Ajuntament de Girona

ESCOLA MUNICIPAL D'ART
Trobeu-nos a:

Twitter Facebook

ESCOLA MUNICIPAL D'HUMANITATS
Trobeu-nos a:

Twitter FacebookYouTube Issuu Flickr
Us trobeu a:   C. C. La Mercè  »  Escola Municipal d'Humanitats  »  Info pràctica

Informació pràctica

Matrícules a través d'Internet a www.girona.cat/ccm. Un cop formalitzada la matrícula, el sistema genera un full de liquidació que l'usuari haurà d'imprimir i abonar a l'entitat bancària.

També es pot formalitzar la matrícula a les oficines del Centre Cultural la Mercè i per telèfon, al 972 223 305, de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 h. Durant el mes d'agost només estarà oberta la matriculació per Internet. Durant el període d'inscripció, si per una causa justificada es demana la devolució de l'import de la matrícula, la direcció de l'escola decidirà si és procedent o no retornar-lo.

Si els cursos no arriben al mínim de vuit alumnes se suspendran.

Matrícula reduïda

Suposa un 25% de descompte i en poden gaudir les famílies nombroses, les persones en situació d'atur (no familiars), les jubilades, les que disposen del carnet Qlturajove i els socis del GEiEG.

Amb el carnet de cultura (biblioteques de Girona i Salt) s'aplicarà un 10% de descompte.

Cal presentar una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància el primer dia de classe, en cas contrari es reclamarà a l'estudiant la diferència del preu pagat.

Els descomptes no són acumulables.

Certificats d'assistència

Les persones que s'hagin inscrit a una activitat de l'Escola i hagin assistit al 80% de les sessions tindran dret a un certificat d'assistència. Amb aquesta finalitat a cada sessió es posarà a disposició dels alumnes un full de control d'assistència que caldrà signar si es vol obtenir el certificat. El document es podrà recollir a la secretaria de la Mercè al cap de quinze dies de l'última sessió del cicle. Si alguna persona desitja rebre'l per correu electrònic, pot sol•licitar-ho a la secretaria del centre.

Enquestes

L'opinió dels usuaris és indispensable en la nostra proposta cultural. Per això, en finalitzar els cicles o cursos de l'Escola d'Humanitats enviem una enquesta de valoració a les persones inscrites que ens ajuda a continuar millorant el servei que els oferim.

© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte