Ajuntament de Girona
 Activitats  Instal·lacions esportives  Abonats a les piscines municipals
 Portada  Activitats  Instal·lacions esportives  Abonats

   COMUNICACIÓ DE BAIXA D'INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS DEL S.M.E.  

(*) Els camps indicats amb un asterisc són obligatoris.


 


Com a titular o tutor de la inscripció d'una activitat del Servei Municipal d'Esports:


  Codi de l'activitat
  Nom de l'activitat
  Instal·lació


DADES DE LA PERSONA QUE FA L'ACTIVITAT

  Nom*:
  Cognoms*:
  DNI*:
  Data naixement:


DADES DEL PARE, MARE o TUTOR
Només en cas de ser un menor

  Nom
  Cognoms
  DNI:


DADES DE CONTACTE

  Adreça:
  CP:
  Població:
  Telèfon*:
  Adreça electrònica*:


Comunico al Servei Municipal d'Esports voler causar baixa de l'activitat a la que estic inscrit/a per un o varis dels següents motius:

      Canvi de domicili
      Impossibilitat de fer l'activitat
      S'ha fet soci d'un altre entitat
      Mal Servei
      Altres
     
    

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir el dret d'accés a les dades o modificar-les i cancel·lar-les adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.


  TORNAR  


 © 2012 Ajuntament de Girona |     Servei Municipal d'Esports - 972 226 136 - activitatsesports@ajgirona.cat