La Caseta de la Devesa La Caseta de la Devesa Ajuntament de Girona

Condicions de participació al Programa de Recursos Educatius

Per participar adequadament a les activitats proposades al Programa de Recursos Educatius de l'Ajuntament de Girona, el professorat que ho sol·licita es compromet a complir els aspectes següents:
 1. Sol·licitar o inscriure's a l'activitat de la forma en què s'especifica a cada una d'elles, respectant els terminis establerts i aportant totes les dades requerides.
 2. En cas que, per qualsevol motiu per part del centre, s'hagi d'anul·lar l'activitat, cal avisar a la Caseta de la Devesa (tel. 972 221 866) amb 24 hores d'antelació, podent fer-ho amb menys temps en casos excepcionals.
 3. La participació en qualsevol activitat d'aquest programa implica l'acceptació de la difusió pública de reportatges genèrics o imatges col·lectives captades en el moment de l'activitat. Si, per qualsevol motiu, el centre considera que no és procedent, caldrà que ho comuniqui prèviament a la Caseta de la Devesa.
 4. Incloure les activitats del programa en el pla anual de centre i, per tant, dur-les a aprovació del Consell Escolar de Centre.
 5. Dos professors (o acompanyants) per grup, com a mínim, estaran presents i es responsabilitzaran de l'actitud dels alumnes durant l'activitat.
 6. Garantir la preparació prèvia i l'aprofitament posterior de l'activitat.
 7. Procurar que el professorat que acompanyarà l'alumnat sigui el mateix que hagi preparat l'activitat a classe i que l'hagi sol·licitat.
 8. Es demana una puntualitat màxima a l'hora d'iniciar l'activitat, ja que no es podrà allargar.
 9. Contestar i retornar l'enquesta d'avaluació que els arribarà al centre per correu electrònic des de la Caseta de la Devesa el dia posterior a la realització de l'activitat.
 10. En el cas de les activitats del programa INDIKA, subvencionades per la Diputació de Girona, complir amb els requisits sol·licitats.
 11. Els desplaçaments fins al lloc de realització de les activitats van a càrrec dels centres, excepte en aquelles activitats on s'especifiqui el contrari.

Condicions de participació al Programa de Recursos Educatius