EDICIÓ 2018

Període d'inscripció:
Del 15 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018

Utilitzeu aquest formulari per inscriure el vostre grup al Concurs Intro. Tots els camps són obligatoris. Un cop enviat el formulari, envieu també per correu electrònic, a l'adreça concursintro@ajgirona.cat, un enllaç a Dropbox o altres sistemes d’enviament de dades en línia, amb el material següent i indicant el nom del grup:

NOTA IMPORTANT:
La capacitat d'aquesta bústia de correus és d'un màxim de 10 Mb per correu enviat. Aconsellem l'ús d'eines com el Dropbox, WeTransfer, Google Drive... per fer-nos arribar els documents i així evitar problemes en la recepció dels correus electrònics.

Moltes gràcies

Dades del representant del grupDades del grupEstic d'acord amb totes les condicions de participació al concurs, i declaro que totes les dades enviades corresponen a la realitat.

Per evitar que sistemes automàtics enviïn indiscriminadament aquest formulari, introduïu els caràcters de verificació tal com apareixen a la següent imatge:

lletra de, lletra zeta, lletra e, número zero, lletra jota, lletra be

Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer automatitzat "Inscripció a activitats municipals" de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquest concurs i la distribució d'activitats relacionades de l'Ajuntament de Girona. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon 972 419 402, per correu electrònic concursintro@ajgirona.cat o per correu postal al servei de Cultura (plaça del Vi, 1, 17004, Girona).