Butlletí
 
NÚMERO 6  Carrer de la Força, 8 - 17004 GIRONA - Tel.: 972 216 761 Fax: 972 216 761 TARDOR 2005
 
TAULA DE CONTINGUTS
Editorial
Presentació - Sr. Ignasi Thió
Recull
Estiu 2005
Novetats
Novetats a les sales del Museu d'Història dels Jueus
Interculturalitat a l'Institut Nahmànides
Properes exposicions temporals
Cultura i Patrimoni
Tres cultures, tres societats, tres maneres d'entendre Déu, per Dolors Bramon
Biblioteca
Publicació de Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad
Noves publicacions del Patronat
Miscel·lània
Trobades científiques
Premis
Exposicions
Arxiu de Butlletins
• Consultar altres butlletins
  EDITORIAL
   
Presentació - Sr. Ignasi Thió
 
Fa poc temps, el subdelegat del govern, Sr. Francesc Francisco, ens informava que a les comarques gironines, a final d'any, el 15% de la població serà gent nascuda a d'altres països del món. La ciutat de Girona superarà aquesta proporció.
La realitat multicultural d'aquesta societat s'ha fet més complexa, el mateix fenomen migratori és més present en els discursos polítics, en les universitats i en els mitjans de comunicació i també al carrer, però cal avançar cap a la construcció d'una societat intercultural real, més justa i amb igualtat d'oportunitats.
Girona sempre ha estat un lloc de pas i d'influències d'altres cultures, la nostra ciutat guarda un patrimoni ben important d'aquestes cultures. Tenim els Banys Àrabs, magnífica obra d'enginyeria romànica però amb una influència clara de la cultura àrab, i el call jueu, un dels més extensos i ben conservats d'Europa; el call o barri jueu integra en el Centre Bonastruc ça Porta i el seu entorn, el principal interès arquitectònic i urbanístic.
El mestissatge i el diàleg intercultural enriqueixen, i els hem de saber potenciar. Crec que a Girona ja fa temps que treballem en aquesta línia, la Fundació Sergi fa 15 anys que organitza les setmanes interculturals; el Festival de Músiques Religioses del Món, i les Trobades Fes - Girona volen ser també un espai de convivència i coneixement de les altres cultures.
Treballar per la interculturalitat vol dir treballar perquè totes les cultures que configuren la nostra societat hi siguin igualment representades, sense marginació ni exclusió, sense establir nivells més alts o més baixos, sinó en la seva justa mesura i amb respecte per la diferència i per la divergència. Un exemple és la recuperació del llegat jueu com una part més del nostre passat i de la nostra història, que ens permetrà completar amb precisió l'apassionant trencaclosques que és, en definitiva, la nostra realitat actual.
Hem de saber aprofitar els avantatges que té aquesta convivència, hem d'aprendre dels nostres fills la gran experiència que estan tenint a les escoles, cada vegada amb més diversitat. En definitiva, cal fer un esforç de convivència i veure que tots ens enriquirem de compartir amb els nostres fills la magnífica experiència que és conèixer gent d'altres llocs i d'altres cultures.
Només el coneixement de la diversitat cultural que ens envolta, i que és una realitat en la nostra societat, ens pot apropar a l'entesa, a la tolerància, al respecte i a l'enriquiment mutu.

Ignasi Thió
Regidor delegat de Difusió Cultural
Ajuntament de Girona