Nivell de transparència de l'Ajuntament de Girona

Quin és el grau de compliment?

80

indicadors ITA

73

indicadors informats
ITA

91 %

de compliment
ITA

41

indicadors Infoparticip@

41

indicadors informats Infoparticip@

100 %

de compliment Infoparticip@

El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament de Girona s'avalua a través d'un total de 121 indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal.

Aquest web pren com a referència dos estudis que comparen el nivell de transparència entre els ajuntaments. El primer, l'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA) està elaborat per l'organització no governamental Transparency International España. El segon estudi (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB. El Mapa Infoparticip@ és el resultat d'avaluar la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.

Aquest apartat del web és on es pot seguir el compliment de les obligacions que fixa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que es va publicar al BOE número 295 del 10 de desembre de 2013 i la llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que es va publicar al DOGC número 6780 del 31 de desembre de 2014.

Per consultar els indicadors ITA cliqueu sobre cada àrea, i obriu i tanqueu els grups. Cliqueu aquí per obrir-los tots.

A. Informació sobre la corporació municipal

B. Relacions amb la ciutadania i la societat

C. Transparència economicofinancera

D. Transparència en les contractacions de serveis

E. Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques

F. Indicadors de la nova Llei de transparència (AL)

© 2017 Ajuntament de Girona | Plaça del Vi, 4 - 17004 Girona | Tel. 972 419 000

Ajuntament de Girona