Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona

Ajuntament de Girona

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. Regidoria delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA

Presentació

El Pla Especial Devesa proposa posar en valor el parc existent, tot partint de la seva estructura històrica, estudiant detingudament quins factors l'han dut a la configuració actual i identificant, amb criteri, els aspectes que caldrà mantenir, qüestionar, modificar o eliminar.

Conscients que aquesta és una proposta de ciutat, el Pla Especial que s'inicia no assolirà els seus objectius sense la màxima participació de la ciutadania: ja sigui de forma individual a través dels diferents col·lectius que la integren.

Tant la difusió de la proposta com la canalització de la participació són elements fonamentals del full de ruta d'aquest Pla i persegueixen assolir el màxim consens, formulant finalment un Parc que convenci i convidi a ser massivament freqüentat i viscut.

Projecte en PDF (PDF 9 Mb)

Ajuntament de Girona  |  Àrea d'Urbanisme i Activitats

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA