 - Participem al festival 'Girona, Temps de Flors'

Es tracta d'un taller de composició floral en el marc de la mostra Girona Temps de Flors en el qual cada grup participant en realitza una part fins arribar a una única composició final. en dates properes al taller trobareu aquí la informació prèvia a l'activitat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de crativitat i participació.

Objetius:Conèixer l’exposició de flors. Saber reconèixer les flors i plantes més utilitzades en art floral. Conèixer alguns dels espais del Barri Vell i poder constatar com, arran de l’exposició de flors, s’han anat recuperant. Aprendre algunes tècniques bàsiques de cara a crear una composició floral senzilla. Participar activament a l’exposició de flors.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
Condicions:Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar aquesta activitat, per la qual cosa cada centre només podrà participar-hi amb un curs per cicle
Calendari:Setmana de Girona Temps de Flors
Lloc:A determinar
Preu:GratuÏt
Inscripcions:En dates properes a l'activitat es rebrà informació als centres educatius
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

105 - Maleta gegant dels gegants

Seguit de recursos on-line per a relitzar a les aules amb els mestres. Cada proposta té una Guia Didàctica on es detalla pas a pas com relitzar cada una de les activitats.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descobriment de la imatgeria festiva gironina i identificació amb la cultura gironina.

Objetius:Promoure la imatgeria festiva gironina. Aconseguir que els infants es sentin particeps de la cultura popular gironina. Aconseguir arribar a totes les escoles mitjançant una eina autodidacta.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: Depèn del taller. Especificat al recurs on-line Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:A l'aula
Preu:Gratuït
Inscripcions:No cal inscripció, tots els materials es trobaran penjats a la pàgina web, de manera que es pot realitzar l'activitat en qualsevol moment de l'any
Per a més informació:www.fal·lera gironina
Ho organitza:Colla Gegantera Fal·lera Gironina. Col·labora Ajuntament de Girona

106 - Crea el teu capgròs. Cercavila titelles

Visita a Mas Abella amb l'explicació de la cercavila de Fal·lera Gironina i la imatgeria festiva de la ciutat de Girona: gegants, capgrossos, bastons, xanques i músics. A la segona part de la visita hi ha dues possibilitats de taller: Infantil: cercavila de titelles (creació de titelles de la imatgeria de Girona). Primària: creació dels caprossos de Girona amb caixes de cartró. Per a treballar aquesta activitat podeu comtar amb un Dossier per al professorat

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descobriment de la imatgeria festiva gironina, identificació amb la cultura gironina, treball en equip per la creació del capgròs i autonomia per la creació del titella.

Objetius:Promoure la imatgeria festiva gironina. Aconseguir que els infants se sentin particeps de la cultura popular gironina. Difondre l'activitat de la Fal·lera Gironina.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i educació primària
Condicions:Durada aproximada: Entre una hora i mitja i dues hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe, amb la possibilitat de fer tallers simultanis amb més d'un grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
Calendari:Durant tot l'any. Dilluns i divendres al matí, dissabtes tot el dia
Lloc:Mas Abella (carrer Mas Abella,2), connexió amb L1
Preu:4 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antel·lació a la data prevista per l'activitat a falleragironina@gmail.com , es negociarà el dia segons la disponibilitat
Per a més informació:Tel. 651 881 556
Ho organitza:Colla Gegantera Fal·lera Gironina. Col·labora Ajuntament de Girona

107 - Balla amb la Fal·lera Gironina

Visita a Mas Abella amb l'explicació de la cercavila de Fal·lera Gironina i la imatgeria festiva de la ciutat de Girona: gegants, capgrossos, bastons, xanques i músics. A la segona part de la visita hi ha dues possibilitats de balls: Infantil: balls participatius, Primària: balls de bastons. Per a treballar aquesta activitat podeu comtar amb un Dossier per al professorat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descobriment de la imatgeria festiva gironina, identificació amb la cultura gironina i psicomotricitat dels infants en la realització dels balls.

Objetius:Promoure la imatgeria festiva gironina. Aconseguir que els infants se sentin particeps de la cultura popular gironina. Difondre l'activitat de la Fal·lera Gironina.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i educació primària
Condicions:Durada aproximada: Entre una hora i mitja i dues hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe, amb la possibilitat de fer tallers simultanis amb més d'un grup/classe
Condicions:Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
Calendari:Durant tot l'any. Dilluns i divendres al matí, dissabtes tot el dia
Lloc:Mas Abella (carrer Mas Abella no 2), connexió amb L1
Preu:3 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antel·lació a la data prevista per l'activitat a falleragironina@gmail.com
Per a més informació:Tel. 651 881 556
Ho organitza:Colla Gegantera Fal·lera Gironina. Col·labora Ajuntament de Girona

108 - Itinerari musical: Girona té música

Aquesta activitat  és una passejada musical visitant els llocs més emblemàtics de Girona de la mà del grup PulpoPop a partir de l'aplicació (GRPop). Creada per l'artista Kenneth Russo, aquesta aplicació, descarregable en dispositius mòbils Android, conté 18 cançons que Pulpopop ha composat pensant en la ciutat amb lletres que fan referència a aquests espais amb una història o llegenda important al darrera. Els PulpoPop portaran el dispositiu mòbil amb un altaveu per tal que els usuaris puguin escoltar la música a mesura que van caminant per la ciutat i cada vegada que es passa per un punt emblemàtic, activaran una cançó creada específicament per aquest espai. A més, algunes de les cançons poden ser interpretades en directe. Una oportunitat ideal per redescobrir la història de la ciutat i gaudir de la música d'una manera diferent i divertida. L’activitat pot vincular-se amb el currículum oficial ja que treballa algunes de les competències bàsiques. Per a la realització de l’activitat es disposarà d'un guió de l'activitat i telèfon amb aplicació i petits altaveus per portar a la sortida.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, respecte per l'entorn i observació.

Objetius:Introduir en el món de l'art contemporani i de les creacions artístiques als alumnes. Ajudar als alumnes per que aprenguin a fer una bona observació urbanística, en aquest cas, de la ciutat de Girona. Aprendre que hi poden haver diferents punts de vista sobre un mateix lloc, en aquest cas: Girona. Despertar l’interès en l’art contemporani i les noves tecnologies, amb la col·laboració d’un artista jove, proper a l’edat dels alumnes. Apropar l’educació formal a l'espai Bòlit_LaRambla.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Matins de dilluns a divendres
Lloc:Barri Vell de la ciutat de Girona
Preu:48 € / grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 20 dies d'antelació. Tel. 972 427 627 info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat
Per a més informació:Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona. Pou Rodó, 7-9, 17004 Girona - Tel. 972 427 627 info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat - www.bolit.cat - Twiter: @BolitGirona - Facebook: Bolit Centre Art Contemporani
Ho organitza:Ajuntament de Girona - Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

109 - La tinença responsable d'animals de companyia

Tallers a les escoles de primària i centres d’educació especial, que tenen per objectiu sensibilitzar els infants sobre la tinença responsable d’animals de companyia. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball per a l'alumnat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de responsabilitat i civisme.

Objetius:Aprendre a tenir cura i tractar de manera responsable les mascotes, fomentar l'adopció i evitar els abandonaments. Entendre que la tinença de mascotes és una responsabilitat a llarg termini, que pot esdevenir un complement enriquidor per a qualsevol família, respectant sempre la convivència ciutadana. Donar nocions d'etologia i comportament animal.
Adreçat a:Educació primària dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Aula i pati de la pròpia escola
Preu:Gratuït
Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També, si no s'ha superat el nombre de grups, es podrà fer inscripció durant el curs, amb 10 dies d'antelació, al telèfon 972 221 866 o a caseta@ajgirona.cat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - www.lacopa.cc

110 - Anellament d'ocells

Sortida per descobrir com funciona una jornada d'anellament d'ocells. L'anellament d'ocells és un mètode científic per tal d'estudiar les aus salvatges a través del marcatge d'aquestes amb anelles. Capturem els ocells amb unes xarxes japoneses, els anellem, prenem biometries (espècie d'ocell, edat, sexe, mida de l'ala, estat de salut, pes, etc.) i els deixem anar. És impressionant poder contemplar les diferents espècies de tant a prop. Aprenem molt amb aquests fantàstics animals; nom científic, mètode científic, curiositats de cada espècie, alimentació de les aus, tipus de vol, reproducció, cant.. etc. Per aquesta activitat es disposa de guies d'identificació d'aus.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte per la fauna salvatge.

Objetius:Conèixer les espècies d'ocells salvatges més comunes de l'entorn. Conèixer l'anellament d'ocells com a mètode científic i la importància de la presa de dades en aquest àmbit.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i professorat dels centres educatius de la ciutat de Girona
Condicions:Durada aproximada: 4 hores Nombre d'alumnes per grup: grup-classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:A determinar
Preu:130 €/grup (65 € pels grups de Girona).
Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També, si no s'ha superat el nombre de grups, es podrà fer inscripció durant el curs, amb 10 dies d'antelació, al telèfon 972 221 866 o a caseta@ajgirona.cat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - www.lacopa.cc

111 - Els ocells de les Gavarres: sessió d'anellament científic d'aus

Activitat d'exterior on es combina una excursió/itinerari amb l'observació d'una sessió d'anellament científic d'aus. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte per la natura, curiositat pel que ens envolta i actitud responsable vers els animals.

Objetius:Donar a conèixer les aus més freqüents al massís de les Gavarres, així com diversos aspectes de la seva biologia i ecologia. Introduir l'alumnat en la metodologia d'estudi científic en l'àmbit de la fauna, mitjançant una sessió pràctica d'anellament d'aus. Donar a conèixer els hàbitats característics del massís de les Gavarres. Sensibilitzar els nois i noies sobre el valor dels ecosistemes mediterranis i de la importància de conservar-los.
Adreçat a:Educació primària i educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada:3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Can Vilallonga. Veïnat de Verneda s/n. Cassà de la Selva
Preu:10 € / alumne. L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Finca Camps i Armet s/núm. (Can Geronès). 17121 Monells. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona.

112 - Productes de les Gavarres: farina, calç, terrissa i gel

Activitat que combina una explicació a l'aula amb una excursió per l'entorn gavarrenc de l'escola per conèixer les activitats d'explotació que s'hi donaren i el paisatge i testimonis que n'han quedat: suro, farina, gel, calç o terrissa entre d'altres.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reconèxer el patrimoni com a font d'informació, esperit crític vers el seu estat de conservació i curiositat pel que ens envolta.

Objetius:Donar a conèixer les passades activitats humanes vinculades als recursos i a la diversitat paisatgística. Identificar el conjunt de patrimoni immaterial (vocabulari, topònims, coneixement, refranys,...) vinculat a les Gavarres i a les seves activitats tradicionals. Ajudar a la formació d'un esperit crític davant les accions humanes relacionades amb el medi. Interpretar el paisatge i la seva transformació a partir de les activitats que s'hi desenvolupen.
Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:A l'aula i a un entorn gavarrenc proper a l'escola
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona

113 - Els boscos de les Gavarres

Activitat exterior on els alumnes realitzen un itinerari guiat per conèixer les característiques del bosc mediterrani i una part pràctica d'inventari de bosc sota el tutoratge de l'educador. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de concienciació de la biodiversitat i la seva importància, l'esforç i el treball en equip i el rigor i l'ordre en el treball.

Objetius: Donar a conèixer els hàbitats mediterranis del massís de les Gavarres i les espècies de fauna i flora que hi viuen. Introduir l'alumne en el mètode científic aplicat a l'ecologia: l'inventari forestal. A partir de la presa de dades de camp es conclouen les característiques dels ecosistemes estudiats. Observar en el paisatge l'empremta de les activitat humanes i les seves repercussions. Sensibilitzar els alumnes sobre el valor dels ecosistemes mediterranis i de la importància de conservar-los.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Can Vilallonga. Veïnat de Verneda s/n. Cassà de la Selva
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona.

114 - Etnobotànica a les Gavarres

A través d'una passejada l'educador explicarà els usos de les plantes i els alumnes n'investigaran l'aspecte, el color, l'olor i les seves principals característiques. Per acabar l'activitat es farà un taller.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte per la natura, valorar les propietats de les plantes vers altres productes i curiositat pel que ens envolta.

Objetius:Aproximació a l’observació de les plantes mediterrànies del massís de les Gavarres. Identificar i reconèixer algunes de les plantes més usades tradicionalment. Observar i descriure les seves característiques. Conèixer els usos i propietats de les diferents plantes en l’àmbit del massís de les Gavarres. Analitzar les relacions de les persones amb el medi natural.
Adreçat a:Educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada:3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Can Vilallonga. Veïnat de Verneda s/n. Cassà de la Selva
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona

115 - L'empremta de les activitats humanes

Itinerari per conèixer i reconèixer les traces de les activitats humanes d'explotació forestal seguint les explicacions d'un educador. Es parlaran dels antics oficis de pelador, carboner i bosquetà.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reconèixer el patrimoni com a trets de la nostra identitat, actitud crítica vers l'estat de conservació del patrimoni i reconièixer una relació passada amb la natura molt més respectuosa

 

Objetius: Donar a conèixer les activitats humanes vinculades als recursos i a la diversitat paisatgística i patrimonial del massís de les Gavarres. Valorar les activitats tradicionals com a eines modeladores del paisatge. Identificar les pràctiques sostenibles que contribueixen a la conservació de la biodiversitat del massís de les Gavarres. Promoure actituds respectuoses de relació amb l'entorn.
Adreçat a:Educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:Can Vilallonga. Veïnat de Verneda s/n. Cassà de la Selva
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona.

116 - Les rieres de les Gavarres

Activitat d'exterior on els alumnes participaran d'una sessió de mostreig científic de fauna aquàtica. A més, l'educador farà una explicació in situ del funcionament de l'ecosistema fluvial.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de esperit crític vers l'impacte de la nostra societat en els cursos d'aigua, respecte vers els ecosistemes fluvials i rigor i ordre en el treball.

Objetius:Conèixer l'ecosistema fluvial mediterrani: fauna, vegetació i funcionament. Aprendre a reconèixer els principals impactes antròpics, el seu origen i com es poden solucionar. Fomentar el contacte directe amb la natura. Promoure l'adquisició d'hàbits de treball organitzat i en grup.
Adreçat a:Educació infantil i educació primària
Condicions:Durada aproximada: 3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:En el curs d'aigua més proper a l'escola
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció.
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona

117 - Els incendis forestals a les Gavarres

​Activitat que combina una part teòrica al centre on s'expliquen els boscos mediterranis i el foc amb una excursió a bosc, essent possible una zona cremada.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de esperit crític vers la salut dels nostres boscos, conscienciació dels perills del foc i actitud activa vers la seva prevenció.

Objetius: Donar a conèixer els incendis forestals com a pertorbació natural o factor ecològic habitual al clima mediterrani. Donar a conèixer les boscos mediterranis com a elements naturals modificats intensament pels habitants de la regió des de fa milers d'anys. Reorientar la relació de la societat amb el bosc i aconseguir a través de la gestió forestal boscos més resistents als incendis forestals.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Durada aproximada: 3 o 5 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions:En l'activitat de mitja jornada només es realitzaria una de les dues parts descrites.
Calendari:Durant tot l'any
Lloc:A l'aula i en un bosc proper al centre.
Preu:10 € / alumne (en el cas de 5 hores) / 8 €/alumne (en el cas de 3 hores). L'activitat pot comptar amb subvencions que reduirien l'import, consulteu en el moment de la inscripció
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Galanthus, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona i Ajuntament de Girona.

118 - Unitat didàctica: el paisatge de les Gavarres

La unitat didàctica proposa una suma de materials per treballar a l'aula i visites a l'espai natural protegit de les Gavarres per tal que els alumnes de cicle superior puguin treballar durant tot el curs escolar les Gavarres. El paisatge de les Gavarres es composa de tres blocs i cada un d'ells compte amb una activitat per fer a l'aula, una sortida i un treball posterior. Un últim bloc, el quart, es dedica a fer una activitat conjunta amb el grup-aula per tal de posar en comú els coneixements treballats. Amb aquesta unitat didàctica es treballarà a classe les activitats passades dutes a terme a les Gavarres que n'han modelat el seu paisatge, les activitats que s'hi duen a terme avui en dia i, per últim, quin futur tindran les Gavarres, aquest últim bloc promoure una actitud activa dels alumnes ja que es tractarem quines Gavarres volen tenir ells. Per aquesta activitat es disposa de fitxes didàctiques.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte vers la natura i els seus elements culturals, responsabilitat vers les accions de cadascú, treball en grup: compartir les opinions pròpies i valorar les dels demés.

Objetius:Aprofundir en el coneixement i els antics usos i aprofitaments de les Gavarres. Conèixer i simpatitzar amb els diferents agents socials vinculats als usos i gestió del Massís de les Gavarres. Descobrir i analitzar els factors de risc que poden interactuar amb el el futur del massís. Elaborar, mitjançant el treball cooperatiu, propostes concretes davant de problemes concrets que afecten les Gavarres.
Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 6 hores
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula. Cada bloc combinarà activitas a l'aula i a les Gavarres
Preu:10 €/alumne
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 64 36 95. mpiferrer@gavarres.cat
Per a més informació:Consorci de les Gavarres. Finca Camps i Armet s/núm. (Can Geronès). 17121 Monells. Tel. 972 643 695. www.gavarres.cat
Ho organitza:Consorci de les Gavarres. Col·labora Diputació de Girona, Consell Comarcal del Gironès i Ajuntament de Girona

119 - Planetes i estrelles

Aquesta activitat pretén iniciar els infants en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Els nens i les nenes, d'una manera participativa, podran entendre per què hi ha dia i nit, estacions, per què veiem la Lluna de maneres diferents, podran comparar la mida dels diferents planetes del Sistema Solar i conèixer, gràcies a l'ajut de «l'estrellari», algunes de les agrupacions d'estrelles més conegudes que podríem veure en el moment de la visita si la llum del Sol no ens les amagués.

Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir els mateixos nens i nenes en protagonistes dels tallers, ja que seran ells els qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
Calendari:Del 18 al 29 de maig, a les 9.30 h i a les 11 h
Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
Preu:30 €/ grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
Per a més informació:www.educaixa.com
Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

120 - Els petits més grans. Les faules de l'equilibri

Voleu saber què s'amaga enmig d'un bonic hort ple de fruiters, hortalisses i flors quan hi arriba la primavera? Però què hi fan aquí, un munt d'insectes diferents? Us convidem a gaudir d'aquest espectacle amb titelles que ens ajudarà a conèixer i respectar el meravellós món dels insectes amb tres històries: 1- La formiga i el pugó ens explicaran la seva relació de mutualisme en què tots dos en surten beneficiats. En aquesta història una marieta ajudarà a trobar l'equilibri entre la formiga, el pugó i la planta on viuen per evitar la seva mort. 2- La flor trista. Acompanyats per un escarabat coneixerem la planta des de l'arrel fins a la flor i com l'abella, un insecte pol·linitzador, escampa el seu pol·len. 3- Papallones que ens descobriran com creixen fent la metamorfosi i ens ajudaran a esbrinar si les aranyes són insectes o no ho són.

Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

Objetius:Conèixer i respectar el món dels insectes amb la representació teatral de tres històries. Gaudir d'un espectacle teatral.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
Calendari:Dijous 19 i divendres 20 de març, a les 10 h i a les 11.15 h
Lloc:EspaiCaixa/Auditori. Plaça Poeta Marquina, 10 17002 Girona. Com arribar-hi: L3, L4, L5, L7 i L8
Preu:30 €/grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
Per a més informació:www.educaixa.com
Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

121 - Visita dinamitzada: La Lluna. 50 anys de la primera missió tripulada

El 2019 se celebrarà el 50è aniversari de l'arribada de la humanitat a la Lluna. Durant aquesta visita guiada, l'alumnat descobrirà com l'Apol·lo 11 va culminar un programa de missions tripulades iniciat per la NASA. Comprendrà els riscos i els problemes tecnològics que van haver de superar i rememorarà les primeres missions d'Armstrong a la Lluna. Finalment, l'alumnat traurà el cap a l'interior del mòdul lunar per comprovar com era la vida dels astronautes i simular en persona un passeig lunar. En aquesta visita guiada a l'alumnat descobrirà com l'Apol·lo 11 va culminar un programa de missions tripulades iniciat per la NASA, amb l'arribada de la humanitat a la Lluna.

Objetius:Reconèixer les característiques principals de la Lluna. Comprendre quins van ser els preparatius necessaris que van dur a terme físics i astrònoms fa cinquanta anys per aconseguir arribar a la Lluna. Apreciar quina va ser la trajectòria que va seguir l'Apollo XI per arribar a la Lluna, i entendre les diferents fases del coet Saturn V. Apreciar com els reptes espacials han servit per aconseguir avenços tecnològics significatius.
Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:De l'1 d'abril al 23 d'agost.
Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
Preu:30 €/ grup
Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
Per a més informació:www.educaixa.com
Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

122 - La cuineta eixerida

Mitjançant el muntatge d’una cuineta, es simulen els diferents àpats d’un dia. Es reflexiona sobre els diferents residus que es produeixen i els destins de les escombraries que llencem als diferents contenidors: envasos, paper, vidre, orgànic i rebuig. Activitat pot ser conduïda per un educador o educadora. La maleta que conté els elements per fer l'activitat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reciclatge, estalvi i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Reflexionar sobre els residus que produïm a la cuina. Conscienciar sobre la necessitat de separar els residus perquè es puguin aprofitar de nou i no acabin embrutant l’entorn. Distingir a quin contenidor ha d’anar cada residu.
Adreçat a:2n cicle d'educació infantil dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, si és conduïda per un educador/a, en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula
Preu:Gratuït
Inscripcions: Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 221 866
Per a més informació:La Caseta Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona

123 - Cubellets i cubellots

Es tracta d’un joc de relació mitjançant el qual es classifiquen els diferents residus que podem trobar en una bossa d’escombraries, i es decideix a quin dels contenidors de recollida selectiva ha d’anar cada residu. També es parla de tots aquells materials que s’han de dur a la deixalleria. Es reflexiona sobre les diferents aplicacions que tenen els materials quan els reciclem i es destaca la importància en la reducció d’alguns residus. L'activitat pot ser conduïda per un educador o educadora. El material consisteix en la reproducció en paper cartró dels contenidors del carrer en mida reduïda ( envasos, paper, vidre, rebuig i orgànica).

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de reciclatge, estalvi i responsabilitat amb el medi.

Objetius:Reflexionar sobre els residus que produïm en la nostra activitat diària. Conscienciar sobre la necessitat de separar els residus perquè es puguin aprofitar de nou i no malmetin el nostre entorn. Mostrar els elements que podem separar en cadascun dels contenidors de recollida selectiva i explicar per què serveix el reciclatge dels diferents materials.
Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, si és conduïda per un educador/a, en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel. 972 221 866
Per a més informació:La Caseta Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona

124 - Gaudim aprenent amb material de rebuig

Oferim diferents tipus de materials produït per Gràfiques Alzamora S.A. La intenció és afavorir les oportunitats d’aprenentatge donant una segona utilitat a materials de rebuig nets. Les activitats dinamitzades a partir d’aquests materials són dinamitzades pel professorat. El transport del material de l’empresa al centre educatiu va a càrrec de La Caseta Serveis Educatius.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de imaginació, creativitat i descoberta de la reutilització.

Objetius:Potenciar la creativitat dels nens i nenes. Donar valor al material de rebuig. Afavorir les relacions del món educatiu amb el món empresarial.
Adreçat a:Educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona.
Condicions:Durada aproximada: Segons propostes de treball Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:A l'aula
Preu:Gratuït
Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
Per a més informació:La Caseta Serveis Educatius - 972 221 866
Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta Serveis Educatius en col·laboració amb Gràfiques Alzamora S.A.

125 - Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola (GAMAR)

El gabinet GAMAR és un espai de reflexió i de pràctica entorn de l’ensenyament de les matemàtiques. Els docents d’educació infantil i primària, i primer cicle de secundària poden trobar materials i activitats per treballar diferents aspectes matemàtics amb els seus alumnes. I cada segon dilluns de mes podeu gaudir d’un espai de trobada amb Maria Antònia Canals per tal de reflexionar i posar en comú qualsevol aspecte a l’entorn de l’ensenyament matemàtic. Més informació

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'observació, capacitat de raonar i pensament crític.

 

Objetius:Donar eines als mestres i professors per treballar els diferents conceptes matemàtics a l'aula. Conèixer diferents materials i activitats per l'aprenentatge d'educació matemàtica. Ajudar a trobar noves maneres i eines per l'ensenyament d'aquesta àrea.
Adreçat a:Professorat d'educació infantil, primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
Condicions:Nombre d'alumnes per grup: Màxim 20 persones
Calendari:Durant el curs escolar, sessió oberta cada segon dilluns de mes de 18 h a 20 h. Altres horaris a convenir per telèfon
Lloc:Biblioteca del Barri Vell. Plaça Ferrater Mora, 1. 17001 Girona
Preu:Gratuït
Inscripcions:
Per a més informació:Antònia Canals. Tel. 972 418 743 - de dilluns a divendres d'11 h a 13 h i de 16h a 19 h (excepte els dimecres i la tercera setmana de cada mes)
Ho organitza:GAMAR . Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l'Escola amb la col·laboració de la Caseta - Serveis Educatius - Ajuntament de Girona

126 - Ciència entre tots

Ciència entre tots és una fira de ciència que es realitza al centre de Girona un dissabte al matí i que està protagonitzada bàsicament per alumnat de secundària de diferents instituts de les comarques gironines i adreçada a tota la ciutadania (alumnat d’infantil, primària i secundària, joves universitaris, professorat, famílies…). També hi participen professors i alumnes universitaris i científics i divulgadors de Girona i d’arreu de l’estat. Al llarg del curs i especialment en les setmanes prèvies a la fira, l'alumnat ha de preparar guiat i acompanyat pel professorat, les experiències que presentaran: material necessari, realització detallada, explicació al públic de diferents nivells i coneixements... Per aquesta activitat es disposa de material complementària a:http://www.cienciaentretots.cat.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'iniciativa, col·laboració i participació.

Objetius:Comunicar la ciència que es realitza als instituts i centres d’investigació mitjançant els seus actors principals (alumnat, científics i divulgadors). Estimular l’interès i la curiositat científica-tecnològica a través de l’observació, l’experimentació i l’anàlisi. Apropar la ciència a la ciutadania i potenciar el seu valor cultural.
Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Condicions:Durada aproximada: un dissabte al matí i preparació prèvia al centre Nombre d'alumnes per grup: L'activitat és fora d'horari lectiu i per tant hi participen els alumnes voluntàriament Condicions: Hi pot participar qualsevol centre educatiu, preferentment de secundària però també de primària si ho creuen interessant
Calendari:Dissabte 25 d'abril de 2020
Lloc:Seu de la Generalitat, places Pompeu Fabra i Hospital
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal inscriure's durant el mes de febrer de 2018 a través del web: http://www.cienciaentretots.cat. Tel. 972 413 569. crp-girones@xtec.cat
Per a més informació:Centre de Recursos pedagògics del Gironès. Tel.972 413 569. crp-girones@xtec.cat - www.segirones.cat - http://www.cienciaentretots.cat
Ho organitza:Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, Universitat de Girona, la Caseta-Serveis Educatius de l'Ajuntament de Girona i Obra Social La Caixa

127 - Fira de la Ciència per a petits grans científics i científiques

És una fira on es realitzen tallers i demostracions científiques per tal de promoure l'educació científica. Els tallers es realitzaran tots simultàniament, i els nens i nenes faran dos experiments de diferents temes de ciencia.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descoberta, esperit crític i iniciativa.

Objetius:Promoure l'experimentació científica als alumnes de primària. Compartir una jornada d'educació científica entre diferents centres de la ciutat. Despertar interés per la ciencia i fomentar vocacions científiques.
Adreçat a:P4 d'educació infantil, 1r, 4t i 6è d'educació primària de centres de la ciutat de Girona
Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Calendari:Divendres 8 de maig de 2020
Lloc:Plaça U d'octubre
Preu:Gratuït
Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Ho organitza:La Caseta- Serveis Educatius de l'Ajuntament de Girona, Universitat de Girona, Centre de Recursos Pedagògics del Gironès i Obra Social La Caixa

128 - Coneix la Universitat de Girona

Proposem una visita a la Universitat de Girona, l’activitat es desenvolupa en un dels 3 Campus. Es farà una sessió informativa sobre l’oferta de Graus i serveis de la UdG acabant amb una visita guiada. Podeu trobar material complementari a:  www.udg.edu/futursestudiants

Objetius:Obrir les portes de la Universitat als estudiants de secundària oferint-los una sessió informativa sobre la UdG, la seva oferta de graus i serveis, així com una visita guiada pel campus triat. Estimular i fomentar l'interès per la recerca entre aquest alumnat.
Adreçat a:4t d'educació secundària obligatòria, batxillerat i Cicles Formatius
Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Calendari:Durant el curs escolar
Lloc:Un dels campus de la UdG Com arribar-hi
Preu:Gratuït
Inscripcions:Cal omplir el formulari d’inscripció que trobareu a la web www.udg.edu/futursestudiants
Per a més informació:www.udg.edu/futursestudiants
Ho organitza:Promoció dels Estudis UdG (ACRI). Col·labora Ajuntament de Girona

129 - Reacciona...explota! Experiments per descobrir la química

El taller Reacciona...explota! és un projecte de divulgació científica que permet descobrir la cara més atractiva de la química. Consisteix en la realització d’experiments de química recreativa, sorprenents i espectaculars, amb canvis de colors, llum, soroll, fum... Tots amb noms curiosos: el monstre del vàter, la serp del faraó, l’ampolla voladora, la reacció termita... Volem que els alumnes despertin la curiositat del científic que tots portem a dins. Els experiments segueixen una història de la química que comença amb els alquimistes - aquells personatges que volien transformar els metalls en or - i acaba amb els catalitzadors, que són fonamentals en el desenvolupament dels nous processos químics, més respectuosos amb el medi ambient. Pel mig coneixerem alguns personatges clau en el desenvolupament de la química com a ciència moderna, com Antoine Lavoisier i Marie Curie. Tot plegat, acompanyat d’experiments fascinants i guspires d’humor.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del mètode científic i del pensament crític.

 • Material didàctic: presentació power point
Objetius:
 • Presentar la química en context.
 • Exemplificar conceptes claus de química.
 • Motivar els estudiants per la ciència i la química.
 • Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada:50-60 minuts
  Nombre d'alumnes per grup:màxim 50 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, preferentment els matins
  Lloc:A l'aula. Si el centre disposa d'un espai més gran es pot fer en el pavelló, teatre, laboratori, pati...
  Preu:180 € grup/classe fins un màxim de 50 alumnes
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 30 dies d'antelació a: josep.duran@udg.edu
  Per a més informació:www.reacciona.cat
  Ho organitza:Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  130 - So i acústica

   Aquesta activitat vol acostar, de manera vivencial i a través d'experiments, què és el so i quines són les seves característiques. Instruments musicals, aparells de mesura i tècniques informàtiques permetran als alumnes comprendre què és el so, com viatja i quines característiques té. El taller presenta un seguit d'experiments amb els quals introduirem conceptes com la longitud d'ona, els ultrasons, el volum, la freqüència, el timbre o la ressonància.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir l'alumnat en protagonistes dels tallers, ja que seran ells i elles qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:De l'11 al 15 de novembre, a les 9.30 h i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  131 - Girobòtica

  Girobòtica és un projecte adreçat a alumnes de primària de les escoles de les comarques gironines que té per objectiu incentivar l’aprenentatge a partir de la resolució d’un repte. Girobòtica fomenta el treball en equip, la innovació, la creativitat i l’emprenedoria entre els nens i nens de 6 a 12 anys, així com la curiositat i l’interès per la ciència i la tecnologia. Es basa en  un model d’innovació pedagògica i metodològica anomenat STEAM (Science, Technology, Art & Engineering) que vol donar als nens i nenes l’oportunitat d’identificar problemes reals per trobar solucions creatives i personals  i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Cada curs es llença un repte proper als infants perquè, en equip, trobin i desenvolupin una resposta creativa i original integrant i relacionant àmbits i àrees de coneixement ben diverses. Girobòtica implica pensar, imaginar, crear, investigar, resoldre problemes, comunicar ... gaudint del procés d’aprenentatge. Cada equip participant haurà de materialitzar la seva idea creant un prototip o maqueta i recollir tot el procés de treball per poder-lo donar a conèixer. Girobòtica també forma als mestres en metodologies actives i els acompanya en tot el procés. Podeu consultar al web Formació i orientacions metodològiques.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació, innovació i gust per aprendre.

  Objetius:Que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge i que siguin capaços de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres a partir de contextos reals.
  Adreçat a:Educació primària dels centres educatius de Girona ciutat i província
  Condicions:Durada aproximada: El procés de treball a l’escola és d’unes 5 setmanes aproximadament Nombre d'alumnes per grup: S’adreça a tot el grup classe organitzats en equips de 4 membres
  Calendari:1r i 2n trimestre del curs
  Lloc:A la pròpia escola i Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (jornada)
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Inscripcions fins el 30 de novembre a: web Girobótica
  Per a més informació:web Girobótica
  Ho organitza:Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Consell Social de la UdG, Escola Politècnica Superior de la UdG, Patronat de la Politècnica de la UdG

  132 - L'aigua és de totes i tots!

  Taller participatiu amb el que reflexionar sobre els usos de l’aigua, els seus valors i la seva gestió, així com conèixer els rius de Girona i conscienciar els nois i noies de la importància de l'aigua com a bé comú que cal valorar i com a ecosistemes a preservar. L'activitat es divideix en 4 apartats: el cicle de l'aigua, els rius de Girona, les sequeres a Catalunya i ens convertim en activistes i defensors de l’aigua a Girona! Es pot dur a terme per part dels professors (els hi faríem arribar la guia didàctica i el material pedagògic) o per persones voluntàries d'Aigua és Vida. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de guió, dossier pel professorat i fitxes de treball.
  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'ecologisme i sostenibilitat, responsabilitat i conscienciació.

  Objetius:Donar a conèixer la importància de l’aigua a la nostra vida quotidiana i fomentar les idees de coresponsabilitat i solidaritat (per exemple, posant exemples d’usos quotidians i trucs per a estalviar aigua i prendre cura del medi ambient). Donar a conèixer la importància de l’aigua a Girona i fer visibles quins són els nostres recursos d’aigua i com els hem de cuidar entre tots i totes. Conscienciar de la importància de l'aigua com a bé essencial i comú a nivell mundial i sensibilització de la ciutadania.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any. Si es vol, es pot lligar amb el Dia Mundial de l'aigua (mes de març)
  Lloc:A l'aula. També es pot realitzar en un espai a l'aire lliure, al costat del riu.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 30 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a aiguagirona@gmail.com
  Per a més informació:Telèfon de contacte: 645581405
  Ho organitza:Espai de Solidaritat , Plataforma Aigua és Vida i Enginyers Sense Fronteres. Col·labora Ajuntament de Girona

  133 - Reaccions químiques

  El taller proposa que, a través de l'observació i l'experimentació, el grup descobreixi els trets que defineixen una reacció química. Quan parlem de reacció química, a què ens referim? Per què hi ha reaccions químiques que desprenen calor i d'altres que n'absorbeixen? Què és una substància pura? I un compost?

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir l'alumnat en protagonistes dels tallers, ja que seran ells i elles qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 18 de novembre al 5 de desembre, a les 9.30 h i a les 11.15 h.
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  134 - L'energia

  Taller on, a través d'experiments, es descobreix què és l'energia, quin n'és l'origen i quines són les transformacions que pot experimentar. És prou conegut que cal energia per fer qualsevol activitat, però d'on surt l'energia? Podem "fabricar-ne"? Què volem dir quan afirmem que es transforma? En aquest taller incidirem en el coneixement de les energies renovables, així com en la comprensió que l'energia és un bé escàs que cal aprofitar.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Conèixer què és energia, quin n'és l'origen i quines són les transformacions que pot experimentar. Incidir en el coneixement de les energies renovables i conscienciar l'alumnat que l'energia és un bé escàs que cal aprofitar.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 20 d'abril al 8 de maig, a les 9.30 h i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  135 - Bacteris resistents als antibiòtics: l'amenaça fantasma!

  Amb aquesta activitat els estudiants s’endinsaran en el món de la microbiologia, concretament en la problemàtica dels bacteris resistents als antibiòtics. Al finalitzar aquesta xerrada, els alumnes aprendran a respondre a les següents preguntes: - De quina manera els bacteris es tornen resistents als antibiòtics? (s’explicaran de forma general i entenedora per al nivell dels estudiants conceptes bàsics de biologia que expliquen la resistència als antibiòtics ( transferència de mecanismes de resistència d’un bacteri a un altre i l’adquisició de mutacions que els permeti sobreviure al medi amb antibiòtic, i per tant que sobrevisquin pel procés de selecció natural) - Per què ho fan? Se’ls explicarà quines són les conseqüències de l’abús dels antibiòtics, l’ús indegut, prenent-los sense prescripció mèdica, o aprofitant antibiòtics de la farmaciola que ens han sobrat de tractaments anteriors... 

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc.

  Objetius:L’objectiu de la xerrada és que els estudiants prenguin consciència del problema de la resistència als antibiòtics, que coneguin les bases biològiques per les quals els bacteris es tornen resistents i que sàpiguen quines mesures s’han de prendre per a frenar aquesta amenaça.
  Adreçat a:1r, 2n i 3r d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dijous 19 de març a les 10h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:caixaforumgirona@magmacultura.net Tel. 972 20 98 36
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  136 - Art i ciència: el misteri dels colors

  Amb aquesta activitat ens acostarem al color des d’un punt de vista físic. Treballarem de forma pràctica l’absorció de la llum, la seva descomposició, la diferenciació dels colors primaris i secundaris de la llum, i les diferències entre colors/pigments primaris i secundaris. En un petit espai final de taller podrem veure la diferència plàstica entre color pigment i color llum.. Aquesta activitat té fitxes de treball per a l'alumnat i material de suport per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i imaginació.

  Objetius:Conèixer els punts bàsics de la teoria de la llum i la teoria del color. Descobrir el procés de creació del color a través de substàncies i productes naturals.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  137 - El món de la cèl·lula

  En aquest taller volem descobrir experimentalment què és una cèl·lula, la seva morfologia i la seva funcionalitat. Què és una cèl·lula? D'on prové? On les trobem? Per respondre aquestes preguntes tindrem en compte les funcions vitals dels éssers vius. A través de diferents aparells òptics podrem constatar que en l'avenç de la biologia ha tingut un paper molt important el desenvolupament de la tecnologia; per exemple, el microscopi ha aconseguit en els últims anys superar grans problemes per millorar la resolució.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir els mateixos nens i nenes en protagonistes dels tallers, ja que seran ells els qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 14 al 25 d'octubre, a les 9.30 h i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  138 - Llum i color

  A través de l'experimentació en els camps de l'òptica i la biologia, el grup descobrirà les característiques i propietats de la llum i els colors. L'experimentació amb les lleis de la reflexió i la refracció, la descomposició de la llum blanca, la bioluminescència, la fluorescència..., ens donaran la clau per tal d'interpretar diferents fenòmens òptics.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir els mateixos i mateixes alumnes en protagonistes dels tallers, ja que seran ells i elles qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 20 al 31 de gener, a les 9.30 h i a les 11 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  139 - Fenòmens elèctrics

  En aquest taller es posen a l'abast dels nens i nenes un seguit d'experiments participatius, vistosos i divertits per tal que descobreixin que l'electricitat és un fet natural i que és present en tots els materials que ens envolten. Tot experimentant podran observar com es comporten els objectes carregats elèctricament. Descobriran en quins materials es pot moure la càrrega elèctrica amb facilitat i en quins, no, i podran esbrinar quins són els efectes d'aquest moviment.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir l'alumnat en protagonista dels tallers, ja que serà ell qui portarà a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 9 al 20 de març, a les 9.30 h i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  140 - A ritme de nombres i xifres

  Un taller per tal que els menuts descobreixin que el món de les matemàtiques és fascinant i pot ser divertit. Posarem a prova la nostra agilitat mental tot practicant sorprenents jocs matemàtics, calculant amb un àbac o introduint-nos en el fascinant món de la simetria i la proporció. Llegirem missatges secrets codificats en clau matemàtica i ens adonarem que comptar, calcular i mesurar pot arribar a seduir... I tot a ritme de nombres.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

   

  Objetius:Descobrir el món de les matemàtiques. Exercitar l'agilitat mental amb diferents estratègies. Introduir l'alumnat en el món de la simetria i de la proporció.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 23 al 27 de març, a les 9.30 h i a les 11 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 € / grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  141 - Investiga la vacuna del VIH

  Els alumnes i les alumnes tenen l'oportunitat de participar en un taller d'experiments que reprodueix part de la recerca que es duu a terme als laboratoris de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, per tal d'identificar substàncies candidates a formar part d'una vacuna contra la sida. El repte dels participants és investigar amb una proteïna del VIH i esbrinar, tot seguint les etapes de la metodologia científica i emprant les tècniques de laboratori que s'utilitzen en aquest camp de recerca, si la proteïna podria ser eficaç per eliminar la infecció causada per diferents variants del VIH. Així mateix, i a fi d'aprofundir més en els coneixements al voltant del VIH, de la malaltia de la sida i de la seva incidència en l'àmbit social, es plantejaran qüestions al voltant dels mecanismes d'infecció del VIH, dels mecanismes d'actuació dels fàrmacs, de les dificultats en la recerca d'una vacuna definitiva i de la prevenció de la sida. 

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Investigar la vacuna del VIH i esbrinar, seguint les etapes de la metodologia científica, si la proteïna podria ser eficaç per eliminar la infecció.
  Adreçat a:4t curs de secundària obligatòria i secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dijous 14 de novembre, a les 10 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  142 - Gestos (extra)ordinaris

  Ajupir-se i aixecar-se, arraulir-se i estirar-se, fer una puntada de peu, llençar una pilota en l’aire, córrer, saltar, caminar...cada dia fem milers de moviments i gestos de manera automàtica, gairebé sense adornar-nos. Però què passaria si els féssim de manera conscient, fixant-nos molt bé en la trajectòria dels nostres moviments, la seva amplada i abast, imaginant les línies il·lusòries que, en moure’s, dibuixen els nostres cossos en l’aire? En aquest taller convidem als més petits a explorar la naturalesa de moviments quotidians i a descobrir totes les seves possibilitats expressives i artístiques...fins a la creació d’una coreografia de moviments corrents que en realitat esdevenen extraordinaris!.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc.

  Objetius:Explorar la naturalesa de moviments quotidians i descobrir totes les seves possibilitats expressives i artístiques.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i 1r cicle d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 20 al 29 d'abril, a les 9.30h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:caixaforumgirona@magmacultura.net Tel. 972 20 98 36
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  143 - Què fem amb l'aigua al túnel de rentat de cotxes?

  Es tracta d’una visita al rentat de cotxes de Montfullà del Grup Fundació Ramon Noguera. L’activitat conté una visita a les instal·lacions de rentat així com de les plantes pilot demostratives del procés de depuració de l’aigua residual: Introducció i visita a les instal·lacions de rentat (45 min): professionals de la Fundació seran els encarregats de realitzar una visita guiada pel Centre Especial de Treball Mas Xirgu, concretament a les instal·lacions que tenim al rentat de cotxes de Montfullà, fent èmfasi en les característiques del centre i de les persones que hi treballen. Tot seguit, es farà una visita guiada pels diferents espais del túnel de rentat, per tal d’explicar el funcionament del túnel i el consum de recursos. Visita a les instal·lacions pilot del projecte d’estalvi i reutilització d’aigua (30 min): posant especial èmfasi en els sistemes naturals de tractament pel reciclatge de l'aigua residual, acompanyant la visita d’uns exercicis a realitzar per l'alumne. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball.

  Amb aquesta acitvitat es volen treballar els valors mediambientals d'estalvi de recursos (aigua, detergents) i respecte pel medi ambient, valors socials d'integració de persones amb discapacitat i valors científics de difusió de la ciència i innovació (a través del projecte).

  Objetius:Donar a conèixer al públic en general què és un Centre Especial de Treball, i les característiques de les persones que hi treballen. Conèixer els processos de rentat, recursos utilitzats i la depuració de l’aigua implicats en un túnel de rentat de vehicles. Donar a conèixer la problemàtica ambiental associada a l’'activitat del rentat de vehicles i possibles solucions per abordar-les. Apropar la ciència i la innovació als estudiants, en matèria de recurs de l’aigua i la seva reutilització, així com despertar la curiositat i l’esperit crític.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primàrica, educació secundària obligatòria, postobligatòria, adults i professorat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant tot l'any, exceptuant l'agost
  Lloc:Rentat de cotxes Montfullà. Polígon Industrial Montfullà. C. Caterina Albert, 1. 17162 Bescanó. Com arribar-hi: ATM L4 (parada a l'Espai Gironès) i L3 (parada a Tanatori del Passeig d'Olot)
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 24 44 33. Montse Aulinas - Marina Molina
  Per a més informació:Grup Fundació Ramon Noguera. Oficines centrals: C. Indústria núm. 22, 17005 de Girona. Telèfon: 972.24.44.33 / Fax: 972.24.45.47. Web del Grup Fundació Ramon Noguera:www.grupfrn.cat - Web Pojecte LIFE MINAQUA:www.minaqua.org - Facebook:www.facebook.com/grupFRN - Facebook:www.facebook.com/lafundacio - Twiter:@grupFRN; @MinaquaLife
  Ho organitza:Grup Fundació Ramon Noguera de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  144 - Kit 'L’Orella gegant' (Taller de prevenció de la contaminació acústica)

   Taller de prevenció de la contaminació acústica que, a través de l’orella gegant introdueix conceptes bàsics sobre contaminació acústica i sensibilització. Per aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat, fitxes de treball i guió de l'activitat. El taller consta d'una maleta amb l'orella "Edward's Ear" amb indicadors lluminosos, un sonòmetre i el material pedagògic necessari per dur-lo a terme de forma autònoma.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència, respecte i protecció de la salut.

  Objetius:Presentar els conceptes bàsics referents al so. Despertar la sensibilitat envers el soroll i la reducció de la contaminació acústica. Experimentar amb els sons i els sorolls quotidians. Demostrar la importància de la disminució del soroll.
  Adreçat a:Educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: El taller té una durada flexible, en funció de l’edat de l’alumnat i a criteri del professorat, que va des d’una sessió de 50 minuts fins a una setmana de treball o més. Es recomana revisar els materials abans de realitzar el taller, ja que requereix una mínima preparació Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Cal disposar d’ordinador que permeti la reproducció àudio, cartolines grosses, cola, tisores i colors, canó projector i/o pissarra electrònica
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal sol·licitar el recurs en préstec als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (Salomé Carmona Sevillano). Telèfon: 872 975 532. scarmona@gencat.cat
  Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Generalitat de Catalunya

  145 - El diari d’en Sonal

  Conte interactiu, amb el personatge d’en Sonal com a protagonista que, a través del seu diari personal, permet fer reflexionar als nens i nenes sobre el soroll que poden provocar les seves activitats quotidianes.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència, respecte i protecció de la salut.

  Objetius:Aprendre a diferenciar entre sons i sorolls. Despertar la sensibilitat envers el soroll. Demostrar la importància de la reducció del soroll.
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Es necessita un projector o pissarra electrònica per jugar amb el conte a l’aula
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:conte interactiu online
  Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Generalitat de Catalunya

  146 - Estratègies dels éssers vius

  Conèixer les relacions entre els éssers vius i el medi, així com les conseqüències que pot haver-hi si l'alterem o el destruïm, ens ajudarà a protegir i a conservar el nostre entorn. El taller pretén que els infants entenguin el perquè de colors, formes, mides, comportaments..., de diferents éssers vius i la seva funció per poder sobreviure en un entorn incert. Podran descobrir la relació que hi ha entre els factors físics i la vida que es desenvolupa en un lloc determinat, mitjantçant jocs i maquetes.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general. Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers. Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes. Convertir l'alumnat en protagonista dels tallers, ja que serà ell qui portarà a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 9 al 13 de desembre, a les 9.30 h i a les 11 h.
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  147 - Mercat dels productes de l'hort

  Com a cloenda del treball realitzat a l’hort durant tot el curs es farà un dia de mercat per a totes les escoles que hi vulguin participar. Els nens i nens tindran una parada al mercat de la plaça del Lleó on podran vendre els productes recollits a l’hort de la seva escola.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'emprenedoria, treball en equip i constància.

  Objetius:Tancar el cicle. El comerç és una activitat més que forma part del mon de l’hort. Compartir l’experiència amb els pagesos que habitualment són al mercat del Lleó, i poder viure com és un dia de mercat. Fomentar l’autosuficiència, els recursos locals i de temporada, i una economia més sostenible.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Condicions: Hi ha un límit de centres per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de prioritat en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Dimarts 12 de maig de 2020
  Lloc:Mercat del Lleó. Plaça del Lleó. Girona
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

  148 - Hort a l'escola

  Activitat d’assessorament per fer un hort a l’escola. Un educador o educadora realitzarà un recolzament puntual als grups que treballin l’hort. Les sessions d'assessorament es repartiran durant el curs per preparar l'hort, plantar, sembrar, fer seguiment, collir... Es recomana participar al Mercat dels productes de l'hort. Per aquesta activitat es disposa de de jocs en prèstec per complementar l'activitat a l'hort (Memhort, joc de memòria de les plantes relacionades amb l'hort; Dòmino, joc tradicional del dòmino per conèixer les eines de l'hort, joc per treballar les plantes aromàtiques i medicinals, joc per treballar la fauna associada a l'hort).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a la natura, socialització i treball en equip.

  Objetius:Donar suport als centres educatius de Girona per tirar endavant el seu projecte d’hort, ja siguin horts urbans o horts tradicionals. Crear un espai d’experimentació per a l’alumnat. Aprendre quines són les feines de treball de l’hort i saber organitzar-les i planificar-les. Responsabilitzar-se de la cura i manteniment de l’hort. Observar, experimentar i conèixer el procés de creixement de les plantes de l’hort. Conèixer les tècniques i el funcionament de l’hort ecològic.
  Adreçat a:Educació infantil, educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora cada sessió. Cada centre pot disposar de 4 hores d'assessorament gratuïtes Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Hi ha un límit de centres per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de prioritat en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:L'hort del centre educatiu
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

  149 - Treballem junts l'hort

  Es tracta d’una activitat adscrita als projectes d’Aprenentatge i Servei (APS). Els APS són una proposta educativa innovadora que combina un servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. L’aprenentatge millora el servei a la societat i el servei dóna sentit a l’aprenentatge. En aquest cas, es proposa establir una relació d’aprenentatge-servei entre l’alumnat de secundària i els nens i nenes de l’escola bressol més propera. Els nois i noies d’educació secundària realitzen un aprenentatge de ciències, d’experimentació i d’expressió per tal d’ajudar als nens i nenes de l’escola bressol a tenir el seu hort. Al mateix temps, els nens i nenes de l’escola bressol també aprenen diferents temes relacionats amb l’hort i reben un servei per tal d’aconseguir tenir i treballar el seu hort a l’escola bressol.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a la natura, socialització i treball en equip.

  Objetius:Aprendre què és un projecte d’aprenentatge i servei Aprendre a organitzar i gestionar un projecte. Impulsar l’aprenentatge de continguts relacionats amb l’hort ecològic i el desenvolupament personal i social. Contribuir a satisfer una necessitat de l’entorn, en aquest cas ajudar a la realització d’un hort per als infants. Millorar les relacions de la comunitat i enfortir la cooperació entre aquests dos col·lectius.
  Adreçat a:Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Als horts dels centres educatius
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

  150 - 7a Jornada d'Horts Ecològics Escolars

  Aquesta jornada és un espai de presentació de novetats, estudis, projectes o treballs sobre horticultura ecològica que es duen a terme en l'àmbit de l'educació.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de responsabilitat, paciencia i esforç.

  Objetius:Intercanviar informació entre els diferents centres educatius que están treballan aquesta temática. Estimular i fomentar l'interès per l'horticultura ecològica. Donar a conèixer i difondre els projectes realitzats sobre horts ecològics escolars.
  Adreçat a:Professorat dels centres educatius de Girona i rodalies, i ciutadania interessada en la temàtica
  Condicions:Durada aproximada: Dijous tarda i divendres matí
  Calendari:Març-abril
  Lloc:A determinar
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:S'obriran les inscripcions unes setmanes abans de la realització de la jornada
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

  151 - Descoberta del riu: els peixos i altres vertebrats aquàtics

  És un taller que consisteix en una sessió adaptada de mostreig científic de fauna fluvial, sobretot piscícola, on la mainada podrà participar activament en la captura i processament de les mostres obtingudes. Les tècniques de captura són innòcues pels animals, i totalment segures pels nens i nenes. La realització de l’activitat comporta el desplaçament a un riu, riera o torrent proper al centre. El taller és totalment pràctic, els educadors portaran el material tècnic necessari (trampes, salabres, plates, lupes...), i es recomana que els nens i nenes portin botes d’aigua.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de descoberta i respecte pel medi natural.

  Objetius:Descobrir la gran riquesa natural de les rieres i els rius, generalment amagada i molt poc coneguda. Fer un repàs breu dels vertebrats dels rius mediterranis, fent èmfasi en la fauna piscícola. Aprendre a identificar els peixos dels nostres rius, així com els seus trets més característics. Fomentar el contacte directe de la mainada amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:En un riu, riera o torrent proper a l'escola
  Preu:95 €/grup (47,5 €/grup, per als grups de Girona)
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També, si no s'ha superat el nombre de grups, es podrà fer inscripció durant el curs, amb 10 dies d'antelació, al telèfon 972 221 866 o a caseta@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – www.lacopa.cc

  152 - Sentir, pensar...interpretar!

  El teatre fomenta l'ús del llenguatge com a eina de comunicació. Llegir, escriure, comprendre el significat d'un text... Expressar pensaments, emocions, vivències i opinions. En aquest taller es convida els nois i noies a parlar, dialogar, generar idees, negociar i arribar a acords amb els altres per assolir una fita comuna. Tot, a partir de jocs i tècniques teatrals.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

   

  Objetius:Fomentar el llenguatge com a eina de comunicació. Expressar pensaments, emocions i opinions.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatoria
  Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 2 al 6 de març a les 9.30 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  153 - Comunica't

  Proposem una sèrie de jocs per entrenar la confiança personal, el domini de la veu, l’ús del cos en el llenguatge, la seguretat a l’hora d’exposar-se o l’organització d’idees d’un discurs. Tot això a partir de tècniques i jocs derivats de les arts escèniques.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Donar eines per aprendre a organitzar-se i expressar-se.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 30 de març al 3 d'abril a les 9.30 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  154 - Actuar sense parar!

  Des de petits tenim una disposició natural per a la imitació i per a l'activitat dramàtica, que s'expressa a través del joc. Tots som actors en el sentit de viure el teatre com un mitjà creatiu per al desenvolupament i l'aprenentatge. En aquest taller els nens i les nenes poden començar a relacionar-se amb el teatre i conèixer les seves formes més essencials.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Conèixer les formes més essencials de l’activitat dramàtica a través del joc.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 20 al 24 de gener a les 9.30 h.
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  155 - Teatre Obert - Infantil i Primària

  Mantenint el nostre compromís ferm i decidit per facilitar l'accés a la cultura als més joves, aixequem de nou el teló per a tots els nois i noies en edat escolar que vulguin conèixer i gaudir del món de l'escena. Sabem que el teatre és una molt bona experiència que qüestiona, fa reflexionar, permet la identificació amb els personatges i t'apropa a altres realitats que potser no t'hauries ni plantejat. Per això des del Teatre Municipal us proposem espectacles creatius, amb valors, que permeten lectures diverses i aborden temàtiques que ens fan créixer. Pensant amb tot@s vosaltres us apropem un seguit d'espectacles adaptats a les edats dels vostres alumnes perquè junts visqueu en primera personal el valor, la determinació, l'empoderament, la imaginació i la il·lusió que desprenen els personatges que us acolliran des de dalt de l'escenari. Així doncs, sigueu benvinguts, poseu-vos còmodes i disposeu-vos a sentir!

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de conciència emocional, empatia i reconeixement personal.

  ​La proposta per aquest curs és:

  Educació infantil: Menuda

  Cicle inicial d’educació primària: Adéu, Peter Pan

  Cicle mitjà d’educació primària: Laika

  Cicle superior d’educació primària: Mon pare és un Ogre

  Objetius:Proporcionar, a través de l’assistència a diversos espectacles, uns mitjans capaços de desenvolupar l’autoconeixement, la empatia, la creativitat i la sensibilitat pel teatre. Gaudir d’una representació teatral com a activitat plaent.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i educació primària dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: Segons obra Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:
  Educació infantil: Menuda: 10, 11, 17 i 18 de març de 2020
  Cicle inicial d'educació primària: Adéu Peter Pan: 12 i 13 de febrer de 2020
  Cicle mitjà d'educació primària: Laika: 26 i 27 de febrer de 2020
  Cicle superior d'educació primària: Mon pare és un Ogre: 19 i 20 de febrer de 2020
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:Segons obra escollida
  Inscripcions:Per sol·licitar una obra, aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  155.1 - Teatre Obert - Infantil: 'Menuda'

  L'estenedor Teatre.

  La Berta és una nena petita d’edat i de mida no gaire gran, i està farta de que li diguin “menuda”, de què és tan petita com un cigró, i de no poder arribar ni al prestatge del pot de caramels, ni a la taula, i de no poder veure mai les parades del mercat quan acompanya a l’avi a comprar.  L’avi Emili sempre li diu que cada un és com és , però que malgrat aixó, tothom pot acomplir els seus somnis si s’esforça per aconseguir-ho, i que com somiar no costa res, qualsevol pot imaginar-se ser el que vulgui, encara que cal recordar que una cosa és la fantasia, i un altra la realitat.  La Berta només té un somni: un dia despertar-se i ser tant gran com la mare o com el pare. Però aixó ja sap que és impossible. Un dia, però, un cop de vent li farà emprendre un camí que la durà a fer un llarg viatge.  En tornar desprès de conèixer personatges ben curiosos i viure aventures fantàstiques, la Berta tornarà més gran i fins i tot, potser, una mica mes alta.

  Objetius:
  Adreçat a:2n cicle d'Educació infantil dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:10, 11, 17 i 18 de març de 2020. Horari: 9:45h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:5,5 €/alumne. 4 €/alumne per a aquells centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin (3€/alumne dels centres de màxima complexitat de Girona). Aquest ajut només es pot rebre per una obra/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal

  155.2 - Teatre Obert - Primària: 'Adéu, Peter Pan'

  Festuc Teatre

  A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser PETER PAN. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure en James Matthew BARRIE passaran a formar part de la seva realitat. Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares gestionen aquestes noves relacions familiars.

  *Premi FETÉN 2019 al Millor Espai Escènic 
  *Candidat Premis MAX de les Arts Escèniques 2019 
  *Premi 21ª Feria de Teatro de Castilla y León al Millor Espectacle Infantil 2018 
  *Finalista Premi Xarxa Alcover de La Mostra d'Igualada 2018 
  *Premi al Millor Espectacle de la Temporada 2018-2019 de La Xarxa de Palau Solità i Plegamans 

  Objetius:
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 55 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:12 i 13 de febrer de 2020. Horari: 9:45h i 11h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:5,5 €/alumne. 4 €/alumne per a aquells centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin (3€/alumne dels centres de màxima complexitat de Girona). Aquest ajut només es pot rebre per una obra/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal

  155.3 - Teatre Obert - Primària: 'Laika'

  Xirriquiteula Teatre

  1957. Som a Moscou. En plena Guerra Freda i la cursa espacial. 
  Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins la nau Spútnik II i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. Xirriquiteula Teatre utilitza, en aquest espectacle, tècniques tan diverses com les retroprojeccions, collage, titelles, autòmats i el gest.

  Premi al millor espectacle per el Jurat Infantil - Fira de Teatre de Titelles de Lleida, 2018. Premi a la millor escenografia - Fira de Teatre de Titelles de Lleida, 2018.

  Objetius:
  Adreçat a:Cicle mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:26 i 27 de febrer de 2020. Horari: 9:45h i 11h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:5,5 €/alumne. 4 €/alumne per a aquells centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin (3€/alumne dels centres de màxima complexitat de Girona). Aquest ajut només es pot rebre per una obra/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal

  155.4 - Teatre Obert - Primària: 'Mon pare és un Ogre'

  La Baldufa

  En Miquel va créixer sense pare, un home a qui tothom anomenava “l’Ogre”. Durant moltíssims anys, no ha sabut res d’ell. Ara, a la maduresa, rep la visita d’un home que ha compartit cel·la amb el seu pare a la presó i duu una carta per a ell. D’aquesta manera, descobreix la història no explicada, descobreix un Ogre solitari i fosc, al cor del qual encara hi ha un lloc per al seu estimat fill. Descobreix que gràcies a aquest amor, el seu pare mai no ha deixat de ser un ésser humà.
  Premi a la Millor Interpretació Masculina, Ex Aequo, Fira de FETEN, Gijón, Espanya, 2019.

  Objetius:
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:19 i 20 de febrer de 2020. Horari: 9:45h i 11h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:7 €/alumne. 5,5 €/alumne per a aquells centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin (4,5 €/alumne dels centres de màxima complexitat de Girona). Aquest ajut només es pot rebre per una obra/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal

  156 - Teatre Obert - Secundària

  Mantenint el nostre compromís ferm i decidit per facilitar l'accés a la cultura als més joves, aixequem de nou el teló per a tots els nois i noies en edat escolar que vulguin conèixer i gaudir del món de l'escena.

  Sabem que el teatre és una molt bona experiència que qüestiona, fa reflexionar, permet la identificació amb els personatges i t'apropa a altres realitats que potser no t'hauries ni plantejat. Per això des del Teatre Municipal us proposem espectacles creatius, amb valors, que permeten lectures diverses i aborden temàtiques que ens fan créixer.

  Pensant amb tot@s vosaltres us apropem un seguit d'espectacles adaptats a les edats dels vostres alumnes perquè junts visqueu en primera personal el valor, la determinació, l'empoderament, la imaginació i la il·lusió que desprenen els personatges que us acolliran des de dalt de l'escenari.

  Així doncs, sigueu benvinguts, poseu-vos còmodes i disposeu-vos a sentir!

  ​Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de conciència emocional, empatia i reconeixement personal.

  La proposta per aquest curs és:

  Ensenyament Secundari Obligatori:

  Breaking Point (Punt de ruptura)

  Batxillerat:

   Terra baixa

  Lazarillo de Tormes

  Mirall trencat

  Luces de Bohemia

  Objetius:Proporcionar, a través de l’assistència a diversos espectacles, uns mitjans capaços de desenvolupar l’autoconeixement, la empatia, la creativitat i la sensibilitat pel teatre. Gaudir d’una representació teatral com a activitat plaent.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: Segons obra Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:
  Educació secundària obligatòria: - Breaking Point (Punt de ruptura): 21 de febrer de 2020
  Batxillerat: - Terra baixa: 4 de febrer de 2020 - Lazarillo de Tormes: 5 de febrer de 2020 - Mirall trencat: 24 de març de 2020 - Luces de Bohemia: 27 de març de 2020
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:Segons obra escollida
  Inscripcions:Per sol·licitar una obra, aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  156.1 - Teatre Obert - Secundària: 'Breaking Point (Punt de ruptura)'

  Weibel weibel Co.

  Breaking Point (“Punt de ruptura”) és un espectacle que explora la tensió creada en determinades situacions a causa de les expectatives i la relació que el públic té amb els materials que s'utilitzen durant l'espectacle així com la manera com són tractats. La proposta destripa aquesta forma d'art fins el nucli per tal de veure com això afecta tant a l'artista com al públic. La majoria dels elements són construïts en escena amb l'ajuda del públic i després provats fins que es trenquen. Aquests elements inclouen una corda fluixa feta de paper, que després es sotmesa a foc, vapor, fricció i aigua. Una altra corda feta amb fil de pescar... Tot plegat està montat de manera molt poc convencional que ajuda a crear la tensió necessària. La proposta és sencilla i no té trucs de llum ni so. Es busca que els materials parlin per ells mateixos i que el públic noti que el que veu és el que hi ha. El paper és paper, el fil de pescar és senzillament fil de pescar i el foc és foc de veritat. Una proposta que implica el públic a que col.labori de manera activa, es mogui per la sala i s'apropi al màxim. L'espectale porta el públic i els elements al punt màxim de tensió fins que... es trenca ( l'element); el públic no es trenca... s'encongeix, vibra, s'ho passa bé i roman sa i estalvi.

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:21 de febrer de 2020. Horari: 12h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:6,5 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462.
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  156.2 - Teatre Obert - Secundària: 'Terra baixa'

  Teatre de Ponent.

  En Manelic encarna l’home simple que, casat amb la Marta, es rebel•la contra el poder d’en Sebastià, el terratinent, a qui acaba matant retornant a la muntanya, lluny de l’engany i la traïció. La Marta és un personatge típic de Guimerà, un ésser desarrelat i desvalgut, que adquireix consciència de la seva personalitat així que posseeix una cosa seva: en Manelic. La dramatúrgia que proposem per a aquesta obra tracta de mostrar els conflictes entre els tres personatges principals: Manelic, Sebastià i Marta. Els espectadors hi participen en la mesura que dos dels personatges (Manelic i Marta) s’hi adrecen directament per explicar-los les seves il·lusions i decepcions.

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:4 de febrer 2020. Horari: 9:45h i 12h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:6,50 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462.
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  156.3 - Teatre Obert - Secundària: 'Lazarillo de Tormes'

  Teatre de Ponent.

  La història i les aventures del Lazarillo són el que avui diríem una road movie, un camí de l’heroi, un tour de force... I és això i molt més! Dos actors que interpreten personatges, que intercanvien identitats, que expliquen com s’explicava a les places dels pobles de l’Espanya de mitjans dels segle XVI. Una obra pensada per a l’oralitat que portem a escena a la manera dels “Blues Brothers”, els “pícaros” del segle XX.

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora i 30 minuts
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:5 de febrer de 2020. Horari: 9:45h i 12h
  Lloc:Teatre Municipal. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:6,50 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462.
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  156.4 - Teatre Obert - Secundària: 'Mirall trencat'

  Teatre de Ponent.

  Us proposem un viatge per l'imaginari i la paraula de Rodoreda de la mà de dues dones de l'obra de Mirall Trencat. Teresa Goday, una filla de peixatera esdevinguda senyora de l'alta societat Barcelonina, i l'Armanda, una entre moltes de les minyones del servei de la torre amb arbres i flors del barri de Sant Gervasi de Barcelona. Ambdues dones s’emmirallen en el trencadís de les seves realitats, l'una obre una casa i l'altra la tanca i viuen els amors, els enganys, i els secrets inconfessables.

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:24 de març de 2020. Horari: 9:45h i 12h
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:6,50 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462.
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  156.5 - Teatre Obert - Secundària: 'Luces de Bohemia'

  Teatre de Ponent.

  El viatge esperpèntic d’en Max Estrella pel Madrid de principis de segle XX és la presentació dels personatges de l’època portada a l’extrem per Ramón del Valle-Inclán. Són aquestes hores de travessia comparables al viatge d’un dia de l’ Ulisses de James Joyce? Segurament, no. Però Max Estrella no deixa de ser un Leopold Bloom de l’Espanya dels anys XX. Acompanyem-lo en aquest camí de descoberta i de bogeria.

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:27 de març de 2020
  Lloc:Teatre Municipal - Plaça del Vi, 1 Girona. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:6,50 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Teatre Municipal de Girona. www.girona.cat/teatremunicipal teatremunicipal@ajgirona.cat tel. 972 419 462.
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Teatre Municipal de Girona

  157 - Actors x 1 dia

  Classes d’introducció al teatre a mida per a centres educatiu, a partir de 6 anys. Poden triar, permanentment, entre diverses disciplines teatrals: interpretació, vestuari, escenografia, teatre musical, teatre de gest, lectura en veu alta... La jornada s’adapta a les necessitats específiques de cada centre, ajustant el pressupost en funció del nombre d’alumnes, d’hores i el lloc on s’imparteixin les classes. Per a alumnes a partir de 14 anys, una vegada realitzada l’activitat, tenen l’assistència optativa de franc a una xerrada-debat d’orientació laboral al voltant de les sortides professionals a les arts escèniques, amb un professional del món de l’espectacle.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l’alfabetització artística, la creativitat, la sensibilitat, la desinhibició i el coneixement de les arts escèniques

  Objetius:Impulsar els coneixements dels corrents artístics del teatre desenvolupant el seu estudi. Creació de nous públics. Col·laborar en el creixement personal dels alumnes, en tant que el teatre és una pràctica que ajuda a constituir la personalitat i reforça el coneixement propi i la seguretat personal. Experimentar per ells mateixos l'ofici de la interpretació. Fer-los coneixedors dels possibles estudis i de les sortides laborals en el sector teatral. Adonar-se de les possibilitats del llenguatge teatral com a forma de comunicació, diàleg i construcció del coneixement.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada:Màxim 4 hores Nombre d'alumnes per grup: 20 alumnes per grup. Màxim 6 grups
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula. Centre de formació teatral El Galliner. Carrer Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona
  Preu:A concretar
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 221 377. agt@agt.cat
  Per a més informació:Associació Gironina de Teatre (AGT). Carrer Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona. agt@agt.cat - www.agt.cat
  Ho organitza:AGT (Associació Gironina de Teatre). Col·laboren Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

  158 - Un museu ple de moviment

  Iniciem l'activitat tot observant les escultures i les pintures del museu per anar agafant consciència del moviment d'elles. Finalitzarem ballant tots plegats per recordar els moviments que hem experimentat durant la visita al Museu. Els alumnes es transformaran així en les figures i els personatges del museu.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors creativitat, observació i experimentació.

  Objetius:Experimentar el Museu com un espai per observar l'art des del moviment. Evocar, mitjançant el llenguatge de la dansa, les emocions que susciten les obres d'art . Descobrir la dansa popular a través de la pintura exposada al museu.
  Adreçat a:Cicles inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  159 - Auditori Obert a primària

  Cicle de concerts adreçats als escolars amb l'objectiu d'introduir-los al món de la música en viu, i despertar la seva inquietud i sensibilitat envers la música. L'oferta de l'Auditori de Girona abraça un ventall d'estils i gèneres musicals de gran diversitat: des de la música clàssica, a músiques del món, jazz i música moderna. Tanmateix les propostes escollides estan elaborades des d'un punt de vista educatiu combinades amb l'atractiu de les eleccions dels repertoris ajustat a les diferents etapes educatives, i la posada en escena per generar dinamisme a la presentació dels concerts.

  Dins l'oferta del curs 2019-2020 els alumnes podran gaudir des de la música clàssica, passant per la tradicional, la música de cobla, la música negra i el funky més actual. Tots els concerts i propostes educatives vindran acompanyades d'un dossier pedagògic que pugui facilitar la tasca de preparació prèvia a mestres i educadors.

  Cromàtic (Educació infantil i cicle inicial)

  Tututs (Cicle inicial i mitjà)

  FundKids (Cicle mitjà i superior)

  Basket Beat (Cicle superior)

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Segon cicle d'educació infantil i educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert . paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. (veure apartat inscripcions). Un cop finalitzada la fase de preinscripcions, es confirmarà a les escoles sol·licitants si hi ha places disponibles i l'horari assignat. En cas d'haver-hi diferents passis, es tindrà en compte la preferència horària de la mateixa escola i l'ordre de preinscripció. Tots els concerts tenen establert un límit màxim d’aforament, per tant, en cas que les sol·licituds superin el nombre de places, aquestes s’assignaran per ordre de preinscripció.
  Calendari:Període de prescripcions dels concerts escolars del 22 de juny al 24 de setembre. Data límit d’assignació de places: 5 d’octubre
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Inscripcions:Per sol·licitar una audició, aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'audició sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  159.1 - Auditori obert a primària: Cromàtic

  Un món musical imaginari, on tot és possible!

  A partir del color, la llum i la cultura urbana neix Cromàtic, un viatge a través de la música d’arrel tradicional i d’autor amb la presència de tres músics en escena que, a través dels seus moviments i actituds, ens plantegen un joc obert amb el públic. L’aparent senzillesa de les melodies tradicionals es barreja i guanya força a través d’uns arranjaments contemporanis i originals. Els elements coreogràfics i visuals ens ajuden a explicar la història a través d’una posada en escena sòbria i elegant que evoca un racó d’una plaça, d’un barri, d’una ciutat. A Cromàtic trobem tres músics que juguen a imaginar sense límits, jugant com nens, sense portes, finestres, ni sostre. Un animal es converteix en una cançó, un tamboret vell en un cotxe i una barra de pa en un instrument de percussió... A Cromàtic tot és possible!

  Fitxa artística:

  Companyia Com Sona?

  Elena Pereta: melòdica, campanes i veu

  Oriol Aguilar: guitarra, banjo, bouzouki, melòdica i vocal drums

  Marc Cuevas: contrabaix, baix elèctric i percussió

  Direcció musical i arranjaments: Oriol Aguilar

  Producció: Cia Com Sona?

  Direcció d’escena, vestuari i escenografia: Pablo Paz

  Vestuari: Imma de Batlle

  Caracterització: Eva Sáez

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària dels centres de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Pendent de concretar
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  159.2 - Auditori obert a primària: Tututs

  Cobla Bisbal Jove amb David Planas

  Mil i una històries sobre la música amb grans dosis d’humor

   

  Sabeu que amb una cobla es pot tocar gairebé de tot: música infantil, jazz, rock, tradicional... Els 11 músics de La Cobla Bisbal Jove aproparan els nens als instruments de cobla d’una manera divertida i fresca. L’actor David Planas intentarà que els músics no es desviïn massa de la serietat d’un concert i els

  nens i nenes descobriran mil i una històries i aventures amb grans dosis d’humor. A través d’un repertori ben variat les escoles viuran a l’Auditori una Festa Major molt especial.

  Fitxa artística:

  Cobla Bisbal Jove

  Marta León, flabiol i tamborí

  Adrià Sánchez, tible

  Arnau Planes, tible

  Àlex Vila, tenora

  Josep Bofill, tenora

  Berta Gala, trompeta

  Albert Marigó, trompeta

  Pau Feixas, trombó

  Lluís Pons, fiscorn

  Joni Ripoll, fiscorn

  Joan Serinyà, contrabaix

  Direcció musical: Xavi Molina

  Actor: David Planas

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 55 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dimecres 11 de desembre de 2019
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  159.3 - Auditori obert a primària: FundKids

  Black Music Big Band & Brodas Junior

  Qui no es mou amb la música funky? La proposta fresca i rítmica de l’Auditori Obert, on els alumnes descobriran l’essència de la música negra amb el funky i el soul com a protagonistes. Un concert formatiu sobre la Big Band, els seus instruments i estil amb explicacions en català i pinzellades en anglès (fàcilment comprensibles per als nens i nenes). Tot plegat de la mà dels joves de la BMBB i al costat dels ballarins de Brodas Junior, que faran del FunKids un concert ple d’espectacularitat i ritme!

  Fitxa artística:

  Black Music Big Band (BMBB)

  Brodas Junior, ballarins

  Eduard Frigola, audiovisuals

  Companyia Brodas Bros, direcció escènica i coreografies

  Adrià Bauzó, director musical

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dimecres 11 de març de 2020 a les 9.45h
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona amb el suport de Black Musi Festival i Brodas Bros. Col·labora Ajuntament de Girona.

  159.4 - Auditori obert a primària. Basket Beat

  L’orquestra de pilotes que està canviant el món.

  Basket Beat: moviment, art, educació i acció social 

  La Big Band Basket Beat Barcelona (BBBBB)​ ​és​ ​una orquestra que té com a motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes combinades amb d’altres instruments. La BBBBB fusiona les trajectòries de joves que han desenvolupat processos de creixement personal a través de la metodologia Basket Beat amb músics de diferents tradicions. A l’Auditori Obert actuaran amb el projecte “Basket Beat, un nosaltres abans que un jo”.

  Veus, percussions, teclats, instruments de vent i un sorprenent tubòfon vesteixen el ritme trepidant i corporal de les pilotes que només volen que revisar el paper de les nostres institucions i, sobretot, celebrar que l’educació, la cultura i la responsabilitat de fer un món millor ens pertany a tots.

  Fitxa artística:

  Direcció musical: David Sitges-Sardà

  Assessorament escènic: David Martínez

  Assessorament coreogràfic​: ​Nora Sitges-Sardà

  Intèrprets​: Big Band Basket Beat Barcelona

  So: Carles Parra

  Il·luminació: Jaume Cañasveras

  Disseny gràfic: Clara Gispert

  Direcció Associació Basket Beat: Josep Ma Aragay

  BASKET BEAT A L’AULA

  Vols que BB vingui a l’escola i faci un taller als teus alumnes?

  Totes aquelles escoles que assisteixin al concert de Basket Beat de l’Auditori Obert, tenen l’opció de realitzar un taller a l’escola previ al concert.

  Si vols fer un taller a l’aula amb l’alumnat cal que contactis directament amb Basket Beat. Més informació, consulta preus i reserves: basketbeat.formacio@gmail.com

  Preu taller segons nombre d’alumnes i classes.

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dimecres 15 d'abril de 2020
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  160 - Auditori Obert a secundària

  Cicle d'activitats musicals educatives adreçades als alumnes d'educació secundària i batxillerat amb l'objectiu d'introduir-los al món de la música en viu, i despertar la seva inquietud i sensibilitat envers la música. Tanmateix les propostes escollides estan elaborades des d'un punt de vista educatiu combinades amb l'atractiu de les eleccions dels repertoris ajustat a les diferents edats educatives, i la posada en escena per generar dinamisme i interacció amb els alumnes.

  El curs 2019-2020 està especialment pensat pels joves amb propostes actuals i atractives que van des d’un assaig obert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, un concert amb l’orquestra de pilotes Basket Beat Barcelona, i com a novetat, una proposta polifònica – teatral amb el Cor de Teatre SMALL, que vol mostrar amb música les inquietuds i la visió que els joves tenen sobre el món i la societat actual.

  Concerts: 
  La Simfòmica per a joves

  FundKids

  No se n’ha parlat PROU  

  Basket Beat 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creixement personal, respecte i creativitat.

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert . paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. (veure apartat inscripcions). Un cop finalitzada la fase de preinscripcions, es confirmarà a les escoles sol·licitants si hi ha places disponibles i l'horari assignat. En cas d'haver-hi diferents passis, es tindrà en compte la preferència horària de la mateixa escola i l'ordre de preinscripció. Tots els concerts tenen establert un límit màxim d’aforament, per tant, en cas que les sol·licituds superin el nombre de places, aquestes s’assignaran per ordre de preinscripció.
  Calendari:Període de prescripcions dels concerts escolars del 22 de juny al 24 de setembre. Data límit d’assignació de places: 5 d’octubre.
  Lloc:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Preu:La Simfònica per a joves: 2 €/alumne FundKids, No se n'ha parlat PROU i Basket Beat: 6€/alumne/audició. 4,5€/alumne/audició per aquells centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin
  Inscripcions:Per sol·licitar una audició, aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'audició sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709 auditoriobert@auditorigirona.org Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  160.1 - Auditori Obert a secundària: La Simfònica per a joves

  La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, SCCC, obrirà de nou les seves portes a les escoles. L’alumnat viurà en exclusiva l’assaig previ a l’estrena del seu nou projecte: una Gran Gala-recopilació dels tres darrers projectes, Tossudament Llach, Cançó d’amor i de guerra i Llull, guardonats amb el Premi Enderrock de Clàssica 2017, 2018 i 2019 respectivament. Comptarem en aquesta ocasió excepcional amb la presència dels cantants Beth, Elena Gadel Manu Guix, Roger Padullés, Marta Mathéu, Gemma Coma-Alabert i Toni Marsol.

  Un assaig pensat especialment per als joves, que consistirà en una xerrada prèvia i molt propera amb els impulsors i coordinadors del projecte, acompanyats dels solistes, que explicaran a l’alumnat el funcionament, l’organització i fins i tot les anècdotes d’un espectacle d’aquestes característiques.

  Una trobada musical formativa i atractiva per escoltar, veure i viure de prop la creació d'un espectacle singular.

  Activitat:

  11.30h – 12:00h Sala de Cambra: xerrada prèvia amb els impulsors i coordinadors del projecte i alguns dels solistes convidats.

  12.00h – 12:45h Sala Montsalvatge: assaig obert, amb tota l’orquestra, els solistes, sota la direcció de Francesc Cassú.

  Sessió preparatòria per als mestres

  S’acordarà data per a la sessió amb els professors que portin el grup d’alumnes per a un millor aprofitament i comprensió del contingut de l’assaig.

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 75 minuts (30 minuts trobada prèvia amb els artistes i 45 minuts assistència a l’assaig obert) Nombre d'alumnes: màxim 300 alumnes per sessió Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Divendres, 29 de novembre de 2019
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:2 €/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  160.2 - Auditori obert a secundària: FundKids

  Black Music Big Band & Brodas Junior

  Qui no es mou amb la música funky? La proposta fresca i rítmica de l’Auditori Obert, on els alumnes descobriran l’essència de la música negra amb el funky i el soul com a protagonistes. Un concert formatiu sobre la Big Band, els seus instruments i estil amb explicacions en català i pinzellades en anglès (fàcilment comprensibles per als nens i nenes). Tot plegat de la mà dels joves de la BMBB i al costat dels ballarins de Brodas Junior, que faran del FunKids un concert ple d’espectacularitat i ritme!

  Fitxa artística:

  Black Music Big Band (BMBB)

  Brodas Junior, ballarins

  Eduard Frigola, audiovisuals

  Companyia Brodas Bros, direcció escènica i coreografies

  Adrià Bauzó, director musical

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dimecres 11 de març de 2020 a les 11.15h
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5 €/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona amb el suport de Black Musi Festival i Brodas Bros. Col·labora Ajuntament de Girona.

  160.3 - Auditori obert a secundària. No se n’ha parlat PROU

  Cor de Teatre SMALL

  Un concert que dóna veu als joves!

  “No se n’ha parlat PROU” és un concert polifònic - teatral que vol donar veu als joves, les seves inquietuds, la visió que ells tenen sobre el món i la societat on vivim i generar un diàleg intergeneracional. Un concert interpretat precisament per ells, joves d’entre 16 i 17 anys, que formen el Cor de Teatre SMALL.

  El llançament de la nau espacial Falcon Heavy, carregada amb el cotxe Tesla Roadster comandat per un maniquí vestit d’astronauta, amb l’objectiu a priori de deixar la seva càrrega orbitant en algun punt del cinturó d’asteroides, va ser el punt de partida. Us impacta una notícia però, sense saber el perquè, de seguida cau en l’oblit. Us ha passat alguna vegada? Als integrants més joves de Cor de Teatre sí, i partint d’aquest fet i de temes que els inquieten o els preocupen, han construït l’espectacle No se n’ha parlat prou. En format periodístic, com són les cartes al director, desgranen temàtiques –moltes d’elles sorprenents-, enllaçades amb cançons interpretades al més pur estil Cor de Teatre. David Bowie, Lou Reed, The Beatles, Queen o Fools Garden els serviran de coixí per reflexionar i qüestionar-se el que els preocupa.

  Cor de Teatre SMALL és una de les companyies de la branca de formació del Cor de Teatre que treballa des de fa 20 anys a la recerca de noves sonoritats, experimentant amb el seu potencial expressiu i la interpretació: són molt més que un grup vocal, és una companyia que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic.

  Fitxa artística:

  Intèrprets: Pol Àlvarez, Anna Artigas, Queralt Casademont, Ofir Chinchilla, Carla Costa, Sara Costa, Carla Félez, Sara Gómez, Marc Grabulosa, Marçal Gratacós, Joan Llorens, Berta Masanas, Vall Octavio, Mireia Pairó, Eduard Paredes, Joana Pla, Berta Ramírez, Lluís Vilanova, Jordana Villar.

  Guió: Cor de Teatre Small i Laura Pla

  Direcció escènica: Laura Pla

  Direcció musical: David Costa

  Guitarra: Albert Costa

  Percussions: Julià Gratacós

  Il·luminació: Arnau Nadal

  So: Marc Paneque

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Pendent de concretar
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5€/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  160.4 - Auditori Obert a secundària: Basket Beat

  L’orquestra de pilotes que està canviant el món.

  Basket Beat: moviment, art, educació i acció social 

  La Big Band Basket Beat Barcelona (BBBBB)​ ​és​ ​una orquestra que té com a motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes combinades amb d’altres instruments. La BBBBB fusiona les trajectòries de joves que han desenvolupat processos de creixement personal a través de la metodologia Basket Beat amb músics de diferents tradicions. A l’Auditori Obert actuaran amb el projecte “Basket Beat, un nosaltres abans que un jo”.

  Veus, percussions, teclats, instruments de vent i un sorprenent tubòfon vesteixen el ritme trepidant i corporal de les pilotes que només volen que revisar el paper de les nostres institucions i, sobretot, celebrar que l’educació, la cultura i la responsabilitat de fer un món millor ens pertany a tots.

  Fitxa artística:

  Direcció musical: David Sitges-Sardà

  Assessorament escènic: David Martínez

  Assessorament coreogràfic​: ​Nora Sitges-Sardà

  Intèrprets​: Big Band Basket Beat Barcelona

  So: Carles Parra

  Il·luminació: Jaume Cañasveras

  Disseny gràfic: Clara Gispert

  Direcció Associació Basket Beat: Josep Ma Aragay

  BASKET BEAT A L’AULA

  Vols que BB vingui a l’escola i faci un taller als teus alumnes?

  Totes aquelles escoles que assisteixin al concert de Basket Beat de l’Auditori Obert, tenen l’opció de realitzar un taller a l’escola previ al concert.

  Si vols fer un taller a l’aula amb l’alumnat cal que contactis directament amb Basket Beat. Més informació, consulta preus i reserves: basketbeat.formacio@gmail.com

  Preu taller segons nombre d’alumnes i classes.

  Objetius:Oferir experiències que desenvolupin la sensibilitat i l’interès per la música. Contribuir a la formació musical que s’imparteix des de les escoles. Acostar l’alumnat a l’Auditori per viure i descobrir el gaudi de la música en viu. Formar les noves generacions de públic, i fomentar la creació de nou públic.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i Batxillerat dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Condicions: Totes les escoles (tant les de Girona ciutat com la resta) han de fer la preinscripció directament a través de la web d'Auditori Obert , paral·lelament les escoles de Girona ciutat hauran d'omplir Sol·licitud per tal de gaudir de l'ajut. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dimecres 15 d'abril de 2020
  Lloc:Auditori de Girona. Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:6 €/alumne. 4,5€/alumne per aquells centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es pot rebre per una audició/alumne d'ESO
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Alerta cal fer també preinscripció al web de l'auditori, tal com s'indica a l'apartat Condicions
  Per a més informació:Auditori de Girona. www.auditorigirona.org . auditoriobert@auditorigirona.org . Tel. 872 080 709
  Ho organitza:Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  161 - Pssst! Entrem a gravar!

  Com a complement a activitats que ja es treballin a l’aula de música, s’ofereix l’estudi de gravació de l’Espai Marfà amb el suport d’un tècnic de so, amb l’objectiu de conèixer el funcionament d’un estudi de gravació. Els alumnes podran conèixer de manera pràctica el procés d’enregistrament d’una peça musical participant com a intèrprets i podran escoltar el treball fet després de passar per les mans del tècnic de so.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de treball en equip i sensibilització artística.

  Objetius:Donar suport a activitats que ja es treballin a l’aula de música. Conèixer el funcionament d’un estudi de gravació. Viure el procés d’enregistrament d’una peça musical. Coneixement de les activitats i recursos musicals que ofereix l’Espai Marfà.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 4 hores + 3 hores de preparació a l'aula en el cas que s'hagi d'enregistrar un grup instrumental Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Durant el curs escolar. Només divendres matí de 9.30 h a 13.30 h (adaptable)
  Lloc:A l'aula i a l'Espai Marfà. Carrer de Baix, 2 - 17006 Girona. Com arribar-hi: L3
  Preu:85 €/grup + 51 €/grup si es tracta de grups instrumentals
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 24 de setembre per telèfon al 972 010 009 o bé per mail: espaimarfa@ajgirona.cat
  Per a més informació:Espai Marfà. Tel. 972 010 009 . espaimarfa@ajgirona.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Espai Marfà i Casa de Música del Gironès

  162 - Tots junts a cantar!

  Concert de cantaires de primària d'un repertori comú amb acompanyament d'un grup instrumental de l'Escola Municipal de Música, en funció del repertori.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cohesió, respecte i responsabilitat.

  Objetius:Desvetllar la sensibilitat musical a través del cant. Educar la veu mitjançant un repertori comú. Gaudir del plaer de cantar amb acompanyament de formacions instrumentals. Comunicar-se amb altres nens i nenes a través de la cançó. Participar en el muntatge d'un espectacle musical.
  Adreçat a:3r, 4t, 5è d'educació primària dels centres educatius de la ciutat i poblacions veïnes
  Condicions:Durada aproximada: assajos, 1 hora; concert, 40 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe. Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Haver preparat el repertori proposat. El concert es farà en horari extraescolar. Màxim 1.000 alumnes (4 sessions de 250 alumnes). Cal que en la inscripció hi consti el correu electrònic del centre i del professor responsable de l'activitat
  Calendari:Durant el curs es prepararà el concert. Assajos a La Mercè 10 o 11 de març i 28 o 29 d'abril. Assaig general Auditori 11 de maig. Concert dimarts 12 de maig tarda.
  Lloc:Assaig general i concert: Auditori-Palau de Congressos de Girona
  Preu:Gratuït per a l'alumnat de les escoles de Girona. 9 €/alumne per a l'alumnat de les escoles de fora de Girona (inscripció condicionada a la capacitat màxima d'alumnes). El material (CD, partitures ...) va a càrrec de les escoles participants
  Sol·licituds:
  Centres de Girona: Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Centres de fora de Girona: Cal que presentin una instància a l'Ajuntament de Girona abans del 24 de setembre sol.licitant participar en l'activitat, indicant població, nom del centre, persona responsable, curs o cursos i número d'alumnes participants a l'activitat.
  Per a més informació:Escola Municipal de Música. Tel. 972 210 030. emm@ajgirona.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

  163 - English day: Descobrim Irlanda

  Taller bilingüe en anglès i català on descobrirem Irlanda i la seva cultura. Aprendrem una cançó sobre la història de St. Patrici, realitzarem  activitats de reconeixement audiovisual, aprendrem a ballar una dansa irlandesa i gaudirem d'una exhibició de dansa irlandesa. Totes les activitats s’han dissenyat perquè l’infant gaudeixi aprenent d’una manera lúdica.

  Podeu veure el vídeo Video Coneixem Irlanda i la  Web Coneixem Irlanda.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte cap a altres cultures, interès i curiositat partint de la motivació treball en equip, capacitat d'esforç i voluntat.

  Objetius:Aprendrem a situar Irlanda en el món. Trets culturals i artistics com la dansa i música. Aprenem a ballar un ceilidh irlandès, ball social. Cantar la cançó de st. Patrici, patró d’Irlanda, en anglès.
  Adreçat a:Educació primària dels centres educacius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sollicituds. Cal projector, equip de so i espai per ballar
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula del propi centre educatiu o al Centre Cívic Ter - c. Can Sunyer, 46. Com arribar-hi: L5
  Preu:2,5 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació. Tel. 660618820 (Celi Graells Martínez). celi.graells@mediterraniaescola.cat
  Per a més informació:Tel. 660618820. celi.graells@mediterraniaescola.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Ter i Associació Centre de Cultura Celta de Catalunya. Col·labora Mediterrania escola de dansa irlandesa

  164 - Anglès i Creativitat, Jocs, danses i cançons

  Taller d'educació artística i d'estimulació lingüística on creem experiències innovadores per a infants que tenen un primer contacte amb l'anglès. Promovem la descoberta d'un mateix i de l'entorn a partir de jocs musicals, danses i cançons. Podeu veure el Video Anglès i Creativitat i la Web Anglès i Creativitat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de treball en equip, capacitat d'esforç i respecte, creativitat i il·lusió i tracte humà i personalitzat.

  Objetius:Estimular l'alumne partint de la llengua anglesa. Reforçar l'ús de l'anglès durant les activitats escolars. Adquirir nou vocabulari dins d'un marc lúdic i de treball grupal. Experimentar en situacions on es puguin desenvolupar valors com el cooperativisme, el respecte i la tolerànica.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup:Grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sollicituds. Cal un espai sense cadires o l'aula de psicomotricitat
  Calendari:Durant el curs escolar, preferiblement horari curricular, matins i tardes.Data a concretar amb l'escola
  Lloc:A l'aula del propi centre educatiu o al Centre Cívic Ter - c. Can Sunyer, 46. Com arribar-hi: L5
  Preu:2,5 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació. Tel. 660618820 (Celi Graells Martínez). celi.graells@mediterraniaescola.cat
  Per a més informació:Tel. 660618820. celi.graells@mediterraniaescola.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Ter i Associació Centre de Cultura Celta de Catalunya. Col·labora Mediterrania escola de dansa irlandesa

  165 - Xerrada motivacional

  A través de la seva vivència personal, la professora Betlem Burcet explica el seu viatge de vida amb un somni, en aquell moment ‘impossible’ desde que tenia 11 anys i va descobrir la dansa irlandesa a Arbúcies,un petit poblet de la Selva, passant per la vivència a la Universitat de Limerick i fins al moment actual amb el projecte de dansa irlandesa Mediterrània . L’importància de ser capaç de formular uns objectius clars en quant al nostre futur desde l’infància i reflexionar sobre els processos de canvi que cal seguir per poder transformar les nostres vides, per tal de veure realitzat el teu propi somni i projecte. Durant l’activitat farem una projecció amb PDI, una breu introducció a la dansa irlandesa i aprendrem a ballar un ball social irlandès.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de superació personal, acceptació i responsabilitat.

  Objetius:Despertar la curiositat per conèixer les capacitats i potencialitats d’un mateix. Tenir confiança en un mateix, motivació i superació. Aprendre a ser valent i afrontar les pròpies pors. Crear un diàleg fluid, aprendre a respectar els altres i les seves opinions.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any. Preferiblement horari lectiu de matí o tarda
  Lloc:A l'aula del propi centre educatiu o al Centre Cívic Ter - c. Can Sunyer, 46. Com arribar-hi: L5
  Preu:2,5 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació. Tel. 637579754 (Betlem Burcet). mediterrania.info@gmail.com
  Per a més informació:Xerrada motivacional
  Ho organitza:Centre de Cultura Celta de Catalunya. Col·labora Centre Cívic Ter i Ajuntament de Girona

  166 - Improvisa!

  En aquesta activitat es treballaran els aspectes involucrats en la creació del que es coneix com a música moderna i, alhora, es mostraran les diferències respecte els propis de la música clàssica. L'alumnat aprendrà a utilitzar diferents recursos del llenguatge musical i a articular-los, i podrà posar a prova la seva creativitat per elaborar, en grup, una peça musical. El taller acabarà amb una actuació on cada grup presentarà la seva peça, que serà enregistrada en vídeo

  Objetius:Identificar els elements per crear música moderna i les diferències respecte la creació de música clàssica. Improvisar i experimentar amb instruments i tècniques del llenguatge musical modern per crear un peça de música en grup. Valorar la creativitat mitjançant la improvisació musical.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i primer cicle educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 3 al 14 de febrer a les 9.30h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7, L11
  Preu:30 € / grup classe
  Inscripcions:Cal inscriure's a: 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  167 - That's a musical! - Descobreix la màgia del teatre musical

  Quatre joves amants dels musicals s'assabenten que un teatre tancarà i llençarà material. Al magatzem descobreixen fragments de decorats, attrezzo i vestuari que els portaran a fer un viatge per la història contemporània del musical americà. Cantaran cançons i explicaran històries i anècdotes sobre diferents espectacles, amb la qual cosa abordaran els continguts sobre la creació d'un musical i les tasques que duen a terme els diversos professionals: lletristes, coreògrafs, escenògrafs, actors. Descarrega't el dossier educatiu a l'entorn de l'espectacle That's a musical! (Per poder escoltar el material correctament, aconsellem la descàrrega del dossier en lloc de visualitzar-ho en el navegador).

  Objetius:Entendre el procés de creació d'un espectacle musical. Aprendre d'un dels seus pilars més sòlids: el treball en equip. Descobrir el musical americà com una de les mines on neix la cultura popular.
  Adreçat a:Educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 55 minuts
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 3 al 6 de març, a les 10h i a les 11.30 h
  Lloc:Espai Caixa. Plaça Poeta Marquina, 10, 19 17002 Girona. Com arribar-hi: L3, L4, L5, L7 i L8
  Preu:30 € / grup classe
  Inscripcions:Cal inscriure's a: 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  168 - Veus i ritmes d'orient

  a música asiàtica es caracteritza per la senzillesa melòdica, l'ús de la pregunta i la resposta, el cantar a veus ben diferenciades, els ostinatos i la utilització de percussió per a l'acompanyament. En aquest taller, els nens i nenes s'introduiran al cant a través d'un repertori fresc i divertit basat en música asiàtica, i coneixeran altres eines, com la percussió corporal. Els nens i nenes s'introduiran al cant a través d'un repertori fresc i divertit basat en música asiàtica i coneixeran altres eines, com la percussió corporal.

  Objetius:Conèixer la música oriental i les seves característiques. Desenvolupar la sensibilitat auditiva i els reflexos per fer servir la percussió corporal. Gaudir del treball en equip i el plaer de cantar en grup amb altres nens.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:De l'11 al 22 de novembre a les 9.30 h i a les 11 h
  Lloc: A l'aula i a CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  169 - Papageno & Cía - Un divertit recorregut per les òperes de W. A. Mozart

  En Papageno és un dels personatges més entranyables i divertits del món de l'òpera. En aquest concert, de to còmic i distès, l'alumnat coneixerà un Papageno que busca desesperadament algú de qui enamorar-se. Per aconseguir-ho, farà un recorregut per algunes de les òperes més famoses de W. A. Mozart, amb l'ajuda dels músics... i del públic! Guió, direcció musical i arranjaments musicals: Albert Gumí Direcció d'escena i escenografia: Xavier Erra Intèrprets: baríton, soprano, clarinets i fagot.

  Objetius:Conèixer algunes de les òperes més importants del compositor W. A. Mozart. Percebre i entendre com la temàtica amorosa és un dels grans temes per a la creació operística. Descobrir la capacitat de la música per descriure els personatges d'una òpera.
  Adreçat a:Educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 55 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:
  Lloc:Espai Caixa. Plaça Poeta Marquina, 10, 19 17002 Girona. Com arribar-hi: L3, L4, L5, L7 i L8
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  170 - El Joc del Ritme

  Taller a l'aula realitzat per una música tallerista on es desenvolupen una sèrie de exercicis de percussió corporal plantejats en clau de joc. Opcionalment es pot realitzar el taller en tres sessions per tal de poder aprofundir en cada un dels aspectes treballats. Es pot realitzar a l'aula o a qualsevol espai on es pugui situar tot el grup a peu dret fent una rotllana. El taller sinicia amb una breu presentació i introducció i es conclou amb un breu tancament amb grup per a revisar i compartir les impressions de l'experència viscuda. Te rel·lació amb la dansa i les matemàtiques. Es disposa de guió de l'activitat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de treball en equip, inclusivitat i autopercepció.

  Objetius:Reconèixer el cos com a instrument. Desenvolupar el propi sentit del ritme. Consolidar en l'alumne els aspectes fonamentals del ritme, to, volum, la conducció i els accents. Desenvolupar habilitats psico motrius com la coordinació, tan del propi cos com interpersonal.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:70 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Ajuntament de Girona

  171 - Els Ritmes del Món

  Audició - taller de format reduït per a fer dins l'aula. Una músic (percussionista) tallerista guiarà els alumnes en un viatge que farà escala a diferents punts del mapamundi d'on son originàries les diferents tradicions musicals a través de les seves percussions. S'interpretaran els ritmes més característics amb els intruments propis fomentant l'interacció amb els alumnes entenent en quin context es fan servir. El taller sinicia amb una breu presentació i introducció i es conclou amb un breu tancament amb grup per a revisar i compartir les impressions de l'experència viscuda. Té rel·lació amb medi social. Per aquesta activitat es disposa de presentació power point i instruments de percussió.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, diversitat i sensibilització cultural.

  Objetius:Posar en valor la diversitat cultural a través de la percussió. Donar a conèixer els patrons rítmics de les diferents cultures del món amb els instruments propis de cada regió. Familiaritzar els alumnes de les difrents claus rítmiques a través de pròpia interpretació.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Ajuntament de Girona

  172 - La BATERIA - l'instrument dels ritmes moderns

  Audició - taller de format reduït per a fer dins l'aula. Una músic tallerista altenarà explicacions amb demostracions acompanyat per un powerpoint seguint l'evolució de l'instrument des dels seus inicis fins a l'actualitat; posant de relleu com la bateria es va anar modificant adaptant-se als ritmes i a les maneres de tocar de cada context musical i sociocultural. El taller s'inicia amb una breu presentació i introducció i es conclou amb un breu tancament amb grup per a revisar i compartir les impressions de l'experència viscuda. Té rel·lació amb medi social. Per aquesta activitat es dispos de presentació power point i instruments de percussió.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, diversitat i sensibilització cultural.

  Objetius:
 • Posar en valor la diversitat cultural a través de música.
 • Donar a conèixer els patrons rítmics de les diferents gèneres musicals i el context on es van originar familiaritzar els alumnes en el rol de la bateria dins la música moderna i la seva interacció amb els altres instruments.
 • Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Ajuntament de Girona

  173 - LA GUITARRA- l'evolució de les sis cordes

  Audició de format reduït per a fer dins l'aula. Una músic tallerista altenarà demostracions amb diversos instruments i explicacions acompanyat per per projecccions seguint l'evolució de l'instrument des dels seus inicis fins a l'actualitat; posant de relleu com la guitarra es va anar modificant adaptant-se als gèneres i a les maneres de tocar de cada context musical i sociocultural. El taller sinicia amb una breu presentació i introducció i es conclou amb un breu tancament amb grup per a revisar i compartir les impressions de l'experència viscuda. Té rel·lació amb medi social. Per aquesta activitat es dispos de presentació power point i instruments musicals.

  Amb aquesta activitat es volen traballar els valors de respecte, diversitat i sensibització cultural.

  Objetius:Donar a conèixer la guitarra i les seves variants com ara la guitarra elèctrica o la guitarra ressonadora i aprofitar per mostrar a un públic, segurament poc familiaritzat amb instruments més antics, una sèrie d'instruments de la mateixa família que ens obren un ventall molt gran en quan a sonoritats i estils. Tot el que podem tocar amb una mandolina (desde música tradicional a rock) o amb un dúlcimer (blue grass, pop) contrasta amb el que fem amb una guitarra elèctrica i tots els efectes possibles que ens permet utilitzar la tecnologia. Ens adonem que el vell i el modern no estan tant lluny i que alhora es complementen.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Ajuntament de Girona

  174 - Del Blues al Hiphop, Hª de la Black Music

  Audició de format reduït per a fer dins l'aula. Una tallerista musicòleg altenarà explicacions acompanyat per diversos suports asudiovisuals mostrant l'evolució del genere en clau històrica i geogràfica des dels seus inicis fins a l'actualitat; a través de les figures més rellevants i les cançons representatives del blues fins al hip hop passant per el gospel, el funk i el rythm'n'blues . L'audició s'enten com una activitat complementària de l'audició de l'Auditori Obertt de la Black Music Big Band tot i que també te sentit per si sola. Té rel·lació amb medi social. Per aquesta activitat es disposa d'un dossier per el professorat, presentació power point i suport audiovisual.

  Amb aquesta activitat es volen traballar els valors de respecte, diversitat i sensibització cultural.

  Objetius:Familiaritzar als alumnes amb els gèneres de la música afroamericana i el seu context sociocultural i econòmic. Posar en valor la diversitat cultural a través de música. Poroporcionar criteris per a fomentar el gust per a descobrir altres músiques com a oients.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Black Music Festival i Ajuntament de Girona

  175 - Els Colors de la Rumba Catalana

  Taller participatiu i dinàmic dinamitzat per en Papet i la Lola, amb l'eix sobre la rumba catalana per descobrir-ne la història, els balls, els ritmes i els cants de la vida “rumbera”. Finalment això ens porta a participar al “Combat de Garrotins 2020” dins del festival Rumbesca, on a través de la creació i l’enregistrament d’una estrofa de Garrotin (música popular) cantarem, jugarem i gaudirem molt amb “Els Colors de la Rumba Catalana”. Esperem que t’engresquis i podem venir a compartir molta rumba allà on siguis!!. Es disposa d'un dossier de l'activitat.

  Amb aquest activitat es volen treballar els valors de cohesió de grup, creativitat i respecte.

  Objetius:Crear dinàmiques de cohesió grupal i afavoridores de la creativitat Gaudir plenament de les sessions i la participació activa dins del projecte Identificar la rumba catalana com a forma musical. Aprendre els passos de ball bàsics de rumba catalana que permetran participar a la cercavila Cercarumba 2020 (dins del marc del festival Rumbesca). Aprendre a cantar estàndards de rumba catalana Crear col·lectivament una estrofa de garrotin per part del grup classe. Enregistrar el garrotin creat pel grup classe amb bona resolució audiovisual que permet participar al concurs provincial escolar de "Combat de garrotins" del festival Rumbesca 2020.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:De l'1 d'octubre fins al 25 de maig
  Lloc:A l'aula
  Preu:150 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antelació sobre la data prevista per a a la realització de l'activitat a: rec.educatiu@casadelamusica.cat
  Per a més informació:www.casadelamusica.cat
  Ho organitza:Casa de la Música del Gironès. Col·labora Rumbesca i Ajuntament de Girona

  176 - Una festa a la cuina

  Un amic em va explicar que, quan l'altre dia al matí va anar a buscar el pot per escalfar la llet, es va trobar dins l'armari un minipastís d'aniversari amb les espelmes enceses i tot. D'on va sortir? Els participants en aquest taller ajudaran a investigar l'origen d'aquest misteri. Per fer-ho posaran «banda sonora» a aquesta història tot treballant conceptes musicals bàsics i utilitzant cassoles, coberts, paelles i tota mena d'instruments musicoculinaris.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Educar la sensibilitat envers la poesia. Aprendre a relacionar-se amb el llenguatge d'una manera creativa. Familiaritzar-se amb diferents formes poètiques. Rescatar la poesia del formalisme de la mètrica. Treballar l'expressió oral de l'alumnat a partir de diferents textos poètics. Assolir el control del ritme, la dicció i la puntuació per interpretar poemes.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, cicle inicial d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 14 al 25 d'octubre, a les 9.45 h i a les 11 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7, L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  177 - Globus 2.0

  El so ens pot explicar històries. Suposem que estem mirant una pel·lícula i que la pantalla s'espatlla, sentim el so d'un cotxe que passa, una ambulància a gran distància, i una moto, què imagines? Una persona pot pensar que és Barcelona durant el dia i una altra imaginar-se que és París al capvespre. Els mateixos sons poden explicar històries molt diferents a cada persona. En aquest taller l'alumnat jugarà amb el so i ho farà amb un instrument inventat per a l'ocasió, el Globus 2.0.

  Objetius:Identificar i reflexionar sobre l'escolta activa per interpretar la realitat que ens envolta. Desenvolupar la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió i improvisació. Fer atenció, valorar i respectar les contribucions dels altres companys.
  Adreçat a:P4 i P5 i cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 16 al 27 de març, a les 9,45 h i a les 11h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7, L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's a: 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  178 - Un bosc a la paret (concert per petits)

  En aquest concert, quatre intèrprets ens descobriran els sons que s'amaguen en un bosc, on qualsevol soroll es converteix en una possibilitat musical. Mitjançant l'ús de mecanismes sonors autònoms i un sistema de so envolupant crearem un espai on la música i l'escenografia es fusionen. Preparats per obrir les orelles i aprendre a sentir-hi de nou?

   

  Objetius:Entendre com qualsevol so es pot convertir en música. Desenvolupar la capacitat d'escolta i la imaginació a través del so de diversos instruments. Gaudir de la música i l'escenografia a partir d'una proposta de so envolupant.
  Adreçat a:P4 i P5 i educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Del 27 al 29 de novembre, a les 10h i a les 11.30 h
  Lloc:Espai Caixa. Plaça Poeta Marquina, 10, 19 17002 Girona. Com arribar-hi: L3, L4, L5, L7 i L8
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  179 - Un bosc a la paret - Percussions inesperades

  Un mateix instrument o objecte pot sonar de tantes maneres diferents com imaginació tinguem. De la mateixa manera, una habitació es pot convertir en un bosc, on res és el que sembla, on qualsevol silenci, so o soroll es converteix en una possibilitat musical. Quatre músics ens descobriran un espai sonor hipnòtic i suggeridor. L'única cosa que hem de fer és obrir les orelles i aprendre a tornar a escoltar. Obres de: John Cage, Steve Snowden, David Lang, Arvo Pärt i Enric Monfort Interpretació a càrrec de Kimbala: Salvador Soler / Miquel Vic / Naia Membrillera / Sabela Castro / Mario Cortizo / Jeremy Friedman / Carles Salvador / Enric Monfort, percussionistes Direcció escènica i dramatúrgia: Anna Llopart Direcció musical i dramatúrgia sonora: Enric Monfort.

  Objetius:Entendre com qualsevol so es pot convertir en música per mitjà d'instruments de percussió, objectes, mecanismes acústics i electrònics. Desenvolupar la capacitat d'escolta i la imaginació per mitjà del so de diversos instruments. Gaudir de la percussió clàssica contemporània.
  Adreçat a:1r cicle d’educació infantil (2 anys), 2n cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Del 27 al 29 de novembre, a les 10 i a les 11.30 h
  Lloc:Espai Caixa. Plaça Poeta Marquina, 10, 19 17002 Girona. Com arribar-hi: L3, L4, L5, L7 i L8
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  180 - Preludi, samba i swing

  T'imagines Bach component una samba? O Miles Davis improvisant sobre una peça de Purcell? En aquest taller ho farem realitat. Tot explorant les connexions entre músiques tan diferents (en aparença) com la barroca, l'ètnica i el swing, l'alumnat compondrà la seva pròpia música. Tocar, cantar i improvisar seran les eines amb les quals crearan les peces i veuran les relacions que té la música del barroc amb músiques d'altres estils i cultures. 

  Objetius:Fer servir elements i eines bàsiques per a la composició musical. Identificar i interpretar els diferents testimonis i les influències entre estils musicals. Valorar la importància de les experiències i les creacions culturals com a font d'enriquiment personal i social.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 4 al 8 de maig, a les 9.30 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  181 - Bufar i fer ciència

  Un músic amb un instrument i un públic amb les orelles ben obertes. Tot és a punt perquè comenci el concert! Però... quins secrets amaga el so? Com funcionen els instruments de vent? Al taller “Bufar i fer ciència” els músics canvien l’americana per una bata blanca amb el propòsit de mirar-se la música des d’un punt de vista poc habitual, el de la ciència. Petits experiments combinats amb exemples musicals serviran de fil conductor per acostar-nos a conceptes com l’ona sonora, la propagació i la producció del so, el timbre, la freqüència, l’amplitud... Tot plegat, amb l’objectiu de conèixer tots els secrets dels instruments de vent i, fins i tot, construir-ne algun! De “Bufar i fer ciència”, en sortireu amb un grapat de preguntes. D’algunes, ja en tindreu la resposta, les d’altres quedaran per descobrir, perquè com deia Albert Einstein, “L’important és no deixar de fer-se preguntes”.  

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Conèixer els secrets dels instruments de vent i relacionar-los amb la ciència.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 25 al 29 de maig, a les 9.30 h i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 € / alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  182 - Saber Versar

  En aquest taller, les paraules, els versos, la rima, la melodia i la forma es posen al servei del joc per experimentar un primer contacte amb el món de la poesia. L'alumnat s'aproximarà a l'univers de la creació poètica a partir del joc, l'estímul de la imaginació i la llibertat creativa. Seguint un itinerari d'exercicis i dinàmiques, entrarà en el camp de l'escriptura poètica per buscar en si mateixos el motor de la creació.

  Objetius:Introduir-se en l'essència i la complexitat de l'univers poètic. Reflexionar sobre la construcció de paraules, frases i textos. Explorar la comunicació de sentiments, emocions o records a través del llenguatge poètic.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 17 al 28 de febrer, a les 9.30h i a les 14h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup classe
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  183 - Rapejant els clàssics

  Les preocupacions dels homes i dones del barroc i les nostres no són tan diferents com podria semblar, però ells es comunicaven en octosíl·labs i hendecasíl·labs i nosaltres, a ritme de rap. En aquest taller presentarem una petita antologia de textos poètics i teatrals del Siglo de Oro que aborden temes com les relacions entre gèneres, el poder del diners o el lloc de la violència en el nostre món, i treballant la mètrica i les figures retòriques des del joc reescriurem els clàssics amb una estètica més propera a la sensibilitat del segle XXI, la de la cultura hip-hop. Per a la realització de l’activitat es disposarà d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Treballar la mètrica i les figures retòriques des del joc per reescriure els clàssics a través de l’estètica actual (cultura hip-hop).
  Adreçat a:3r i 4t d'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius.
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 25 de novembre al 5 de desembre, a les 9.30 i a les 11.45 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  184 - Visites al Museu del Cinema

  Visita guiada per a l’exposició permanent per descobrir la màgia de la imatge i la llarga tradició de narracions, conèixer els antecedents del cinema, entrar en al món audiovisual per treballar les vessants artístiques, tecnològiques, socials i culturals del llenguatge audiovisual. El Museu del Cinema us convida a gaudir d’una experiència divertida i motivadora. La visita combina les explicacions dels educadors i educadores amb l’experimentació, l’observació d’audiovisuals i la manipulació d’interactius que fan de la visita una experiència dinàmica i participativa. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: El cinema abans del cinema (educació primària);  El cinema abans del cinema (educació secundària obligatòria)El cinema abans del cinema (educació secundària post-obligatòria).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'atenció, experimentació, preservació del patrimoni històric.

  Objetius:Descobrir la història del joc de l'home amb la imatge fins l'aparició del cinema. Aprendre a observar objectes i imatges. Valorar la importància de la preservació del patrimoni cultural. Gaudir d'una experiència cultural col·lectiva.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe, es pot fer més d'un grup de manera simultània amb 15 minuts entre grups Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11
  Preu:Visita: 4,5 € / alumne. 3,5 € / alumne per a aquells grups escolars de centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es podrà rebre per a una de les següents propostes: Visites al Museu del Cinema , Tallers al Museu del Cinema , La màgia de l'animació. Maleta didàctica , Tallers de creació cinematogràfica , Conte de llum
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  185 - Tallers al Museu del Cinema

  Activitats segons el nivell educatiu: Educació infantil: Teatre d’ombres, el primer cinema i El conte s’anima, de les ombres al cinema. Educació primària: Teatre d’ombres: el primer cinema (CI, CM i CS), El conte s’anima: de les ombres al cinema (CI), El joc de l’animació (CM), Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle (CM i CS), Del 3D a la realitat virtual (CM i CS), Música i Cinema (CM i CS), Cinema Mut: fem de Charlot! (CM i CS), Trucs i trucatges (CS) i Analògics vs Digitals (CS). Educació secundària obligatòria, post-obligatòria i adults: Animació, Llanterna màgica: de la imatge a l’espectacle, Del 3D a la realitat virtual, Música i Cinema, Cinema Mut: fem de Charlot!, Laboratori de fotografia i Analògics vs Digitals.

  Amb aquestes activitats es volen treballar els valors de creativitat, treball en equip i experimentació.

  Objetius:Assolir els coneixements bàsics en matèria d’història dels espectacles visuals. Entendre els principis tècnics bàsics per fixar i reproduir imatges fixes i /o en moviment. Manipular ginys i aparells relacionats amb la captació, fixació i reproducció d’imatges. Analitzar la importància i la repercussió dels avenços científicotècnics. Aprendre a ser responsables en l’ús de materials i instruments de treball col·lectius. Gaudir i familiaritzar-se amb el llenguatge audiovisual.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11
  Preu:Visita: 4,5 € / alumne. 3,5 € / alumne per a aquells grups escolars de centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es podrà rebre per a una de les següents propostes: Visites al Museu del Cinema , Tallers al Museu del Cinema , La màgia de l'animació. Maleta didàctica , Tallers de creació cinematogràfica , Conte de llum
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  186 - Maletes didàctiques de Cinema

  Vols treballar el cinema a l'aula amb els teus alumnes? Vols oferir-los la possibilitat de conèixer des de dins què és i com es fa el cinema?

  Maleta ‘La màgia de l’animació’ (recomanada per a cicle mitjà i superior de primària) Els seus aparells permetran entendre i experimentar el moviment de les imatges a partir de l'animació i la història dels espectacles visuals dels inicis del cinema. Maleta '7 de cinema' (recomanada per a grups d'ESO i Batxillerat) Permetrà als alumnes conèixer el món del cinema a partir d'un recorregut pel procés creatiu i tècnic que suposa la producció d'una pel·lícula: de què està fet el cinema? Com es narren les històries? Qui fa les pel·lícules? Estan pensades per ser utilitzades de manera autònoma pels mestres i professors i per això inclouen una guia didàctica i diferents objectes, recursos i aparells que permetran organitzar activitats de la manera que considerin més convenient. La màgia de l’animació es pot contractar amb educador.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'observació, treball en equip i creativitat.

  Objetius:Apropar el Cinema des de totes les seves vessants a les escoles. Treballar en diverses àrees i de manera més específica la competència bàsica en educació audiovisual. Fomentar una actitud crítica i actitud participativa en el desenvolupament de projectes audiovisuals.
  Adreçat a:Cicle mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: Cessió de les maletes durant 3 setmanes. Maleta de l'animació amb educador: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe. Condicions: Aula fosca per projectar i projector (si no hi ha ascensor, cal que sigui una aula de la planta baixa), connexions elèctriques, reproductor de DVD. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Cessió de les maletes: gratuït. La màgia de l'animació amb educador: 140 € / grup. 116 € / grup per a aquells cursos d'ensenyament obligatori dels centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es podrà rebre per a una de les següents propostes: Visites al Museu del Cinema , Tallers al Museu del Cinema , La màgia de l'animació. Maleta didàctica , Tallers de creació cinematogràfica , Conte de llum
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  187 - Conte de llum

  Espai de llum i projecció que ens permetrà explorar, de manera flexible i creativa, els seus efectes a través del joc. Una petita cuca de llum s’ha perdut i haurem d’ajudar a trobar casa seva, tot viatjant a través d’una fosca ciutat i un bosc ple d’abres de colors. La participació activa en aquest conte ens permetrà afavorir les condicions d’aprenentatge experimental de la llum, l’ombra i els colors. Per a la realització d'aquesta activitat hi ha un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de treball en equip, creativitat i observació.

  Objetius:Observar i descobrir les qualitats de la llum. Experimentar els efectes de les projeccions de llum i ombra. Reconèixer formes concretes de siluetes. Conèixer l'espectacle del teatre d'ombres. Treballar la descoberta dels sentits de vista i el tacte. Potenciar la creativitat, la capacitat d’observació i de treball en equip per construir un relat conjunt.
  Adreçat a:P2 i P3 d'educació infantil
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe. Es pot fer més d’un grup de manera simultània. <Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11
  Preu:Visita: 4,5 € / alumne. 3,5 € / alumne per a aquells grups escolars de centres de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es podrà rebre per a una de les següents propostes: Visites al Museu del Cinema , Tallers al Museu del Cinema , La màgia de l'animació. Maleta didàctica , Tallers de creació cinematogràfica , Conte de llum
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Useu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  188 - 30a Mostra de cinema d'animació

  Sessions matinals de Cinema per a descobrir i compartir l’ambient col·lectiu d’aquest espectacle audiovisual amb unes programacions que no es troben en els circuits comercials i que permeten enriquir l’imaginari infantil i que conviden al diàleg. Descobrirem l’animació gràcies a un recull de curtmetratges de diferents països fets amb diverses tècniques, que emocionaran i divertiran els menuts i menudes de l’escola. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència, observació i anar al cinema.

  Objetius:Descobrir i compartir l'ambient col·lectiu que suposa l'espectacle del cinema. Ensenyar a veure cinema des de l'escola. Oferir unes pel·lícules que per la seva qualitat enriqueixen l'imaginari infantil i convidin al diàleg. Convertir l'experiència en un possible joc creatiu.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombres d'alumnes per grup: grup/clase, cada sessió pot acollir més d'un grup-classe Condicions:El Museu del Cinema i l'Associació Cinètic es reserven el dret de no realitzar la sessió si el nombre d'inscrits no supera el mínim previst. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Abril - maig
  Lloc:Les projeccions es fan als cinemes Oscar i Albèniz, segons les conveniències de l'escola
  Preu:3,75 € / alumne i sessió. 2,75 € / alumne i sessió per als alumnes dels centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin. Aquest ajut només es podrà rebre una vegada per curs.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de Cinètic i Ajuntament de Girona

  189 - Girona, flors de cinema

  Girona Flors de Cinema és un taller de producció documental col·lectiva que vol oferir a les escoles participants les eines i les tècniques bàsiques per aprendre a convertir en imatges les històries de les persones, visitants, artistes, espais... que intervenen en l’exposició Temps de Flors. Cada grup escolar filmarà les històries, les persones i els espais del Temps de Flors 2017 i amb totes les filmacions dels alumnes, editarem un documental col·lectiu que mostrarà les diferents mirades dels alumnes sobre el Temps de Flors. Les filmacions dels joves s’hauran d’inspirar en les primeres pel·lícules de la història que van ser gravades amb l’aparell que els germans Lumière van inventar, el cinematògraf, el qual va permetre retratar la vida quotidiana de la seva època. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'observació, creativitat i treball en equip.

  Objetius:Promoure la pràctica documental creativa com una via d'expressió individual per a l’educació audiovisual a través de tallers col·lectius. Capacitar al grup en l’ús del llenguatge cinematogràfic documental, en les seves eines narratives i tècniques bàsiques i els valors que li són inherents: treball en equip, constància, capacitat d’espera, imaginació i sensibilitat. Aprendre a mirar la realitat amb atenció, a pensar o intuir com donar forma a les idees i a descobrir una nova manera de relacionar-se amb el món i amb els altres. Documentar i conèixer la vida de l’exposició Temps de Flors en diferents espais representatius de l’exposició a partir de la mirada dels joves participants.
  Adreçat a:2n, 3r i 4t educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada:3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Es recomana que el grup vagi acompanyat de dos responsables com a mínim.
  Calendari:Durant la preparació dels espais i durant els dies de l'exposició Girona Temps de Flors (maig)
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11 i carrers de la ciutat de Girona que participen a l'exposició de flors
  Preu:4,5 €/alumne per aquells grups escolars de centres de la ciutat que ho sol·licitin
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  190 - Servei de préstec de pel·lícules i material educatiu per treballar-les adreçades als centres educatius

   L'Institut d'Estudis del Museu del Cinema, amb la seva biblioteca i videoteca, disposa de prop de 400 pel·lícules amb material educatiu que fa referència a multitud de temàtiques diferents. El Museu del Cinema posa aquest material a l’abast de tots els centres educatius, entitats i associacions que el vulguin utilitzar.  Llistat de pel·lícules amb material didàctic

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'anàlisi, reconeixement, treball sobre el que s'ha vist.

  Objetius:Treballar a través de pel·lícules aspectes de llenguatge o de valors.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults.
  Condicions:
  Calendari:L'activitat es pot fer durant tot l'any. L'horari per anar a recollir les pel·lícules és: dimarts, dijous i dissabtes, de 10 h a 13 h, i dimecres i divendres, de 15 h a 18 h
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  191 - Tallers de creació cinematogràfica

  Descobrirem de manera pràctica els aspectes tècnics i narratius del llenguatge cinematogràfic i les etapes d’una producció cinematogràfica per a fer una petita peça audiovisual. Propostes:

  Fem cinema (Cicle superior de primària): Descobrirem dues de les nocions bàsiques que ens permeten narrar històries amb imatges: l’enquadrament i el pla. Amb elles aprendrem a llegir cinema, pensar en el seu contingut i ser capaços de gravar amb missatge. Objectiu Cinema (Educació secundària obligatòria i post-obligatoria, formació professional i adults): El rodatge d'una seqüència d'una pel•lícula és l'eix principal de l'activitat. Descobrirem els aspectes imprescindibles en qualsevol rodatge. Es repartirà el grup entre les diferents tasques que participen en la producció d'un film i es rodarà la seqüència ideada entre tot el grup. Els primers cineastes (Educació secundària obligatòria i post-obligatoria, formació professional i adults): Taller on els joves coneixeran i experimentaran amb les vistes documentals creades pels germans Lumière.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, treball en equip, comunicació i observació.

  Objetius:Descobrir els elements bàsics del llenguatge cinematogràfic i capacitar al grup en l'ús del llenguatge cinematogràfic documental, en les seves eines narratives i tècniques bàsiques i els valors que li són inherents: treball en equip, constància, capacitat d'espera, imaginació i sensibilitat. Expressar amb creativitat i originalitat una idea a través d’imatges fixes o mòbils. Aprendre a mirar la realitat amb atenció, a pensar o intuir com donar forma a les idees i a descobrir una nova manera de relacionar-se amb el món i amb els altres. Desenvolupar la capacitat crítica i l'actitud participativa. Aprendre a valorar, respectar i la importància de conservar el patrimoni.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults
  Condicions:Durada aproximada: Taller: 3 hores. Taller i visita guiada: 4 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. En el taller "Els primers cineastes: taller de documental" es recomana que el grup vagi acompanyat de dos responsables com a mínim.
  Calendari:Durant tot l'any, de dimarts a diumenge
  Lloc:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Carrer Sèquia, 1. 17001 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L9 i L11
  Preu:Taller: 9 € / alumne. 8 € / alumne per a aquells cursos d'ensenyament obligatori dels centres de la ciutat que ho sol·licitin Visita i taller: 10 € / alumne. 9 € / alumne per a aquells cursos d'ensenyament obligatori dels centres de la ciutat que ho sol·licitin Aquest ajut només es podrà rebre per a una de les següents propostes: Visites al Museu del Cinema , Tallers al Museu del Cinema , La màgia de l'animació. Maleta didàctica , Tallers de creació cinematogràfica , Conte de llum
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. També inscripció al llarg del curs, 15 dies abans de la data prevista per a l'activitat. Tel. 972 412 777 educacio@museudelcinema.cat
  Per a més informació:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol. Tel. 972 412 777. educacio@museudelcinema.cat - www.museudelcinema.cat - www.museucinemaeducacio.wordpress.com
  Ho organitza:Museu del Cinema-Fundació Tomàs Mallol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  192 - Llegeix, càmera… i acció! – Taller de booktrailer

  El tràiler de llibre (booktrailer) és un format audiovisual que pretén ser un tràiler o videoclip d’un llibre que inciti a llegir-lo. L’activitat se centra en l’elaboració d’un tràiler de llibre a partir d’una lectura triada pel centre d’ensenyament. Es proporciona un lot de llibres en préstec per als alumnes que el realitzaran, assessorament a l’aula en dues sessions i material didàctic, consistent en una guia sobre l’elaboració d’un tràiler de llibre, amb conceptes teòrics i models pràctics de treball. La idea és que l’activitat es desenvolupi a l’aula fins a l’obtenció d’un producte final, que es compartirà en una mostra conjunta. Aquest recurs educatiu és fruit de la col•laboració del Museu del Cinema i el Servei de Biblioteques de Girona. Per a treballar aquesta activitat es disposa d'un manual amb directrius tècniques a tenir en compte en l'elaboració d'un tràiler de llibre.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

  Objetius:Fomentar la lectura entre els grups de secundària dels instituts de la ciutat. Incidir en la lectura com a entreteniment. Aprofundir en la interpretació d’un dels llibres llegits en l’aula, treballant les competències bàsques comunicatives (lingüístiques, audiovisuals, artístiques i culturals), metodològiques, com el tractament de la información i la competència digital, i literàries. Treballar la capacitat de traslladar a un guió audiovisual la ressenya d’un llibre. Treballar l'expressió oral Difondre l’SMBG entre els joves.
  Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria i 1r curs de batxillerat dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. És recomanable que els centres disposin de càmeres de filmar (el CRP de Girona en té de préstec)
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:55 €/ grup. Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar durant la realització de l'activitat de la forma que s'anunciarà oportunament.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:Museu del cinema Tel. 972 412 777 - Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat bibliotecaiescola@ajgirona.cat - La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Museu del Cinema i Biblioteques de Girona col·labora Ajuntament de Girona

  193 - Minicontes

  Aquesta activitat pretén proporcionar el possible primer contacte dels infants de la ciutat amb el món de les biblioteques de forma lúdica, estimulant i màgica, convidant l’infant i els seus pares i mares a visitar les biblioteques i utilitzar els seus serveis. Minicontes és una petita visita a l’espai de la biblioteca i una explicació d’històries amb objectes, titelles i cançons,amb l’objectiu que la mainada s’endinsi en els contes, de manera comprensible, visual i atractiva.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

  Objetius:Promoure i incentivar l'escolta activa des de la primera infància com el primer pas en el foment de l'hàbit lector. Promoure el coneixement i l'ús de les biblioteques públiques de Girona i del seu fons. Proporcionar a les escoles recursos i eines per recolzar el professorat en la tasca de foment de la lectura.
  Adreçat a:1r cicle d’educació infantil (2 anys) i P3 d'educació infantil dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts Nombre d'alumnes per grup: Màxim 25 alumnes Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha límit d'una sessió per grup. Els grups poden venir sempre i quan tinguin hora programada. L'activitat està oberta a la ciutadania (infants de 0 a 3 anys, acompanyats d'una persona adulta), sempre i quan no distorsioni el grup-classe que ha concertat la visita. En el cas d'un imprevist (meteorològic o altres) el centre ha de trucar el més aviat possible a la biblioteca on té la visita per anul·lar la sessió. Sempre i quan sigui possible, s'intentarà assignar un altre dia. L’hora d’arribada dels grups a la biblioteca serà les 10:15 h, que és l’hora d’inici de la sessió de Minicontes, per donar temps a que el centre i la biblioteca es puguin comunicar en cas de pluja i traspassar la sessió a un altre dia. Així no es perd la sessió ja que hi ha temps d'avisar a la contacontes
  Calendari:Durant el curs escolar. Horari: sessions a les 10,15 h i a les 11 h.
  Lloc:Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46. 17007 Girona (L5). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona L1, L8, L10, L11. Dimecres matí. Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l’Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta - Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  194 - La maleta viatgera de la Cisa

  L’activitat proposa treballar el gaudi per la lectura a partir de la maleta viatgera de la Cisa, que els alumnes podran emportar-se a casa durant una setmana. Les maletes s’elaboraran amb documents atractius i adequats a les edats a què es destina i contindran contes i àlbums il·lustrats de temàtica i estils variats. La maleta també contindrà el diari de la Cisa amb una carta de presentació de l’activitat i pàgines en blanc en què es convida l’infant i la família a anotar les seves vivències i experiències entorn de la maleta viatgera. L’activitat es desenvolupa de la manera següent: Des de la biblioteca es proporciona una maleta a cada grup-classe que ho hagi demanat. La maleta es lliura cada setmana a un alumne que se l’emporta a casa, la comparteix, en gaudeixen junts i es fan els comentaris al diari de la Cisa. Els comentaris al diari es poden comentar quan l’infant retorna la maleta a l’aula. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: Diari de la Cisa, perquè les famílies puguin escriu-re les seves experiències amb els llibres de la maleta i carta als pares amb unes indicacions per a la lectura dels llibres.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

  Objetius:Promoure la lectura entre els alumnes dels centres educatius de Girona i entre les famílies, com una activitat de gaudi i plaer fora de l'horari lectiu. Promoure el coneixement i l'ús de les biblioteques públiques de Girona i del seu fons. Proporcionar a les escoles recursos i eines per donar suport als docents en la tasca de foment de la lectura. Establir contacte amb la biblioteca del barri.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. La maleta es recull i es torna a la biblioteca municipal més propera al centre educatiu
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i al domicili, amb la familia de cada alumne.
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel.. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  195 - Els viatges de la Cisa

  Proposta per treballar la lectura amb una activitat que combina la narració oral, la il•lustració, la lectura lliure i la plàstica. L’activitat es desenvolupa en dues sessions: 1a sessió: els autors del llibre expliquen i dibuixen el conte en directe i seguidament, se’ls explica la tasca que hauran de fer, la Cisa els deixarà, fins a la sessió següent, una pila de llibres amb temes relacionats amb el seu conte (la sabana, el fons del mar, el circ, els pirates...); els hauran de llegir, i cadascun dels alumnes haurà de triar un personatge i dibuixar-lo. Per fer-ho, en Subi els explica algunes tècniques que fan servir els il•lustradors. 2a sessió: Els autors tornen a l’escola i escolten les històries que han llegit els alumnes i posen en comú els dibuixos que han fet en un mural dibuixat per en Subi. Com a material complementari hi ha un lot de llibres que s'ha de retornar quan acabi l'activitat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

  Objetius:Introduir els alumnes a la lectura d'una forma lúdica i engrescadora. Treballar l'atenció, la il·lustració i la lectura de contes. Conèixer i valorar el treball d'una persona dedicada a la creació de contes.
  Adreçat a:1r curs d'educació primària. Activitat adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada: 45 minuts per sessió (dues sessions per centre) Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. A la segona sessió s'utilitzaran pintures, es recomanable que els alumnes portin bata o roba per si s'embruten. Cal la participació activa del mestre responsable del grup/clase
  Calendari:De març a abril
  Lloc:Al propi centre escolar
  Preu:55 € per grup/classe. Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar durant la realització de l'activitat de la forma que s'anunciarà oportunament
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius. Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  196 - En Bufalletres

  Activitat que combina la narració oral de contes, la lectura lliure i la plàstica, treballant la lectura amb els nens i les nenes. L’activitat consta de dues sessions: Primera sessió: “En Bufalletres i contes a cau d’orella”. Narració de contes a càrrec de Cesc Serrat, rondallaire, que tindrà lloc a la biblioteca pública més propera. Posada en marxa i seguiment de diverses activitats paral·leles relacionades amb el món dels contes, els llibres i la lectura. Segona sessió: Exposició (a l’aula) del “Museu d’en Bufalletres”, cada nen i nena explica els seus contes llegits i treballats amb la seva capsa-museu, amb la presència de Cesc Serrat i els seus contes. Material complementàri: carta d'en Bufalletres

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, creativitat i participació

  Objetius:Introduir els alumnes a la lectura d’una forma lúdica i engrescadora. Treballar l’atenció, la il·lustració i la lectura de contes. Conèixer i valorar el treball d’una persona dedicada a la creació de contes.
  Adreçat a:2n curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts per sessió (dues sessions per centre) Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Cal la participació activa del mestre responsable del grup/classe
  Calendari:De febrer a maig
  Lloc:A l'aula i a la biblioteca pública més propera al centre. Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46. 17007 Girona (L5). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona L1, L8, L10, L11. Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l’Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
  Preu:55 € / grup/classe. Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar durant la realització de l'activitat de la forma que s'anunciarà oportunament.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  197 - El llibre màgic

   El llibre màgic és una continuació de la proposta de lectura “En Bufalletres”. L’activitat es desenvolupa de la següent manera: Primera sessió: Narració de contes “El llibre màgic” a càrrec de Cesc Serrat, realitzada a la biblioteca pública més propera. A continuació, s’estableix un diàleg entorn els diferents llibres presentats: personatges, argument, possibles finals i en general entorn del món del llibre. El rondallaire proposa als alumnes la creació d’un llibre que ells mateixos realitzaran. Segona sessió: Els nens i nenes rebran a l’aula la visita de Cesc Serrat, que escoltarà les diferents creacions i també les experiències viscudes entorn de l’activitat i els animarà a explicar la seva creació als companys de les altres classes. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, creativitat i participació.

  Objetius:Impulsar i consolidar els hàbits lectors entre els nens i nenes de les escoles de la ciutat. Promoure el coneixement i l’ús de les biblioteques públiques de Girona i del seu fons. Proporcionar a les escoles recursos i eines per recolzar els mestres en la tasca de foment de la lectura.
  Adreçat a:4t curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts per sessió (2 sessions per centre) més hores de treball a l'aula. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
  Condicions:
 • Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de prioritat en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
 • Cal la participació activa del mestre responsable del grup/classe.
 • Activitat adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona
 • Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i a la biblioteca pública més propera al centre. Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46. 17007 Girona (L5). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona L1, L8, L10, L11. Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l’Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
  Preu:55 € / grup/classe. Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar durant la realització de l'activitat de la forma que s'anunciarà oportunament.
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel.. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  198 - Enreda't amb la lectura

  És una activitat que pretén treballar el foment de la lectura a cicle superiro. Es desenvolupa en dues sessions: Primera sessió: es realitzarà a l’aula on es rebrà la visita d’un narrador amb una selecció de llibres, amb l’objectiu de presentar-los. El narrador explicarà algunes històries i els presentarà el bloc del club de lectura virtual que s’ha creat per a aquesta activitat i els  explicarà el seu funcionament. Es proposarà que cada alumne escrigui en el bloc les seves experiències entorn de les lectura proposades. Segona sessió: La segona sessió es durà a terme a la biblioteca pública més propera. En aquesta segona visita, el narrador tanca l’activitat i es proposen noves lectures,que es poden trobar a la biblioteca. Material complementari: lot de llibres, a retornar quan s'acaba l'activitat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, creativitat i participació.

  Objetius:Promoure la lectura i l'hàbit lector entre l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. Promoure la difusió del fons de les biblioteques públiques per tal d'estimular-ne l'ús. Proporcionar a les escoles recursos i eines per recolzar el professorat en la tasca de foment de la lectura.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts per sessió (2 sessions per centre) Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions:Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de prioritat en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Per a la realització de la primera sessió cal un ordinador connectat a internet i un projector. És recomanable que els centres facilitin l'accés a internet per tal que l'alumnat pugui participar en el bloc.
  Calendari:De gener a abril
  Lloc:A l'aula i a la biblioteca pública més propera al centre. Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46. 17007 Girona (L5). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona L1, L8, L10, L11. Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l’Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
  Preu:55 € / grup/classe. Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar durant la realització de l'activitat de la forma que s'anunciarà oportunament
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel.. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  199 - Treballem valors amb els còmics. La figura de la dona en els còmics

  Es començarà explicant breument la història del còmic des dels seus inicis fins a l’actualitat, des dels sumeris i egipcis fins als herois, còmic social i manga actuals. Evolució de la historieta. Després es presentaran diferents còmics per tal de veure l’evolució de la dona en els còmics, com apareix representada en els inicis i com era tractada, veient com cada vegada pren més importància per sí mateixa, fins arribar a l’actualitat, autobiografies, dones actuals amb problemes reals. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: dossier per el professorat, guió de l'activitat, fitxes de treball i power point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància, solidaritat, igualtat de gènere.

  Objetius:Valorar el còmic com un gènere literari més i veure com es poden treballar molts valors a través del còmic social. Conèixer la història del còmic. Propiciar temes de debat que els afecten directament. Reflexionar sobre com les dones han aparegut quasi sempre en segon terme, veure com a poc a poc van prenent més protagonisme i quin paper desenvolupa actualment. Veure diferents estereotips de dones.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 h Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h (Biblioteca Ernest Lluch només dimarts)
  Lloc:Biblioteca Antònia Adroher. Can Sunyer, 46 17007 Girona (L5). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona (L1, L8, L10, L11). Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l'Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de Baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4)
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Fora de termini es pot contactar amb cada biblioteca per concertar visita
  Per a més informació:Biblioteca Carles Rahola - Tel. 972 202 252 bpgirona.cultura@gencat.cat - www.bibliotecagirona.gencat.cat
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  200 - Treballem valors amb els còmics. Bullying a les escoles i instituts

  Es començarà explicant breument la història del còmic des dels seus inicis fins a l’actualitat, des dels sumeris i egipcis fins als herois, còmic social i manga actuals. Evolució de la historieta. Després es presentaran diferents còmics que tinguin com a tema principal el bullying i conflictes als instituts. Així com altres còmics que tenen com a escenari principal l’institut. Així es pretén propiciar el diàleg i les reflexions. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: dossier per el professorat, guió de l'activitat, fitxes de treball i power point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància, solidaritat, igualtat de gènere.

  Objetius:Valorar el còmic com un gènere literari més i veure com es poden treballar molts valors a través del còmic social. Conèixer la història del còmic. Propiciar temes de debat que els afecten directament. Reflexionar del perquè sorgeixen els conflictes, conseqüències que tenen les accions.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/clase
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h
  Lloc:Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona (L1, L8, L9, L10, L11). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l'Om, 1. 17007 Girona (L6)
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Fora de termini es pot contactar amb cada biblioteca per concertar visita
  Per a més informació:Biblioteca Carles Rahola Tel. 972 202 252 bpgirona@gencat.cat - bibliotecagirona.gencat.cat
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  201 - Més enllà del Google i la Vikipèdia: millora els teus treballs

  Internet és una font d'informació molt bona, però no és l'única. Avui dia a l'hora de fer treballs acadèmics, s'acostuma a utilitzar només aquest recurs per obtenir informació deixant de banda les enciclopèdies, els llibres, etc. D'altra banda, cal conèixer de quina manera hem de cercar a Internet per tal d'obtenir bons resultats, i sobretot quines fonts d'informació són fiables i quines no. Aquesta activitat pretén obrir el ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació per fer treballs de classe i reflexionar sobre la importància d'obtenir informació veraç i de qualitat. L'activitat consisteix a fer exercicis pràctics sobre cerques d'informació a diverses fonts d'informació virtuals. Aquesta activitat es complementa a Batxillerat amb el recurs La biblioteca de la Univesitat de Girona: recursos d'informació per fer el treball de recerca. Per a la realització de l’activitat es disposarà d'un dossier per a l'alumnat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte creativitat i participació.

  Objetius:Conèixer les diverses fonts d'informació que hi ha a Internet. Saber com hem de fer les cerques. Identificar les fonts d'informació fiables de les no fiables. Obrir el ventall de possibilitats a l'hora de cercar informació per fer un treball de classe.
  Adreçat a:3r i 4t d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada. 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup. Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les inscripcions. Cal la col·laboració i participació del professorat responsable del grup. En el cas d’un imprevist (meteorològic o altres) el centre ha de trucar el més aviat possible a la biblioteca on té la visita per anul·lar la sessió. Sempre i quan sigui possible, s’intentarà assignar un altre dia.
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14 h (Biblioteca Ernest Lluch només dimarts)
  Lloc:Biblioteca Ernest Lluch. Carrer Saragossa, 27. 17003 Girona (L1, L2 i L10). Biblioteca Just M. Casero. Plaça de l'Om, 1. 17007 Girona (L6). Biblioteca Salvador Allende. Carrer de Baix, 2. 17006 Girona (L3 i L4). Biblioteca Carles Rahola. Carrer Emili Grahit, 4. 17002 Girona (L1, L8, L10, L11).
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Fora de termini es pot contactar amb cada biblioteca per concertar visita
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel.. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  202 - La Biblioteca de la Universitat de Girona: fonts d’informació per fer el treball de recerca

  Sessió formativa impartida per tècnics documentalistes de la Biblioteca de la UdG on, partint d'un exemple pràctic, els estudiants aprendran a cercar i seleccionar informació i a citar-la correctament.

  Objetius:Utilitzar els espais i serveis de la biblioteca útils pel seu nivell acadèmic. Quan hagi de començar el treball, identificar correctament quina informació necessita. Executar cerques al catàleg de la biblioteca. Executar cerques i localitzar informació adequada a la xarxa. Elaborar referències bibliogràfiques correctes.
  Adreçat a:Batxillerat i cicles formatius de grau superior
  Nota: Per grups de 3r i 4r d’ESO us recomanem el recurs “Més enllà del Google i la Viquipèdia” que ofereixen les Biblioteques de Girona.
  Condicions:Durada aproximada: 1hora i 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (20-30)
  Calendari:Els divendres de febrer, març i abril en horari preferent entre 9:30 i 14:30h
  Lloc:Segons l’itinerari de batxillerat, s’assigna una de les següents biblioteques de campus: Biblioteca campus Montilivi: pels itineraris científic i tecnològic. Biblioteca campus Barri Vell: pels itineraris humanístic, social i artístic. Biblioteca campus Centre: alumnes interessats en la branca de ciències de la salut. Com arribar-hi: L7, L11 i L8
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Amb un mínim de 30 dies sobre la data prevista cal omplir el formulari dins l'apartat "Vistan's" Formació i assessorament a alumnes de batxillerat i de cicles formatius que trobareu a la web https://biblioteca.udg.edu/ca
  O enviar un correu-e a: biblioteca.montilivi@udg.edu biblioteca.campuscentre@udg.edu biblioteca.barrivell@udg.edu
  Si envieu un correu electrònic és imprescindible fer-hi constar: - Per quin/s itinerari/s de Batxillerat us interessa l’activitat - Quin dia i hora (agrairem que ens proposeu més d’una data) - Quants alumnes hi haurà a cada grup segons l’itinerari de BAT - Si ja disposeu del títols dels TR, ens va molt bé que ens els pugueu facilitar, així podem personalitzar més la sessió.
  Per a més informació:biblioteca.montilivi@udg.edu - biblioteca.campuscentre@udg.edu - biblioteca.barrivell@udg.edu - https://www.udg.edu/ca/viu/biblioteca
  Ho organitza:Biblioteca de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  203 - La Casa de la Literatura. Itinerari literari de la Facultat de Lletres

  La Facultat de Lletres és la seu de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent  i és la casa de la literatura per excel·lència, no només s’ensenya literatura a les seves aules, sinó que s’hi conserven llegats d’escriptors, hi ha escriptors que hi donen classe, han passat molts escriptors per les seves aules que hi han deixat empremta, ha estat matèria literària en algunes ocasions. A través de les paraules dels escriptors coneixerem la Facultat de Lletres, els seus arbres i les seves aules, les seves vivències i la seva història. Es pot obtenir el guió de l’activitat i el dossier per al professorat a: http://www.udg.edu/cmaa

  Objetius:Donar a conèixer la Facultat de Lletres. Donar a conèixer la literatura relacionada amb la Facultat de Lletres. Incitar a la lectura. Incitar a la lectura en veu alta.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria, alumnat universitari, adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe: 25
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:Facultat de Letres-Campus Barri Vell. Com arribar-hi: L7
  Preu:3 €/alumne
  Inscripcions:Cal trucar al 972 418 960 o enviar un correu electrònic a dir.cmaa@udg.edu amb 15 dies d'antelació
  Per a més informació:dir.cmaa@udg.edu - www.udg.edu/cmaa
  Ho organitza:Càtedra de Patrimoni Literari M.Àngels Anglada - Carles Fages de Climent - Universitat de Girona - Diputació de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  204 - XL Jocs florals i literaris escolars

  Un any més es convoquen els Jocs Florals i Literaris escolars de la ciutat. Són convidats a participar-hi tots els centres educatius de primària i secundària. En aquests Jocs Florals i Literaris, s’hi pot concursar amb treballs de prosa i poesia resultants d’una selecció feta pel centre en uns Jocs Florals o certàmens literaris previs. Un cop tramesos els originals, un jurat valorarà les composicions i tindrà la facultat d’atorgar diversos premis, l’acte de lliurament dels quals, en forma de festa, tindrà lloc a finals del mes de maig.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, participació i concentració.

  Objetius:Fomentar la lectura i l'expressió escrita dels nois i noies dels centres educatius de la ciutat. Incentivar la celebració de certàmens literaris al propi centre que serveixin de preludi de l'activitat a nivell de ciutat. Promoure el gust per la lectura i l'escriptura com a una activitat plaent i de lleure, i no tant com una competició entre centres.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Durada aproximada:Les festes finals duren al voltant de dues hores Nombre d'alumnes per grup: En principi participa tota l'aula, però després passen només els treballs seleccionats.
  Calendari:Termini máxim d'entrega de les composicions: abril, es concretarà data a les bases. Celebració Jocs Florals maig, data a concretar
  Lloc:Als centres educatius. Les festes finals en equipaments de la ciutat
  Preu:Gratuït.
  Inscripcions:Inscripcions segons el termini que estableixin les bases
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866, caseta@ajgirona.cat - www.girona.cat/caseta
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius

  205 - Premi Sambori Òmnium (concurs)

  El Premi Sambori s'organitza per demarcacions, la del Gironès és la demarcació Girona- Catalunya Nord. A principi de curs s'envien les bases als centres educatius. En una primera fase, tots els alumnes participants fan un treball i l'escola n'escull tres de cada categoria per participar. El termini sol ser a principi de febrer. Un jurat tria tres premiats per categoria, que són els guanyadors de la Demarcació que reben un premi i passen a la gran final catalana. (veure Bases ).
  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a la diversitat de la llengua en el territori, compartir la llengua com a signe d'identitat.

  Objetius:Promoure i divulgar la literatura i narrativa catalana. Impulsar la creativitat i la imaginació entre els infants i joves de tot el territori. Implicar-se en una activitat que es realitza en tot el territori de llengua catalana.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria.
  Condicions:
  Calendari:Termini de presentació dels treballs: principi de febrer. Lliurament de premis de la demarcació Girona-Catalunya Nord: finals de març.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Seguint les bases del concurs.girones@omnium.cat
  Per a més informació:www.omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Ajuntament de Girona

  206 - Tradicions culturals: Sant Joan i la festa del foc

  L'activitat planteja una primera fase als centres educatius on es treballa la història de la festa de Sant Joan i del foc, això serveix, en la segona fase, per motivar els alumnes i les famílies a participar activament en els actes de celebració de la festivitat. Finalment, promoure que l'esperit de la flama del Canigó acompanyi en les revetlles familiars i de barri. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de material complementari: dossier i fitxes de treball.
  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'estimar les nostres tradicions, compartir i participar en la celebració.

  Objetius:Conèixer les nostres tradicions culturals. Recuperar la festa de Sant Joan. Promoure la participació dels ciutadans en la celebració de la festa del foc.
  Adreçat a:Educació infantil i educació primària
  Condicions:
  Calendari:Durant el curs escolar, l'escola decidirà en quin moment ho vol treballar
  Lloc:A l'aula i a la ciutat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Fins a finals de maig. girones@omnium.cat
  Per a més informació:Ómnium Gironès, plaça del Vi, 4 1r 2a Girona. www.omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Ajuntament de Girona

  207 - Arrelarreu Contes

  Òmnium Cultural Gironès, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt i El Galliner, impulsen el projecte Arrelarreu, on alumnes de secundària de diferents nacionalitats expliquen de manera teatralitzada contes, alguns del seu país d’origen, a les biblioteques i centres educatius propers al seu institut.
  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cohesió social i interculturalitat, autoestima i seguretat de l'alumnat, a través d'un millor coneixement de la llengua catalana.

  Objetius:Reforçar l'expressió oral i escrita. Potenciar altres tècniques d'expressió no verbal. Acostar la literatura a través de l'anàlisi dels contes i millorar el vincle amb la biblioteca. Reforçar l'educació comunitària a través de l'explicació de relats als diferents centres de primària.
  Adreçat a:Aules d'acollida dels centres de secundària
  Condicions:
  Calendari:Sessions a l'aula durant el gener i febrer. Representacions dels contes a les escoles i biblioteques durant el març i abril.
  Lloc:A l'aula i a les biblioteques
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:girones@omnium.cat
  Per a més informació:www.omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Departament d'Ensenyament de la Generalitat, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt i El Galliner

  208 - Estenem poesia

  La diada de Sant Jordi Òmnium Gironès organitza l'Estenem poesia al pont de les Peixateries Velles de Girona i a altres espais. La proposta és que els alumnes dels centres escriguin una poesia pròpia o d'autor en una plantilla A5 i la facin arribar a Òmnium per ser penjada el dia de Sant Jordi. La intenció és que els vianants se les enduguin i llegeixin poesia.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de interès i il·lusió pels nostres poetes i pel llenguatge poètic,esforç en l'elaboració d'un poema pensant en que ha de ser llegit (lletra, ortografia, etc.), participació i respecte en les interpretacions i creacions individuals i col·lectives.

  Objetius:Elaborar poemes a partir de diferents models com a primer pas per a elaborar textos poètics propis. Valorar el text poètic com a instrument de comunicació. Contrastar treballs propis amb treballs d'altres persones, tot apropant la poesia a la gent del carrer. Participació a Sant Jordi com a festa literària i visualització pública de l'esforç dels alumnes.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat
  Condicions:Durada aproximada: A decidir pel professorat.
  Calendari:Durant el curs escolar. Fins al 15 d'abril es poden fer arribar les poesies a Òmnium Gironès (plaça del Vi, 4, 1r 2a, Girona)
  Lloc:El treball es pot elaborar a l'aula, s'exposaran al pont de les Peixateries Velles de Girona i en altres espais.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Fins el 15 d'abril
  Per a més informació:Ómnium Gironès, plaça del Vi, 4 1r 2a Girona. www.omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Ajuntament de Girona

  209 - Materials Pere Quart

  Òmnium Gironès va elaborar uns daus gegants amb fragments de la poesia "Tirallonga de monosíl·labs" de Pere Quart, complementats per uns fulls A5 amb fragments de la poesia i una plantilla de dau en petit perquè cada alumne elabori el seu. Volem oferir aquest material als centres educatius que desitgin treballar aquest autor. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de interès i il·lusió pel llenguatge poètic i els poetes. Gaudir d'una forma activa del text poètic compartint-lo amb els companys. Afavorir l'esforç, la responsabilitat i el respecte per la creació dels companys. 

  Objetius:Promoure d'una forma lúdica el text poètic de Pere Quart als centres educatius. Treballar els monosíl·labs com a text poètic. Elaborar el propi text poètic amb monosíl·labs. Construir el propi dau amb el text poètic elaborat o el que ha generat el joc de llançar els daus gegants.
  Adreçat a:2n curs d'educació primària, cicles mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: A decidir pel professorat. Condicions: Cal demanar el material prèviament, que es pot transportar còmodament amb un vehicle estàndar, i recollir-lo/retornar-no a la seu d'Òmnium Cultural Gironès (plaça del Vi, 4, 1r, 2n, Girona). La durada del préstec es concretarà al moment de formalitzar la petició.
  Calendari:Durant tot l'any, excepte agost
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:girones@omnium.cat
  Per a més informació:Ómnium Gironès, plaça del Vi, 4 1r 2a Girona. www.omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Ajuntament de Girona

  210 - Treballem els exilis

  Proposta formada per una sessió teatral a càrrec dels alumnes de El Galliner, una sessió al centre amb un testimoni gironí de l'exili de la Guerra Civil i un treball a l'aula en format epistolar a mode de cloenda. Per aquesta activitat es disposa de materials complementaris: guió de l'activitat i fragmens epistolars sobre exilis.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empatia vers les persones exiliades, compromís davant situacions injustes, cooperació i solidaritat vers les persones exiliades.

  Objetius:Conèixer diferents exilis (de la II Guerra Mundial, de la Guerra Civil, sirià, per orientació sexual i política). Reflexionar sobre el perquè dels exilis i què suposa haver-se d'exiliar. Treballar el format epistolar com a eina d'expressió i comunicació. Conèixer de primera mà la vivència d'una persona exiliada en motiu de la Guerra Civil espanyola.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i batxillerat.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora l'obra, 1 hora sessió amb testimoni i treball epistolar Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar. Obra de teatre el divendres 7 de febrer de 2020 a les 10h i a les 12h
  Lloc:A l'aula. El teatre al Centre Cultural La Mercè de Girona
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's a: www.omnium.cat/ca/seus/girones/
  Per a més informació:Òmnium Gironès. girones@omnium.cat
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Ajuntament de Girona

  211 - Joc 'Vigilant els drets de l'infant'

  El recurs és un gran joc de taula perquè els nens i nenes hi juguin, coneguin els seus drets i deures i es converteixin en vigilants. Per aquesta activitat es disposa d'un joc de taula en format gran amb taulell, jugadors, dau, trencaclosques i targetes.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte vers els altres i a la diversitat, cooperació, igualtat, identitat, amistat, compromís i valentia dels alumnes davant la vulneració d'aquests drets.

  Objetius:Conèixer de manera lúdica els drets i els deures dels infants. Conèixer els dies internacionals relacionats amb els drets dels infants. Aprendre a detectar situacions d'injustícia relacionades amb aquests drets. Convertir els alumnes en defensors d'aquests drets.
  Adreçat a:Educació primària i esplais, grups de dinamització infantil, associacions de veïns, etc.
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts per partida Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscripció a recursos@solidaritat.org . Dependrà de la disponibilitat del joc.
  Per a més informació:El recurs està disponible a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d'ONG Solidàries (CeDRe), al web www.solidaries.org/centre-de-recursos
  Ho organitza:Òmnium Cultural. Col·labora Coordinadora d'ONG Solidàries i Ajuntament de Girona

  212 - Del jeroglític al whatsapp

  Seguim els llenguatges des de l'antiguitat. Ens fixem en les petjades, els signes, els codis. Mirem d'entendre què diuen, com, per què, on i a qui. Aquest taller ens vol dur a treballar els valors i la riquesa de la comunicació escrita, els seus àmbits i els seus registres. Anirem repassant els diversos tipus de llenguatge fins a arribar a les noves tecnologies de la comunicació: damunt pedra, paper, cera, plom, cuir, argila... o bits; inscrits, escrits, codificats, telegrafiats, teclejats.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Treballar els valors i la riquesa de la comunicació escrita, els seus àmbits i els seus registres.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 27 al 31 de gener, a les 9.30 i a les 11.45 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup classe
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com Tel. 972 209 836
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  213 - Re-contes (Taller literatura infantil)

  En aquest taller els més petits crearan estructures narratives per representar o reinventar els contes de sempre utilitzant elements visuals, físics i sonors.

  Objetius:Conèixer els elements propis de les històries de la tradició oral popular. Construir històries i narratives a través d'elements visuals, físics i sonors. Iniciar la creació del seu propi recorregut com a lectors.
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Del 17 al 20 de febrer i del 25 al 28 de febrer de 2019, a les 9.30 i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  214 - La revolució de Google - Usa les matemàtiques per buscar informació a internet

  En aquesta conferència, J. Tomás Lázaro Ochoa ens introduirà als fonaments matemàtics bàsics de l'algoritme de recerca que ha convertit Google en una de les empreses més poderoses del món, l'anomenat PageRank. Aquest algoritme revolucionari permet ordenar, de manera ràpida, eficient i per rellevància, les pàgines web que fan referència a una paraula o frase clau a partir d'una magnífica combinació de teoria de probabilitats, teoria de grafs, àlgebra lineal i mètodes numèrics.

  Objetius:Reconèixer la importància de l'accés a la informació en la nostra societat. Identificar els fonaments matemàtics implicats en un algoritme informàtic com el PageRank de Google. Valorar la importància, la utilitat i l'impacte de les matemàtiques sobre la nostra societat i el nostre dia a dia.
  Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria i ecucació secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Dimecres 19 de febrer a les 10 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36 o bé a caixaforumgirona@magmacultura.net
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  215 - 14a Jornada de Biblioteques Escolars

  Cada inici de curs, dins del programa de biblioteques escolars, l'ajuntament organitza la Jornada de Biblioteques Escolars. L'objectiu és oferir un espai de formació i intercanvi entre els membres dels diferents centres educatius, per tal de millorar l'acció desenvolupada per cadascun d'ells i dissenyar noves estratègies comunes de treball. Durant la jornada també es lliuraran les subvencions Activa la biblioteca escolar.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i participació.

  Objetius:Millorar l’acció desenvolupada pels responsables de les biblioteques escolars. Augmentar el coneixements en matèria de biblioteques. Intercanviar experiències. Dissenyar noves estratègies comunes de treball.
  Adreçat a:Professorat
  Condicions:Durada aproximada: de 9h a 14h Nombre d'alumnes per grup: Responsables de biblioteques escolars i personal dels equips directius Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Octubre
  Lloc:A determinar
  Preu:Gratuït per al personal de centres educatius de Girona
  Inscripcions:A partir de setembre: Biblioteques de Girona
  Per a més informació:www.bibliotequesdegirona.cat
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  216 - La Cisa ens visita

  Aquesta activitat pretén proporcionar el possible primer contacte dels infants de la ciutat amb el món de les biblioteques de forma lúdica, estimulant i màgica, que els convidi i motivi a l’ús de les biblioteques i dels seus serveis, alhora que els engresqui en el seu aprenentatge lector. El recurs consisteix en el préstec d’un lot de llibres i elements relacionats amb el conte Els viatges de la Cisa que el docent pot fer servir a l’aula per treballar la lectura durant un període preestablert, a partir del personatge de la Cisa i el seu paper de mascota infantil del Servei de Biblioteques de Girona. Per fer arribar la maleta al centre, es comptarà amb un dinamitzador, que la presentarà a l’aula i n’anirà revelant el contingut d’una forma màgica i atractiva per als infants. Un cop finalitzat el termini de préstec del recurs, caldrà retornar la maleta a la biblioteca més propera al centre educatiu. El material de suport que pot forma part de tot el lot és: una maleta, un lot de llibres de préstec de la biblioteca adequat al nivell lector del grup sol·licitant, un peluix de la Cisa, carta a la família, dibuixos de la Cisa per pintar.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, creativitat i participació.

   

  Objetius:Promoure i incentivar l’escolta activa des de la primera infància com el primer pas en el foment de l’hàbit lector. Promoure el coneixement i l’ús de les biblioteques i el seu fons. Proporcionar a les escoles recursos i eines per donar suport als mestres en la tasca de foment de la lectura.
  Adreçat a:2n Cicle d'Educació Infantil dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 mes Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:30 € grup/classe
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Recursos Educatius Tel.. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  217 - Fem un punt de llibre (concurs)

   L’Ajuntament de Girona convoca el concurs Fem un punt de llibre, adreçat especialment a tots els centres d’educació primària de la ciutat. En aquest concurs podrà participar l'alumnat dels centres d’educació primària amb la presentació d’un punt de llibre que hauran d’haver fet individualment. Un cop rebuts els punts de llibre, un jurat compost per persones vinculades a l’Ajuntament de Girona, al món dels llibres, al món artístic gironí i al de l’educació valorarà i tindrà la facultat d’atorgar els premis.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, creativitat i participació.

  Objetius:Promoure la creació artística i els espais de participació. Promoure la lectura i l'ús de les biblioteques. Apreciar els treballs propis i els dels companys. Establir contacte amb la biblioteca del barri.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Condicions: Serà condició indispensable que els punts de llibre que es presentin reuneixin les bases de participació. Activitat adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona.
  Calendari:Febrer de 2020: tramesa de les bases del concurs als centres educatius. Abril de 2020: termini de presentació dels punts de llibre. Maig de 2020: lliurament de premis. Juny-octubre de 2020: Exposició dels punts de llibre que han participat en el concurs a les diferents biblioteques municipals.
  Lloc:Als centres educatius. La festa de lliurament de premis tindrà lloc el mes de maig, coincidint amb el lliurament de premis dels Jocs Florals. S'informarà als centres participants en el seu moment.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:No cal formalitzar inscripció prèvia. Al febrer es trametran a tots els centres educatius les bases per a la participació
  Per a més informació:Biblioteques de Girona. Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  218 - Llibres d'artista, primeres lectures

  L’adquisició de l’experiència literària és indispensable per aprendre a estimar la literatura, i aquesta experiència comença en els primers anys de vida. L’activitat proporciona eines per al gaudi de la lectura a partir d’una selecció de llibres d’artista sense text, en què la imatge és el llenguatge de comunicació. Aquest recurs consisteix en un lot de materials dels autors Bruno Munari i Katsumi Komagata, alguns pensats perquè els mateixos infants els manipulin i d’altres, més delicats, que l’adult pot mostrar. El lot s’acompanya d’un dossier explicatiu en què es donen idees als docents responsables per treballar el recurs educatiu amb els infants. Cada grup-classe tindrà un període de temps a determinar (recomanable un mínim de 10 setmanes) per tenir el lot de llibres i desenvolupar l’activitat. El lot s'ha de recollir i retornar a la biblioteca pública que s'acordi.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de  respecte, creativitat i participació.

  Objetius:Promoure el gust per la lectura entre l'alumnat d'escoles bressol i llars d'infants de Girona. Promoure el coneixement i l'ús de les biblioteques públiques de Girona i del seu fons. Proporcionar a les escoles recursos i eines per recolzar el professorat en la tasca de foment de la lectura. Establir contacte amb la biblioteca del barri.
  Adreçat a:1r cicle d’educació infantil (2 anys), educació infantil (P3, P4, P5) dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Unes 10 setmanes.
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. El lot de llibres es va a buscar i es torna a la biblioteca més propera al centre educatiu corresponent dins dels terminis fixats. A l’octubre es farà una formació per conèixer els materials que inclou el lot
  Calendari:De gener a juny
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Un cop passat el termini de sol·licituds en el cas que quedin places, inscripcions trucant amb un mínim de 15 d'antelació al 972 232 715 o enviant correu electrònic a biblioallende@ajgirona.cat
  Per a més informació:Bibloteques de Girona. Recursos Educatius. Tel. 972 232 715 bibliotecaiescola@ajgirona.cat . La Caseta – Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Biblioteques de Girona

  219 - Girona, Mots i Flors

  Des de Sant Jordi i fins al final de Girona, Temps de Flors, el Servei Local de Català reparteix per diferents establiments de la ciutat uns cartells amb el nom d’una flor, l’etimologia i una poesia o text literari en prosa que hi faci referència. A partir d’aquí es pot muntar una gimcana a base de preguntes la resposta de les quals es troba en la informació dels cartells. Pot fer-se com a activitat de classe, fent una sortida per Girona i contestar les preguntes de la butlleta o pot plantejar-se com a activitat complementària que els alumnes hagin de fer fora d'hores de classe. Per a la realització de l'activitat es disposarà d'una butlleta que contingui les preguntes de la gimcana.

  Amb aquesta activitat es volen treballar el valor del foment de la llengua i Literatura, treball en equip i coneixement de l'entorn.

  Objetius:Fomentar l’interès per la llengua
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Dins de les 3 setmanes que els cartells estan penjats pot tenir la durada que es vulgui. L'activitat està pensada per poder-se fer en un matí, si cal Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 23 d'abril fins a mitjan maig (coincidint amb l'últim dia de Temps de Flors)
  Lloc:Per la ciutat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 23 de març al Servei Local de Català de Girona Tel. 972 220 663 - girona@cpnl.cat
  Per a més informació:Servei Local de Català de Girona. C. Ciutadans, 18 17004 Girona. Tel. 972 220 663 - vxl.girona@cpnl.cat - www.cpnl.cat/vxlgirona
  Ho organitza:Servei Local de Català de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  220 - Voluntariat per la llengua

  Formació de parelles lingüístiques entre alumnes del mateix curs o cursos diferents per ajudar a alumnes acabats d’arribar o amb un nivell de català oral baix a agafar fluïdesa i millorar. Les parelles estan formades per un alumne catalanoparlant i un altre que necessita practicar català. Es troben una hora a la setmana per conversar en aquesta llengua. Es pot aprofitar l’hora del pati o de menjador per fer les trobades. No es necessita la presència específica de cap professor durant les trobades, només algú que faci un seguiment per comprovar que realment es troben i que parlen en català. També es pot fer entre pares i mares. Per a la realització de l'activitat es pot disposar d'una col·lecció de llibrets "Parlem tu i jo" que proposen diversos temes per a les trobades.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, foment de la llengua i cohesió social.

  Objetius:Fomentar el català com a llengua de relació a l'escola. Afavorir la relació entre alumnes d'orígens diferents. Millorar la fluïdesa en català oral d'alumnes que no necessitin.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults de centres educatius de la ciutat de Girona.
  Condicions:Durada aproximada: Se solen fer 10 trobades d'1 hora cadascuna, però es poden repartir com es vulguin mentre es facin un total de 10 hores
  Calendari:Durant tot l'any, es pot iniciar quan el centre educatiu ho consideri oportú
  Lloc:Al centre educatiu, no cal que sigui en una aula, pot ser al pati.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's a CNL de Girona, Tel. 972 220 663, vxl.girona@cpnl.cat amb el temps suficient per poder veure el perfil dels alumnes i formar les parelles
  Per a més informació:Servei Local de Català de Girona. C. Ciutadans, 18 17004 Girona. Tel. 972 220 663 - vxl.girona@cpnl.cat - www.cpnl.cat/vxlgirona
  Ho organitza:Servei Local de Català de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  221 - Endevina-la! Joc de llengua

  El joc de llengua Endevina-la és un concurs que consisteix a desxifrar diversos jeroglífics que estaran exposats en cartells a diferents establiments de la ciutat. Els participants hauran de mirar el cartell, desxifrar el jeroglífic i endevinar la resposta. Al mateix establiment trobaran la butlleta per anotar la resposta i participar en el sorteig de diversos premis. Hi ha dues categories: menors de 14 anys i majors de 14 anys.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la llengua, l'enginy i el treball en equip.

  Objetius:Promoure la llengua, la cooperació entre companys per tal de desxifrar els jeroglífics i el coneixement de la ciutat, ja que els cartells estan repartits per diversos punts.
  Adreçat a:Cicle mitjà i superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat dels centres educatius de la ciutat de Girona. Concurs obert a la ciutadania
  Condicions:Durada aproximada: Els participants tindran un mes per desxifrar el màxim nombre de jeroglífics possible Nombre d'alumnes per grup:Hi poden participar en grup (com a activitat de classe), de manera individual o en l'àmbit familiar. És un joc obert a tota la ciutadania
  Calendari:L'Endevina-la es durà a terme durant tot el mes de març
  Lloc:Es proporcionarà una llista de tots els comerços que tindran jeroglífics
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Es pot sol·licitar la informació fins la setmana abans que comenci el joc. vxl.girona@cpnl.cat - Tel. 972 22 06 63
  Per a més informació:www.cpnl.cat/girona
  Ho organitza:Programa Voluntariat per la llengua, del Servei Local de Català de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  222 - Excuses per llegir algun llibre més

  Activitats cooperatives adreçades a joves de centres educatius i clubs de lectors de biblioteques escolars i públiques, amb tres projectes: «Quin munt de llibres», que compara virtualment munts de llibres llegits pels grups participants al cantó de diversos edificis i monuments; «Booktubers», recomanacions de llibres de literatura infantil i juvenil a la xarxa; i «Testimonis literaris», el joc de les citacions literàries escrites damunt d'objectes decorats.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del gust per la lectura, cooperació i intercanvi.

  Objetius:Motivar els joves per llegir algun llibre més. Donar visibilitat al volum de lectures realitzades pels grups participants a partir de projectes de compartició potents i engrescadors. Compartir el gust per la lectura i el nombre i contingut dels llibres llegits. Facilitar l'accés a altres recursos per a la dinamització i explotació de la lectura a les aules i biblioteques. Potenciar la biblioteca escolar i les seves activitats dins i fora del centre.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: e entre octubre i juny, en funció del projecte de cada centre Nombre d'alumnes per grup: tots els alumnes d'un centre, o d'un cicle, o d'un curs, o grups específics d'alumnes o usuaris de biblioteques escolars o públiques Condicions: activitat adreçada a centres del Gironès, Baix Empordà, Garrotxa i Pla de l'Estany
  Calendari:Durant el curs escolar. L'activitat es realitza durant el temps que decideix cada grup, dins el termini fixat en funció del projecte específic de cada centre participant, habitualment en hores de classe o d'atenció pública a les biblioteques participants en el projecte
  Lloc:A l'aula o en qualsevol biblioteca púbica que participi en el projecte
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's entre l'1 de juliol de 2019 i el 30 d'abril de 2020 a:https://ja.cat/excuses
  Per a més informació:Més informació, inscripcions i materials de suport a: https://ja.cat/excuses
  Ho organitza:Seminaris de coordinació de biblioteques escolars dels Serveis Educatius del Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany. Amb el suport de Biblioteques de Girona-Ajuntament de Girona

  223 - Les paraules obren mons - Dramatúrgia I

  Taller d’escriptura dinamitzat per una educadora, adaptable a diferents edats. Mitjançant diferents dinàmiques aprendrem conceptes bàsics de la dramatúrgia i com fer-los servir, per exemple: Teatralitat, disparador, trama, argument, artefacte, gir dramàtic, text i subtext, acotacions, codi, gènere, tema... S’acompanyarà d’un exercici d’escriptura i finalment es durà a terme una lectura de les redaccions i es procedirà a una ràpida avaluació.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, compromís i narrativa.

  Objetius:Conèixer una tècnica d’escriptura. Crear interès per l’escriptura teatral. Defensar i confiar en les idees d’un o una mateixa. Flexibilitat.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grups escolars i no escolars. Grups d’infants usuaris de recursos vinculats a l’educació no formal (esplais, centres oberts…) Condicions: L’activitat es duu a terme només a Girona i Salt (escoles, esplais, centres oberts, centres cívics…)
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:Interior, l’educadora es desplaça
  Preu:60 €/grup (màxim de 25 persones)
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 1 mes d'antelació. Tel. 972 40 22 58. info@eramzeta.com
  Per a més informació:Escola Universitària ERAM Centre adscrit a la Universitat de Girona / Factoria Cultural Coma Cros. C/Sant Antoni, 1 (Salt) Girona. Tel. 972 40 22 58. info@eramzeta.com - www.eramzeta.com
  Ho organitza:ERAM Zeta. Col·labora ERAM MediaLab, Escola Universitària ERAM i Ajuntament de Girona

  224 - L’escriptura teatral com a màquina del temps - Dramatúrgia II

  La dramatúrgia ens pot servir com a màquina del temps per explicar històries. Aquest taller d’escriptura teatral és dinamitzat per una educadora, és adaptable a diferents edats i temàtiques (conte). Mitjançant desordenar un conte, tot jugant amb el temps, crearem un conte totalment diferent de l’inicial i aprendrem a crear intriga i expectatives al lector o lectora amb aquesta eina. Desenvolupament: L’educadora dóna un exemple, explicant un conte i desordenant-lo. Les usuàries per parelles hauran de fer el mateix. Finalment es durà a terme una lectura de les redaccions i es procedirà a una ràpida avaluació.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, compromís i narrativa.

  Objetius:Conèixer una tècnica d’escriptura. Crear interès per l’escriptura teatral. Defensar i confiar en les idees d’un o una mateixa. Flexibilitat.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i professorat
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grups escolars i no escolars. Grups d’infants usuaris de recursos vinculats a l’educació no formal (esplais, centres oberts…) Condicions: L’activitat es duu a terme només a Girona i Salt (escoles, esplais, centres oberts, centres cívics…)
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:Interior, l’educadora es desplaça
  Preu:60 €/grup (màxim de 25 persones)
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 1 mes d'antelació. Tel. 972 40 22 58. info@eramzeta.com
  Per a més informació:Escola Universitària ERAM Centre adscrit a la Universitat de Girona / Factoria Cultural Coma Cros. C/Sant Antoni, 1 (Salt) Girona. Tel. 972 40 22 58. info@eramzeta.com - www.eramzeta.com
  Ho organitza:ERAM Zeta. Col·labora ERAM MediaLab, Escola Universitària ERAM i Ajuntament de Girona

  225 - Dansa dels animals fantàstics

  Descripció de l’activitat: Un recorregut per les sales del Museu ens farà parar atenció i descobrir els animals fantàstics i els reals de moltes obres d’art: un drac, una àliga amb dos caps, una lleona que s’enfila dalt d’una columna...Aprendrem la seva història i experimentarem amb els moviments que aquests animals ens suggereixen, per acabar ballant plegats la dansa dels animals fantàstics.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, experimentació i habilitats corporals.

  Objetius:Viure l’experiència de relacionar diferents llenguatges artístics (pictòric, escultòric i dansa). Experimentar el Museu com un espai per observar l’art des del moviment. Evocar, mitjançant el llenguatge de la dansa, les emocions que susciten les obres d’art. Descobrir la dansa popular a través de la pintura exposada al Museu.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil
  Condicions:Durada aproximada:1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30 euros /alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 euros/grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  226 - Taller de creativitat plàstica i ceràmica

  El Taller de creativitat plàstica i ceràmica proposa per aquest any el tema "El món vegetal" Es treballarà el món vegetal a través dels cossos geomètrics component i descomponent la geometria tindrem una nova mirada del món de les plantes. El taller es desenvolupa simultàniament en dos espais de manera que la meitat del grup treballa en ceràmica i l'altre en plàstica. Després del descans els grups s'intercanvien per poder gaudir de les dues activitats que conformen la proposta. L'artista que entra en el taller experimenta i explora, alhora que potencia la imaginació mitjançant l'ús de tècniques originals i diverses. L'objectiu de l'activitat és el de complementar i enriquir les habilitats plàstiques que adquireixen a l'aula. (dibuixar, pintar i modelar) El taller es realitza en espais específics per a cada tècnica a desenvolupar, aportant la riquesa de possibilitats que comporten els procediments artístics específics de cada llenguatge plàstic, que en aquest cas seran la pintura i la ceràmica.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'imaginació i creativitat.

  Objetius:Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa, la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències, mostrant les adequades competències comunicatives i expressives. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i comunicar-se. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d'altres àmbits del coneixement. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics en les propostes i cracions personals i col·lectives.
  Adreçat a:Centres educatius d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, els dijous de 9 a 13h.
  Lloc:Escola Municipal d'Art de Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:68 €/grup
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. Centres de fora de Girona contactar a EMA Tel. 972 223 305. www.girona.cat/ema
  Per a més informació:Escola Municipal d'Art de Girona (Centre Cultural la Mercè. Pujada de la Mercè 12, 17004 Girona. Tel. 972 223 305 - www.girona.cat/ema
  Ho organitza:Escola Municipal d'Art de Girona - Ajuntament de Girona

  227 - Encaixos. Petites històries de geometria

  Les tres formes geomètriques del quadrat, el triangle i el cercle són les protagonistes d'aquesta activitat. Explorant l'entorn i utilitzant diversos materials, podreu reconèixer-les, dibuixar-les, moure-les, jugar a compondre figures i, fins i tot, explicar històries.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

   

  Objetius:Explorar l’entorn a partir del joc interactiu entre les tres formes geomètriques principals (quadrat-cercle-triangle).
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 30 de març al 3 d’abril, a les 9.30 i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com Tel. 972 209 836
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  228 - Fem La Volta!

  Itinerari comentat per als espais de La Volta, marc per a creadors, artistes i artesans a Sant Narcís, per conèixer millor el projecte, els artistes que en formen part i les tècniques que hi desenvolupen, així com el barri que l'acull. La visita guiada es complementa amb un tastet de tallers basat en la pràctica artística dels residents de La Volta -il·lustració, gravat, collage, low poly, ceràmica, audiovisual, fotografia, etc.- que permetran a l'alumne una introducció teòrica i pràctica a les arts visuals. Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, observació i treball en equip.

  Objetius:Conèixer La Volta i el barri de Sant Narcís. Conèixer de primera mà i practicar diverses tècniques artístiques i creatives.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i cicles formatius
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Màxim 25 alumnes i un mínim de 4 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar de dilluns a divendres
  Lloc:La Volta. Pl. Assumpció, 25 - 17005 Girona. Com arribar-hi: L5
  Preu:75 €/grup / 5€/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 7 dies d'antelació. info@femlavolta.cat
  Per a més informació:www.femlavolta.cat
  Ho organitza:Associació Cultural Fang_La Volta. Col·labora Ajuntament de Girona

  229 - Disseny i Impressió 3D

  Un taller d'una hora i mitja aproximadament on els alumnes podran dissenyar i imprimir un clauer personalitzat en 3D. Hi haurà educadors.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, originalitat i viabilitat

  Objetius:Conèixer com funciona un programa de disseny 3D. Aprendre l'estructura i el funcionament d'una impressora 3D. Entendre la importància de l'avenç de les noves tecnologies. Conscienciar del bon ús de les noves tecnologies.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 16 alumnes màxim per grup Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Centre Cívic Onyar. C. Camp de la Plana, 13. 17004 Girona
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal trucar al Centre Cívic Onyar per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d’antelació sobre la data prevista per a la realització de l’activitat. Tel.972 213 603.
  Per a més informació:cconyar@ajgirona.cat
  Ho organitza:Centre Cívic Onyar- Ajuntament de Girona i Xarxa Òmnia

  230 - Design Thinkink .Innovació i tècniques creatives

  Taller per generar idees innovadores orientades a generar solucions reals a necessitats mitjançant el prototipat i el pensament de disseny. El procés de prototip requereix seguir uns passos: comprendre, imaginar, idear, prototipat, evaluar i compartir. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sentir, percebre, interpretar i comprendre el món que ens envolta, imaginar de manera creativa i cooperativa per desenvolupar noves habilitats i fomentar la participació activa.

  Objetius:Donar l'oportunitat de posar en práctica les seves idees. Fomentar la creativitat, el pensament lògic, la col·laboració, l'empatia i l'aprenentatge basat en la resolució de problemes. Promoure la pro-activitat i empoderar als alumnes per a realitzar els seus projectes.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:3 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
  Per a més informació:Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
  Ho organitza:Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  231 - Programació i robòtica creativa amb mblock i altres programaris

  Tallers de programació i robòtica creativa. Ens apropen a la programació de sensors i actuadors; i al disseny i muntatge d'estructures de robots que dibuixen, fan sons i llums. Descobrim com fer-los moure i les nocions bàsiques de programació. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure la participació activa, facilitar una comunicació clara i un diàleg respectuósi fomentar la creativitat en els treballs per equips.

  Objetius:Resoldre problemes en equip. Interpretar la informació i analitzar-la críticament. Elaborar opinions amb fonaments sobre les tecnologies. Construir i programar objectes tecnològics.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:3 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
  Per a més informació:Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
  Ho organitza:Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  232 - Scratch i Makey Makey

  Taller per fer animacions i videojocs interactius amb scratch i makey makey. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure l'aprenentatge cooperatiu i significatiu, aprendre a descobrir i a tenir iniciativa identificar i aplicar tècniques per la resolució de problemes.

  Objetius:Conèixer per què Scratch facilita la comprensió del procés deprogramació. Interaccionar amb el món físic des d'un programa Scratch i Makey Makey. Conèixer els elements principals de l'entorn de programació Scratch. Desenvolupar i dinamitzar el potencial creatiu.
  Adreçat a:2n curs d'educació primària i cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:3 €/alumne
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
  Per a més informació:Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
  Ho organitza:Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  233 - Experimentem amb LEDS

  Taller per fer una baldufa amb leds per a comprovar qué és un semiconductor i un LED. També descobrirem perquè gira la baldufa. Activitat relacionada al moviment circular i dinámica de rotació. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure el pensament científic i crític, treballar en equip, aprendre a descobrir i a tenir iniciativa i aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

  Objetius:Aprendre propietats elèctriques de diferents materials. Aprendre a fer prediccions i a extreure conclusions. Aprendre qué es un LED. Aprendre fenòmens relacionats amb el moviment circular i dinàmica de rotació.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, 1r, 2n i 3r d'educació secundària obligatòria.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:5 €/alumne amb material (leds i piles de botó) - 3 €/alumne sense material
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
  Per a més informació:Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
  Ho organitza:Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  234 - Experimentem amb motors

  Taller per fer una serie de experiments amb motors DC, piles botó, bateries de 9V, etc, per comprovar quins materials son conductors, aïllants i semiconductors. Com flueix l'energia i es transforma en moviment. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure el pensament científic i crític, treballar en equip, aprendre a descobrir i a tenir iniciativa  i aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

  Objetius:Reconèixer les propietats elèctriques de diferents materials. Aprendre cóm reaccionen els conductors, semiconductors i aïllants amb l'energia. Aprendre a fer prediccions i extreure conclusions.
  Adreçat a:4t, 5è i 6è curs d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:3 €/alumne. Material inclós excepte piles i bateries a càrrec del centre escolar.
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
  Per a més informació:Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
  Ho organitza:Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  235 - De la imaginació a la pantalla

  Taller d'iniciació al cinema de ficció Ens iniciarem amb Georges Méliès i després, per mitjà d'exercicis pràctics, de manera senzilla, passarem de la idea al guió, del guió a la gravació (incloent-hi efectes especials molt simples) i, finalment, a l'edició, i acabarem el taller amb una peça audiovisual creada o bé preparada per continuar-hi treballant.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc

  Objetius:Familiaritzar-nos amb el llenguatge i el procés cinematogràfic i aprendre a fer un senzill curtmetratge fantàstic.
  Adreçat a:4t, 5è i 6è d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora i 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 18 al 22 de maig, a les 9.30 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:caixaforumgirona@magmacultura.net . Tel. 972 20 98 36
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  236 - Girona de la mà de l'art urbà

  L'activitat és un itinerari per a centres educatius a partir d'alguns dels graffitis que es troben als carrers de Girona i que s'han realitzat en el marc del Festival Milestone. El grup classe és rebut per un monitor/a que, amb l'ajuda d'una tauleta, fa una petita introducció del que és l'art dels graffitis i els presenta amb imatges, els treballs que els artistes que participen al projecte Milestone han fet arreu del món. A continuació, els condueix pels diferents indrets de la ciutat on hi ha les obres pictòriques (grafits) per fer una petita explicació de cadascuna. D'aquesta manera, els alumnes podran observar les diferents mides, colors, estils... que poden fer servir els artistes i que l'art urbà pot incloure. Finalment, per tal que els alumnes puguin treballar la informació rebuda, podran fer a l'aula unes fitxes de treball que, juntament amb el dossier "Girona, de la mà de... l'art urbà (graffiti)" podeu descarregar al web del Bòlit. Podeu trobar material complementari a  www.bolit.cat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de innovació, creativitat i respecte per l'entorn.

  Objetius:Donar a conèixer entre els joves el projecte cultural: Milestone. Identificar les obres als espais públics. Afavorir el coneixement dels diferents tècniques que els artistes utilitzen: gravat, acrílics, impressió sobre paper, aerosol,.... Relacionar el context amb l'obra, és a dir, entendre que en alguns casos, l’artista esta condicionat per l’entorn: canvis socials, ideologies, llegendes de ciutat, etc. Pensem que sense saber aquestes característiques no es pot entendre totalment l’obra d’un autor. Valorar la riquesa cultural, la diferència i la creativitat per entendre que és un fet positiu i convenient apostar per qualitats intangibles i característiques més humanes, expressives, habilitats, etc. Respectar, cuidar i valorar els espais públics com un bé de tots (educació ciutadana). Utilitzar les noves tecnologies per fer recerca. No podem negar que estem a l’era de la informació, no obstant s’ha de saber seleccionar amb mesura tota la que ens arriba. A més creiem que l’art i les tecnologies han d’estar unides sense perdre l’essència de cadascuna d’elles.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Condicions: La ruta es desenvoluparia al matí i les fitxes es farien a l'aula amb el professor
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Per espais de la ciutat de Girona i a l'aula.
  Preu:48 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 20 dies d'antelació. Tel. 972 427 627 - info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat
  Per a més informació:Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona. Pou Rodó, 7-9, 17004 Girona - Tel. 972 427 627 info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat - www.bolit.cat - Twiter: @BolitGirona - Facebook: Bolit Centre Art Contemporani
  Ho organitza:Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona - Ajuntament de Girona

  237 - Entendre d’art contemporani: una mirada a l’exposició

  Potser no són necessari grans coneixements per entendre, gaudir i, fins i tot, per generar una opinió estructurada del que és l’art contemporani, però sí que sovint, quan ens enfrontem a una instal·lació d'art contemporani, ens poden sorgir dubtes interpretatius. En aquesta guia s’ofereix una introducció a les idees estètiques i el context històric que envolta l'art contemporani i, especialment, el conceptual. Aquestes pautes introductòries no es basaran tant a conèixer els artistes, sinó en plantejar una guia que ajudi a totes aquelles persones interessades a preparar qualsevol visita en un centre d’art contemporani. Es partirà d'una introducció a les avantguardes que es veuen directament condicionades amb la invenció de la fotografia i s’anirà aprofundint en l'art més enllà dels anys 70 amb la introducció del vídeo i del so i, més tard, dels ordinadors i de la xarxa. Aquesta guia compta amb un/a mediador/a que complementarà les explicacions i amb documentació de suport. Per a la realització de l’activitat es disposarà de fitxes didàctiques i dossier per al professorat.

  Aprenem a valorar l'art contemporani. Fomentem el pensament crític des del respecte de la multiplicitat d'opinions. Reivindiquen la importància de l'art i pensament contemporani com a eina pedagògica.

  Objetius:Introduir els joves a l’art contemporani. Aprendre a tenir una mirada crítica davant qualsevol exposició o instal•lació artística. Afavorir el coneixement de diferents disciplines artístiques contemporànies: fotografia, performance, vídeoart, escultura... Relacionar el context amb l'obra, és a dir, entendre que en alguns casos, l’artista esta condicionat per l’entorn: canvis socials, ideologies, llegendes de ciutat, etc. Pensem que sense saber aquestes característiques no es pot entendre totalment l’obra d’un autor. Valorar la riquesa cultural, la diferència i la creativitat per entendre que és un fet positiu i convenient apostar per qualitats intangibles i característiques més humanes, expressives, habilitats, etc. Despertar l’interès en l’art contemporani i les noves tecnologies, amb la col•laboració d’un artista jove, proper a l’edat dels alumnes. Utilitzar les noves tecnologies per fer recerca. No podem negar que estem a l’era de la informació, no obstant s’ha de saber seleccionar amb mesura tota la que ens arriba. A més creiem que l’art i les tecnologies han d’estar unides sense perdre l’essència de cadascuna d’elles.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora i 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l’aula
  Preu:48 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 20 dies d'antelació. Tel. 972 427 627 - info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat
  Per a més informació:Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona. Pou Rodó, 7-9, 17004 Girona - Tel. 972 427 627 info@bolit.cat - bolit@ajgirona.cat - www.bolit.cat - Twiter: @BolitGirona - Facebook: Bolit Centre Art Contemporani
  Ho organitza:Bòlit, Centre d'Art Contemporani -Ajuntament de Girona i Associació HAMACA

  238 - Del pigment a la pintura. Colors i tècniques

  La pintura és el resultat de la barreja de pigments amb un aglutinant, animal o vegetal, i segons aquest obtindrem un efecte o un altre que condicionarà la visió final de l’obra. Us proposem descobrir les diferents tècniques pictòriques a través d’una visita guiada per una selecció d’obres del Museu d’Art i aprofundir en els procediments pictòrics observant i experimentant com es preparen els colors i els aglutinants, per acabar experimentant nosaltres mateixos a l’espai de taller.

  Amb aquesta activitat, es vol treballar el valor de la creativitat.

  Objetius:Reconèixer i experimentar diverses tècniques i procediments artístics. Comprendre el procés d’elaboració dels pigments observant i experimentant. Desenvolupar la creativitat i expressar-la utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  239 - Pintem sense colors

  L'activitat s'inicia amb una visita guiada al Museu i al punt de descoberta dels pigments i les tècniques artístiques del Museu d'Art. Tot seguit anirem fins a la sala taller on experimentarem les possibilitats dels elements de la natura per l'elaboració de pigments. En petits grups de treball elaborarem pigment negre amb carbó i tinta de calamar, blau anyil triturant flors, taronja amb safrà, etc. per tal de poder pintar amb els nostres propis colors una petita obra d'art.

  Amb aquesta activitat, es volen treballar els valors de creativitat, sensibilització i experimentació.

  Objetius:Conèixer el procés d'elaboració dels pigments a partir de substàncies naturals. Facilitar l'apropament al fet creatiu des d'un vessant interdisciplinari que inclou les àrees de visual i plàstica, coneixement del medi i llengua.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  240 - Una història de colors: el groc, el vermell, el blau...

  A través d’un conte coneixerem la història de tres colors que van arribar al Museu d’Art i que, per atzar, es van barrejar i en van formar de nous. Estimulant l’observació i la descoberta activa ens aproparem a les històries de les pintures i els retaules del Museu, per acabar a l’espai de taller on, a través de l’experimentació amb la barreja dels colors primaris descobrirem nous colors.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, companyerisme i aprenentatge.

  Objetius:Estimular les habilitats d’observació a partir de l’anàlisi de les obres examinades. Adquirir vocabulari relacionat amb el món del color i de l’art. Acostar-se al concepte de Museu. Conèixer els colors primaris i secundaris. Experimentar de forma pràctica les barreges de colors. Potenciar la imaginació i la creativitat. Estimular l’atenció cap a la paraula dita.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup.
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat -www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  241 - El drac Drac: un museu ple d'històries

  Iniciem l'activitat amb un petit recorregut a les sales del romànic i el gòtic de la col·lecció del museu tot endinsant-se en un món d'històries i llegendes. Seguidament ens desplaçarem fins a l'espai de taller on experimentarem amb diferents tècniques artístiques i il·lustrarem les històries que més ens hagin agradat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i sensibilització.

  Objetius:Acostar-se al concepte de Museu. Adquirir vocabulari artístic. Experimentar amb diferents tècniques i procediments pictòrics. Estimular les habilitats d’observació a partir de l’anàlisi de les obres treballades. Sensibilitzar envers la valoració del patrimoni cultural. Estimular la imaginació i la creativitat. Estimular l’atenció cap a la paraula dita.
  Adreçat a:P5 d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8, L9 i L11
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  242 - La Papirociencia 1 : La fulla de paper

  Taller de 2 hores on mentre juguem, plegant el paper ens indroduim en el mon de la geometria, i de la natura, i ens ajuda a entendre-la i a simplificar les formes. Es disposa de dossier per al professorat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del joc com a eina d'aprenentatge i coneixement Investigació i descobriment de la geometria així com càlculs matemàtics, el treball manual i la motricitat fina de les dues mans, el treball d’equip i l’experiència de grup, la constància i la repetició de l'acció: un entrenament per la concentració.

  Objetius:Fomentar la investigació i descobriment de l’infant i la nostre relació amb la natura i la geometria que podem trobar-hi. Treballar la concentració, al mateix temps que es desenvolupa la motricitat fina de les dues mans. Ajudar a conèixer i desenvolupar les capacitats creatives de l’infant. Conèixer les múltiples possibilitats del paper com a material únic per a crear i comunicar.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: taller de dues hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe, però és recomenable fer grups de 12 alumnes sempre que sigui possible. Condicions: Es recomana fer els 3 tallers per completar l’activitat
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:90€ taller/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel: 650198376. joan.paper@yahoo.es
  Per a més informació:Associació Catalana Dárterapia
  Ho organitza:Associació Catalana d’Arteràpia. Col·labora Ajuntament de Girona

  243 - La Papirociencia 2 : L'arbre de paper

  Taller de 2 hores, a on mentre juguem, plegant el paper ens endinsem en el mon de la geometria, i de la natura, i ens ajuda a entendre-la i a simplificar les formes. Descobrim les taules de multiplicar i la geometria que hi ha en elles.

  Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del joc com a eina d'aprenentatge i coneixement Investigació i descobriment de la geometria així com càlculs matemàtics, el treball manual i la motricitat fina de les dues mans, el treball d’equip i l’experiència de grup, la constància i la repetició de l'acció: Un entrenament per la concentració.

  Objetius:Entendre la relació de les ciències matemàtiques respecte la naturalesa i com representar-la. Explicar de forma amena i visual les mates i les taules de multiplicar. Descobrir les eines que formen les nostres mans i el paper.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe, però és recomenable fer grups de 12 alumnes sempre que sigui possible Condicions: Previ a la realització de l'activitat el tallerista farà arribar al centre plantilla per fer còpies. Es recomana fer els 3 tallers per completar l’activitat
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 € taller/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel: 650198376. joan.paper@yahoo.es
  Per a més informació:Associació Catalana Dárterapia
  Ho organitza:Associació Catalana d’Arteràpia. Col·labora Ajuntament de Girona

  244 - La Papirociencia 3 : l'ocell de paper

  Taller de 2 hores on mentre joguem, plegant el paper ens indroduim en el mon de la geometria, i de la natura, i ens ajuda a entendre-la i a simplificar les formes. Partint dels plecs creem figures amb volum i moviment. Es disposa de dossier per al professorat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del joc com a eina d'aprenentatge i coneixement, el treball d’equip i l’experiència de grup, la constància i la repetició de l'acció: un entrenament per a la concentració.

  Objetius:Crear formes i figures entenent el llenguatge internacional emprat en el món del plegat del paper. Descobrir la senzillesa i múltiples possibilitats que ens ofereix el paper com a medi de creació i que tenim al nostre abast. Treballar la concentració al mateix temps que es desenvolupa la motricitat fina de les dues mans. Descobrir les formes que apareixen a partir d’un full pla i de com li podem donar volum i moviment.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe, però és recomenable fer grups de 12 alumnes sempre que sigui possible Condicions: Es recomana fer els 3 tallers per completar l’activitat
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:90 € taller/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel: 650198376. joan.paper@yahoo.es
  Per a més informació:Associació Catalana Dárterapia
  Ho organitza:Associació Catalana d’Arteràpia. Col·labora Ajuntament de Girona

  245 - Mans a l'obra

  Taller amb un educador o educadora: Fins a quin punt "veiem" un objecte quan el toquem? Com parlem amb les mans? El taller ens respondrà mitjançant activitats estructurades en tres funcions essencials de les mans: tocar, fer i expressar. Començarem amb allò més quotidià per acabar trobant la riquesa expressiva de les mans en el procés artístic. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri que podeu consultar al Web.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Educar i fomentar la sensibilitat artística i creativa. Treballar les arts manuals. Conèixer el propi cos i posar en ralació les habilitats motrius amb la plàstica.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 2 al 13 de març, a les 9.30 i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Tel. 972 209 836
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  246 - Accés directe a 'El bosc de llet' Salvant distàncies amb l'art contemporani

  Com podem mirar i entendre el món a través de l'art contemporani? I, sobretot, què en podem dir, nosaltres? Al cap i a la fi interpretar l'art és mantenir una conversa en la qual intervinguem activament. El taller Accés directe vol propiciar que es produeixi aquest diàleg, i de la manera més rica possible. En aquesta ocasió l'alumnat explorarà l'obra de Curro González El bosc de llet i experimentarà amb diferents mitjans per donar forma a una proposta plàstica. A partir de l'obra de Curro González l'alumnat reflexionarà sobre la construcció de la identitat i experimentarà amb diferents mitjans per crear una proposta plàstica.

  Objetius:Analitzar una obra d'art tenint-ne en compte tant els aspectes formals com els conceptuals. Vincular el nostre context amb les reflexions que ens proposen els artistes contemporanis. Valorar l'art com una font per a la reflexió i el debat.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i secundària obligatòria
  Condicions:Durada: 1 hora
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7, L11
  Preu:30 €/ grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  247 - Visita comentada a 'Construint nous mons. 1914-1945'

  Una visita comentada per conèixer les primeres avantguardes del segle xx a través de cartells, pintures, electrodomèstics i pel·lícules, que mostren la base del desenvolupament de la modernitat. Obres de Duchamp, Chaplin, Man Ray, Juli González, Calder, Renau, entre molts altres, relacionades amb la propaganda, la crítica social o el compromís polític per descobrir que l'estètica és la plasmació de l'esperit d'una època.

  Objetius:Conèixer els moviments d'avantguarda de principis del segle XX. Establir relacions entre art i ideologia. Valorar l'art i l'estètica com a plasmació de l'esperit d'una època.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximanda: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 4 d'octubre de 2019 al 21 de febrer de 2020
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7, L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  248 - Visita dinamitzada a 'Construint nous mons. 1914-1945'

  Una visita dinamitzada per conèixer els moviments de les primeres avantguardes del segle xx a través de cartells, pintures, electrodomèstics i pel·lícules. Des de les readymades de Marcel Duchamp, fins a les publicacions surrealistes, futuristes i dadaistes, passant pel cinema de Chaplin a Buñuel. El diàleg amb l'alumnat permetrà establir la relació entre art i ideologia, entre formes i idees, i descobrir que l'estètica és la plasmació de l'esperit d'una època.

  Objetius:Conèixer els moviments d'avantguarda d'inicis del segle XX. Interpretar els diferents testimonis de la cultura aplicant habilitats d'observació, de pensament, de diàleg i de relació amb l'experiència i el bagatge cultural propis. Comprendre la importància de les experiències i les creacions culturals com a font d'enriquiment personal i social.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximanda: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 4 d'octubre de 2019 al 21 de febrer de 2020
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  249 - Comprar, llençar, crear

  Què vol dir consumir? Què és considera deixalla? Es pot fer art amb les escombraries? En aquest taller mirarem de trobar, entre tots, respostes a aquestes preguntes. Durant el taller aprendrem a “llegir” les deixalles, interpretant-les com a font d’informació sobre els nostres hàbits de consum a escala local i global, i a donar-los una segona vida com a material creatiu per visibilitzar, a través de la plàstica, tot el que hem après. Veurem com, de manera sorprenent, la deixalla deixa de ser-ho i esdevé matèria creativa. I una cosa molt important! Quan vingueu al taller no us oblideu de portar les vostres deixalles! Ens caldrà tenir la brossa no orgànica que hagi produït cada alumne a casa seva en les últimes 24 hores. No us imagineu els tresors que s’hi amaguen...!

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Interpretar què podem descobrir a partir de les nostres deixalles. Donar una segona vida a les deixalles.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximanda:1 hora 15 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 9 al 13 de desembre, a les 9.30 i a les 11.15 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19. 17004 Girona. Tel. 972 209 836
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  250 - Apadrinem escultures

  “Apadrinem escultures” és un projecte de l’associació Amics de la UNESCO de Girona adreçat al món educatiu que té com a finalitat estudiar en profunditat una o dues escultures (que siguin properes a l’escola o bé que, per la seva temàtica, interessin especialment a l’escola), facilitar el coneixement de l’art urbà, apropar als alumnes als barris i afavorir la relació entre els centres educatius de la ciutat. El recurs està estructurat en diferents parts:Durant el curs, l’escola treballarà l’escultura d’acord amb els seus interessos de ritme i d’aprofundiment. Abans d’acabar el curs podrà fer arribar a La Caseta els estudis o les demandes referents a l’escultura, que seran convenientment adreçades a qui correspongui. Proposem als centres educatius padrins, renovar els compromisos vers l'escultura apadrinada i programar noves propostes per conèixer i protegir-la. Als centres educatius nous, apadrinar alguna de les escultures que encara no tenen padrí. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball i assessoramen. Es recomana especialment la consulta de la web www.girona.cat/artalcarrer per obtenir informació detallada de les escultures treballades.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, compromís i participació ciutadana.

  Objetius:Fer conèixer al jovent el parc escultòric de la ciutat, primer pas perquè valorin el mobiliari urbà i no el malmetin. Aprofitar els coneixements que es deriven de l'estudi de les escultures: històrics, geogràfics, ciutadans, tècnics, ètics, etc. Inventariar el parc escultòric gironí des d'un vessant pedagògic i ciutadà. Responsabilitzar-se directament d'una part del patrimoni públic de la ciutat. Coneixement dels barris de la ciutat Intercanvi d’experiències i coneixement entre centres educatius.
  Adreçat a:Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
  Condicions:Activitat només per a centres de Girona.
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:El treball es fa a cada escola, al lloc on està situada l'escultura, a l’escola amb qui es formalitzi l’intercanvi i l'acte de cloenda tindrà lloc el 30 d’abril de 2020 a les 10:00h al Centre cultural de la Mercè
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Amics de la UNESCO de Girona-Ajuntament de Girona.

  251 - La tria: Taller d'orientació educativa

  Al llarg de la vida hem de prendre decisions que ens sotmeten a pressions i preguntes. Una és la tria dels estudis. Aquest taller proposa un seguit d'exercicis i dinàmiques amb un objectiu molt clar: compartir incerteses, insistir en la idea que l'elecció d'uns estudis no determina una trajectòria professional i descobrir què vol dir que el futur és variable. Aquest taller proposa un seguit d'exercicis individuals i dinàmiques de grup per reflexionar sobre el fet de triar tant en l'àmbit acadèmic com el personal. Per a l'activitat es disposa d'un guió per al professorat.

  Objetius:Prendre consciència que el futur professional no depèn només dels estudis que es triïn. Compartir dubtes, inquietuds i incerteses davant del futur. Afrontar la presa de decisions sobre el futur acadèmic i professional sense angoixes, d'una manera raonada i confiada.
  Adreçat a:Educació secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Dimecres 29 de gener i dimecres 5 de febrer, a les 10h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a caixaforumgirona@magmacultura.com. Tel. 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  252 - Gaudeix de les Fires de Sant Narcís amb seguretat

  Durant les festes de Sant Narcís els carrers de la ciutat s’emplenen de gent disposades a gaudir-les, arribant a concentrar-se en la zona de fires i barraques més de trenta mil persones, de manera puntual. Com a qualsevol altre gran concentració de gent, cal tenir present unes recomanacions de seguretat per poder disfrutar-les plenament. Expliquem, quines mesures han de tenir en compte els menors d'edat per poder gaudir amb més seguretat de les Fires i Festes de Sant Narcís, mitjançant consells i casos pràctics, com per exemple: que suposa el consum de begudes alcohòliques i d'altres tòxics, la seva vulnerabilitat i exposició durant aquests consums, quin comportament han de tenir davant de possibles baralles, consells sobre els desplaçaments entre multituds siguin a peu o amb vehicle, prevenció de conductes sexistes en espais d'oci nocturn, com actuar en cas d'un fet delictiu, com donar suport a una persona per un problema de salut, que cal tenir present per prevenir el robatori de les nostres pertinences, com contactar d'una manera eficient amb els serveis d'emergència, promocionar les nits alternatives, etc. Mitjançant aquests consells, pretenem baixar la seva exposició als possibles riscos que puguin esdevenir i que estiguin preparats per fer front a qualsevol incidència que es puguin trobar durant aquestes dies i poder gaudir d’aquestes festes plenament.

  Amb aquesta activitat es treballen els valors de justícia, seguretat i civilitat.

  Objetius:Prevenir els possibles riscos que es puguin trobar els menors d'edat durant les Fires i Festes de Sant Narcís, així com assessorar-los de com actuar en cas de trobar-se en alguna situació de risc.
  Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

  253 - Fires de Sant Narcís: Sortim de gresca?

  Xerrada que es fa pels volts de les Fires de Girona. S'expliquen mesures de prevenció i seguretat viària i seguretat ciutadana per tal de que els joves no s'exposin a perills innecesaris en les primeres sortides nocturnes per les barraques de Fires de Girona. Per aquesta activitat es disposa d'una presentació Power-Point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de prudència, autocontrol, responsabilitat i companyerisme.

  Objetius:Conscienciar al grup del risc d'algunes conductes adoptades sense reflexió i de com influeixen entre ells. Autoprotecció per evitar posar-se en situacions de risc. Prevenir el consum d'alcohol i drogues Crear estratègies de grup en les sortides nocturnes. Fomentar valors com el companyerisme i l'amistat.
  Adreçat a:3r d'ESO dels centres educatius de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Octubre, tres setmanes abans de les Fires de Sant Narcís. Només matins
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Policia Municipal de Girona. Tel. 972 010 217. programes.pm@ajgirona.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Policia Municipal

  254 - Caminem! una manera de moure't saludable, sostenible i segura

  És una xerrada participativa amb educador/a a l'aula per reflexionar sobre la importància d'anar a peu; els beneficis de salut i medioambientals que ens aporta; la responsabilitat de cadascun de nosaltres en la cura del mediambient; el foment de la mobilitat autónoma , les actituds cíviques, segures i responsables quan ens movem. Un cop finalitzada la xerrada es farà una passejada amb l'educador/a al voltant de l'escola per posar en pràctica allò que s'ha treballat a l'aula. Es disposa de material didàctic a: http://edums.gencat.cat/ca/inici. (activitats del Servei Català de Trànsit).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sostenibilitat i civisme.

  Objetius:Reforçar conductes segures com a vianants. Crear hàbits d'autonomia i responsabilitat com a vianants. Fomentar la mobilitat a peu com a hàbit saludable i de sociabilització. Conscienciar en la responsabilitat de la ciutadania en la protecció del medi. Promoure actituds sostenibles.
  Adreçat a:4t curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores. 1 hora la xerrada i 1 hora de passejada al voltant de l'escola Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i al voltant de l'escola
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat. En cas que es vulgui fer inscripció durant el curs trucar a La Caseta- Serveis Educatius 972 221 866 amb 15 dies d'antel·lació
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona

  255 - Mou-te en bicicleta!

  És una xerrada participativa amb educador/a per treballar els hàbits de conducta per fomentar ser un bon ciclista. Més enllà de l'aprenentatge de les normes de circulació i de seguretat amb aquesta activitat es treballa el foment de la mobilitat autónoma, els beneficis per la salut i medioambientals. Aquesta activitat es complementa amb una altra sessió on els alumnes participen en un Parc Mòbil de Bicicletes per posar en pràctica els coneixements adquirits en l'aula. Es disposa de material didàctic a: http://edums.gencat.cat (activitats del Servei Català de Trànsit).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sostenibilitat i civisme.

  Objetius:Reforçar conductes segures com a ciclistes. Crear hàbits d'autonomia i responsabilitat com a ciclistes. Fomentar la mobilitat amb bicicleta com a hàbit saludable i de sociabilització. Conscienciar en la responsabilitat de la ciutadania en la protecció del medi. Promoure actituds sostenibles.
  Adreçat a:6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 sessions. 1 hora a l'aula i 1 hora de circuit Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i en un equipament municipal pel circuit
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona. Col·labora Servei Català de Trànsit

  256 - Consells d'autoprotecció de Protecció Civil (grans esdeveniments, revetlles, etc)

  Taller/Xerrada sobre consells d'autoprotecció dirigits a l'alumnat i adaptat a la seva franja d'edat. Es realitza una presentació genèrica sobre que és la protecció civil, i llavors s'adapta la xerrada a l'època de l'any (grans esdeveniments de la ciutat, revetlles, nevades, piscines i platges, etc) o al tema d'interès de l'escola: què fer si ens perdem en una sortida ( en aquest cas es realitza lliurament de polseres identificatives als infants.), etc. Es disposa de divers material complementari: presentació power point, guió de l'activitat i, depenent del tipus de xerrada, es lliuren gratuïtament tríptics informatius, ventalls, polseres...

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de prevenció i seguretat.

  Objetius:Dotar a l'alumnat de seguretat i que sàpiguen com actuar davant d'una emergència o situació inesperada (pèrdua, etc).
  Adreçat a:4t curs d'educació primària, cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula. Alguna activitat es pot fer al pati de l'escola per afavorir les dinàmiques de grup
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antel·lació a info@avpcgirona.org
  Per a més informació:info@avpcgirona.org - www.avpcgirona.org
  Ho organitza:Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  257 - Comença el joc. La responsabilitat penal als 14 anys.

  Aquesta presentació pretén situar als joves en les normes que regeixen la societat i que ja els són d’aplicació, per ser-ne un membre responsable més. El noi i la noia, en el seu camí cap a l’etapa adulta ha de conèixer les conseqüències que els seus actes poden tenir des d’un punt de vista de responsabilitat penal a partir d’un moment temporal determinat. Complir els 14 anys comporta la primera incursió en el sistema de funcionament del món adult i un exemple d’aquesta primera aproximació es concreta en la pèrdua d’impunitat penal quan s’és autor de determinades accions. Al llarg de la presentació el jove és instat, també, a reflexionar sobre la importància de prendre bones decisions, de ser crític i de posicionar-se. Així mateix entra breument en contacte amb aquelles accions u omissions punibles penalment que li poden ser de més interès per ser les que amb més freqüència es tracten judicialment en infractors de la seva edat. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte (béns i persones), la justícia i l'exemplaritat.

  Objetius:La responsabilitat penal que poden tenir algunes de les seves accions i la pèrdua de impunitat. Que reflexionin sobre les conseqüències abans d'actuar. Incentivar una postura activa i participativa per mantenir la seguretat en el seu entorni no ser només simples espectadors.
  Adreçat a:2n curs d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: A partir d'1 grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula.
  Preu:Gratuït.
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona.

  258 - JOVENTUT activa a la Unió Europea

  Sessió per explicar com els joves poden i han de ser actius en el marc de la Unió Europea assumint que és el seu espai comú. Han de tenir uns coneixements bàsics de la història i institucions de la UE, i saber quines eines i oportunitats tenen al seu abast. Es pot fer en dos formats: Xerrada interactiva "Joves actius a la UE: volem participar", Passa-paraula "Europa el nostre espai comú, què en sabem?".

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de pau, solidaritat i integració.

  Objetius:Coneixement bàsics de la Unió Europea. Explicar com ser actius a la Unió Europea. Programa Erasmus +. La importància de conèixer idiomes.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el segon semestre del curs escolar, preferiblement (de gener a juny). De dilluns a divendres de 9h a 17h
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat.
  Inscripcions a: europedirectgirona@udg.edu
  Per a més informació:Europe Direct Girona, Universitat de Girona. Tel. 972 418 218 europedirectgirona@udg.edu
  Ho organitza:Europe Direct Girona amb la col·laboració de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona

  259 - Ciutadans de Girona, ciutadans del món

  És una activitat de benvinguda adreçada a l'alumnat de les aules d'acollida dels centres de secundària que han arribat a la ciutat, els darrers mesos del curs escolar vigent. La jornada té un caràcter de reconeixement de la seva ciutadania, d'integració i d'interrelació amb la resta de companys d'altres centres educatius. La jornada inclourà la presentació de benvinguda, un espai d'interrelació (esmorzar compartit) i una activitat dirigida.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència, solidaritat i amistat.

  Objetius:Donar la benvinguda a la ciutat de Girona a l'alumnat de secundària de nova incorporació als centres. Facilitar a l'alumnat de secundària un reconeixement de la seva ciutadania. Afavorir experiències que facilitin l'apropament i la participació dels joves nouvinguts en la vida de la ciutat.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Alumnat que s’hagi incorporat al curs escolar des de gener fins a octubre.
  Calendari:Divendres 29 de novembre de 2019, a les 09:45h
  Lloc:Centre Cultural la Mercè. Com arribar-hi: L1 i L11
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius Tel. 972 221 866 abans del 24 de setembre
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866. caseta@ajgirona.cat
  Ho organitza:La Caseta-Serveis Educatius- Ajuntament de Girona amb la col·laboració de les aules d'acollida dels centres d'educació secundària de la ciutat

  260 - L'esfera juganera. Taller de joc de taula moderns

  L'activitat es centra en donar a conèixer els jocs de taula moderns i altres elements i materials lúdics per a diferents edats. S’organitza com a taller i  es desenvolupa en el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. El taller és dinamitzat per 2 educadors (en funció del nombre i edat del alumnes), i consta de: una breu explicació de què són els jocs , els jocs de taula i què significa jugar, (màx. 5 minuts); descoberta pels alumnes i professors dels diferents tipus de jocs, segons edats, centres d'interès i dinàmiques;  aprenentatge del reglament (màx. 5 minuts); rondes en la que els alumnes i professors proven els diferents jocs; comiat a on s'exposen les activitats del projecte ESFERA LÚDICA (màx. 5 minuts). Per a la realització del taller es disposarà de divers material complementàri: dossier de jocs, classificació per dinàmiques i edats.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, innovació i sociabilització.

  Objetius:Donar a conèixer el projecte "Esfera Lúdica" del Centre Cívic Barri Vell - Mercadal. Mostra a alumnes i professors les virtuts dels jocs de taula i del fet de jugar. Mostrar l'ampli i ric món dels jocs de taula, tot fent descobrir els diferents tipus de jocs. Mostrar als alumnes i als professors eines i dinàmiques per utilitzar els jocs com a element de descoberta personal i sociabiltzadora, per a que es jugui a casa, al barri, als esplais, durant els viatges, etc.
  Adreçat a:Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/clase Condicions: Activitat amb límit de grups adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Carrer Cort Reial, 7. 17004 Girona. Com arribar-hi: L11
  Preu:50 €/grup/sessió
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació. Tel. 972 010 005. ccbarrivell@ajgirona.cat
  Per a més informació:Centre Cívic Barri Vell Mercadal. Tel. 972 010 005. ccbarrivell@ajgirona.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Centre Cívic Barri Vell Mercadal i Associació Ludus Mundi

  261 - L'esport i els seus valors

  Un esportista professional acompanyat per un tècnic/a, parlaran sobre els valors que s’aprenen amb l’esport i la seva importància en la vida quotidiana. L'esportista professional aconsegueix captar l'atenció de l'alumnat i els hi explica el seu dia a dia, hàbits alimentaris, com va arribar a on està, quantes hores dorm, el companyerisme dins d'un mateix equip, etc. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un Power Point.

  Amb aquesta activitat es volen transmetre els valors que l'esport ensenya i parlar amb l'alumnat la importància que tenen tots ells en el nostre dia a dia.

  Objetius:Treballar els valors que l'esport ensenya i parlar amb l'alumnat de la importància que tenen tots ells en el nostre dia a dia.
  Adreçat a:6è d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de 10 grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:2n trimestre de curs. De dilluns a divendres: horari lectiu
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Servei Municipal d'Esports. Tel. 972 226 136. www.girona.cat/esports
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei Municipal d'Esports

  262 - Practiquem esport a la Universitat de Girona

  Es tracta de mostrar els esports que es poden practicar a la Universitat, mitjançant competicions i/o partits entre instituts de Girona, o entre els diferents cursos de batxillerat del mateix centre de secundària. El Servei d’Esports programa partits dels següents esports: futbol 7 o futbol sala, tennis, tennis taula, voleibol, pàdel i  bàsquet. Es disposa de tot el material esportiu necessari.  www.udg.edu/esports.

  Objetius:Fomentar, practicar i mostrar els esports que es realitzen a les instal·lacions del Servei d'Esports de la Universitat de Girona.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: De 2 a 4 hores, depenent de la quantitat d'esports que es vulguin practicar i de com es programi la competició/partits Nombre d'alumnes per grup:Fins a 46 alumnes alhora, repartits en els diferents esports i pistes
  Calendari:Durant tot l'any, preferentment matins i migdia
  Lloc:Servei d'Esports de la Universitat de Girona, Zona esportiva. Campus de Montilivi. Com arribar-hi: L11
  Preu:A determinar en cada cas
  Inscripcions:Cal trucar amb 15 dies d'antelació: Servei d'Esports. 972 418 060 o esports@udg.edu
  Per a més informació:Servei d'Esports - Universitat de Girona. Zona esportiva del campus Montilivi 17071 Girona 972418060. esports@udg.edu - www.udg.edu/esports
  Ho organitza:Servei d'Esports de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  263 - Natació escolar

  El programa de Natació Escolar és una activitat aquàtica adreçada a les escoles bressol i a les escoles d'educació infantil i primària. L'activitat està dirigida per monitoratge aquàtic. Es realitza a les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla. Són sessions de natació que es realitzen un cop a la setmana, on es presenten un conjunt de situacions que permetin superar les diferents etapes d’aprenentatge de la natació. Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de superació, hàbits, superació i companyerisme.

  Objetius:Facilitar l'aprenentatge i la pràctica de la natació a tots els nens i nenes dels centres escolars.
  Adreçat a:1r i 2n cicle d'educació infantil i educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 45 minuts de classe pràctica per setmana
  Nombre d'alumnes per mòdul: La ràtio és diferent segons l'edat: 1r cicle d'educació infantil - 8 alumnes per mòdul 2n cicle d'educació infantil - 10 alumnes per mòdul Educació primària - 15 alumnes per mòdul Vegeu document "CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ"
  Calendari:Durant el curs escolar, Període anual: de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de maig de 2020
  Lloc:Piscina municipal de Palau. Piscina municipal Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla.
  Preu:Escoles Bressol: 713,51 €/mòdul/any - 237,84 €/mòdul/torn
  2n cicle d'educació infantil (P3, P4, P5): 892,41 €/mòdul/any - 297,47 €/mòdul/torn
  Educació primària: 873,76 €/mòdul/any - 291,25 €/mòdul/torn
  Inscripcions:El termini de presentació de les sollicituds serà del 2 al 10 de setembre de 2019. Caldrà omplir la sol·licitud de participació en el programa de natació escolar 2018-2019 que trobareu en aquest enllaç al tràmit de la Seu Electrònica: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/489.html Vegeu document "CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ"
  Per a més informació:Servei Municipal d'Esports - Ajuntament de Girona. Tel. 972 226 136 (de 9 h a 14 h). activitatsesports@ajgirona.cat - www.girona.cat/esports
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei Municipal d'Esports

  264 - Normalitzem les diferències en l'activitat física i l'Esport

  És una xerrada per treballar el problema, encara present dins el món esportiu, en relació al gènere. Es parlarà sobre les diferències de gènere, la manca d'igualtat d'oportunitats entre nois i noies, de la falta de respecte per les noies esportistes. No oblidarem comentar i motivar a l'alumnat perquè no abandoni la pràctica esportiva, especialment quan passa de l'escola a l'institut. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un Power Point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte, companyerisme i tolerància.

  Objetius:Transmetre la importància de la pràctica esportiva.
  Adreçat a:6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 50 minuts
  Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Condicions:
 • Hi ha un límit de 10 grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
 • Calendari:2n trimestre de curs. De dilluns a divendres: horari lectiu
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Servei Municipal d'Esports. activitatsesports@ajgirona.cat - www.girona.cat/esports
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei Municipal d'Esports

  265 - Tirabuixó

  El projecte "Tirabuixó" vol convertir la consciència corporal en un hàbit a l'escola. Creem taules (sèries) de moviments amb música que duren 7 minuts. Les educadores venen 2x/curs a fer una formació de 1 hora amb mestres i desprès van a cada aula. A partir d'aquí alumnes i mestres fan els estiraments cada día abans de començar l'activitat escolar. Aquesta activitat està adreçada a tots els grups del centre. Per aquesta activitat es disposa de dossier per al professorat i vídeos tutorials.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de auto-estima, cura del cos i ment, cohesió de grup.

  Objetius:Desenvolupar la consciència corporal. Millorar la respiració i la postura. Obrir cos i ment per aprendre. Augmentar l'atenció i la concentració.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil, educació primària
  Condicions:
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Al centre
  Preu:300€ + 85€ desplaçaments escoles d'una linia, 450€ + 85€ desplaçaments escoles de dos linies
  Inscripcions:Cal inscriure's a: tiratirabuixo@wordpress.com
  Per a més informació:Associació Tirabuixó www.tiratirabuixo.wordpress.com
  Ho organitza:Associació Tirabuixó. Col·labora Ajuntament de Girona

  266 - Bàsquet i anglès a les escoles

  El desenvolupament del programa es realitza en el mateix centre escolar. El Bàsquet Girona s’hi desplaça per dur a terme la visita (1h i 30’ aprox.). Els espais que s’utilitzen per a la consecució del programa són; aules (preferiblement teatre o sala d’actes) i poliesportiu/pistes esportives o quelcom espai esportiu per a poder realitzar la pràctica física contextualitzada en el món del bàsquet. Tanmateix, el programa estarà dirigit per membres del club que vetllaran per la dinàmica i el bon funcionament de l’activitat. El programa el podem desglossar en dues parts: 1.Roda de premsa: L’objectiu és simular una roda de premsa per tal de permetre a l’alumne vivenciar l’experiència de realitzar d’entrevistador. Aquesta serà desenvolupada a través de la parla anglesa. 2.Activitats de bàsquet lúdico-esportives: L’objectiu d’aquesta part pràctica és realitzar activitats de bàsquet amb els jugadors.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'esforç, el sacrifici i el compromís.

  Objetius:Contribuir en la formació dels infants com a principal objectiu. Fomentar hàbits per a l’estudi de les llengües estrangeres. Posicionar a l’alumne com a protagonista principal en el procés d’aprenentatge. Animar als infants a practicar activitat física amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Fins a 70 alumnes per sessió Condicions: Hi ha un límit de grups per realitzar l'itinerari conduït,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització
  Calendari:Durant el curs escolar. Dilluns, dimarts i dimecres matins
  Lloc:A l'aula, sala d'actes i/o teatre (roda de premsa) i poliesportiu, pavelló o pista poliesportiva amb cistelles (activitat física)
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 24 de setembre a basquetgirona@basquetgirona.com
  Per a més informació:basquetgirona@basquetgirona.com
  Ho organitza:Bàsquet Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  267 - Itinerari Alimentació i activitat física

  Tenir bona cura dels hàbits d’alimentació i d'activitat física des de les primeres etapes és una actitud preventiva molt important per a la resta de la vida de les persones, per tant és fonamental adquirir hàbits correctes, i és per aquest motiu que es presenten diverses activitats adequades a cada curs:   

  Menjar bé és divertit (3r de primària)

  Menjo, menges, mengem (4t de primària)

  Jornada d’hàbits saludables (4t de primària)

  Foment de l’activitat física i la pràctica esportiva: Mou-te i juga! (1r ESO)

  La metodologia activa i participativa mitjançant diversitat de materials i professionals, així com tenir en compte la continuïtat en el treball de la temàtica facilita l’adquisició de bons hàbits.Per tal de poder dur a terme correctament i assolir els objectius plantejats en l’itinerari es fa necessari dur a terme totes les activitats plantejades, tot i que no és obligatori. Es disposa de dossier per al professorat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es vol treballar els l’autoconeixement, la capacitat de presa de decisions i el pensament crític.

  Es recomana també treballar els recursos:

  L’esport i els seus valors

  Normalitzem les diferències en l'activitat física i l'Esport

  L’esport de menjar

  L’esmorzar dels campions

  Objetius:Fomentar l’adquisició de coneixements i actituds de l’alumnat per fomentar uns hàbits d’alimentació i activitat física més sans.
  Adreçat a:Cicle mitjà d'educació primària i 1r d’ESO dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Variable segons cada activitat. 1 matí per a la jornada d’hàbits saludables Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions:L’activitat conjunta de la jornada d’hàbits saludables té places limitades, tindran prioritat els centres que participin en l’itinerari complet
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Segons cada activitat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut.Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Col·labora: Catalunya contra el càncer i Fundació Agrupació

  267.1 - Menjar bé és divertit

  Una alimentació saludable es defineix com aquella que és suficient, equilibrada, variada, segura, adaptada al comensal i a l’entorn i sensorialment satisfactòria. S’ha comprovat que, entre la població en edat escolar, és freqüent consumir poca fruita, verdura, llegums i peix, aliments que formen part de l’anomenada dieta mediterrània, considerada una de les més saludables del món. Així mateix, aquest baix consum pot anar acompanyat, de vegades, d’un consum elevat de dolços, llaminadures, begudes ensucrades i productes carnis processats, o de la supressió d’algun àpat.  Sense oblidar que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli familiar, “Menjar bé és divertit” és una activitat pensada perquè sensibilitzar l’alumnat de la importància de tenir una alimentació saludable al mateix temps que informa de quins son els factors principals a tenir en compte (diferents grups d’aliments, distribució dels àpats diaris, etc.).

  Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del pensament crític.

  Objetius:Promoure l’adopció d'estils de vida i comportaments sans en relació a l’alimentació, tant a l'alumnat com a les famílies. Implicar als centres educatius en la promoció d’hàbits d'alimentació saludables.
  Adreçat a:3r curs d'educació primària dels centres de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Realitzar una activitat solidària “Ho fem per tu” al centre escolar a benefici de Catalunya contra el càncer
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Equip Municipal de Promoció de la Salut, AECC - Catalunya contra el càncer

  267.2 - Menjo, menges, mengem

  Taller on es treballaran aspectes de l'alimentació com a acte social i on aspectes com els sentits, la presentació dels plats, el fet de menjar acompanyats, la comunicació, són factors que influeixen en una alimentació saludable.

  Amb aquesta activitat es vol treballar el valor del pensament crític.

  Objetius:Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància dels aspectes socials de l'alimentació per a una alimentació saludable més enllà de l'equilibri nutricional. Identificar quins factors socials intervenen en l'acte de menjar.
  Adreçat a:4t curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  267.3 - Jornada d’hàbits saludables

  Els nens i nenes que participen a la jornada d’hàbits saludables van passant per un seguit de proves i jocs on es treballen diferents aspectes com la importància d’uns bons hàbits alimentaris i de mantenir un bon nivell diari d’activitat física i descans suficient.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació i respecte.

  Objetius:Oferir plats senzills d'elaborar equilibrats nutricionalment que poden incorporar a la seva dieta. Descobrir nous sabors, textures, presentacions per fer l'alimentació saludable més variada i agradable. Descobrir nous jocs per fomentar l’activitat física de forma simple i divertida.
  Adreçat a:4t curs d'educació primària dels centres de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Alumnat de 4t de primària distribuit en grups d'uns 10 alumnes Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Data a concretar del 3r trimestre
  Lloc:Plaça Salvador Espriu
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut i Fundació Agrupació

  267.4 - Foment de l’activitat física i la pràctica esportiva: 'Mou-te i juga!'

  Tallers dinamitzats per educadors/es per fomentar la pràctica d'esports i prevenir l'augment del sedentarisme durant l'adolescència

  Objetius:Fomentar la pràctica esportiva des d'una vessant lúdica. Reforçar la importància d'una vida activa combinada amb una alimentació equilibrada i saludable.
  Adreçat a:1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Tallers d'una hora. Pendent de concretar el nombre de tallers. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Al pati o gimnàs del centre
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268 - Itinerari de benestar emocional

  El benestar emocional és un aspecte vital de la nostra salut, contribuint al benestar individual i col·lectiu. És per això, que presentem un itinerari, amb diversos recursos educatius dirigits als diferents cursos:

  Benestar emocional: Conèixer les emocions (P5 d'educació infantil)

  Benestar emocional: Gestionar les emocions (2n de primària)

  El Bosc Encantat (3r de primària)

  Emociona’t tot jugant (5è de primària)

  Prevenció de les conductes abusives (6è de primària)

  Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària: Estima't (3r d'ESO)

  Amb aquest itinerari es vol treballar l’autoconeixement, l’empatia i gestió d'emocions i sentiments.

  Es recomana també treballar els recursos:

  El maltractament entre iguals i conductes discriminatòries. (BULLYING)

  La maleta dels contes, valors, sentiments i emocions

  Educació en i amb valors

  Objetius:Formalitzar, realitzar i avaluar un conjunt d'intervencions per promocionar el benestar emocional en cada un dels grups d'edat determinats (cicle infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior). Identificar els components del benestar emocional, com les emocions bàsiques, l'autoestima, la resiliència, la capacitat per afrontar l'estrès, la regulació emocional, les habilitats per a la vida, etc., ajudant a l'adquisició de les destreses necessàries per regular les emocions, sentiments i desitjos.
  Adreçat a:P5 d'educació infantil, educació primària i 3r d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: En funció de l'activitat Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:Segons l'activitat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268.1 - Benestar emocional: Conèixer les emocions.

  Consolidar les bases de la salut mental a la infància és vital ja que aquesta està molt determinada pels primers anys de vida, essent una inversió de futur. El reconeixement de les emocions bàsiques és indispensable com a base per una continuïtat en el treball emocional. Mitjançant una activitat, es pretén donar a l’alumnat eines per gestionar millor les seves emocions.

  Amb aquesta activitat es vol treballar l'autoconeixement i la gestió d'emocions.

  Objetius:Facilitar l’aprenentatge en el reconeixement de les emocions. Dotar d’eines i/o estratègies per gestionar els estats emocionals bàsics.
  Adreçat a:P5 d'educació infantil dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Pendent de concretar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268.2 - Benestar emocional: Gestionar les emocions

  Consolidar les bases de la salut mental a la infància és vital ja que aquesta està molt determinada pels primers anys de vida, essent una inversió de futur. L’adquisició d’habilitats de gestió emocional és indispensable per una bona salut mental i unes relacions socials sanes. Mitjançant aquesta activitat dirigida es pretén donar a l’alumnat eines per gestionar millor les seves emocions.

  Amb aquesta activitat es vol treballar l'autoconeixement i la gestió d'emocions.

  Objetius:Facilitar l’aprenentatge en el reconeixement de les emocions. Dotar d’eines i/o estratègies per gestionar els estats emocionals bàsics.
  Adreçat a:2n de primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Taller a l’aula: una hora de durada. Representació teatral en un espai de la ciutat: una hora i mitja Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Pendent de concretar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268.3 - El Bosc Encantat

  Les competències personals a nivell emocional són un element clau en l’adaptació a les demandes del medi i es constitueixen com a element protector en l’adolescència i la joventut. Aquesta activitat pretén dotar a l’alumnat d’estratègies de control emocional que puguin convertir-se en elements protectors. La sessió es desenvolupa a l’aula per el docent, un psicopedagog o l’EAP del centre i també intervé un professional de l’aecc-Catalunya contra el càncer. Es disposa de fitxes de treball i material online

  Amb aquesta activitat es vol treballar l'autoconeixement, l’empatia i les relacions interpersonals.

  Objetius:Dotar l’alumnat d’estratègies per identificar les emocions i poder comprendre les relacions entre les emocions i les situacions en les que es produeixen. Entrenar les habilitats per expressar els sentiments. Dotar l’alumnat de pautes per acceptar els estats emocionals positius i negatius i proporcionar tècniques de control per regular les emocions sense exagerar-les o evitar-les.
  Adreçat a:3r d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: En funció de l'activitat Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Realitzar una activitat solidària “Ho fem per tu” al centre escolar a benefici de l’AECC-Catalunya contra el càncer
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Col·labora aecc- Catalunya contra el càncer

  268.4 - Emociona’t tot jugant

  Fomentar l’esport i els jocs esportius com a activitat per millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, usant la pràctica esportiva com a eina per treballar les emocions dels alumnes, en el moment en què es viuen o s’experimenten. En una sessió d’una hora de durada i mitjançant jocs cooperatius es desenvolupen habilitats i capacitats en funció de les situacions que vagin sorgint.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de comunicació assertiva, solució de problemas i conflictes i gestió de tensions i estrès.

  Objetius:Reconèixer les emocions, com actuen, observar les senyals emocionals que emet el cos i descobrir allò que desencadena la senyal emocional.
  Adreçat a:5è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora/sessió Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Al gimnàs o pati del centre educatiu
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268.5 - Prevenció de les conductes abusives

  Sovint el maltractament entre iguals forma part del repertori d’alguns nens i nenes. La pèrdua de respecte cap a un mateix/a i cap als altres, acostuma a estar present en les relacions socials i a molts nivells. Algunes d’aquestes conductes gaudeixen de cert grau de permissivitat o aprovació per part del grup i/o dels adults.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empatia, relacions interpersonals i solució de problemes i conflictes.

  Objetius:Ajudar els alumnes a prendre consciència de certes conductes i dels efectes negatius que poden tenir. Fomentar la necessitat d’actuar positivament.
  Adreçat a:6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  268.6 - Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària: 'Estima't'

  Taller de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària, enfocat en la reflexió i el debat sobre les causes que afavoreixen l'aparició d'aquests trastorns: l'autoestima, els models socials de bellesa, la pressió social...

  Objetius:Prevenir, en la mesura que sigui possible, nous casos d'aquests trastorns treballant alguns dels agents causals. Reforçar els coneixements sobre els trastorns de la conducta alimentària per fomentar-ne la detecció en l'entorn. Propiciar el diàleg entorn a aquesta problemàtica de salut.
  Adreçat a:3r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  269 - Itinerari d'educació sexoafectiva

  Els centres educatius són espais idonis per complementar el desenvolupament de l'educació sexoafectiva en un context de promoció de la salut. Recomanem adherir-se a tots els recursos de l'Itinerari d'Educació Sexoafectiva, amb activitats adequades a les diferents franges d'edat.

  Coeducació: Som diverses, som iguals I (5è de primària)

  Pubertat : què em passa? (6è de primària)

  Canvia el conte. Prevenció de les violències sexuals (1r ESO)

  Conèixer el meu cos i les meves emocions (2n ESO)

  Educació Sexoafectiva (2n cicle d' ESO)

  L’Equlibri és cosa de dos (ESO i ESPO)

  Prevenció de les conductes sexuals de risc: SIDA: què cal saber-ne? (ESO)

  Llegendes de Girona versió 4.0: canviem el relat (6è de primària)

  Amb aquest itinerari es volen treballar les relacions interpersonals, l’autoconeixement i gestió d'emocions i sentiments.

  Es recomana també treballar els recursos:

  Itinerari de benestar emocional

  Objetius:Reconèixer i situar la sexualitat des d’una visió integradora dels diferents aspectes que engloba. Prevenir les relacions abusives i els trastorns emocionals i psicològics, així com les conductes sexuals de risc que puguin provocar embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual. Potenciar la reflexió crítica sobre les desigualtats per raó de gènere en qualsevol àmbit de la vida, així com reflexionar sobre els mites i estereotips relacionats amb els rols de gènere i mites de l’amor romàntic.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: En funció de l'activitat Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:En funció de l'activitat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Saluti Equip d’Igualtat.

  269.1 - Coeducació: Som diverses, som iguals

  Ens eduquen igual a nens i a nenes? Heu pensat mai que, potser, no tot el que forma part del món infantil és tan innocent com aparentment sembla? T’has preguntat mai què s’hi amaga rere una joguina d’un superheroi o d’una Barbie? Què hem après dels personatges dels contes o dels dibuixos animats? Què ens convida a somniar una cançó o quina habilitat estem aprenent quan fem una activitat esportiva? Rere allò que sembla innocent, s’hi poden amagar els valors o les idees que té una cultura sobre com s’han de relacionar els sexes, com és desitjable que es distribueixen els rols o qui té el poder. En aquest taller donarem eines per dur a terme una coeducació real, la que educa a la mainada al marge dels rols i dels estereotips de gènere. Aprendrem de forma divertida a identificar els missatges diferents i desiguals que rebem nens i nenes per tal que tinguin una actitud crítica i constructiva cap als models de feminitat i masculinitat en els que ens socialitzem. Hi haurà una exposició itinerant de coeducació i prevenció de violències masclistes que acompanyaran els tallers.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de relacions interpersonals, autoconeixement i gestió d'emocions i sentiments.

  Objetius:Potenciar la reflexió crítica sobre les desigualtats per raó de sexe en qualsevol àmbit de la vida, així com reflexionar sobre els mites i estereotips relacionats amb els rols de gènere i mites de l’amor romàntic.
  Adreçat a:5è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: dues sessions d'1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  269.2 - Pubertat : què em passa?

  La sexualitat i les relacions afectives tenen un paper molt important en la construcció de la identitat personal dels infants, i és per això que esdevé imprescindible tractar aquest tema des de la infància. El taller a l’aula possibilita treballar els canvis tant físics com emocionals que comporta la pubertat, resolent dubtes, aclarint conceptes, trencant mites i estereotips, etc. L’activitat va acompanyada d’una sessió per a famílies durant el mateix període de temps en què es duen a terme les sessions amb l'alumnat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar les relacions interpersonals, autoconeixement i la gestió d'emocions i sentiments.

  Objetius:Donar informació i generar debat per abordar la sexualitat, en especial el període puberal, des d’una perspectiva saludable, satisfactòria i responsable. Orientar a les famílies sobre com afrontar de forma positiva l’etapa adolescent.
  Adreçat a:Alumnat de 6è curs d'educació primària i les seves famílies de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Tallers d’una hora per a l’alumnat i d’una hora i mitja per les famílies. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Pendent de concretar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  269.3 - Canvia el conte. Prevenció de les violències sexuals

  Aquest recurs s’ha creat per treballar el vídeo #CanviaElConte, per ressaltar com, fins i tot els contes aparentment innocents poden estar carregats de prejudicis i estereotips. Ens preguntarem com és que segueixen presents uns models de feminitat i de masculinitat que es relacionen des de posicions desiguals, generant clares situacions de violència masclista. L’objectiu és comprendre i identificar les violències sexistes normalitzades que es donen a l’espai públic en forma d’agressió verbal, física o sexual. Treballarem els conceptes d’agressió, abús i assetjament sexual, introduirem la “cultura de la violació”, el consentiment en les relacions sexuals, l’empoderament o el procés per desconstruir i aprendre a relacionar-nos des d’una posició equitativa. L’eradicació de la violència està a les nostres mans i, per fer-ho, necessitem analitzar la realitat i aprendre a detectar les pressions de gènere de l’entorn per introduir una mirada que pugui canviar el conte de la vida real. Hi haurà una exposició itinerant de coeducació i prevenció de violències masclistes que acompanyaran els tallers. Per a la realització de l'activitat es disposa d'una presentació Power Point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la igualtat, la responsabilitat i el respecte.

  Objetius:Adquirir eines per comprendre i identificar les violències sexistes que es donen a l’espai públic en forma d’agressió verbal, física o sexual. Comprendre la diferència entre agressió, abús i assetjament sexual. Treballar el concepte de “cultura de la violació”, el consentiment en les relacions sexuals i aprendre a relacionar-nos des d’una posició equitativa. Contribuir a eradicar la violència masclista a través d’una actitud crítica que propiciï el canvi.
  Adreçat a:1r curs d'educació secundària obligatòria de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Dues sessions d'una hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Per inscriure's cal fer un correu electrònic a cristina.vila@ajgirona.cat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona - Àrea d'igualtat i Drets Socials
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Àrea d'igualtat i Drets Socials. Col·labora Little Revolutions

  269.4 - Conèixer el meu cos i les meves emocions.

  Aquesta activitat pretén ajudar l’alumnat a resoldre les inquietuds i dubtes que es plantegen en relació als canvis que viu el seu cos i la seva ment durant aquesta etapa de la vida, parlant de sexualitat sense les pors ni prejudicis.

  Objetius:Reforçar els coneixements sobre el propi cos tant des del punt de vista de canvis físics com emocionals. Introduir el concepte ampli de sexualitat.
  Adreçat a:2n curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada:una hora per taller Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  269.5 - Educació Sexoafectiva

  Aquest recurs educatiu consta de dos tallers participatius. En aquests tallers es treballen diferents conceptes relacionats amb la sexualitat i les relacions sexuals i afectives, com a part vital en la construcció de la identitat personal dels adolescents i joves.

  Amb aquesta activitat es volen treballar les relacions interpersonals, l’autoconeixement i la gestió d'emocions i sentiments.

  Objetius:Reconèixer i situar la sexualitat des d’una visió àmplia i integradora dels diferents aspectes que engloba. Prevenir les relacions abusives i els trastorns emocionals i psicològics, així com conductes sexuals de risc que puguin provocar embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual. Potenciar la reflexió crítica sobre les desigualtats, falsos mites i estereotips relacionats amb els rols de gènere, models socials de bellesa i mites de l’amor romàntic. Donar a conèixer el Centre Jove de Salut entre els adolescents de Girona.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 3 El taller a l’aula té una durada de dues hores. El taller al Centre Jove de Salut té una durada d’una hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Els tallers al Centre Jove de Salut han de ser en grups d'un màxim de 15 alumnes
  Condicions: El taller al Centre Jove de Salut és indispensable per realitzar correctament l'activitat. Es recomana que el centre realitzi l'itinerari complet de recursos d'educació sexoafectiva que s'ofereix des de 5è de primària fins a ESPO.
  Calendari:Durant el curs escolar. El 2n taller, que es realitza al Centre Jove de Salut, es pot realitzar els dilluns i dijous de 8 h a 17 h i els divendres de 8 h a 15 h.
  Lloc:A l'aula. 2n taller al Centre Jove de Salut Integral. Plaça de Sant Pere, 11. Línia 1 de bus urbà.
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Col·labora Centre Jove de Salut Integral.

  269.6 - L’Equilibri és cosa de dos

  Què bonic és estar enamorat..., però a vegades passa el temps i alguna cosa fa canviar la situació, pot néixer un “silenci” incòmode, difícil de manegar... Què ha passat? Qui és el responsable?....On estan els límits?, Què significa violència?, També els atacs verbals ho són?, En el dia a dia vivim petites violències?, Com actuar?, Què dir per no acceptar-les sense produir un altra violència?De què tinc por?, Què significa estimar a algú?

  És un taller per a la prevenció de la violència de gènere i està estructurat en dues parts. A la primera es treballen dinàmiques diverses amb els participants, que permeten introduir el tema, i a la segona part, es presenta una història teatralitzada de la relació de dos personatges (Raquel i Marc), en la que els participants podran interactuar i conduir la història. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de igualtat, respecte i diàleg.

  Objetius:Fomentar la reflexió sobre el rol social de les dones i els homes. Sensibilitzar sobre un conflicte de violència de gènere. Detectar les violències o micro-violències que exercim o de les que en som víctimes, per evitar-les.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el primer trimestre. Fora de subvenció es podran sol·licitar i realitzar durant tot l’any
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  269.7 - Prevenció de les conductes sexuals de risc: SIDA: què cal saber-ne?

  Els casos de contagi de diverses ITS, ha anat augmentant durant els darrers anys en la població en general i també entre els joves. Les relacions sexuals són de llarg la principal forma de contagi del VIH. Aquest recurs pretén trencar amb les idees errònies respecte a les formes del contagi del VIH i incidir en la percepció de risc. Aquesta activitat pretén sensibilitzar el jovent d’aquesta malaltia, donant la informació necessària i corregint les falses creences i mites que l’envolten i que provoquen en aquelles persones que la pateixen injustes situacions de rebuig social.

  Objetius:Donar als nois i noies una informació clara del tema i de la situació actual de la SIDA. Donar pautes de prevenció i comportament sense risc entre els jovent. Informar per a la correcta utilització del preservatiu masculí i femení.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: Segons demanda (mínim una hora) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Col·labora ACAS (Associació Comunitària Anti-SIDA)

  269.8 - Llegendes de Girona versió 4.0: canviem el relat

  Les llegendes i els contes són recursos didàctics molt valuosos plens d’històries que ens remeten a un context històric concret però també reflecteixen valors i estereotips, normalitzant models desiguals per als nens i nenes. Evidentment que la cultura popular té un paper important en el coneixement de la nostra història, però també aporta models d’identificació i de projecció diferents per a nens i nenes que no es corresponen amb la idea d’igualtat que tenim en la societat actual. Per això, volem convidar als infants a analitzar de forma lúdica la presència d’estereotips de gènere en contes i llegendes i implicar-los a reescriure una versió paral·lela, la 4.0. Per poder fer aquesta transformació, els donarem eines per detectar estereotips i, a la vegada, coneixeran personatges històrics que han tingut un paper a la ciutat de Girona de la mà d’historiadors i historiadores que els han documentat i estudiat i podran esdevenir una font d’inspiració per crear nous relats. Hi haurà una exposició itinerant de coeducació i prevenció de violències masclistes que acompanyaran els tallers. Per a la realització de l'activitat es disposa d'una presentació Power Point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la igualtat de gènere, coeducació, valorar i estimar el patrimoni cultural de Girona.

  Objetius:Descobrir, investigar, detectar i transformar. DESCOBRIR eines per aprendre a DETECTAR els estereotips de gènere de les llegendes i com es reflecteix en la nostra vida quotidiana. INVESTIGAR els paper diferenciats que s’assignen als personatges masculins i femenins i analitzar si sobre aquests se'n construeixen desigualtats. REFLEXIONAR sobre com ens poden influenciar aquests referents i històries i valorar com si els contes, les joguines i els referents que promouen actituds i comportaments de cooperació, d’amistat, de respecte, de relacions d’igualtat. Veure que és possible reescriure històries amb nous referents que trenquin estereotips i promoguin relacions equitatives entre els sexes. Motivar a la mainada de Girona a conèixer i TRANSFORMAR les llegendes de la nostra ciutat, incorporant valors d'igualtat.
  Adreçat a:6è d'educació primària de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Dues sessions d'una hora
  Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Aquest recurs és l’inici d’un projecte de ciutat. Un cop s'hagin fet les dues sessions a l’aula, es demanarà a les escoles si volen participar amb l’alumnat a transformar les llegendes. No es tracta d’eliminar les acutals, perquè formen part de la nostra història i de la ciutat, sinó proposar una versió 4.0. amb nous relats i personatges.
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mes d'antel·lació a la realització de l'activitat a cristina.vila@ajgirona.cat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona - Àrea d'igualtat i Drets Socials (Cristina Vila) cristina.vila@ajgirona.cat
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Àrea d'igualtat i Drets Socials

  270 - Itinerari de prevenció del consums de drogues i conductes addictives

  Itinerari format per tres recursos educatius per la prevenció del consum de drogues:

  Prevenció del consum de tabac: No et fumis la salut (1r ESO)

  Prevenció del consum de drogues i conductes violentes: Sota Pressió (3r ESO)

  Febre del Divendres Nit (4t ESO)

  Prevenció de l'addicció al joc online (4t ESO i ESPO)

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'assertivitat i presa de decisions.

  Es recomana també treballar els recursos:

  Parlem de drogues: legals i il·legals

  Fires de Sant Narcís: Sortim de gresca?

  Objetius:Reforçar les actituds contràries al consum de drogues. Evitari i/o retardar l’edat d’inici del consum de drogues. Millorar les habilitats socials i de comunicació necessàries per afrontar la pressió de grup. Afavorir la informació sobre les conseqüències agudes i cròniques derivades del consum de drogues.
  Adreçat a:1r, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: En funció de l'activitat Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Segons cada activitat
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  270.1 - Prevenció del consum de tabac: No et fumis la salut

  Les dades ens demostren que la prevenció del consum de substàncies cal iniciar-la abans que els infants i joves arribin a l’edat en que habitualment comencen a fer-ne ús. És per això que en aquesta etapa treballem la prevenció del consum de tabac, el qual constitueix el principal factor de risc de nombroses malalties, mort prematura i en definitiva un problema de salut pública de primera magnitud. Amb aquesta activitat es treballen els aspectes associats (efectes nocius, habilitats socials, pressió de grup...), amb la intervenció directa de professionals la Fundació Oncolliga Girona en una sessió d’una hora de durada, material de reflexió per a cada alumne i una trobada general el 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac, a l'Auditori municipal, on es farà lliurament de samarretes per tots els alumnes , entrega de premis, lectura d’alguns treballs realitzats pels alumnes, entrega de premis en reconeixement dels diversos treballs i actuacions musicals i de teatre. Posteriorment al taller realitzat per Oncolliga, des de diferents assignatures es poden treballar aspectes associats (eslògan contra el consum de tabac, auques, cartes a familiars, cançons...) per presentar-los a l'acte del Dia Mundial sense Tabac.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de comunicació assertiva i presa de decisions.

  Objetius:Reforçar les actituds contràries al consum de tabac. Evitar i/o retardar l'edat d'inici del consum de tabac.
  Adreçat a:1r curs d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: Taller d'una hora de durada a l'aula, Acte final a l'Auditori municipal de dues hores de durada Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe.
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula. Activitat final de "No et Fumis la Salut" a l'Auditori municipal. Pg. de la Devesa, 35. 17001 GIRONA. Línia 11 de Bus urbà
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. Col·labora Fundació Oncolliga Girona

  270.2 - Prevenció del consum de drogues i conductes violentes: Sota Pressió

  Exposició guiada per una dinamitzadora per facilitar el treball educatiu amb grups d’adolescents que consta de 12 plafons que expliquen una història relacionada amb la pressió de grup i altres temes relacionats, com ara l’assertivitat i la presa de decisions. Mitjançant la visita i el debat entre el grup classe dinamitzat per la monitora es treballen de forma preventiva factors sovint implicats en el consum de drogues i en altres conductes problemàtiques o de risc durant l’adolescència. Es disposa de guia didàctica i joc de cartes per treball.

  Amb aquesta activitat es vol treballar la comunicació assertiva i presa de decisions

   

  Objetius:Facilitar que grups de joves comprenguin el concepte de la pressió grup i com aquesta influeix en la presa de decisions. Mostrar com superar la pressió de grup fent ús de l'assertivitat i altres tècniques. Prevenir els consums de drogues, però també conductes violentes, relacions abusives, etc.
  Adreçat a:3r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora, amb opció d'allargar-se si es vol fer un treball amb major profunditat. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Del 4 al 21 de març de 2019
  Lloc:El Güell Espai Jove
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de Girona). Col·labora Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  270.3 - Febre del Divendres Nit

  Malgrat el nombre de consumidors habituals d’alcohol ha disminuït sensiblement els últims anys entre la població escolar, la tendència a un consum abusiu ha crescut de forma notable. “Febre del divendres nit” és una exposició dinamitzada pensada per incentivar la reflexió sobre els riscos del consum abusiu d’alcohol. Es disposa de material complementari per a la realització d'aquesta activitat: dossier per al professorat, guia de l'activitat i fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es vol treballar l'autoconeixement, la presa de decisions i el pensament crític.

  Objetius:Retardar l’edat d’inici en el consum d’alcohol i altres drogues. Reduir el consum entre els adolescents que beuen. Afavorir la informació sobre les conseqüències agudes i cròniques derivades del consum abusiu d’alcohol. Reduir el nombre d’adolescents que consumeixen alcohol i altres drogues.
  Adreçat a:4t d'educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora, amb opció recomanable d'ampliar a 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:De l’1 al 25 d'octubre de 2018
  Lloc:Els Químics Espai Jove. C\ Caldes de Montbui, 106. Com arribar-hi: L1 i L10
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de Girona). Col·labora Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  270.4 - Prevenció de l'addicció al joc online

  Taller de prevenció del joc online. Pendent de concretar.

  Objetius:Prevenció de l'addicció al joc online
  Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Pendent de concretar Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  271 - Taller Llum i Foscor

  El Taller llum i foscor té com a principal objectiu abordar l'estat emocional de la desesperança, principal factor de risc en la conducta suïcida, mitjançant l’art. Poder abordar aquesta temàtica des del light painting (dibuix amb llum) permet apropar-se a una realitat molt desconeguda, d’una manera molt més natural i lúdica permeten que els alumnes puguin explorar nous significats amb un mitjà de comunicació diferent. El taller permet incidir en l’estat emocional de la desesperança per tal de poder reflexionar sobre la vida i la mort. A més, permet obrir noves vies de comunicació per tal que els alumnes coneguin quins mitjans i quina xarxa d’ajut tenen propers en cas que estiguin passant per una situació de crisis o bé en cas que detectin que algun companys hi estigui passant. 

  Amb aquesta activitat es vol treballar el desenvolupament de conductes assertives i empàtiques, la capacitat d'escolta i respecte vers les diferents opinions i visions i la consciència de la importància del treball en equip.

  Objetius:Aprendre a reconèixer les emocions i sentiments d’un mateix i dels altres enfatitzant el l'estat emocional de la desesperança. Conèixer els diferents mitjans i recursos dels que es disposen per tal de tractar a persones amb ideacions suïcides. Experimentar i relacionar, a través de les arts plàstiques, art i emoció.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona i de la comarca
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores en total ( 1 hora de light-painting + 1 hora de conversa) Nombre d'alumnes per grup: Mig grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, dimecres i divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:50 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 2 mesos d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a apsascontacte@gmail.com
  Per a més informació:APSAS- Associaició per a la Prevenció de Suïcidi i l'Atenció al Supervivent apsascontacte@gmail.com
  Ho organitza:APSAS. Col·labora El bombeto - Tallers itinerants de cinema i Animació i Ajuntament de Girona

  272 - Projecte donació de sang

  És una aprenentatge i servei. Consisteix en rebre una formació per part d'un professional del Banc de Sang i fer una campanya de promoció d'una donació de sang. Es pot relacionar el projecte o treballar activitat relacionada de més curta durada per la marató de donació de sang de l'1 de novembre.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, altruisme i treball en equip.

  Objetius:Aprendre i ser conscients de l'activitat del banc de sang i teixits i la necessitat que hi ha de sang a tots els hospitals per els malats.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i professorat
  Condicions:Durada aproximada: 1 mes i mig Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Activitat adreçada a centres de la ciutat de Girona
  Calendari:Durant tot l'any.
  Lloc:A l'aula o bé es pot fer la donació de sang a l'equipament del barri més proper
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal fer inscripció prèvia amb un mes d'antel·lació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: cvalverde@bst.cat Tel. 972 941 526
  Per a més informació:Coordinadora projecte: Cristina Valverde cvalverde@bst.cat
  Ho organitza:Banc de Sang i Teixits. Col·labora Associació donants de sang de Girona i Ajuntament de Girona

  273 - Itinerari d'Educació Digital

  La vertiginosa evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació fa que en molts casos hi hagi dificultats d’adaptació en el seu ús, especialment en adolescents, que tenen una menor percepció dels riscos (excés d’hores davant de pantalles, addiccions, ciberassetjament, sexting, grooming, aïllament social, exposició de dades personals degut a una falsa percepció d’intimitat, sedentarisme, etc.). Les activitats d'aquest Itinerari es dirigeixen a grups segons l'edat i formen part de l'estratègia global d'acció. Es disposa de fitxes de treball i presentació power point.

  Internet Segura per docents

  Prevenció dels mals usos de les TIC: Salutacció digital (1r ESO)

  Internet segura per a joves (1r ESO)

  Internet segura de tu a tu (3r ESO)

  Share. Actituds digitals responsables ( Batxillerat)

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de comunicació assertiva, solució de problemes i conflictes i pensament crític.  

  Es recomana també treballar els recursos:

  Xerrada sobre noves tecnologies dins les jornades de la Catosfera

  Per més informació sobre l'Educació digital: girona.cat/ca/caseta_educacio_digital

  Objetius:Promoure el bon ús de les tecnologies de la comunicació i la informació. Promoure la reflexió crítica sobre els riscos per a la salut i socials que comporten els usos inadequats de les TIC.
  Adreçat a:6è d'educació primària, 1r i 3r d'educació secundària obligatòria, batxillerat, adults i professorat de centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: En funció de l'activitat Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Consulteu per cadascuna de les activitats la modalitat de sol·licitud o inscripció
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la SalutTel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut, Policia Municipal i Mossos d'Esquadra

  273.1 - Internet Segura per docents de centres educatius

   Ponència de seguretat i formació pel personal docent on s'explica quines són les problemàtiques més habituals entre l'alumnat que es poden generar mitjançant l'ús dels missatges, les xarxes socials i les aplicacions dels telèfons intel·ligents. També, sobre la reputació digital i mesures que s'han de tenir presents en la utilització i divulgació de fotografies i vídeos on surtin clarament alumnes del centre educatiu. Finalment s'aconsellarà sobre com augmentar la seguretat en els dispositius utilitzats en els centres, com la utilització de les paraules clau d'accés o la navegació en xarxes públiques de Internet, entre d'altres.  

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la seguretat, la previsió i l'exemplaritat.

  Objetius:Oferir eines al professorat davant els casos que detectin del mal ús de la Internet. Assessorar sobre la reputació digital dels usuaris del centre educatiu. Augmentar la seva seguretat digital.
  Adreçat a:Professorat
  Condicions:Durada aproximada: entre 1 hora i 1 hora 30 minuts
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Cos de Mossos d'Esquadra. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona.

  273.2 - Prevenció dels mals usos de les TIC: Salutacció digital

  La vertiginosa evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació fa que molts adolescents tinguin dificultats d’adaptació en el seu ús (excés d’hores davant de pantalles, addiccions, ciberassetjament, sexpreading, grooming, aïllament social, sedentarisme, exposició de dades personals degut a una falsa percepció d’intimitat, etc.). Salutacció digital és una activitat que consta d'una obra de teatre fòrum per a cada grup classe que es complementa amb material didàctic pel professorat i sessions de debat a partir de material audiovisual. En l'obra es representen diverses escenes relacionades amb els mals usos de les TIC que en les que els adolescents poden sentir-se identificats. Després de cada escena s’incentiva el debat i la reflexió sobre les possibles conseqüències dels mals usos d'aquestes tecnologies mitjançant dinàmiques participatives. Per la realització d'aquest activitat es disposa de dossier per al professorat, fitxes de teball i material audiovisual: #Mobres?,       #Magrada,          #SenseCobertura

  Amb aquesta activitat es vol treballar la comunicació assertiva, la solució de problemes i conflictes, i el pensament crític.

  Objetius:Promoure el bon us de les tecnologies de la informació i la comunicació. Promoure la reflexió crítica envers els riscos per a la salut a nivell físic, psicològic i social que poden comportar els usos inadequats de les TIC. Representar situacions properes als joves a través del teatre i posant els joves en la pell dels personatges per així fomentar l'actitud creativa a partir de la recerca de possibles alternatives de les situacions proposades.
  Adreçat a:1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Obra de teatre fòrum d'una hora i mitja de durada Nombre d'alumnes per grup:Grup/classe
  Condicions: Es recomana complementar l'activitat amb la resta de recursos de l'itinerari de prevenció dels mals usos de les TIC.
  Calendari:Gener i febrer de
  Lloc:Si és possible en un espai de l'institut amb espai per l'obra de teatre fòrum (sala d'actes)
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut Tel. 972 201 900. empsa@ajgirona.cat - www.girona.cat/empsa
  Ho organitza:Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de Girona). Col·labora Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  273.3 - Internet segura per joves

  Expliquem els avantatges i desavantatges de la xarxa,  aconsellant sobre: com detectar els continguts nocius per la salut dels joves, què és legal i què és il·legal, com obtenir una contrasenya segura, quines precaucions cal tenir davant els virus i troians, consells a tenir en compte per la missatgeria instantània (watsapp i d’altres), els perfils de les xarxes socials (facebook, instagram..), la descàrrega i intercanvi d’arxius, l’ús de la webcam..

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors com l'autoestima, la prevenció, la seguretat i la convivència.

  Objetius:Advertir sobre els perills d'Internet, donar consells de seguretat i explicar com utilitzar adequadament les xarxes socials i la missatgeria instantània. Prevenir conductes violentes i discriminatòries.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: A partir d'1 grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona.

  273.4 - Internet Segura de tu a tu

  Aquesta formació té com a objectiu principal la conscienciació dels riscos que pot generar la Xarxa i crear hàbits saludables en la utilització d’Internet, la missatgeria i les xarxes socials. Molt resumidament, la idea principal és realitzar una formació a un grup de joves de 3r d’ESO, escollits per la mateixa escola, sobre l’ús d’Internet i les Xarxes Socials per després, ells mateixos, transmetre aquests coneixements als seus companys. A més, aquests joves formadors esdevenen referents i assessors per a tots els alumnes del centre durant el curs escolar. Per tal de donar suport a aquest projecte, mares, pares i docents també reben una sessió in/formativa. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: Power-point, dossier per al professorat, fitxes de treball i guió de l'activitat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'altruisme, la comunicació, la visió col·lectiva i col·laborativa.

  Objetius:Crear hàbits saludables en la utilització d'Internet i les xarxes. L'alumne adquireix un major protagonisme en el moment de transmetre el missatge dels adults. El receptor se senti més confiat a l'hora de posar en coneixement algun problema que pugui tenir relacionat amb la Xarxa. Els joves formadors esdevenen referents i assessors per a tots els alumnes del centre durant el curs escolar.
  Adreçat a:3r curs d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 3 sessions de 2 hores, aproximadament Nombre d'alumnes per grup: Alumnes escollits per l'escola per realitzar aquesta formació Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

  273.5 - Share. Actituds digitals responsables

   Es visiona un vídeo sobre un comportament digital inadequat per tal de comentar-ho i reflexionar en format taller i per grups a l'aula. Es busca la participació activa de l'alumnat obrint un debat sobre els diferents protagonistes que intervenen i on cada grup explicarà la seva posició. Es busca la reflexió sobre les actituds de cada personatge i la seva personalització per obtenir les conclusions finals, que elaboraran els mateixos alumnes. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: dossier per al professorat, guió de l'activitat, fitxes de treball i vídeo.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la previsió, el respecte i la comunicació.

  Objetius:Que els participants identifiquin el risc de les diferents conductes. La reflexió sobre les conseqüències i el valor de les actituds de seguretat que cal prendre. Que adquireixin la responsabilitat que comporta l’ús de les xarxes socials.
  Adreçat a:Batxillerat
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup:grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Cos de Mossos d'Esquadra. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona.

  274 - L'esport de menjar

  El mestre/a treballarà a partir d'un suport audiovisual i una fitxa de treball on els jugadors i jugadores del Girona F.C. plantejaran diferents situacions sobre la importància de l'alimentació i la pràctica d'exercici físic. També hi haurà la possibilitat ,segons disponibilitat de calendari, que els jugadors/es puguin fer una visita al centre escolar. Caldrà convenir prèviament les dates i fer una trobada per centre escolar. Per aquesta activitat es disposa de material complementari: dossier de treball i recursos multimedia.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de treball en equip, cooperació i autoestima.

  Objetius:Treballar les bases d'una alimentació saludable. Reconèixer la importància de la pràctica d'exercici físic.
  Adreçat a:2n i 3r d'educació primària dels centres educatius de Girona
  Condicions:Durada aproximada: En funció de cada docent i de les característiques de cada grup-classe Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: La visita dels jugadors/es només per centres de la ciutat de Girona
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Per la visita cal contactar amb Girona F.C. Adam Diaz adiaz@gironafc.cat (segons disponibilitat de calendari, que els jugadors/es)
  Per a més informació:Girona F.C. Adam Diaz adiaz@gironafc.cat
  Ho organitza:Girona F.C. Col·labora Ajuntament de Girona i Agència de Salut Pública

  275 - L'esmorzar dels campions

  A partir d'un suport audiovisual on apareguin els jugadors i jugadores del Girona F.C. esmorzant i parlant sobre hàbits alimentaris i la pràctica d'exercici físic, el mestre/a convidarà als alumnes a debatre sobre el tema i a fer extensiu el treball a l'àmbit familiar preparant un esmorzar saludable en família durant el cap de setmana. Cada alumne haurà de fer fotografies del moment que serviran per comentar-les a classe durant la següent setmana. Possibilitat de la visita d'un/a jugador/a del Girona F.C. segons disponibilitat de calendari. Per aquesta activitat es disposa de material complementari: dossier de treball i recursos multimedia.

  Amb aquesta es volen treballar els valors de treball en equip i cooperació.

  Objetius:Treballar la importància d'una alimentació saludable i d'un bon esmorzar. Relacionar l'alimentació saludable amb la pràctica d'exercici físic. Implicar a les families en el treball de l'alimentació.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: En funció de cada docent i de les característiques de cada grup-classe Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: La visita dels jugadors/es només per centres de la ciutat de Girona
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Per la visita cal contactar amb Girona F.C. Adam Diaz adiaz@gironafc.cat (segons disponibilitat de calendari, que els jugadors/es )
  Per a més informació:Girona F.C. Adam Diaz adiaz@gironafc.cat
  Ho organitza:Girona F.C. Col·labora Ajuntament de Girona i Agència de Salut Pública

  276 - Actua contra el càncer

  Programa de 6 mòduls, de formació i educació per a la salut online, amb un disseny interactiu i pedagògic. Cada un dels mòduls es dedica a un tema (cáncer, tabac, alcohol, sol, alimentació i activitat física) accedint a pantalles formatives, de jocs, glossari de termes i enllaç a pàgines web on ampliar continguts informatius.

  Amb aquesta activitat es vol treballar l'autoconeixement, presa de decisions i el pensament crític.

  Objetius:Conscienciar als alumnes sobre la importància dels hàbits de vida saludables per gaudir d'una bona salut i prevenir malalties.
  Adreçat a:6è d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona.
  Condicions:Durada aproximada: 30 minuts per pantalla Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Condicions: Realitzar una activitat solidària “Ho fem per tu” al centre escolar per a benefici de l’AECC-Catalunya contra el càncer. Es necessiten ordinadors amb connexió a internet
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Aecc - Catalunya Contra el Càncer, Tel. 972201306, www.aecc.es
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut

  277 - Ofici de Llagurter/a

  Tracta d’un taller infantil. Anem a les escoles on treballem l’educació per la salut. Expliquem els beneficis del iogurt, fent partícips als nens. Elaborem un Llagurt per a cada nen al seu gust, on poden triar els ingredidents que més els hi agraden i esmorzar o berenar impartint valors en la vida saludable i natural. Treballem les diferents fruites de la regió i de temporada. Fem incidència al KM0 i l’alimentació sana. Els responsables del taller porten tot el material necessari.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de Km0 productes de proximitat, qualitat, salut i hàbits alimentaris.

  Objetius:Transmetre valors en educació per la salut. Fomentar el treball en grup. Fomentar els hàbits saludables.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: En cas que hi hagi algun infant amb intoleràncies cal informar-ho degudament amb antel·lació per poder seguir els protocols corresponents
  Calendari:D'octubre a maig. Només dimecres tarda
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's a principi de curs (setembre/octubre) a gestio@llagurt.cat
  Per a més informació:www.llagurt.cat - www.facebook.com/llagurt - www.twitter.com/llagurt - www.instagram.com/llagurt
  Ho organitza:Llagurt. Col·labora Ajuntament de Girona

  278 - La prevenció del malbaratament alimentari

  L’activitat es desenvolupa en dues fases, de les quals la primera es farà en treball a l’aula (dues hores màxim), a les llars i al menjador escolar (per uns dies) i servirà per explicar el cicle dels aliments i reflexionar sobre les causes i les conseqüències d’aquest malbaratament. La segona fase servirà per, un cop recollits els resultats del treball pràctic, valorar i posar en comú els resultats i així poder incidir en un canvi d’hàbits que ajudin a la prevenció del malbaratament alimentari. Per aquesta activitat es disposa de fitxes de treball i presentació Power-Point. Podeu trobar informació relativa al que es vol treballar a: lvalordelsaliments.wordpress.com - somgentdeprofit.cat

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sostenibilitat, responsabilitat, cooperació i solidaritat.

  Objetius:Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari en tota la cadena des del productor fins al consumidor, conèixer quin és el cicle dels aliments i quins processos produeixen major pèrdua d'aliments. Experimentar quines són les pràctiques quotidianes que generen pèrdua d'aliments a les nostres llars i a l'escola. Prendre consciència de les conseqüències ambientals, socials i econòmiques derivades del malbaratament. Prevenir la generació de residus.
  Adreçat a:Cicle mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores/sessió Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula o al menjador del centre educatiu
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:La Caseta – Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Ajuntament de Girona – www.lacopa.cc

  279 - Parlem de drogues: legals i il·legals

  Expliquem què és una droga, la diferència  entre drogues legals i il·legals, dins el nostre context social,  deixant clares les infraccions que poden derivar tant a nivell administratiu com penal, i les repercussions del seu consum (conducció sota efectes d’aquestes substàncies, baralles, aldarulls, danys...). També s’explica quins procediments es segueixen policialment quan detectem un consum o estar sota els seus efectes. S’intenta aconseguir la participació activa de l’alumnat durant la xerrada amb casos pràctics.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la previsió, l'exemplaritat i la civilitat.

  Objetius:Donar a conèixer què són les drogues legals i il·legals. Les infraccions administratives i penals i les seves conseqüències legals. Conscienciar sobre la perillositat d'aquest tipus de consum.
  Adreçat a:3r curs d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: entre 1 hora i 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: a partir d'1 grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910 itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

  280 - Què en saps del VIH/SIDA

  És el mateix el VIH que la sida? Quanta gent està infectada pel VIH i quanta gent se n'infecta de nou cada dia? Creus que t'exposes a algun risc davant d'aquest virus? El voldries quantificar? Quin és el teu grau de tolerància envers les persones infectades pel VIH? Un investigador d'IrsiCaixa ens donarà l'estat actual sobre la malaltia i la seva recerca i convidarà els alumnes a respondre aquestes preguntes, a autoavaluar-se amb un format molt dinàmic i a participar en un debat utilitzant eines multimèdia del web IrsiCaixa Divulgació. Al final de la sessió, hi intervé una altra persona que aporta una perspectiva molt diferent sobre el VIH/sida. De ben segur que les seves paraules impactaran els alumnes. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: dossier per al professorat, arxius MP3 baixables.

  Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

  Objetius:Actualitzar es assistents en el coneixement que tenim de la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH). Presentar els recursos multimèdia adreçats a alumnes d’entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat que IrsiCaixa ha desenvolupat, que es poden consultar a www.irsicaixa.es/divulgacio i a www.xplorehealth.eu i que contenen continguts lligats a diferents àrees del currículum. Donar a conèixer les activitats presencials que s’ofereixen per a estudiants des del Programa de Divulgació i Prevenció de la Sida que impulsen conjuntament l’Obra Social “la Caixa” i IrsiCaixa. Participar en aquest taller d’investigació, en el que es reprodueix part de la recerca que es du a terme als laboratoris de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, per tal d’analitzar substàncies candidates a formar part d’una vacuna contra la sida. Dur a terme una electroforesis per analitzar mostres reals d’un candidat a vacuna de la sida descobert des d’IrsiCaixa.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Dijous 14 de novembre, a les 10 h
  Lloc:CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:30 €/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
  Per a més informació:www.educaixa.com
  Ho organitza:La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona

  281 - Visita Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

  Visita guiada que s'inicia amb una benvinguda i explicació del funcionament i organització de l'Hospital Dr. Josep Trueta i del Sistema Sanitari en general com, també, de la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Seguidament, segons el curs, es visitarà la UCI , Urgències o Heliport (SEM). Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la Salut i l'atenció sanitària.
   Amb aquesta activitat els volen treballar els valors en la responsabilitat de l'ús del sistema sanitari públic.

  Objetius:Promoure l'acompliment de la Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut. Coneixement del medi en Salut Coneixement de la organització i estructura de l'Hospital.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 3 hores Nombre d'alumnes per grup: 10-15 alumnes màxim
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Durant el curs escolar matins de 9.30h a 12.30h
  Lloc:Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Av. de França, s/n. Com arribar-hi: L2
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat
  Per a més informació:Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Tel. 972940212 / 972940213 La visita pot tenir variacions atesos els imprevistos possibles en un hospital
  Ho organitza:Unitat d'Atenció a l'Usuari Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  282 - El maltractament entre iguals i conductes discriminatòries. (BULLYING)

  S’explica els diversos tipus de maltractaments, físics i psicològics, i de les seves conseqüències: tan a nivell penal, com emocional, mitjançant exemples reals. També, quins maltractaments podem trobar dins l’àmbit escolar, com detectar un possible maltractador i com actuar. Es potencia la participació activa dels joves.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'implicació, respecte i la visió col·lectiva i col·laborativa.

  Objetius:La responsabilitat legal és de TOTES les persones implicades en el maltracta (autor, coautor, còmplice..). Introduir-los dintre les sensacions de la víctima. Maneres d'intervenir per aturar els maltractaments.
  Adreçat a:2n curs d'educació secundària obligatòria.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup:A partir d'un grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Cos de Mossos d'Esquadra. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona.

  283 - Parlem de violència masclista. Com comença tot?

  Es fa un recorregut sobre el fenomen de la violència masclista. Els continguts que es tracten es distribueixen en tres blocs. El primer, de caràcter general, i a modus d’aproximació cap a als maltractaments, fa referència als diferents conceptes que conformen la violència masclista, la presència i incidència en la societat, el context explicatiu per entendre l’origen i la causa de la violència en la parella i finalment les diferents tipologies que engloben els maltractaments. Un segon bloc, dirigit ja exclusivament als joves a partir de 14 anys, que pretén fer visible, i d’aquesta manera poder reinterpretar, aquells comportaments masclistes que s’originen a l’inici de les relacions de parella, i que constitueixen les primeres manifestacions de desigualtat. Finalment, com a tercer bloc es reforça la necessitat d’adoptar un posicionament clar davant el conjunt d’indicadors que permeten identificar aquelles conductes d’abús abans no es converteixin en maltractaments.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'implicació, respecte i igualtat.

  Objetius:Prevenció i sensibilització de la violència masclista i especialment les relacions de parella abusives en adolescents. Reconeixement de les primeres formes d'abús en una relació de parella. Actuació i posicionament davant una situació de violència de parella.
  Adreçat a:4t curs d'educació secundària obligatòria.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 30 dies d'antel·lació enviant un correu electrònic a itpg403@gencat.cat
  Per a més informació:Grup d'Atenció a la Víctima. 972 181 600, Extensió 60904
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona

  284 - Cantata per la pau, Uap 2019!

  La Cantata per la Pau aplegarà per vuitè any als alumnes de secundària de Girona per oferir un espectacle musical i coral al Teatre Municipal. Aquesta activitat està ubicada en el marc del DENIP. Es faran sessions pels alumnes dels instituts participants i dues sessions obertes al públic. Els beneficis de la Cantata aniran destinats a un projecte de cooperació internacional d'Oxfam Intermon i un de Càritas Girona. Es disposa de material complementari: dossier per al professorat, guió de l'activitat, CD amb informació del projecte de Cooperació al Desenvolupament gestionat per Intermón Oxfam.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, esforç i cooperació.

  Vídeo de la cantata per la Pau 2018.

  Objetius:Sensibilitzar l'alumnat sobre problemàtiques globals mitjançant la música. Fomentar la tolerància i la convivència a l'aula. Treballar els valors de la cultura de la pau. Apropar la realitat dels països empobrits a través d'un projecte de cooperació al desenvolupament.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1r trimestre Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Treball previ al llarg del primer trimestre i coordinació amb el professorat de música de la resta d'Instituts.
  Calendari:La Cantata tindrà lloc del 30 de gener al 3 de febrer
  Lloc:Teatre Municipal. Plaça del Vi, 1. Com arribar-hi: L1 i L9
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:cooperacio@ajgirona.cat . Tel. 972 010 250
  Per a més informació:Servei municipal de Solidaritat i Cooperació Tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat-Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació-Grup de treball de professorat de música de secundària-Oxfam Intermon-Càritas Girona

  285 - La maleta dels contes, valors, sentiments i emocions

  Una maleta amb contes il·lustrats pel treball a l'aula dels sentiments. La maleta inclou 5 contes que amb les imatges i el diàleg ajuden a la reflexió dels sentiments i valors amb la mainada. S'hi adjunten instruccions, idees i manuals per al treball amb els contes. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat. S’ofereixen dues maletes diferents segons primer cicle o cicle mitjà de primària. El recull de contes pot ser temàtic: millorar l’empatia, parlar sobre l’assetjament, treballar l’autoconeixement, etc.  Adaptant títols i material segons requereixi el centre escolar.  Activitat apte per als Centres d’Educació Especial.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'autonomia,  autoconeixement i pacifisme.

  Objetius:Foment de la lectura. Treball sobre els sentiments i les emocions. Difusió i Reflexió en torn a valors de solidaritat, respecte a la diferència i cooperació.
  Adreçat a:2n cicle d'educació infantil i educació primària
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: Grup/clase Condicions: Material en préstec que no inclou dinamització ni monitoratge per part de l'entitat
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 10 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat per telèfon al 972 219 916 o bé per mail: recursos@solidaritat.org
  Per a més informació:CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries. www.solidaries.org. C/Mestre Francesc Civil, 3. 17005 Girona
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Col·labora Ajuntament de Girona

  286 - Atrapades entre dues realitats

  Quines són les causes que empenyen una persona a emigrar? A quines dificultats s'enfronta una persona que abandona el seu país? Com funcionen les fronteres a Espanya i Europa? Hi ha fronteres que no són físiques? Hi ha hagut moments històrics on van ser els espanyols, catalans i els europeus a demanar asil?

  És un taller que promou la reflexió sobre les persones que es veuen obligades a abandonar el seu lloc d'origen, els drames de l'emigració i les fronteres. El taller presenta fragments de les vides de quatre personatges (actuats per 2 actors/actrius) de diferents zones geogràfiques que per diferents raons es veuen obligats a abandonar el seu país d’origen. Les vides dels quatre personatges es creuen a nivell emocional i passen per diferents fases del viatge: el comiat, l’esperança, la pèrdua, la immobilitat, atrapats entre dues realitats fins a arribar d’alguna manera a “l’acollida”.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors solidaritat, cultura de la pau i empatia.

  Objetius:Estimular l’empatia envers les persones que per diferents raons es veuen obligades a abandonar el seu lloc d’origen. Incidir en la prevenció del racisme i els prejudicis. Prendre consciència de les diferents causes que poden causar aquest desplaçament forçós. Introduir una mirada històrica, i crear vincles entre l’època de la guerra civil espanyola i altres conflictes actuals. Promoure la convivència i la cultura de la pau.
  Adreçat a:2n curs d'ESO, segon cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/clase
  Condicions: Hi ha un nombre limitat de tallers subvencionats des de setembre a gener
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:25€/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:La Nave Va. Col·labora Plataforma Girona Acull i Ajuntament de Girona

  287 - Els 3 Amics

  És un taller participatiu de 2 hores aproximadament, que combina el teatre amb la participació activa dels assistents. És un taller que promou la reflexió sobre com gestionem les diferències dins del grup i com abordem les situacions conflictives que es generen pel fet de ser diferent per a identificar la no discriminació. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de fitxes de treball.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de diversitat com a valor, convivència pacifica, amistat.

  Objetius:Desenvolupar el respecte cap a altres cultures i realitats. Experimentar diferents maneres d’incorporar la diversitat en el grup. Estimular l’empatia i el respecte per facilitar la percepció de la diversitat com un element positiu. Desenvolupar habilitats comunicatives per a afrontar conflictes basats en la diferència.
  Adreçat a:3r, 4t i 5è d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/clase Condicions: Hi ha un nombre limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre del curs
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:25€/grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Servei de Cooperació i Solidaritat Ajuntament de Girona

  288 - Llavors al vent

  Llavors al vent és un taller sobre sobirania alimentària i consum responsable. En un món on, malgrat l’expansió de la indústria alimentària, es passa gana al planeta. Milions de persones no tenen accés als aliments quan en cap moment de la història de la humanitat s’havia produït tant. Perquè s’està empobrint el sòl ? Perquè estan disminuint les espècies? Perquè la gent que treballa al camp es posa més malalta ? Al taller posem en valor el cultivar petits horts que alimentaran el món. Que preserven les llavors. Que només depenen dels propis pagesos, els quals vetllen per la salut i per conservar la biodiversitat. Amb experiències que fan el sòl més ric en nutrients i que contaminen menys. Quin paper hi tenim les persones que consumim? Treballem amb una presentació audiovisual i amb moodboards (o taulells d’idees) Activitats plàstiques que faciliten la comprensió, l’expressió i la implicació de les nenes i nens. Hi ha educador/a.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, consciència i cooperació.

  Objetius:Entendre les lògiques de producció de la indústria alimentària i les conseqüències mediambientals. Entendre la necessitat de sobirania alimentària. Incentivar el consum responsable. Descobrir nous models d’agricultura comunitària, ecològica, urbana...
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:OMBU ACCIÓ - Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Col·labora Espai de Solidaritat

  289 - Coneguem el Banc dels Aliments

  Xerrada il.lustrada  amb un power-point o prezi  per donar a conèixer als escolars  que és i com treballa  el Banc dels Aliments.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, generositat i responsabilitat.

  Objetius:Explicar als alumnes què és el BANC DELS ALIMENTS, qui som i com actuem. Sensibilitzar a la ciutadania, començant per els mes joves (escoles, instituts, etc) del greu problema de la fam a casa nostra, accentuat com a conseqüència de la crisi. Lluitar contra el MALBARATAMENT, començant per la pròpia llar, menjadors escolars, etc. Promoure una recollida d’aliments en el propi centre (escola, institut, etc). Promoure la participació com a voluntari en el “GRAN RECAPTE D’ALIMENTS” que organitzen els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Es necessita una sala equipada amb ordinador i pantalla
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, preferentment per email: jldiez@bagirona.org (José Luis Diez) o per telèfon 972 223 463 (Secretaria Banc dels Aliments)
  Per a més informació:www.bancdelsalimentsgirona.org
  Ho organitza:Banc dels Aliments de les comarques de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  290 - Respostes a la fam d'aquí. Treball de recerca

  Oferim assessorament per a un Treball de Recerca de Batxillerat. Formes de respondre a la fam d'aquí, seguint alguna de les línies següents: preparar una campanya de recollida d'aliments, analitzant les necessitats d'una població o comarca; fer un estudi de les estratègies possibles que puguin servir per obtenir aliments; fer un estudi de com fer arribar aliments a la població necessitada, prenent com punt de partida la manera de treballar del magatzem del Banc dels Aliments.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, generositat i responsabilitat.

  Objetius:Elaborar un treball de recerca de Batxillerat
  Adreçat a:Batxillerat
  Condicions:Durada aproximada: temps d'elaboració del treball de recerca Nombre d'alumnes per grup: individual o grup de dos alumnes Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i a l'oficina i magatzem del Banc dels Aliments
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, preferentment per email: jldiez@bagirona.org (José Luis Diez) o per telèfon 972 223 463 (Secretaria Banc dels Aliments)
  Per a més informació:www.deciencia.net/banc_aliments/tr/
  Ho organitza:Banc dels Aliments de les comarques de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  291 - Banc dels Aliments: material didàctic

  Material didàctic online per a tres propostes de treball: 1- Col·laborem amb el Banc dels Aliments. "Cacera del Tresor" de l'àrea de tutoria, adreçada als alumnes de 5è i 6è de Primària; 2- No més malbaratament! "Webquest" de l'àrea de tutoria, adreçada als alumnes d'ESO; 3- Objectiu: malbaratament 0. Unitat didàctica de l'àrea de tutoria, adreçada als alumnes d'ESO. Material didàctic a:  www.deciencia.net.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, generositat i responsabilitat.

  Objetius:Conèixer que és el BANC DELS ALIMENTS. qui som i com actuem. Conèixer la feina dels voluntaris i animar als alumnes a col·laborar fent una tasca de servei a la comunitat. Mostrar com es fan malbé els aliments des de la producció al consum. Conscienciar l'alumnat per evitar el malbaratament alimentari. Promoure la participació en les recollides d’aliments. (escola, institut, ...) i en el Gran Recapte.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: a concretar Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Es necessiten ordinadors amb connexió a Internet.
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:Aula equipada amb ordinadors i connexió a Internet
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:No cal inscripció prèvia. Es pot accedir als materials a: www.deciencia.net
  Per a més informació:www.bancdelsalimentsgirona.org
  Ho organitza:Banc dels Aliments de les comarques de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  292 - Contra la fam i el malbaratament d'aliments: concurs de dibuix

  Fer una il·lustració en paper DIN A4 amb la tècnica que s'estimi més convenient (dibuix, aquarel·les, llapis de colors, etc.).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, generositat i responsabilitat.

  Objetius:Elaborar una il·lustració sota el lema “Contra la fam i el malbaratament d'aliments”.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el primer trimestre del curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Caldrà enviar els dibuixos per correu postal, segons les bases que es publicaran a la web del Banc dels aliments. Banc dels Aliments. Fundació Bancs dels Aliments. Carrer Palol d'Onyar, 3-5. 17004 Girona
  Per a més informació:www.bancdelsalimentsgirona.org
  Ho organitza:Banc dels Aliments de les comarques de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  293 - DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA. Tallers de suport als Centres Educatius en el treball de valors relacionats amb la convivència.

  El projecte Diversitat i Convivència pretén conèixer el grau i qualitat de relació i cohesió entre els alumnes de l'aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Al mateix temps proporciona assessorament i formació al professorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut. Es presenta en forma de taller de 6 sessions on un educador/a treballa temes relacionats amb la convivència en els grups-aula, de forma conjunta i analitzada amb el tutor i/o equip docent. També hi ha la possibilitat de treballar aquests temes directament amb el professorat, a través de sessions de formació amb Claustres, Equips docents, etc. Es treballa a partir d'un bloc temàtic, a escollir entre quatre blocs conceptuals i estratègics que guarden estreta relació amb la convivència: Convivència i gestió de conflictes;  Convivència i interculturalitat;  Convivència i gènere;  Convivència i Bullying. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un pla de treball, informe i descripció de les activitats per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cohesió grupal, respecte, i prevenció de la violència.

  Objetius: Afavorir la convivència positiva dins de les aules, millorar la relació i clima grupal de tal manera que això permeti i afavoreixi l’aprenentatge i creixement dels nois i noies i millori l’èxit escolar individual i grupal del alumnes. Conèixer el grau i qualitat de relació i cohesió entre els alumnes de l'aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Proporcionar assessorament i formació al professorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial alhora d’abordar aquest contingut.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: Un trimestre (6 sessions d'1 hora per cada grup/clase) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:A consultar amb l'entitat
  Inscripcions:Sol·licitar la inscripció amb 1 trimestre d'antel·lació. Tel: 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació. Tel: 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat. Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. Col·labora Ajuntament de Girona.

  294 - Murs

  És un taller que cerca comprendre com viuen les comunitats separades o tancades per murs. En descobrim alguns de contemporanis com el de Palestina, o el que separa els Estats Units amb Mèxic, el del Sàhara, o els que impedeixen el pas dels refugiats sirians. Nenes i nens s’expressen amb esgrafiats. Activitat conduïda per un educador. Es disposa d'una presentació power-point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte als drets humans, respecte a la llibertat i solidaritat.

  Objetius:Descobrir les diferents realitats que afecten a comunitats separades o tancades per murs. Posar-se en el lloc de les persones afectades. Expressar els sentiments i emocions viscudes al respecte. Descobrir la força de les imatges simbòliques.
  Adreçat a:6è d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts (adaptable) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes) Condicions: Cal ordinador i projector
  Calendari:De dilluns a divendres durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació: cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:OMBU ACCIÓ - Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Col·labora Espai de Solidaritat

  295 - Habitant el món

  És un taller plàstic en el que descobrim com viuen altres nenes i nens en barris de barraques o faveles (fenomen extès arreu del món i que ha estat present també a Catalunya). Ens posem en el seu lloc reflexionant sobre el què és essencial en un habitatge. Fem una maqueta de ciutat amb materials reciclats. Activitat conduïda per un educador. Es disposa d'una presentació Power-point.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a la diversitat, dret a l'habitatge i solidaritat.

  Objetius:Descobrir les realitats, a diversos llocs del món, de la vida a les faveles i barris de barraques. Posar-se en el lloc d’altres nois i noies que s’ha de construir el propi habitatge i valorar la seva feina. Identificar el que és essencial en una vivenda. Construir una maqueta de ciutat.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària dels centre educatius de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts (adaptable) Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes) Condicions: Cal ordinador i projector
  Calendari:Durant el curs escolar, de dilluns a divendres
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 972 010 250
  Per a més informació: cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:OMBU ACCIÓ - Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Col·labora Espai de Solidaritat

  296 - Xerrades sobre emprenedoria

  Xerrades a l'entorn de l'emprenedoria per treballar l'actitud emprenedora o algun aspecte clau en la creació d'una empresa (forma jurídica, pla d'empresa...) Hi ha l'opció de fer un taller pràctic a mida relacionat amb l'emprenedoria. La sessió va a càrrec de tècnics/ques del servei Girona Emprèn. 

   Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'actitut emprenedora, treball en equip i lideratge.

  Objetius:Estimular l'esperit emprenedor dels joves. Donar a conèixer els aspectes clau a tenir en compte a l'hora d'emprendre. Potenciar la creativitat i innovació emprenedora.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: entre 1 i 2 hores a concretar amb el centre Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula o altres espais a concretar amb el centre
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 104 316 o a gironaempren@ajgirona.cat
  Per a més informació:Girona Emprèn. Carrer Tarragona, 40. 17005 Girona. Tel. 972 104 316 gironaempren@ajgirona.cat - www.girona.cat/gironaempren
  Ho organitza:Servei Girona Emprèn - Ajuntament de Girona

  297 - Assessorament emprenedoria juvenil

  S'oferirà sessions d'assessorament personalitzat als alumnes que com a resultat d'una assignatura hagin presentat un projecte emprenedor i des del centre es valori com a idea de negoci viable i es vulgui estudiar la possibilitat real de crear una empresa.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'iniciativa emprenedora, capacitat crítica i capacitat de treball.

  Objetius:Analitzar la idea de negoci. Ajut en la confecció de l'estudi de mercat. Assessorament en la forma jurídica i fiscalitat. Analisi econòmica-financera.
  Adreçat a:Educació postobligatòria
  Condicions:Durada aproximada:a concretar amb el centre i segons projecte Nombre d'alumnes per grup: promotors del projecte (individual o grupal) Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Activitat adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona
  Calendari:Data a concretar amb el centre
  Lloc:A concretar amb el centre
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 104 316 o a gironaempren@ajgirona.cat
  Per a més informació:Girona Emprèn. Carrer Tarragona, 40. 17005 Girona. Tel. 972 104 316 gironaempren@ajgirona.cat www.girona.cat/gironaempren
  Ho organitza:Servei Girona Emprèn - Ajuntament de Girona

  298 - L'entrevista laboral

  Taller d'entrevistes laborals basat en el treball d'un cas pràctic a partir d'una oferta laboral concreta. Va a càrrec del personal tècnic del Servei Municipal d'Ocupació i es pot realitzar al mateix Institut o bé a les instal·lacions de l'SMO. Per a la realització del taller es disposarà d'un dossier per a l'alumnat.

  Amb aquesta activitat es fa un primer tast per a la identificació de les competències transversals que són bàsiques per afrontar l’entrevista laboral amb més seguretat.

  Objetius:Coneixement de la tipologia d'entrevistes laborals. Posta en pràctica dels mecanismes i estratègies necessaris per a poder fer-hi front.
  Adreçat a:2n cicle d'Educació Secundària Obligatòria i Cicles formatius
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Activitat adreçada als centres de Girona
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora amb 15 dies d'antelació sobre la data prevista. Tel. 972 249 360 - smo@ajgirona.cat
  Per a més informació:Servei Municipal d'Opcupació: smo@ajgirona.cat - Servei Municipal d'Ocupació
  Ho organitza:Ajuntament de Girona - Servei Municipal d'Ocupació

  299 - Tecnorepte

  Tecnorepte és un projecte adreçat a alumnes d’ESO de les comarques gironines que té per objectiu incentivar l’aprenentatge a partir de la resolució d’un repte tecnològic proposat per un equip impulsor format per professors de Tecnologia de Secundària i professors de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Tecnorepte fomenta el treball en equip, la innovació, la creativitat i l’emprenedoria entre els adolescents, així com la curiositat i l’interès per la ciència i la tecnologia. Es basa en  un model d’innovació pedagògica i metodològica anomenat STEAM (Science, Technology, Art & Engineering) que vol donar als estudiants  l’oportunitat de trobar solucions creatives i personals al repte proposat i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Cada curs es llença un repte diferent. En equip, han de trobar una resposta creativa i original. Al llarg d’un trimestre, els estudiants, liderats pel professorat de tecnologia del seu institut, dissenyen i construeixen un prototip que doni resposta al repte proposat. Tota aquesta tasca de disseny i creació del prototip es realitza a l’aula de tecnologia.  Tecnorepte implica pensar, imaginar, crear, investigar, resoldre problemes, comunicar ... gaudint del procés d’aprenentatge. Cada equip participant haurà de materialitzar la seva idea creant un prototip o maqueta i recollir tot el procés de treball per poder-lo donar a conèixer. Finalment, els equips participants participen en la jornada Tecnorepte, a l’Escola Politècnica Superior on, coincidint amb la jornada de portes obertes de la UdG, presenten els seus prototips mitjançant un pechakucha (presentació breu de 7 minuts de durada, amb uns requeriments específics) i una demostració de la seva maqueta. Es pot cosultar al web la Descripció del repte.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació, innovació i gust per aprendre.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació tecnològica entre els estudiants d’ESO mitjançant el treball per reptes a partir d’una proposta concreta generada des de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria de centres educatius de Girona ciutat i província
  Condicions:Durada:Durada aproximada: El procés de treball a l’escola és d’unes 8 setmanes aproximadament Nombre d'alumnes per grup: S’adreça a tot el grup classe organitzats en equips de 4 membres
  Calendari:1r i 2n trimestre del curs (treball a l’aula de tecnologia). Mes de maig : Jornada tecnorepte
  Lloc:A la pròpia escola i Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (jornada)
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Inscripcions obertes fins 2 mesos abans de la jornada Tecnorepte del mes de maig. La data concreta de la jornada sempre coincideix amb la data de la jornada de portes obertes de la UdG: web Tecnorepte
  Per a més informació:web Tecnorepte
  Ho organitza:Institut de Ciències de l'Educació (ICE UdG) i Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona, Societat Catalana de Tecnologia, Consell Social de la UdG, Patronat de la Politècnica de la UdG

  300 - Itinerari – Explorant la Creativitat

  La Creativitat permet que les persones siguin capaces d’adaptar-se a un entorn altament canviant, cercant solucions originals a problemes quotidians o, fins i tot, als reptes més extraordinaris. Cada vegada més experts, la situen com a element essencial en la nova educació perquè educar-la significa orientar per al canvi, formar a persones crítiques i amb iniciativa. La Creativitat forma part del nostre ADN, és un potencial que habita en nosaltres però, que en molts casos, es manté adormit i cal despertar-lo. L’objectiu d’aquest itinerari educatiu és introduir a l’alumat al món de la creativitat per tal d’activar el seu potencial creatiu i contribuir a apoderar-lo creant una base sòlida per a una emprenedoria d’èxit en qualsevol camp o temàtica. La metodologia es realitza a través d’uns tallers que es duen a terme seguint les aventures d’en Tivo Creatiu, un nen que té un superpoder: la seva imaginació. Aquest personatge planteja diverses activitats i, en realitzar-les, l’alumnat coneix i practica les 3 etapes claus de tot procés creatiu: anàlisi del repte, generació d’idees i valoració i selecció de la proposta. Existeix més d’una modalitat de participació: la presencial i la guiada. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de material complementari: presentació a l’aula, llibre de lectura, material didàctic i guia per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i empatia.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació a l'aula.
  Adreçat a:3r curs d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: De 18 a 36 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup cooperatiu (3-6 alumnes) o classe
  Calendari:Durant el curs escolar.
  Lloc:A l'aula
  Preu:10€/alumne + IVA a la modalitat d'activitat guiada i a convenir en la participació presencial.
  Inscripcions:Cal inscriure's amb unes setmanes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a www.fundaciocreativacio.org. Tel. 972 245 000
  Per a més informació:Fundació per a la Creativació. www.fundaciocreativacio.org
  Ho organitza:Fundació per a la Creativació. Col·labora l'Ajuntament de Girona

  301 - Itinerari – Descobrint els Talents

  En la nova educació és primordial fomentar les capacitats creatives i potenciar els talents de nens i nenes. Ser conscients del què ens agrada i del què sabem fer és la clau de la motivació i de l’èxit. La finalitat d’aquest itinerari és consolidar l’aprenentatge del procés creatiu per tal de  desenvolupar les habilitats pròpies d’una generació preparada pel canvi i per les noves idees. A través d’aquest procés també es contribueix a fer que tothom assoleixi la seva realització personal. A partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples, l’alumnat podrà descobrir i desenvolupar el seu potencial que sovint resulta desconegut. Posar en pràctica els talents de manera original i consolidada, també permetrà treballar els valors de cooperació i fomentar l'autonomia i la confiança. La metodologia es realitza a través d’uns tallers que es duen a terme seguint les aventures d’en Tivo Creatiu, un nen que té un superpoder: la seva imaginació. Aquest personatge planteja diverses activitats i, en realitzar-les, l’alumnat coneix i practica les 3 etapes claus de tot procés creatiu: anàlisi del repte, generació d’idees i valoració i selecció de la proposta. Existeix més d’una modalitat de participació: la presencial i la guiada. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de material complementari: presentació a l’aula, llibre de lectura, material didàctic i guia per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i empatia.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació a l'aula.
  Adreçat a:4t curs d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: De 18 a 36 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup cooperatiu (3-6 alumnes) o classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:10€/alumne + IVA a la modalitat d'activitat guiada i a convenir en la participació presencial.
  Inscripcions:Cal inscriure's amb unes setmanes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a www.fundaciocreativacio.org. Tel. 972 245 000
  Per a més informació:Fundació Privada per a la Creativació. www.fundaciocreativacio.org
  Ho organitza:Fundació Privada per a la Creativació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona

  302 - Creativation Challange: Kids Change the World

  Ens dirigim als Centres Educatius i plantegem Reptes Reals relacionats amb diferents àmbits per tal d'aproximar l'educació a la realitat mitjançant el Mètode de la Creativació, basat en el Design Thinking, amb la intenció de fomentar la Creativitat i la Innovació a l’aula. La finalitat d’aquest itinerari, que correspon al Programa de Cicle Superior, és aconseguir que l’alumnat adquireixi una sèrie d’eines i estratègies necessàries per entendre i tenir la capacitat d’intervenir activament en el món en el qual estan creixent i preparar-se per al món exponencial que s’esdevindrà en el futur. A través d’aquest itinerari, es pretén potenciar els talents i les habilitats individuals, fomentar l'autonomia i la confiança i treballar els valors de cooperació i en equip. Existeix més d’una modalitat de participació:  la presencial, la guiada o la lliure (gratuïta). Per aquesta activitat es disposa de material complementari: vídeo de cada fase, presentació a l’aula, fórmula activadora, càpsules (inicial i avançada), portfoli, guia professorat i material complementari per a treballar les diferents fases a l’aula.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i empatia.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació a l'aula.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: De 18 a 36 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup cooperatiu (3-6 alumnes) o classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:10€/alumne + IVA a la modalitat d'activitat guiada, gratuït per la modalitat de participació lliure i a convenir en la participació presencial
  Inscripcions:Cal inscriure's amb unes setmanes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a www.fundaciocreativacio.org. Tel. 972 245 000
  Per a més informació:Fundació per a la Creativació. www.fundaciocreativacio.org
  Ho organitza:Fundació per a la Creativació. Col·labora l'Ajuntament de Girona

  303 - Itinerari – Creativation Challange: Smart Town Girona

  Ens dirigim als Centres Educatius i plantegem Reptes Reals relacionats amb diferents àmbits per tal d'aproximar l'educació a la realitat mitjançant el Mètode de la Creativació, basat en el Design Thinking, amb la intenció de fomentar la Creativitat i la Innovació a l’aula. La finalitat d’aquest itinerari, que correspon al Programa d’Educació Secundària Obligatòria, és una iniciativa adreçada als joves per tal que puguin desenvolupar propostes innovadores per donar resposta als REPTES REALS DEL TERRITORI i implicar-los per contribuir en la millora del municipi. És un format on els equips participen a través d’una plataforma digital de creativitat i d’innovació. Emprant la metodologia del Design Thinking elaboren propostes que es presenten en el transcurs del SMART TOWN CHALLENGE DAY on es seleccionen les millors. Existeix més d’una modalitat de participació: la guiada o la lliure (gratuïta). Per aquesta activitat es disposa de material complementari: plataforma digital amb diferents unitats didàctiques formades per una activitat, l’eina de treball i el resultat obtingut, així com la presentació a l’aula de cada fase, la guia per al professorat, la guia per a l’alumnat i activitats extraordinàries.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i empatia.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació a l'aula a través d’una plataforma digital.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria. Aquesta activitat també es pot realitzar durant la setmana de crèdit de síntesi i en l'assignatura d’emprenedoria
  Condicions:Durada aproximada: De 18 a 36 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup cooperatiu (3-6 alumnes) o classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula i a fora d'aquesta
  Preu:10€/alumne + IVA a la modalitat d'activitat guiada, gratuït per la modalitat de participació lliure i a convenir en la participació presencial
  Sol·licituds:Cal inscriure's amb unes setmanes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a www.fundaciocreativacio.org. Tel. 972 245 000
  Per a més informació:Fundació per a la Creativació. www.fundaciocreativacio.org
  Ho organitza:Fundació per a la Creativació. Col·labora l'Ajuntament de Girona

  304 - Jornada – Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació

  El 21 d’abril és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació: binomi que s’aglutina i dóna nom a la Fundació per a la Creativació. Amb la intenció de celebrar-lo fomentant la Creativitat i la Innovació, ens dirigim als Centres Educatius i els plantegem una Jornada Commemorativa on es resol un repte de sostenibilitat mitjançant el Mètode de la Creativació, basat en el Design Thinking.

  La finalitat de la jornada consisteix en proporcionar recursos creatius a infants i joves perquè siguin capaços d'intervenir activament en el món en el qual estan creixent i proposar solucions innovadores a reptes actuals, així com treballar en equip d’acord
  amb algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l’ONU per a la Protecció del Planeta.

  Aquests objectius formen part d’un projecte global, format per 17 metes entre les quals s’inclouen la fi de la pobresa, la igualtat de gènere, l’educació de la qualitat i la salut, la reducció de les desigualtats i la conscienciació de canvi climàtic, entre d’altres. És un format on els equips participen a través d’un joc de creativitat i d’innovació per elaborar les seves propostes emprant la metodologia del Design Thinking. Aquestes propostes són presentades al final de la jornada on se seleccionen les millors. Al llarg d’aquest dia, es pretén treballar els valors de cooperació, així com idear i fomentar objectius de Desenvolupament Sostenible. Per aquesta activitat es disposa de material complementari: material base, material específic, material reciclat i joc de la Creativitat i la Innovació.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat i empatia.

  Objetius:Fomentar la creativitat i la innovació a l'aula a través d’una xerrada motivacional, la presentació del repte i un joc.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: De 4 a 6 horesNombre d'alumnes per grup: Grup cooperatiu (3-6 alumnes) o classe
  Calendari:Data pendent de concretar. Jornada d'un matí
  Lloc:Centre Cultural la Mercè (depenent del nombre de participants)
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb unes setmanes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a www.fundaciocreativacio.org. Tel. 972 245 000
  Per a més informació:Fundació per a la Creativació. www.fundaciocreativacio.org
  Ho organitza:Fundació per a la Creativació. Col·labora l'Ajuntament de Girona

  305 - Despertant instruments adormits a Girona

  La finalitat d’aquesta activitat és donar a conèixer el patrimoni musical medieval, especialment els instruments de corda que apareixen representats a la iconografia de Girona. L’activitat consta d’un taller i un recorregut autoguiat pels indrets de Girona on es poden veure capitells romànics amb representacions d’instruments medievals. El taller es fa a la Casa de Cultura de Girona. Els alumnes tindran una visió completa del procés de reconstrucció d’instruments fins a la interpretació de peces musicals pròpies de l’època. També es podrà veure l’exposició d’instruments medievals. L’itinerari consta d’una visita al monestir de Sant Pere de Galligants, actualment seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya. La següent parada serà a la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona. I una parada sota les voltes de la Rambla on s’hi troben tres figures ben curioses. L’itinerari és lliure tot i que cal informar de la visita a Sant Pere Galligants. Per a la realització de l’activitat es disposarà de dossier per al professorat i fitxes didàctiques.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'interès i respecte pel patrimoni material i immaterial i la sensibilitat musical.

  Objetius:Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni cultural i artístic de l’entorn. Apropar-se al món medieval des d’una visió multidisciplinar (música, arquitectura, literatura...). Conèixer els materials i les tècniques que s’utilitzaven per a la construcció d’instruments i descobrir alguns dels instruments medievals. Reconèixer formes musicals pròpies de l’Edat Mitjana i de la música dels joglars.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts de taller i 2 hores per fer l'itinerari complert Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:20, 21, 27 i 28 de febrer i 5, 6, 12, 13 i 19 de març
  Lloc:Casa de Cultura de Girona. Plaça de l'Hospital, 6, Girona (17002). Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a educacio@casadecultura.cat
  Per a més informació:Casa de Cultura de Girona. Telf. 972202013 - www.casadecultura.cat - divulgacio@casadecultura.cat
  Ho organitza:Casa de Cultura de Girona. Col·labora Catedral de Girona i Ajuntament de Girona

  306 - L’orgue, l'instrument dels sons infinits

  Estàs preparat per convertir-te en organista per un dia? L’orgue és un instrument molt antic però molt poc conegut, en aquesta activitat et proposem descobrir el que tenim des del 2003 a la Casa de Cultura amb l’organista Pau Riuró (Girona, 1983). Aprendrem una mica sobre la seva història, com es fa sonar i quines possibilitats té. En acabar podrem escoltar una peça. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de sensibilització musical i respecte.

  Objetius:Acostar l'orgue, un instrument present a molts espais però molt poc conegut.
  Adreçat a:4t, 5è i 6è d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any, de dilluns a divendres de 10h a 15h, excepte dimarts
  Lloc:Casa de Cultura de Girona. Plaça de l'Hospital, 6. 17002 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 5 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a educacio@casadecultura.cat o al tel. 972 20 20 13
  Per a més informació: www.casadecultura.cat
  Ho organitza:Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Col·labora Pau Riuró (organista) i Ajuntament de Girona

  307 - Taller de stop-motion: crea la teva història.

  Una visita comentada permetrà conèixer les històries que es narren en algunes obres d’art. A partir d’aquestes històries, els alumnes crearan un relat en imatges protagonitzat per una obra de la col·lecció que prèviament hauran treballat a les sales. L’activitat es desenvolupa amb suport mòbil a través de la tècnica digital de l’stop motion, una eina d’animació consistent a capturar fotografies d’un objecte movent-lo lleugerament entre fotografia i fotografia, de forma que visualitzant-les ràpidament sembla que l’objecte es mogui.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, empatia i imaginació.

  Objetius:Incorporar l’ ús de les TIC als processos de coneixement i creació de l’art. Buscar la participació activa de l’alumnat. Potenciar la imaginació i la creativitat. Crear connexions directes amb l’obra. Aprendre que l’art és un testimoni valuós i un reflex de l’època en que va ser creat.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: 30 alumnes
  Calendari:Durant el curs escolar, de dimarts a divendres
  Lloc:Museu d'Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona. Com arribar-hi: L1, L2, L5, L6, L8 i L9
  Preu:Grups de 21 a 30 alumnes: 3,30 € / alumne. Grups de menys de 21 alumnes: 66 € / grup
  Inscripcions:Cal reservar dia i hora, amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat . Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9h a 13h
  Per a més informació:Museu d'Art de Girona. Pujada de la catedral, 12. 17004 Girona. Tel. 972 41 40 58 - reserves.girona.acdpc@gencat.cat - www.museuart.com
  Ho organitza:Museu d'Art de Girona

  308 - Desmuntant el llibret municipal de la programació de Nadal

   

  Amb aquesta activitat us proposem que l’alumnat conegui el procés d’elaboració d’una publicació municipal, des de l’organització de les activitats fins al disseny i la impressió. Per això un tècnic de l’Oficina Municipal de Comunicació explicarà a l’alumnat com es fa el llibret de la programació de Nadal que edita cada any l’ajuntament i que inclou activitats adreçades principalment al públic infantil i familiar que són de diverses temàtiques i que es distribueixen per tota la ciutat. Conegudes les temàtiques l’alumnat participarà en la creació del disseny del llibret elaborant dibuixos que serviran per il·lustrar el llibret de Nadal. D’aquestes il•lustracions, un equip tècnic municipal en farà una selecció que anirà al llibret segons temàtica i la resta s’exposaran en diferents espais de la ciutat durant les festes de Nadal.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la participació en la vida ciutadana i la creativitat.

  Objetius:Potenciar la creativitat artística de l’alumnat. Participar activament en les festes i tradicions de la ciutat. Conèixer les activitats que es fan per Nadal a la ciutat.
  Adreçat a:Cicle mitjà d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 sessió d'un tècnic a l'aula. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant els mesos d'octubre i novembre. Els treballs s'han de lliurar abans del 8 de novembre a La Caseta. Serveis Educatius.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, abans del 24 de setembre
  Per a més informació:Oficina de Comunicació de l'Ajuntament de Girona. Tel. 972 419 502
  Ho organitza:Oficina de Comunicació - Ajuntament de Girona

  309 - Mirades

  "Mirades" és un taller en el que ens fixem en allò que descobrim en l'altre i ens agrada, allò que l'altre ens aporta, les maneres de mirar als altres i l'entorn, fem camí amb els altres, ens anem construint entre tots. Ens inspirem amb imatges d'àlbums il·lustrats. fem una petita instal·lació plàstica anomenada "Finestres obertes". La nostra mirada al món i als altres pot ser més encuriosida, més enriquidora. Es disposa d'àlbums ilustrats.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, convivència i respecte a la diversitat.

  Objetius:Reflexionar sobre el valor de la nostra mirada quotidiana als altres. Contribuir a facilitar la convivència en el nostre espai urbà Respectar i valorar la diversitat.
  Adreçat a:Cicle mitjà i 5è d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts la sessió Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any en horari lectiu
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a 972010250
  Per a més informació:Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Tel. 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:OMBU ACCIÓ - Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Col·labora Espai de Solidaritat

  310 - Les nostres titelles més espacials

  Amb una història prou divertida per als més menuts, mitjançant una representació d’un teatre de titelles, busquem proporcionar informació en relació amb les estrelles i els diferents elements que composen el nostre univers profund.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de companyerisme, felicitat i diversitat.

  Objetius:Proporcionar informació als infants d'una manera divertida.
  Adreçat a:Educació infantil: P3, P4, P5
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  311 - Una petita i gran història

  Començarem amb un petit taller, on el resultat ens ajudarà poder escoltar i sentir millor la petita gran història del follet Fesolet, el personatge més emblemàtic de la nostra Escola de Natura. Amb l’ajuda d’en Fèlix i la Cristina, dos nens de la casa de colònies, ens explicaran una història molt curiosa. Els nens i nenes formaran part de l’espectacle del nostre titellaire. Les nostres simpàtiques titelles, ens faran desenvolupar la imaginació i ens endinsarem en el món fantàstic dels follets.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'amistat, l'alegria i l'esforç.

  Objetius:Desenvolupar la imaginació a traves d'una història visual i oral. Potenciar la percepció, l'atenció dels infants i la imaginació.
  Adreçat a:Educació infantil: P3, P4, P5
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  312 - L'alzina i el roure, els nostres arbres

  Una història per conèixer i reconèixer millor l’alzina i el roure, dos arbres comuns en el nostre entorn. I acabrem realitzant un taller amb suro (de l’alzina surera) per tal de treballar la creativitat dels infants. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'amistat, la sensibilitat, tenir cura del medi i la cooperació.

  Objetius:Aprendre quin són els elements característics dels nostres boscos. Conèixer les característiques de l'alzina i el roure. Treballar la creativitat.
  Adreçat a:Educació infantil: P3, P4, P5 i cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Espais naturals propers al centre educatiu
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  313 - La Terra

  La descoberta del material per aquesta activitat inicia una sèrie de reptes que se'ls planteja als participants en relació al planeta Terra. Un seguit d'imatges representen diferents aspectes que succeeixen en el nostre planeta; eclipsis, les fases de la Lluna, moviments de translació i rotació, les capes del planeta Terra, efectes naturals i efectes produïts per l'home. Hi ha dos educadors.
  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'optimisme, la sensibilitat, tenir cura del medi ambient.
  Objetius:Adquirir nous coneixements sobre el planeta Terra
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  314 - Vulcanisme des de l'aula

  Taller en el qual s’amplien conceptes teòrics i pràctics sobre els tipus de volcans, materials, erupcions... del a zona volcànica de la Garrotxa. En la prat pràctica construirem un volcà i farem que provoqui una erupció. L’explicació teòrica quedarà plasmada en una pràctica. En la construcció del volcà s’hi faran les parts més destacades: la cambra magmàtica, la xemeneia, el cràter... (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de tolerància, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Desenvolupar la creativitat. Conèixer el vulcanisme a partir del treball manual.
  Adreçat a:Cicles mitjà i superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  315 - Enlairem el coet

  Amb aquest taller busquem que els participants potenciïn la seva imaginació i creativitat fabricant un coet a partir de materials reciclats i amb materials diversos de manualitats. Acabem l’activitat amb una barreja explosiva per fer que el nostre coet s’enlairi com més amunt millor.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Treballar la ciència des d'una vesant divertida. Aconseguir fer el coet correctament i que voli.
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula, al pati de le'scola i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  316 - El sistema solar

  A partir d’un joc de rol es presenta l’activitat del Sistema Solar. Els participants aprofundiran els coneixements que tenen dels 10 planetes i dels diversos elements, com són els planetes nans, el nostre astre, el Sol. Junts composen el nostre sistema. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació, sensibilitat, tenir cura del medi ambient. 

  Objetius:Ampliar els coneixements sobre els planetes del sistema solar.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  317 - L'Univers

  Sala temàtica on es treballa la profunditat del nostre univers. Compta amb vàries presentacions amb projector, panells gràfics que representen elements que es poden trobar a l’espai. Amb la llum negre ens dóna la sensació de formar part de l’Univers profund. En aquesta activitat tractem l’Univers, tipus d’estrelles, nebuloses, cúmuls d’estels, galàxies, forats negres... (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'empatia, sensibilitat, tenir cura del medi ambient. 

  Objetius:Aprendre a interpretar correctament i saber les diferències entre estrelles i galàxies.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  318 - Quin os sóc?

  Taller on disseccionarem una egagròpila de rapinyaire. Aprendrem què són les egagròpiles i com ens ajuden a conèixer millor l’alimentació d’un tipus d’aus molt habituals en el nostre territori. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'esforç, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Aprendre què són les egagròpiles. Identificar petits micromamifers pels seus ossos.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  319 - Uns veïns salvatges

  Joc participatiu i de recerca de diferents rastres d’animals (petjades, excrements, nius, caus, etc) que caldrà relacionar-los fins descobrir l’animal al qual pertany cada rastre. Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes prestin la màxima atenció a tot allò que tenen al seu voltant. Tot ens pot donar una pista de qui ha passat per la zona o qui viu al nostre voltant. Així, podran descobrir la riquesa natural que tenen al costat mateix de l’escola. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'alegria, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Ensenyar quines són les espècies naturals més característiques que coonviuen amb nosaltres. Motivar l'observació i la interpretació de l'entorn.
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Espais naturals propers al centre educatiu
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  320 - Qui ha passat per aquí?

  Amb aquest taller podrem crear a mida natural algunes de les petjades dels animals que viuen al boscos gironins. Descobrirem que amb poc material i amb ajuda del silenci, podem arribar a conèixer quins són els racons per on passen els nostres veïns salvatges. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'empatia, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Reconèixer petjades d'animals. Conèixer quins són els racons per on passen els nostres veïns salvatges. Treballar la imaginació i la creativitat.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Espais naturals propers al centre educatiu o bé la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:85 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  321 - Fer encaixar la cadena

  Activitat destinada als alumnes de cicle superior, perquè coneguin i aprofundeixin el concepte de xarxa tròfica i cadena alimentària. A través de l’exploració del seu entorn i de diferents proves, coneixeran els animals, plantes, insectes... de l’entorn més proper. A la part final de l’activitat, hauran de relacionar-los entre ells fins a crear una possible xarxa tròfica. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la cooperació, la diversitat i tenir cura del medi.

  Objetius:Adquirir el concepte de cadena i xarxa tròfica vivencialment. Conèixer les espècies animals i vegetals dels nostre entorn proper.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Espais naturals propers al centre educatiu o al pati de l'escola
  Preu:60 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  322 - Maquetació, corbes de nivell

  Taller on es representen els dos volcans més importants de la Zona Volcànica de la Garrotxa; El Croscat i el Santa Margarida. Treballarem en equip per aconseguir construir una maqueta de cartró dels dos volcans, amb corbes de nivell i escala 1:5000. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de companyerisme, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Treballar el coneixement dels espais mitjançant la representació volumètrica. Adquirir destresa manual i de treball en grup.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 90 min Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  323 - Estació meteorològica

  En aquest taller farem de meteoròlegs afeccionats i estudiarem els fenòmens que es produeixen a la nostra superfície terrestre, deguts a l’existència d’una atmosfera i d’aigua. La meteorologia és una ciència que estudia l’atmosfera i els fenòmens que s’hi produeixen. Neix a partir que l’home comença a basar-se en observacions detallades i en la utilització d’instruments, com el pluviòmetre, l’anemòmetre, el penell i el baròmetre. Aquests són els instruments que construirem en aquesta activitat. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'amistat, sensibilitat, tenir cura del medi. 

  Objetius:Aprendre a construir aparells de mesura del clima. Saber interpretar la informació treballar en grup.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 90 minuts Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  324 - Saps trobar el nord?

  Gimcana d’orientació que es pot realitzar per l’entorn natural proper de l’escola o bé per la ciutat de Girona. Aprofundim una mica el coneixement del nostre entorn. També introduïm la lectura de mapes i la correcta utilització de la brúixola. Aquests conceptes ens serveixen per poder caminar d’una manera diferent per la nostra ciutat. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la cooperació, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Conèixer i adquirir normes de seguretat. Aprendre nocions bàsiques d'orientació.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Espais naturals propers al centre educatiu
  Preu:75 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  325 - Geocaching a la recerca d'un tresor

  Buscar “tresors” amagats amb l’ajuda d’un GPS. No es tracta d’un joc de criatures, ni d’una activitat només pròpia de muntanyistes: es tracta d’un moviment cada vegada més de moda que mou milers d’usuaris de totes les edats arreu del món. Molts d’ells, a les comarques gironines. Alguns el consideren un joc, altres, un esport. El cas és que el funcionament del Geocaching és, en aparença, senzill. L’única ajuda que podran tenir per a localitzar-los és la d’un GPS. Tres sessions, una per cada estació de l’any, podem fer l’estudi de l’entorn i al mateix temps, buscar i trobar els “tresors” que ens envolten. (Hi ha dos educadors).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la cooperació, sensibilitat, tenir cura del medi.

  Objetius:Treballar l'ús de les noves tecnologies.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 6 hores (dividides en 3 sessions de 2 hores cadascuna) Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:De setembre a març
  Lloc:Entorn proper al centre educatiu
  Preu:225 €/grup
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
  Per a més informació:Fundació Esplai Girona
  Ho organitza:Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  326 - Educació en i amb valors

  Us proposem un recurs per a treballar amb l'alumnat a l'aula que consisteix en la tria de cinc pel.lícules amb la corresponent guia didàctica que proposi una reflexió sobre temes d’actualitat i que afecten els nostres joves. És a dir incidir en el món dels valors des de la pel·lícula a través d’un treball sobre la pel·lícula. Les pel·lícules: El gran dia, La bicicleta verde, Pagament just, Precious i Bullying. Es disposa de fitxes dicàctiques per treballar les pel·lícules amb l'alumnat que es poden demanar al fer la inscripció.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'apoderament, igualtat i respecte. 

