Ajuntament de Girona

Espais Internet. Punts d'accés gratuït a internet en equipaments municipals

Funcionament del servei

On donar-se d'alta?

A la biblioteca o centre cívic més proper. Veure centres
o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Què cal?

DNI o similar. Els menors de 14 anys cal que presentin fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor i que aquests signin l’autorització al full d’alta dels Esp@is Internet.

Us podeu descarregar la sol·licitud d'alta, omplir-la i portar-la en algun dels centres juntament amb la documentació.

Com fer una reserva anticipada?

Per assegurar-vos la disponibilitat del servei us recomanem la RESERVA ANTICIPADA.
Amb un màxim de 8 dies d'antelació, es pot fer la reserva per telèfon al 972 419 010 o per Internet a www.girona.cat/espaisinternet/reserves.php

Quantes hores puc reservar?

Un màxim de 15 hores al mes en sessions d’una hora.

Quan disposaré de l'ordinador reservat?

10 minuts abans i fins a 15 minuts després de l'hora reservada, en el cas que després l'ordinador no estigui resevat per un altre usuari.
Passat aquest temps, l'ordinador quedarà lliure per altres usuaris.

Altres tipus de sessió

  • Reserva automàtica: si l'ordinador està lliure, es pot utilitzar fins l'hora en punt. Cal que us identifiqueu i us descomptarà 1 hora del vostre còmput mensual.
  • Sessió ràpida: si l'ordinador està lliure, es pot usar 10 minuts, sense descompte del còmput mensual.

Com iniciar la sessió?

Identificant-vos amb el nom d'usuari i la clau d'accés (el vostre NIF). Per seguretat cal que modifiqueu posteriorment aquestes dades des del menú principal.
És important que presteu atenció als advertiments que apareixen a la finestra de benvinguda.

Quines unitats puc utilitzar?

Disc local (D), disquetera (A), CD/DVD (E només lectura). Podeu portar els vostres disquets i fitxers.
Recordeu de gravar els fitxers que hàgiu desat abans de la desconnexió automàtica.

I si tinc algun problema amb l'ordinador?

Podeu comunicar-vos amb l'administrador del servei amb el text de l'AJUDA que trobareu al menú.

Limitacions d'accés

Poden ser causes d’expulsió del servei i de limitació al seu accés, les següents:

  • Fer un mal ús dels ordinadors.
  • Tenir un comportament inadequat en l’equipament d'aquest servei.
  • Utilitzar el nom i la clau d’accés d’un altre usuari o tenir pendent el retorn d’un document a alguna de les biblioteques municipals.
  • Es prohibeix l’accés a pàgines amb contingut inadequat (pornogràfic, xenòfob, nociu per als ordinadors, etc.).
  • Respecteu la privacitat dels altres usuaris.


© 2017 Ajuntament de Girona  |  Girona, Ciutat Digital  |  Pl. del Vi, 4 - 17004 GIRONA - Tel. 972 419 430