Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona

Ajuntament de Girona

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. Regidoria delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA

Participació

Audiència pública de presentació del Pla Especial de la Devesa. 2016

Per tal de continuar avançant cap a l'aprovació del Pla s'ha volgut convocar a la ciutadania a una audiència pública, un espai de participació obert a tothom per a la presentació pública i debat entre l'Ajuntament i la ciutadania. L'audiència pública per a la presentació del Pla Especial de la Devesa tindrà lloc el dimarts 24 de maig de 2016, a la sala d'actes del Palau de Fires de Girona, a les 19.30 h.

Resultats del procés participatiu de l'any 2015

Recull dels resultats dels diversos canals de participació que ha tingut el procés: qüestionari bàsic, qüestionari de grups d’'ESO, blocs participatius web, enquesta, jornada de debat ciutadà i aportacions documentals.

Coneixeu les propostes

En aquest apartat trobareu informació sobre els tres àmbits bàsics d'actuació que proposa el document inicial del pla especial de la Devesa: apropar el riu Ter a la ciutat; garantir el futur dels plàtans de la Devesa; facilitar l'accés a peu al Parc. Podeu consultar tota la documentació de la proposta inicial a l'apartat Documentació.

Usuaris registrats: 495
Valoracions fetes: 2500
Qüestionaris completats: 2667

Jornada ciutadana de debat

El dissabte 28 de març de 2015 tingué lloc la Jornada ciutadana de debat al Centre Cultural La Mercè, amb una assistència de 31 persones.

El procés participatiu als barris

Per tal de donar a conèixer el procés a la ciutadania i les entitats, al llarg de febrer i març de 2015 es van portar a terme exposicions i sessions informatives als centres cívics de la ciutat.

El procés participatiu a les escoles

Activitat adreçada a alumnes de 5è i 6è de primària i ESO que tenia com a finalitat donar a conèixer les propostes del pla especial de la Devesa i recollir la seva opinió. Consistia en un itinerari guiat pel parc i una sessió de treball a l'aula.

Comissió de Participació

És l'òrgan de coordinació, direcció i valoració de propostes del procés metodològic participatiu. La comissió ha de vetllar per l'eficàcia del procés, és a dir, que sigui un procés entenedor, d'ampli abast, rigorós, transparent, útil i amb una clara justificació en la concreció de la proposta en la redacció del pla especial, en la fase d'aprovació inicial.

Comissió de Seguiment

Aquesta comissió, creada el 24 de febrer de 2015, té com a finalitat fer seguiment de les diverses accions que es duen a terme en el procés participatiu del pla i plantejar aquelles qüestions que es creguin adients per millorar el procés.

El procés participatiu de l'any 2008

L'any 2008 es va dur a terme un procés participatiu vinculat al Pla d'usos i gestió de la Devesa.

Ajuntament de Girona  |  Àrea d'Urbanisme i Activitats

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA