Ajuntament de Girona

Notícies

L'adolescència: etapa de canvis

23/03/18  ¤   L’adolescència és un període vital en el que esdevenen molts canvis en la persona. Aquests canvis es donen a nivell físic, però també a nivell psicològic i social. Durant aquest període, l’individu va descobrint la persona que serà d’adult. Aquest període de temps és clau ja que, durant aquesta etapa es consolida la confiança que l’individu tindrà en ell mateix.

l’ADOLESCENT I LA FAMILIA

L’arribada de l’adolescència dels nostres fills sovint esdevé un repte per a la família. Els problemes que puguin sorgir durant aquesta etapa, poden fer trontollar l’estabilitat familiar. La família haurà d’adoptar noves formes de relació per tal de sortir enfortida després d’aquest període de canvis. Sovint apareixerà desacord entre l’adolescent i els seus pares o altres membres de la família i aquest fet pot qüestionar la funcionalitat de l’estructura i les dinàmiques familiars que fins ara havien resultat útils. Aquesta evidència demandarà la creació de noves formes de relació intrafamiliars, la modificació de les normes de convivència i l’adopció de nous acords entre pares i fills que ajudin a enfortir la cohesió familiar i els vincles afectius entre els diferents membres.

Els principals temes de desacord paterno-filial durant aquesta etapa són:
• El grau d’independència que demana l’adolescent i que els pares estan disposats a concedir.
• El grau de responsabilitat que el jove demostra i el que els pares demanen respecte a temes com: la col•laboració en les tasques de la llar, la participació en la vida familiar, el rendiment acadèmic, la sexualitat o el consum de tòxics.
• Les diferències respecte als valors morals.
• I les diferencies respecte als gustos en la forma de vestir o la tria dels amics

Normalment el jove demana un major grau de llibertat i autonomia i sovint, aquest fet genera conflictes familiars. No cal perdre de vista però, que, tot i que el jove vulgui ser independent, segueix necessitant l’afecte i el suport incondicional per part dels seus pares. Serà en la família en qui seguirà cercant refugi davant del desenganys o la frustració. En aquesta època l’adolescent segueix necessitant una guia i l’existència d’unes normes clares que cal complir tot i que, sovint, es reveli davant l’obligat compliment d’aquestes normes. Quan el jove mostra aquesta actitud rebel, cal cercar el consens entre els pares i el fill per tal d’evitar confrontacions innecessàries i sobretot, fomentar la negociació, el compromís per part d’ambdues parts, i el diàleg i la confiança que ens pugui tenir el nostre fill. Cal que els pares intentin abandonar l’ús d’imposicions i sempre que es pugui intentar arribar a pactes en els que el jove també es comprometi a complir la seva part.
A pesar de tot hem de seguir transmetent al nostre fill que:
• El seguim estimant
• Li donem suport incondicional (interessant-nos per les seves inquietuds però respectant la seva intimitat)
• El respectem i intentem entendre (fomentant el diàleg, mostrant respecte per les seves opinions, escoltant-lo amb interès i comunicant-nos amb respecte)
• Som coherents en relació amb els nostres arguments i la nostra actitud, ès a dir, predicar també amb l’exemple ja que pel nostre fill seguim essent un model al que, molt probablement, seguirà.
En aquest període vital, els pares han d’estar alerta si el seu fill presenta alteracions del son, de l’alimentació, si està massa pendent de la seva imatge o si presenta canvis sobtats de comportament o conductes que no presenta habitualment (tot i que els canvis en l’estat de l’ànim són força habituals en aquesta etapa vital, cal que estem alerta si són massa extrems o freqüents). En aquesta època som molt influenciables i podrien aparèixer conductes de risc.

El paper dels amics

En el període de l’adolescència, els amics adquireixen un paper molt significatiu. L’adolescent passa tot el temps possible amb el seu grup d’iguals en detriment del temps que dedica a la família.

Pel que fa a aquest aspecte, els pares han d’intentar estar al cas dels comportaments que tenen el seu fill i el seu grup d’amics, també han d’intentar estar informats de quines activitats fa el seu fill, on va i amb qui està.

Pel que fa als amics, els pares han d’estar preparats també per entendre que, durant aquest període, el seu fill necessitarà estar el màxim de temps possible amb el seu grup d’iguals perquè serà amb ells amb qui en part, anirà moldejant la seva manera de ser a la vida adulta i amb qui anirà consolidant la seva identitatTornar
© 2019 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat