Ajuntament de Girona

ESCOLA MUNICIPAL D'ART
Trobeu-nos a:

Twitter Facebook

ESCOLA MUNICIPAL D'HUMANITATS
Trobeu-nos a:

Twitter FacebookYouTube Issuu Flickr
Us trobeu a:   C. C. La Mercè  »  Informació  »  Serveis

Serveis

Cessió d'espais

El Centre Cultural La Mercè ofereix la possibilitat d'utilitzar els seus espais prèvia sol·licitud de cessió i segons les condicions establertes. Consulteu l'apartat d'espais per a més informació.

Cessió de material

El Centre Cultural La Mercè disposa de material que ofereix en mode de cessió d'ús. Podeu obtenir el formulari de sol·licitud a l'apartat de descàrregues.

  • 2 projectors de vídeo
  • 4 reproductors de DVD

Cessió de tallers a artistes

El Centre Cultural La Mercè cedeix tallers als artistes que necessitin un espai per dur a terme un projecte artístic. Consulteu l'apartat de tallers a l'abast per a més informació.

© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte