Us trobeu a:   Notícies

Notícies

dijous 21 de desembre de 2017

Oferta laboral

Personal de recepció al Museu d'Història dels Jueus

Al BOP número 241 del 20 de desembre de 2017 s'ha publicat l'anunci d’aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació d’un/a auxiliar administratiu/va per a prestar serveis al Patronat Call de Girona, a la recepció del Museu d’Història dels Jueus, en règim de laboral temporal i jornada reduïda. La contractació s’estableix amb caràcter temporal, per substitució d’una baixa de maternitat.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Patronat Call de Girona i s’han d’adreçar a la direcció de l’organisme autònom. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació de sol•licituds: 9 de gener de 2018


Enllaç al BOP

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2018 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat