Ajuntament de Girona

Drogues: bolets al·lucinògens

Els bolets al·lucinògens són substàncies classificades dins les anomenades drogues naturals. No s'ha de confondre el fet de ser drogues naturals amb la idea que siguin més sanes o innòcues. No s'ha demostrat que generin dependència, però sí una alta tolerància. Si consumeixes bolets de manera permanent o durant un llarg període de temps, poden aparèixer estats d'angoixa, depressió, i fins i tot desencadenar algun trastorns psicòtic com l'esquizofrènia. Hi ha diferents tipus i varietats de bolets al·lucinògens, tot i que els més comuns són els Psilocybe semilanceata.

Coses que has de saber:

No tots els bolets tenen la mateixa concentració de principi actiu per la qual cosa els efectes poden variar.

Els bolets tenen efectes al·lucinògens i per tant el seu consum és incompatible amb la conducció.

El consum reiterat provoca un estat de cansament, disminució de la memòria, estat depressiu i agressivitat.

TORNAR
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat