Us trobeu a:   El Museu  >  Exposició permanent

El cicle de la vida

La vida dels jueus i les jueves està marcada per episodis que responen a l'acompliment dels manaments divins i preceptes legals. Varis testimonis documentals i gràfics n'il·lustren alguns d'aquests episodis: el matrimoni, els rituals de purificació o la lectura del Rotlle d'Ester a la sinagoga.

Peces destacades

Meguilat Ester

Tinta sobre pergamí, s. XIX, Marroc (col·lecció d'Uriel Macías). El Rotlle conté la història d'Ester, l'heroïna jueva que va salvar el seu poble de l'extermini a mans del malvat Amman, conseller del rei Assuer de Pèrsia. Ester, que era la favorita del rei, va intercedir per la seva gent davant del monarca. La seva gesta heroica es commemora cada any a la Festa de Purim, a l'inici de la primavera.

 

Quetubà

Tinta sobre pergamí, 1377, Castelló d'Empúries (dipòsit de l'Arxiu Històric de Girona). En formalitzar-se un compromís matrimonial, s'establia un contracte que regulava els drets de la núvia en el tema de la dot i la vida familiar. Aquesta quetubà correspon a la unió matrimonial entre David, fill de Messul·lam de Gallac, i una jove dita Astruga, filla d'Abraham ben Jucef, tots dos de Castelló d'Empúries.

 
Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2018 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat