Ajuntament de Girona

ESCOLA MUNICIPAL D'ART
Trobeu-nos a:

Twitter Facebook

ESCOLA MUNICIPAL D'HUMANITATS
Trobeu-nos a:

Twitter FacebookYouTube Issuu Flickr
Us trobeu a:   C. C. La Mercè  »  Escola Municipal d'Art  »  Matrícula

Informació pràctica

Matrícules a través d'Internet a www.girona.cat/ccm. Un cop formalitzada la matrícula, el sistema genera un full de liquidació que l'usuari haurà d'imprimir i abonar a l'entitat bancària.

També es pot formalitzar la matrícula a les oficines del Centre Cultural la Mercè i per telèfon, al 972 223 305, de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 h. Durant el mes d'agost només estarà oberta la matriculació per Internet. Durant el període d'inscripció, si per una causa justificada es demana la devolució de l'import de la matrícula, la direcció de l'escola decidirà si és procedent o no retornar-lo.

Si els cursos no arriben al mínim de vuit alumnes se suspendran.

Matrícula reduïda

Suposa un 25% de descompte i en poden gaudir les famílies nombroses, les persones en situació d'atur (no familiars), les jubilades, les que disposen del carnet Qlturajove i els socis del GEiEG.

Amb el carnet de cultura (biblioteques de Girona i Salt) s'aplicarà un 10% de descompte.

Cal presentar una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància el primer dia de classe, en cas contrari es reclamarà a l'estudiant la diferència del preu pagat.

Els descomptes no són acumulables.

Beques

El preu dels tallers per a infants i joves inclou un 30% de descompte. Criteri de suport a l'educació artística infantil.

S'estudiarà la concessió d'una beca d'estudi sempre que es presenti un informe previ i favorable dels Serveis Socials, tenint en compte les següents circumstàncies:

1. Només es concediran beques d'estudi un cop finalitzat el període de matriculació del curs, sempre que es disposi de places vacants.

2. S'estudiarà individualment la idoneïtat del curs en el qual es vol inscriure l'interessat

© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte