Sistema d'Inscripcions del Centre Cívic Pedret / Montjuïc


El període per fer inscripcions ha començat.
Les dades que siguin enviades al servidor es guardaran.

  Inscripció
      
Codi padró


DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon 2
Mòbil
E-mail
E-mail
Cal repetir-lo per seguretat
Activitat:
Dates: a
Horari:
de a
Preu: EUR
Total: EUR

Pagament

      

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.