  Objetius:
 • Treballar en i amb valors a través del cinema que portarà a l'alumnat a una reflexió conjunta i en veu alta sobre la seva condició de ciutadans.
 • Utilitzar la ficció com a eina de descoberta i com a il.lustradora i exemplificadora situacions d’altres mons i països.
 • Introduir el cinema com a text a les aules, com a distinta forma de lectura i treball des de distints llenguatges.
 • Relacionar la vida dins i fora de l’aula, com a espectadors i consumidors de productes fílmics.
 • Veure el cinema com espectacle i també com a transmisor de valors
 • Adreçat a:6è d'educació primària i secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:A partir del mes de novembre
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim de 10 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a: Tel. 972 221 866. caseta@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
  Ho organitza:Servei Municipal d'Educació - Ajuntament de Girona

  327 - Xerrada: Un dia a la vida de la Trisha

  A través d’un audiovisual coneixerem la realitat de l'Índia rural, explicat a través dels ulls d’una nena de 10 anys, la Trisha. Aquesta xerrada permet reflexionar sobre temes com ara la pobresa i les desigualtats, i ens permet treballar amb l'alumnat valors com la igualtat, la solidaritat, el respecte per la diversitat cultural. Enllaç al vídeo “Un dia a la vida de la Trisha”: https://vimeo.com/232787099.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coneixement d'altres cultures, la cooperació i el respecte dels drets humans.

  Objetius:Conèixer realitats diferents a la pròpia. Valorar la riquesa de la diversitat cultural. Reflexionar sobre temes com ara la pobresa i les desigualtats. Defensar posicions d'igualtat i solidaritat. Treballar valors com la igualtat, la solidaritat o el respecte per la diversitat cultural.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Es pot realitzar més d’una sessió, idealment de forma consecutiva Condicions: És necessari un ordinador amb sortida USB connectat a un projector i accés a Internet
  Calendari:Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a sensibiliacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300 (demaneu per la unitat de sensibilització)
  Per a més informació:www.fundacionvicenteferrer.org
  Ho organitza:Espai Solidaritat - Fundació Vicente Ferrer. Col·labora Ajuntament de Girona

  328 - Xerrada: Els contrastos a l’Índia: l’ahir i l’avui

  Xerrada que ofereix una aproximació general a l'Índia, a la seva cultura, els seus contrastos i tradicions. Amb el suport de material audiovisual es fa referència als 50 anys de programa de desenvolupament integral que la Fundació Vicente Ferrer duu a terme a l’Índia rural, adreçat als col·lectius més desafavorits i en com ha canviat el seu dia a dia en aquest temps.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d’igualtat, cooperació, solidaritat i interculturalitat.

  Objetius:Descriure les condicions de vida de l'Índia rural. Reflexionar sobre temes com ara la pobresa i les desigualtats. Defensar posicions d'igualtat i solidaritat. Treballar valors com la igualtat, la solidaritat, el respecte per la diversitat cultural i la cura del medi ambient.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i post obligatòria. La xerrada s’adapta als diferents nivells educatius.
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Es pot realitzar més d’una sessió, idealment de forma consecutiva Condicions: És necessari un ordinador amb sortida USB connectat a un projector i accés a Internet
  Calendari:Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a sensibiliacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300 (demaneu per la unitat de sensibilització)
  Per a més informació:www.fundacionvicenteferrer.org
  Ho organitza:Espai Solidaritat - Fundació Vicente Ferrer. Col·labora Ajuntament de Girona

  329 - Xerrada- taller: L’Índia rural i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  A través d’aquest taller coneixerem els Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de la realitat de l’Índia rural, on treballem.

  Objetius:Comprendre la importància d’establir metes per fer front als problemes del món. Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Analitzar la situació dels ODS a l’Índia rural, on treballem.Fomentar valors de responsabilitat, cooperació i solidaritat. Despertar l’empatia amb la realitat d’altres nenes i nens.
  Adreçat a:Cicles inicial i mitjà d’educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Es pot realitzar més d’una sessió, idealment de forma consecutiva Condicions: És necessari un ordinador amb sortida USB connectat a un projector i accés a Internet
  Calendari:Durant tot l'any, a partir de les 11:00h
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a sensibiliacion@fundacionvicenteferrer.org o 900.111.300 (demaneu per la unitat de sensibilització)
  Per a més informació:www.fundacionvicenteferrer.org
  Ho organitza:Espai Solidaritat - Fundació Vicente Ferrer. Col·labora Ajuntament de Girona

  330 - Xerrada sobre noves tecnologies dins les jornades de la Catosfera

  Enguany la Catosfera tindrà lloc 2 dies amb activitats diferents.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la comunicació, la innovació i el coneixement.

  Objetius:Promoure el bon ús de les tecnologies de la comunicació i la informació. Introduir als joves en l’ús lúdic i creatiu de la tecnologia. Demostrar que aprenent a programar estem també programant per aprendre. Aprendre a convertir en interactius música i vídeo. Convertir qualsevol objecte i fins i tot el propi cos humà en instruments musicals. Divertir-se programant.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i batxillerat
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe durada aproximada:2 hores Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Dijous 17 d'octubre. 11.30-12.30 "Connectats sense mals rotllos" Xerrada participativa sobre ciberseguretat i ciberbulling". 13.00-14.00h. "Xerrada educativa sobre art visual i programació". A càrrec de Josep Mª Ganyet i Quico Domingo. Divendres 18 d'octubre. 11.30h 12.30h. Xerrada educativa sobre art visual i programació. A càrrec de Josep M Ganyet i Quico Domingo. 13 h – 14 h Retransmissió en directe del programa Popap de Catalunya Ràdio presentat per Mariola Dinarès. (13-14h)Mª Ganyet i Quico Domingo.
  Lloc:Auditori Josep Irla.
  Preu:Gratuït
  Sol·licituds:Aneu a Sol·licituds de la web de La Caseta-Serveis Educatius i ompliu les dades referents a l'activitat sol·licitada abans del 24 de setembre. Posteriorment, el centre rebrà la resposta de l'Ajuntament confirmant la seva acceptació a l'activitat i s'acordarà amb el centre a quin dia de la Jornada volen participar.
  Per a més informació:Oficina de Comunicació de l'Ajuntament de Girona. Tel. 972 419 502
  Ho organitza:Ajuntament de Girona. Col·labora Catosfera

  331 - L’Àguila del Canadà

  És un taller per detectar i prevenir el bullying. El taller combina dinàmiques participatives amb la narració i la representació d’una història. Ens apropem al tema del buyllying a través de la història d’un personatge que és diu Peter i una petita àliga ferida, presa fàcil per en Peter i els seus amics. D’aquesta forma els participants podran interactuar i conduir la història, parlar amb els personatges, elaborar possibles finals i reflexionar sobre que hi ha darrera d’un acte de bullying. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de empatia, cultura de la pau i diàleg.

  Objetius:Provocar la reflexió sobre que hi ha darrera d’un acte de buyllying. Observar quina actitud tenim davant una situació de violència en un grup. Posar-se en la pell de la “víctima”, del “agressor” del “grup” per intentar entendre la complexitat de les relacions.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i batxillerat
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el primer trimestre del curs 2019-2020. Fora de subvenció es podran sol·licitar i realitzar durant tot l’any
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  332 - Despulla’t d’Injustícies

  Què hi ha al darrera d’ un MADE IN...?, D’on ve la roba que compro?, Qui la fa?, En quines condicions treballen?, Conec realment quina és la cadena de producció tèxtil?,Quina responsabilitat tenen les empreses en tot això?, Què amaga la publicitat i la moda?, Què puc fer com a  consumidor?.

  Taller dels drets humans dels treballadors textils que fan la nostra roba arreu del món. Analitza quin és el nostre poder com a consumidors, així com la responsabilitat de les empreses i dels governs al respecte. Els personatges d’aquest taller són dos pallassos, que ens faran un control de la contaminació d’injustícies de la nostra roba. Hi ha moltes dinàmiques interactives, on els assistents podran participar voluntàriament. Es presentarà una escena interactiva de roba i una actuació, on es mostra la cadena comercial tèxtil. Finalment, s’acaba amb una activitat interactiva de les veus de la consciència amb una treballadora del tèxtil. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de drets humans, empatia i responsabilitat.

  Objetius:Sensibilitzar sobre la problemàtica dels Drets Laborals al món. Estimular la reflexió sobre el nostre consum de roba. Entendre els problemes d’un/a treballador/a.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria, batxillerat i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el primer trimestre. Fora de subvenció es podran sol·licitar i realitzar durant tot l’any
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  333 - Identitats

  És un taller que promou la reflexió sobre la relació entre un nouvingut i la integració en un grup, considerant les actituds de violència i agressivitat. El taller comença amb unes dinàmiques per introduir el tema de l’agressivitat i la violència. Sucessivament es presenta la història d’un personatge que arriba nou en un institut. El grup classe decideix quines característiques té el personatge (el seu físic, personalitat, nom, edat, ...) de la història. La sessió seguirà combinant moments de narració i d’actuació amb dinàmiques participatives. Això permetrà als participants interactuar i conduir la història, parlar amb els personatges, elaborar possibles finals i reflexionar sobre quins són els equilibris de la integració en un grup. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de igualtat, integració i respecte.

  Objetius:Reflexionar i definir la diferència entre agressivitat i violència. Experimentar els diferents rols que podem tenir dins d’un grup. Apropar-nos al tema de la integració i la diversitat.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria, postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el primer trimestre. Fora de subvenció es podran sol·licitar i realitzar durant tot l’any
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  334 - Campanya DENIP 2020-10è aniversari

  Enguany el DENIP celebra la seva 10ena edició i ho fa amb una campanya que pretén posar l’accent en els nostres actes com a promotores de pau i com a desarticuladores de violència. Per fer-ho convida a l’alumnat de cicle superior a fer un estudi dinamitzat sobre les violències viscudes. Convida a l’alumnat de cicle mitjà a parlar de les emocions que acompanyen i afavoreixen la pau i Celebra amb la canalla d’Infantil les proeses de la vida en pau. Tot això seguint el format de tallers a les aules però canviant la festa final de campanya per una acció sorpresa destinada a cadascun dels públics i que us anirem revelant un cop us hagueu endinsat en la 10ena aventura per la pau, el DENIP 2020.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d’empatia, respecte i tolerància.

   

  Objetius:Reflexionar sobre la importància dels nostres actes en el manteniment de la pau i en la promoció de les violències. Treballar artísticament els conceptes adquirits mitjançant els tallers Promoure una visió més oberta sobre el concepte de Pau
  Adreçat a:Educació Infantil , educació primària i segon cicle d'educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 1 Taller de 50 minuts dinamitzat per alumnat de cicles formatius de grau superior més el treball intern propi de la campanya. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Gener-Febrer 2020
  Lloc:A l'aula.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 18 de novembre a: cooperacio@ajgirona.cat . Tel. 972 010 250 o bé a: educacio@solidaries.org . Tel. 972 219 916
  Per a més informació:Espai de Solidaritat_CeDRe centre de recursos per la pau i la solidaritat www.solidaries.org/cedre Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Girona www.ajuntament.cat/cooperacio
  Ho organitza:Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Girona i Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme

  335 - Què consumir o no, aquesta és la qüestió

  És un taller que parla sobre el consum responsable, que està estructurat en dues parts. La primera part és molt teatral i tothom ha d’interpretar algun rol de la història d’en Max i la Multinacional Plenté. A la segona part hi ha dinàmiques teatrals participatives sobre el consum. Possibilitat de material didàctic per al professorat per aprofundir sobre el tema.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la coherència, el compromís, respecte a la natura i a les persones, la participació i la implicació.

  Objetius:Reflexionar sobre què s’amaga darrera les grans empreses. Ser més conscients de per què i per a què consumim el que consumim. Tenir més clar la nostra força com a consumidors i què podem fer individualment.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòriai adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Durant tot l'any. Els tallers subvencionats es realitzaran durant el primer trimestre. Fora de subvenció es podran sol·licitar i realitzar durant tot l’any
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  336 - Quina cara de la moneda vols? – Finances ètiques

  Saps què és això de la Banca Ètica? Quina diferència existeix amb la Banca Convencional? A on van els meus estalvis? A qui estic afavorint? Existeixen alternatives més ètiques alhora d’invertir? Tothom té les mateixes opcions alhora d’aconseguir un crèdit?

  És un taller que promou el debat i la reflexió sobre la coherència dels nostres valors envers els nostres objectius, el consum responsable lligat a les finances ètiques. La història comença amb un jove banquer que viu a Seatle els EUA als anys 60, just en plena guerra del Vietnam i que finalitza a Catalunya. Els alumnes viatjaran per les diferents situacions i dilemes en que s’anirà trobant el personatge participant en la creació d’escenes i adoptant rols de personatges amb l’objectiu d’apendre sobre la banca ètica, els seus principis i com funciona la banca ètica al nostre país. Per aquesta activitat es pot disposar d'un dossier per al professorat i fitxes per l'alumnat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de coherència, la transparència i responsabilitat.

  Objetius:Donar a conèixer la Banca Ètica i les seves diferències amb la Banca convencional. Reflexionar sobre a qui podem afavorir amb els nostres diners i sobre el sistema bancari. Promoure un pensament crític i constructiu al respecte.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria, educació secundària postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (màxim 30 alumnes)
  Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. Hi ha un número limitat de tallers subvencionats i que només es realitzaran durant el primer trimestre
  Calendari:Les activitats es realitzaran durant el primer trimestre
  Lloc:A l'aula. Si a petició del centre es vol fer en un altre espai, es podria valorar
  Preu:25€/taller per grup
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat. Telèfon 656 563 644. joves@lanaveva.org o bé al 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Per a més informació:La Nave Va Teatre (Elisa 656 563 644) o Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació 972 010 250. cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_La Nave Va. Col·labora Ajuntament de Girona

  337 - Fem una illa. Creació artística

  Aquesta activitat és la creació plàstica d’una illa en la què tots els nens i nenes participen en la realització dels espai comuns on han de conviure els seus personatges inventats.

  Amb aquesta activitat es treballen els valors de la convivència i la importància del treball en equip. L’expressió individual afavoreix l’acceptació de les diferències i el sentit de pertinença de cada infant. Tot plegat potencia la cohesió del grup a partir de la realització personal.

  Objetius:Facilitar el sentit de pertinença al grup classe a partir de l’expressió espontània. Fomentar la cohesió de grup. Promoure l’experiència de treball d’equip.
  Adreçat a:Educació primària
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Durada aproximada:6 hores Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds. És necessari que el tutor del grup classe participi en la creació de l’illa del seu grup. Cal càmera de fotos, pica i aixeta
  Calendari:Durant tot l'any, matins de dilluns a divendres de 9.30h a 12.30h
  Lloc:A l'aula o algún espai adient dins del centre
  Preu:250 €/grup
  Inscripcions:Cal trucar a Ernest Rossell : 626 458 213 o per correu electrònic a ernesttestus@hotmail.com per reservar dia i hora amb un mes d'antel·lació a la realització de l'activitat
  Per a més informació:Associació Catalana d’Arteràpia Tel. 626 458 213 – e-mail: ernesttestus@hotmail.com
  Ho organitza:Associació Catalana d’Arteràpia - Ernest Rossell Mases. Col·labora Ajuntament de Girona

  338 - Xerrades eduCAR (Agents Rurals)

  Xerrades i tallers relacionats amb la feina dels Agents Rurals. Incendis, fauna, comportament al bosc, ... Per a la realització d'auesta activitat es disposa d'un Power Point i materials varis per ensenyar (nius, pinyes...).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte pel medi natural, civisme al anar al bosc i coneixement de l'entorn.

  Objetius:Donar a conèixer el medi natural. Donar a conèixer la normativa relacionada amb el medi. Donar pautes de comportament en el medi natural. Donar a conèixer la feina dels Agents Rurals.
  Adreçat a:Segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula. Podem fer tallers a l'aire lliure. Parc o bosc proper a l'escola.
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal trucar al 972 405 340 (demanar per "Escoles Verdes") o per mail a: xerradescargirones@gmail.com per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
  Per a més informació:www.agricultura.gencat.cat
  Ho organitza:Cos d'Agents Rurals. Col·labora Ajuntament de Girona

  339 - Agenda Llatinoamericana

  Taller per conèixer l'Agenda Llatinoamericana mundial. Fer difusió dels missatge i escrits de diversos líders socials. Ajudar a desenvolupar l'esperit crític. Concepte d’agenda d’eina on hi ha apuntat allò que cal fer. Eina de formació i transformació per anar creant un altre món més just. Gran despertador de conciències. Anada i tornada per compartir la campanya amb llatinoamèrica. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de divers material complementari: dossier per al professorat, fitxes de treball per a l'alumnat, Power Point, guió de l'activitat, vídeos i "Agenda de Don Paulo".

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, cooperació i humanitat.

  Objetius:Tractament de la informació i competència digital. Metodològica, aprendre a aprendre. Personal, conviure i habitar el món.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, adults i professorat
  Condicions:Durada aproximada: Mínim 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any, preferentment matins i/o a concretar. Telèfon: 972.21.99.16
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat llatinoamericana@solidaries.org
  Per a més informació:Comissió Agenda Llatinoamericana
  Ho organitza:Espai Solidaritat – Comissió Agenda Llatinoamericana. Col·labora Ajuntament de Girona

  340 - Una maleta de la convivència

  Contes il·lustrats per a treballar l’empatia, la resolució no violenta dels petits conflictes i els sentiments i actituds que ajuden a assolir i mantenir les necessitats humanes: subsistència, protecció, afecte, enteniment, participació, lleure, creació, identitat i llibertat) La maleta ve acompanyada d’una petita guia per al treball amb els contes.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de convivència, empatia i responsabilitat.

  Objetius:Posar exemples concrets i quotidians, a través de contes il·lustrats, de convivència i empatia com a valors imprescindibles per a la construcción de la PAU.
  Adreçat a:P4 i P5 d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: El material es deixa en préstec gratuït a les escoles, la durada es pactarà amb el professorat. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:
  Inscripcions:Cal inscriure's: recursos@solidaritat.org Tel. 972 219 916
  Per a més informació:CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries. C/Mestre Francesc Civil, 3 Girona, www.solidaries.org/cedre/
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries. Col·labora Ajuntament de Girona

  341 - La maleta dels sentiments, angoixes i grans èxits

   Maleta que conté contes per treballar amb la mainada emocions i sentiments contradictoris però que ens ajuden a créixer saludablement, acceptant-nos tal i com som i valorant la diferència de les nostres habilitats però també de les nostres mancances. A través de contes il·lustrats, es pretén donar sentit a petites anècdotes quotidianes que poden ser font de conflicte o font d'orgull depenent de com s'aprengui a gestionar no només l'individu sinó també el context on viu.  Per a la realització d'aquesta activitat es disposa d'un dossier per al professorat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de  la diferència (com a riquesa i necessitat), l'amistat com a força per créixer, i l'autoconfiança com a base per una bona salut i interpel·lació amb l'altre.

  Objetius:Donar eines a l'alumnat per a conèixer-se millor, acceptar-se i agradar-se (sense caure en el narcisisme i la supèrbia) i créixer amb dignitat i cura cap a un mateix i cap als altres.
  Adreçat a:Segon cicle d'educació infantil i cicles inicial i mitjà d'educació primària
  Condicions:Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant tot l'any
  Lloc:A l'aula
  Preu:
  Inscripcions:Cal inscriure's: recursos@solidaritat.org. Tel. 972 219 916
  Per a més informació:CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries. C/Mestre Francesc Civil, 3 Girona. www.solidaries.org/cedre/
  Ho organitza:Espai de Solidaritat_CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries. Col·labora Ajuntament de Girona

  342 - Aus migratòries

  Aus Migratòries ens parla d'històries de nenes i nens migrants. Ens parla de la Saída i la Eloïsa. Dues nenes que han de deixar les seves cases per arribar a un lloc que els és totalment desconegut. També ens parla de les vivències de milers de nenes i nens que cada any fan el camí com a migrants, en solitud i d'amagat, lluny de les seves famílies, i de les migracions al llarg de la nostra història contemporània. Un taller que sensibilitza les nenes i els nens i els fa partícips del fenomen de la migració mitjançant la lectura d’àlbums il·lustrats, i una bonica presentació audiovisual. Es proposa una atractiva activitat plàstica amb objectes simbòlics de la natura, que van creant -en un primer moment de manera individual- com a recull de les emocions viscudes per allò compartit en relació a les migracions. Una segona part del taller serà el convit a esdevenir part d'una proposta col•lectiva capaç de transformar la diversitat en un espai màgic i perdurable. Hi ha educador/a.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de solidaritat, diversitat i respecte.

  Objetius:Compartir el fenomen de les migracions i les causes que el justifiquen, tot defensant el DRET A MIGRAR. Apropar-nos a la realitat d'altres nenes i nens que han viscut aquesta situació, donant-los la possibilitat de parlar-ne si ho desitgen, tot treballant l'empatia i el respecte. Imaginar o recordar, allò que el fet de migrar desencadena en la vida de les persones que han de patir aquesta situació. Posar en valor la diversitat, tot descobrint que hi ha moltes maneres d'entendre-la, no únicament aquella que té a veure amb el fet de ser persones migrades, sinó amb allò que ens fa diferents a totes i tots per la senzilla raó d'existir.
  Adreçat a:Cicle inicial d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada:1 hora 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Cal ordinador i projector
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat Tel. 972 010 250
  Per a més informació:cooperacio@ajgirona.cat
  Ho organitza:OMBU ACCIÓ - Servei Municipal de Solidaritat i cooperació. Col·labora Espai de Solidaritat

  343 - Desemmascarant el racisme

  3 sessions dirigides a parlar i reflexionar sobre estereotips, prejudicis i aquelles conductes que d'una manera impedeixen la bona convivència i les que ben al contrari, l'afavoreixen. Per a la realització d'aquesta activitat es disposa de divers material complementari: dossier per al professorat, fitxes de treball per a l'alumnat, guió de l'activitat. S'ofereixen altres materials: jocs, tallers i contes en préstec gratuït.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de empatia, respecte i tolerància.

  Objetius:Donar a entendre conceptes com: estereotip, rumor, prejudici, tolerància, respecte... Reflexionar sobre les implicacions en el dia a dia dels conceptes treballats Oferir recursos i materials per al treball per a la convivència al centre.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 3 sessions d'una hora repartides al llarg del curs Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació a la realització de l'activitat recursos@solidaritat.org Tel. 972 219 916
  Per a més informació:Espai de Solidaritat_CeDRe centre de recursos per la pau i la solidaritat
  Ho organitza:Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme

  344 - La policia científica dels Mossos d'Esquadra

  Presentem la policia científica als més petits, mitjançant un cas pràctic, explicant com actuem i quins indicis busquem (empremtes, objectes, ADN ..) i sobre la importància de fixar-se amb els detalls i en obtenir una acurada descripció del possible autor del delicte per tal de, finalment, identificar-lo entre tots.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de seguretat, civisme i col·laboració.

  Objetius:Donar a conèixer la policia científica als més petits. Mostrar com la ciència ajuda a la investigació dels delictes.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's enviant un correu electrònic a itpg423@gencat.cat
  Per a més informació:Oficina de Relacions amb la Comunitat. Telèfon: 972 181 600, extensió 60910. itpg423@gencat.cat
  Ho organitza:Mossos d'Esquadra Girona. Col·labora Ajuntament de Girona.

  345 - Fem pedagogia de la mort. Maleta pedagògica

  L’activitat es desenvolupa com un assessorament de mínim 2 hores, al claustre o al professorat d’un nivell concret per part de professionals de l'ensenyament de l'Associació DMD per reflexionar sobre la necessitat d'introduir el tema de la mort a l’aula com a part del cicle vital. Diferenciar la pedagogia del dol, de la pedagogia de la mort. Reflexionar sobre la mort com a part de la vida. Conèixer el contingut de les Maletes pedagògiques i Unitats Didàctiques sobre el tema de la mort que DMD deixa en prestec gratuitament a les escoles. Propostes concretes de treball Unitats didàctiques a punt. Com podem presentar el tema a les famílies. Per a treballar l’activitat es disposa de divers material complementàri: 25 llibres il·lustrats de literatura infantil sobre el tema de la mort de diversos autors/es. 30 reproduccions d'obres d'art.Consulteu el Web.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'aprendre a ser i a pensar, respectar la vida i l'autoestima.

  Objetius:Conèixer el contingut de les Maletes pedagògiques i Unitats Didàctiques sobre el tema de la mort que DMD deixa en préstec gratuitament a les escoles. Buscar estratègies i recursos per treballar el concepte de la mort amb l’alumnat. Ajudar a l’alumnat a reflexionar sobre la mort com a part de la vida. Desenvolupar el gust per, la lectura/l’observació artistica, en l’alumnat. Aprofitar els recursos de la literatura infantil i l’art, per aprofundir sobre el tema de la mort, a partir de les maletes pedagogiques una basada en contes i una en l’art, que presenta DMD.
  Adreçat a:Professorat, Assessorament al claustre o nivell
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores que es poden ampliar segons demanda del centre
  Calendari:Durant el curs escoloar els dimarts i dijous
  Lloc:Centre escolar o Servei educatiu del gironés
  Preu:Gratuït tant l'assessorament com el prestec de les maletes pedagògiques , es pot fer donació a l'associació DMD
  Inscripcions:Cal inscriure's amb 15 dies d'antelació dmd.girona@gmail.com
  Per a més informació:Associació Dret a Morir Dignament DMD,eutanasia.cat
  Ho organitza:Associació Dret a Morir Dignament DMD-GI. Col·labora Ajuntament de Girona

  346 - A TEMPO - Primària

  Durant el festival Temporada Alta, A Tempo ofereix espectacles per a escoles i instituts de Girona i Salt que permeten adreçar les competències des de les emocions, així com tractar temes d’actualitat des d’una mirada crítica. Tots els espectacles són gratuïts i es programen en horari lectiu, però les places són limitades. Alguns es programen directament a les aules i inclouen un dossier pedagògic per continuar treballant la temàtica a classe. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de les emocions, les relacions interpersonals i la diversitat.

  Les propostes per aquest curs són:

  Cyrano per 1r, 2n i 3r curs d'educació primària

  DITDIT per 4t, 5è i 6è curs d'educació primària

  Objetius:Treballar amb valors des de l'emoció, la empatia i la sorpresa. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:Educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:DeL 21 d'octubre al 28 de novembre de 2019
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre a : https://www.ciutatinvisible.org/a-tempo/
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/a-tempo/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  346.1 - Temporada Alta a l'Aula - Cyrano

  La Rosa torna amb la seva maleta de les històries de Teatre per explicar un altre gran clàssic: el Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, amb una adaptació feta perquè els nens i nenes puguin entendre i gaudir d'aquesta gran història i d'aquest gran personatge. El mosqueter del nas gros que li agrada fer poesia, valent i enamorat de Rosaura. El gust per les paraules, els sentiments nobles, l'amor i l'amistat.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l’autoacceptació i el descobriment de les capacitats pròpies.

  Objetius:Treballar el gust per la poesia i sentiments com l’amor, l’amistat o la sinceritat. Treballar amb valors des de l'emoció, l’empatia i la sorpresa. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:1r, 2n i 3r curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:22, 24, 25 i 29 d’octubre i 5, 7, 8, 12, 14, 21, 25, 26 i 28 de novembre
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/A>
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  346.2 - Temporada Alta a l'Aula - DITDIT

  DITDIT neix de les investigacions que Jaime Conde-Salazar i Aimar Pérez Galí han desenvolupat durant els quatre últims anys al voltant del tacte i la pell. Es tracta d’un espectacle de dansa que ofereix un entorn segur en el qual nens i nenes d’entre 9 i 11 anys puguin compartir un temps i espai d’exploració tàctil. A través de petites accions adaptades a tothom, practicarem i descobrirem formes de relació directa amb el món i amb els altres a través de la pell. La música, la dansa i l’espai seran les nostres guies durant aquest viatge on descobrir juntes les possibilitats de conèixer i divertir-nos tocant.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l’empatia, la relació amb la diferència i el coneixement a través del tacte.

  Objetius:Aprendre mitjançant la pràctica a través del tacte en un entorn segur. Treballar amb valors des de l'emoció, la empatia i la sorpresa. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:4t, 5è i 6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
  Calendari:Del 21 al 25 d'octubre i de l'11 al 15 de novembre.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre : https://www.ciutatinvisible.org/a-tempo/
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  347 - A TEMPO - Secundària

  Durant el festival Temporada Alta, A Tempo ofereix espectacles per a escoles i instituts de Girona i Salt que permeten adreçar les competències des de les emocions, així com tractar temes d’actualitat des d’una mirada crítica. Tots els espectacles són gratuïts i es programen en horari lectiu, però les places són limitades. Alguns es programen directament a les aules i inclouen un dossier pedagògic per continuar treballant la temàtica a classe.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte i igualtat.

  Les propostes per aquest curs són:

  Selecció natural per 1r i 2n d'ESO

  Albert-Berta per 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius

  El pes del plom per 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius

  Objetius:Debatre sobre temes d'actualitat a partir de l'emoció, l'empatia i la sorpresa. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques. Conscienciar i qüestionar actituds, sentiments i emocions envers el bullying, la transsexualitat i la cultura de la pau i la violència armada.
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria i educació postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 7 d'octubre al 15 de novembre
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans de l'1 d'octubre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  347.1 - Temporada Alta a l'Aula - Selecció Natural

  En arribar a l’escola nova i presentar-se davant la classe, la Marta no pot deixar de pensar en aquell dia. Per què no pot esborrar aquest record de la memòria? El dia fatídic en que tot va començar i la seva vida va passar a ser un infern. Ràbia, por, solitud, odi. Segons les lleis de la selecció natural, els individus més forts i adaptats al medi sobreviuen, mentre que els febles tendeixen a desaparèixer. La Marta experimenta en la pròpia pell una autèntica lluita per la supervivència.

  L’assetjament escolar és una problemàtica comuna que afecta gairebé un de cada deu infants i que, tot sovint, sobrepassa tant alumnes com professorat. Selecció Natural planteja la temàtica d’una forma directa i propera, a través d’un monòleg que interpel·la els adolescents d’una forma colpidora. 

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la conscienciació contra l’assetjament escolar.

  Objetius:Conscienciar i qüestionar actituds, sentiments i emocions envers el bullying. Comprendre l’assetjament com a fenomen grupal. Debatre sobre les relacions violentes entre iguals, les agressions en el context de l’aula. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:1r cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 7 al 18 d’octubre i del 4 al 14 de novembre.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  347.2 - Temporada Alta a l'Aula - Albert Berta

  Quan va néixer l’Albert no es deia Albert. Es deia Berta. De petita i després d’adolescent, li va costar feina i treballs racionalitzar què li passava, comprendre per què la seva vida no era igual com la de la majoria, entendre per què, tenint cos de noia, ell se sentia noi. Però ara, després d’haver passat per consultes mèdiques, però sobretot després d’haver conegut a tants altres com ell, l’Albert ha après a trobar el seu lloc i a trepitjar fort malgrat les dificultats i els obstacles d’un món que no està del tot preparat per a la diferència.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte a la diferència.

  Objetius:Debatre sobre temes d'actualitat a partir de l'emoció, l'empatia i la sorpresa. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i educació postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 7 al 18 d’octubre i del 4 al 15 de novembre.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  347.3 - Temporada Alta a l'Aula - El pes del plom

  La Cat és una periodista que fa massa preguntes. En Fernando és el propietari d’una empresa d’armament sense massa escrúpols. Una entrevista que els canviarà la vida. El pes del plom és un thriller teatral que despulla els contradiccions del comerç legal d’armes i que ens fa reflexionar sobre aquest mercat i els agents que l’impulsen (la banca, l’estat, etc.).

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de la cultura de pau.

  Objetius:Conèixer i debatre el funcionament de la indústria (legal) d’armament. Treballar els valors de la cultura de la pau. Conscienciar i qüestionar actituds, sentiments i emocions envers la violència armada. Gaudir d'un espectacle professional i despertar la sensibilitat vers les arts escèniques.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i educació postobligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 1 hora Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 21 al 25 d’octubre i de l’11 al 15 de novembre.
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans de l'1 d'octubre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/cataleg-dactivitats-19-20/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  348 - Artistes a l'aula

  Treballa conjuntament amb un artista o companyia de Temporada Alta a classe. Selecciona d’entre un llistat de competències transversals a totes les àrees, aquelles més adients a les necessitats del teu grup-classe i l'equip d'A Tempo convidarà un/a artista o companyia de Temporada Alta a impartir una masterclass sobre la temàtica escollida. Els i les artistes escollits tenen experiència donant classe i estaran acompanyats/des del personal docent del centre que es faci responsable de sol·licitar l'activitat.

  Es treballaran habilitats socials, musicals, de lectura, d’escriptura, d’expressió física o de creació d’espais, segons les necessitats del grup i el perfil de l’artista convidat/da.

  Objetius:Conèixer en primera persona la feina de dramaturgs/gues, músics, intèrprets i autors/es teatrals professionals. Aprofundir en competències que formen part del curs a través d'una proposta pràctica, diferent i innovadora. Fer visibles sortides professionals dins el sector cultural i trencar amb visions estereotipades.
  Adreçat a:2n cicle d'educació secundària obligatòria i secundària postobligatòria del centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
  Calendari:Del 8 de gener al 3 d’abril 2020
  Lloc:A l'aula
  Preu:Gratuït
  Inscripcions:Cal inscriure's abans del 30 de setembre a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuXVNADxSYyvhCZgO_mjzoYIUNTMVcNdUBC-Km75u97mD5-g/viewform
  Per a més informació:https://www.ciutatinvisible.org/artistes-a-laula/
  Ho organitza:Fundació Ciutat Invisible. Col·labora Temporada Alta i Ajuntament de Girona

  349 - Necessito el meu mòbil! Quan l'ús es converteix en necessitat

  Taller per treballar amb una metodologia activa i participativa. La diferencia entre us pràctic i us patològic. La necessitat real i la necessitat imposada Posar èmfasis en la normalització del problema. La diferència entre ús i abúss Som addictes? Els beneficis i perjudicis de l’ús del mòbil. Per a la realització de l'activitat es disposa de power-point i tècniques de modelatge i dramatització.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors dels límits, l'autoestima i l'autocontrol. 

  Objetius:Conscienciar sobre l'abús dels dispositius mòbils i les seves conseqüències i determinar els factors que diferencien un ús saludable del mòbil a l'ús patològic mitjançant la descripció del patró d'utilització del mateix. Augmentar els coneixements sobre els efectes nocius de l'abús del mòbil i descriure patologies associades tant físiques com psíquiques. Educar la població adolescent per prevenir l'ús patològic del mòbil. Fomentar hàbits de vida saludables. Descriure alternatives d'oci.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:50 €/sessió
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  350 - Estima't i t'estimaran. Violència de gènere entre els adolescents

  Aquest taller està orientat perquè d’alguna manera els alumnes puguin prendre consciència en relació amb les formes de violència de gènere que poden estar vivint algunes noies adolescents i/o joves en les seves primeres relacions de parella. No volem centrar-nos només en les relacions heterosexuals, no obstant això, i no volent que sigui una excusa, es fa complicat abastar tot el ventall de les parelles existents i les possibles formes de violència que puguin existir en cadascuna d'elles.  Per a la realització de l'activitat es disposa de  power-point, fitxes didàctiques, vídeos i tècniques de dramatització.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del respecte, autoestima, empatia, autocontrol.

  Objetius:Conèixer les idees prèvies que tenen entorn de l'amor romàntic i la sexualitat. Crear un espai propici per seguir aprofundint en la temàtica, partint de les idees prèvies. Repensar aquelles formes de discriminació que es viuen en les parelles per poder treballar en la seva eradicació. Donar pautes per detectar possibles formes de violència de gènere. Visibilitzar quotidianitats discriminatòries en les relacions de festeig, bandejant alguns mites existents sobre el «concepte d'amor romàntic». Obrir canals de comunicació entre les noies i nois adolescents per possibilitar els canvis des de «dins», això és, replantejar les relacions afectiu-sexuals de l'adolescència des de les seves realitats.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària, 1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:50 €/sessió
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  351 - El sexting: quins són els seus riscos?

  Taller on es treballaran: conceptualitzar què és el sexting, com detectar aquesta pràctica, estratègies de prevenció, coneixement de casos que ens ajuden a dibuixar la realitat d’aquestes pràctica.  Per a la realització de l'activitat es disposa de vídeos i tècniques de dramatització.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'autocontrol, l'autoestima, els límits i la protecció.

  Objetius:Conèixer en profunditat què és el sexting. Identificar els riscos associats a la pràctica del sexting. Esbrinar les causes de la creixent difusió d'aquest fenomen entre els més joves. Treballar la prevenció del sexting. Establir la importància de les conseqüències que es deriven de la producció i reproducció del sexting. Conèixer les pautes per a la prevenció del sexting.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:50 €/sessió
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  352 - Coneixent-nos i respectant-nos

  Taller on es treballaran: conceptualitzar què és el sexting, com detectar aquesta pràctica, estratègies de prevenció, coneixement de casos que ens ajuden a dibuixar la realitat d’aquestes pràctica.  Per a la realització de l'activitat es disposa de vídeos i tècniques de dramatització.

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'autocontrol, l'autoestima, els límits i la protecció.

  Objetius:Introduir el concepte d'identitat i estructuració de la societat en grups. Aclarir/ampliar conceptes relatius a la diversitat afectiu‐sexual. Conscienciar sobre les diferents formes d'exclusió que es poden donar a causa de la diversitat sexual. Relativitzar la diversitat sexual com a factor de diferenciació.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària dels centres educatius de la ciutat
  Condicions:Durada aproximada: Sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:S l'aula
  Preu:50 €/sessió
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  353 - Parlem de secrets. Prevenció i detecció en l'abús a menors

  L’abús sexual infantil és un tipus de maltractament molt greu ja que afecta els menors en una etapa de la seva vida especialment vulnerable. L’abús sexual té greus efectes en el desenvolupament personal de l’infant i les seves seqüeles es poden estendre fins a l’edat adulta. És per això que cal tractar aquest problema social des de diferents àmbits: familiar, educatiu., sanitari etc.En l’àmbit educatiu, s’ha de treballar per la prevenció, donant eines als alumnes per reconèixer, evitar i denunciar una situació d'abús sexual. Amb aquesta finalitat es proposa un taller orientat tant a professors com a l'alumnat a l'hora de prevenir i detectar abusos sexuals a la infància.  Per a la realització de l'activitat es disposa de power-point i tècniques de modelatge i dramatització.

  Es recomana: Itinerari educació sexoafectiva

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors del sentiment de seguretat, protecció, autoestima, sexualitat.

  Objetius:PER ALUMNES I DOCENTS Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils. Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències. Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors. PER DOCENTS Donar seguretat als docents: estratègies davant les sospites i davant el relat d’abusos. Incidir en els protocols i circuits que s’han de seguir en el moment que es coneix la existència de l’abús sexual infantil. Com intervenim amb la família. PER ALUMNAT Identificar situacions d'abús. Conèixer eines i estratègies de protección. La Resiliencia
  Adreçat a:6è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 2 sessions d'1 hora 30 minuts cadascuna, una orientada als docents i l'altra a l'alumnat. Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:100 €
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  354 - Jo i la meva responsabilitat. Afrontem les conductes disruptives i desadaptatives

  Taller dirigit a treballar el maneig de les conductes disruptives a l'aula. Recurs i instrument fonamental i complementari d'intervenció al propi centre educatiu, que possibiliti una millora de les condicions de convivència entre l'alumnat i una oportunitat en l'oferta d'alternatives que a l'alumnat amb conductes disruptivas se'ls ve oferint des dels propis centres educatius. Per a la realització de l'activitat es disposa de tècniques operants i tecniques de role playing i vivencials

  Es recomana: Itinerari educació sexoafectiva

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'assertivitat, respecte, responsabilitat personal.

  Objetius:Reduir conductes disruptives i millorar la convivència al centre. Ajudar a desenvolupar competències i habilitades socials. Treballar el respecte i les normes en grup. Reduir factors de risc. Desenvolupar valors grupals que ajudin a la bona convivència i a minorar entre tots les conductes que interfereixen en aquest bon clima.
  Adreçat a:1r curs i 5è curs d'educació primària dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: 3 sessions de 50 minuts cadascuna. Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:150 € / les 3 sessions
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 60 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  355 - Perills de les xarxes socials: grooming i ciberbulling

  Definició de Grooming i Ciberbullyng. Com detectem aquestes pràctiques. Estratègies de prevenció. Coneixement de casos que ens ajuden a dibuixar la realitat d’aquestes pràctiques. Per a la realització de l'activitat es disposa de vídeos i tècniques de dramatització, treball de grup.

  Itinerari educació sexoafectiva

  A 6è es recomana: Itinerari de benestar emocional: Prevenció de les conductes abusives

  A 1r ESO es recomana: Itinerari prevenció dels mals usos de les TIC: Salutacció digital

  Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'autoestima, autocontrol i autorevelació.

  Objetius:Conscienciar sobre la problemàtica del grooming i ciberbullying. Conèixer les estratègies del groomer i els motius de la víctima per contactar amb ell. Conèixer les emocions de cadascun dels rols participants en el ciberbullying: víctima, assetjat i espectador. Conèixer les principals manifestacions del ciberbullying. Establir les estratègies de prevenció. Com detectar el ciberbullying. Saber com actuar davant un cas de ciberbullying.
  Adreçat a:Cicle superior d'educació primària i 1r curs d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat de Girona
  Condicions:Durada aproximada: Sessions d'entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar
  Lloc:A l'aula
  Preu:50 €/sessió
  Inscripcions:Inscripció al llarg del curs, 30 dies abans de la data prevista per a l'activitat, a associacioesfera@gmail.com
  Per a més informació:www.esferagirona.org
  Ho organitza:Esfera Girona. Col·labora Ajuntament de Girona

  356 - Taller diorama amb material reciclat

  (sèrie de tallers Turning trash to art)

  A partir d’escombraries que trobarem a la brossa realitzarem un diorama amb una escena que ens preocupi sobre el medi ambient (un bosc amb excavadores, en flames, el mar ple de plàstic, ciutats amb contaminació).

  Treballarem la concentració a través de l’habilitat mental i manual, la creativitat i la imaginació. L’organització, tant en l’estructura de l’activitat com a la zona de treball. Desenvoluparem aspectes formals i de contingut  com la representació, la interpretació personal de la realitat, l'abstracció i de-construcció de la forma, el reconeixement del valor i les propietats de la matèria: les deixalles no són material inútil, el valorarem de forma artística examinant el volum, la forma i el  color. 

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: És necessari pica d’aigua. (en les sessions haurem d’acabar 15 minuts abans l’activitat per recollir).
  Calendari:Durant el curs escolar (matins)
  Lloc:A l'aula
  Preu:Grups de 30 alumnes 3,5€/alumne. Grups de 20 alumnes 5€/alumne
  Inscripcions:martassa76@gmail.com . Tel 692 548 020
  Per a més informació:www.martasalvador.net/tallers info@femlavolta.cat www.femlavolta.cat
  Ho organitza:Associació cultural La Volta. Col·labora Ajuntament de Girona

  357 - Taller d’il·lustració de personatges animats amb material reciclat

  (sèrie de tallers Turning trash to art)

  A partir d’escombraries que trobarem a la brossa realitzarem personatges i el seu entorn, que podem transformar en gifs animats amb el mòbil o la tablet.

  Treballarem la concentració a través de l’habilitat mental i manual, la creativitat i la imaginació. L’organització, tant en l’estructura de l’activitat com a la zona de treball. Desenvoluparem aspectes formals i de contingut  com la representació, la interpretació personal de la realitat, l'abstracció i de-construcció de la forma, el reconeixement del valor i les propietats de la matèria: les deixalles no són material inútil, el valorarem de forma artística examinant el volum, la forma i el  color. 

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: És necessari pica d’aigua. (en les sessions haurem d’acabar 15 minuts abans l’activitat per recollir).
  Calendari:Durant el curs escolar (matins)
  Lloc:A l'aula
  Preu:Grups de 30 alumnes 3,5€/alumne. Grups de 20 alumnes 5€/alumne
  Inscripcions:martassa76@gmail.com . Tel 692 548 020
  Per a més informació:www.martasalvador.net/tallers info@femlavolta.cat www.femlavolta.cat
  Ho organitza:Associació cultural La Volta. Col·labora Ajuntament de Girona

  358 - Taller d’escultura amb material reciclat

  (sèrie de tallers Turning trash to art)

  A partir d’escombraries que trobarem a la brossa realitzarem una escultura.

  Treballarem la concentració a través de l’habilitat mental i manual, la creativitat i la imaginació. L’organització, tant en l’estructura de l’activitat com a la zona de treball. Desenvoluparem aspectes formals i de contingut  com la representació, la interpretació personal de la realitat, l'abstracció i de-construcció de la forma, el reconeixement del valor i les propietats de la matèria: les deixalles no són material inútil, el valorarem de forma artística examinant el volum, la forma i el  color. 

  Objetius:
  Adreçat a:Educació secundària obligatòria
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe Condicions: És necessari pica d’aigua. (en les sessions haurem d’acabar 15 minuts abans l’activitat per recollir).
  Calendari:Durant el curs escolar (matins)
  Lloc:A l'aula
  Preu:Grups de 30 alumnes 3,5€/alumne. Grups de 20 alumnes 5€/alumne
  Inscripcions:martassa76@gmail.com . Tel 692 548 020
  Per a més informació:www.martasalvador.net/tallers info@femlavolta.cat www.femlavolta.cat
  Ho organitza:Associació cultural La Volta. Col·labora Ajuntament de Girona

  359 - Taller de cianotípia

  Fotografia experimental, revelat amb el  sol.

  L´experimentació en fotografia amb la tècnica de la cianotípia es basa principalment en la reproducció d’imatges sobre diversos suports, utilitzant una fórmula química molt simple i revelant amb la llum de sol. No tan sols es poden reproduir imatges analògiques o digitals, també dissenys, il·lustracions, dibuixos, així com també amb elements de la naturalesa (plantes, flors, fulles) o objectes quotidians (arracades, fils), entre altres.

   

  Objetius:
  Adreçat a:Educació Primària
  Condicions:Durada aproximada: 2 hores 30 minuts Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
  Calendari:Durant el curs escolar (matins)
  Lloc:A l'aula
  Preu:Grups de 30 alumnes 5€/alumne. Grups de 20 alumnes 3,5€/alumne
  Inscripcions:Al