Arxiu Municipal de Girona Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona

Barris i indrets

Burg de Sant Pere de Galligants

Aquesta barriada va néixer al voltant del recinte monacal de Sant Pere de Galligants que trobem documentat per primera vegada en el segle X. Els seus límits són al nord el barri de Pedret i la muntanya de Montjuïc, que juntament amb la vall de Sant Daniel constitueix el costat oriental de la contrada; a migdia, el burg de Sant Feliu mitjançant el riu Galligants, i a ponent, l'areny del riu Onyar. En aquest any, aquest sector quedava clos dins del segon recinte murallat de la ciutat de Girona començat a bastir per ordre del rei Pere III durant la segona meitat del segle XIV.

EI burg no va formar part de l'administració de la ciutat fins a una època relativament tardana. Al llarg d'uns quatre-cents anys el barri va ser domini feudal dels abats de Sant Pere fins a la darreria del segle XIV, encara que cal ressenyar que de la jurisdicció abacial se n'escapava el petit nucli de la parròquia de Santa Llúcia, a redós de l'església i del camí de la muntanya de Montjuïc cap a Campdorà, que hom localitza justament en l'angle de 90º que dibuixa la muralla baixmedieval.

Tornar
© 2019 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Crèdits  |  Accessibilitat