Butlletí
 
NÚMERO 1  Carrer de la Força, 8 - 17004 GIRONA - Tel.: 972 216 761 Fax: 972 216 761 PRIMAVERA 2003
 
TAULA DE CONTINGUTS
Editorial
Presentació - Sra. Anna Pagans
Recull
Què és el recull?
Cursos de l'Institut d'Estudis Nahmànides
Presentacions de llibres, tardor-hivern 2002
Exposicions temporals durant l'hivern 2002-2003
Novetats
Exposició de flors 2003
Jornada Europea de la Cultura Jueva
Cultura i Patrimoni
Uns mots sobre el patrimoni jueu gironí
Lapidària hebrea gironina al Museu d'Història dels Jueus (1)
Lapidària hebrea gironina al Museu d'Història dels Jueus (2)
Arxiu de Butlletins
• Consultar altres butlletins
  EDITORIAL
   
Presentació - Sra. Anna Pagans
 
Tinc el plaer de presentar el nou butlletí del Patronat Municipal Call de Girona, que neix amb la voluntat de ser una eina més de difusió d'un sector de la ciutat, el CALL, que acull en el seu si el respecte per les velles pedres i l'aposta decidida de revitalització d'una antiga història comuna cada cop menys oblidada.
 
Amb la recuperació de l'entorn físic en una primera etapa, que s'allarga des de l'any 1985 i que ha permès l'obertura del Centre Bonastruc ça Porta i de les primeres sales del Museu d'Història dels Jueus l'any 2002 i la recuperació de carrers i places al seu redós, fins a la revitalització intel·lectual del Call amb l'obertura l'any 1997 de l'Institut d'Estudis Nahmànides, el Centre ha experimentat un llarg i complet procés de transformació, ple d'esdeveniments i activitats que han ajudat a integrar la ciutat en circuits culturals i turístics nacionals i internacionals.
 
El patrimoni jueu gironí, és avui, sens dubte, un pas obligat per visitants, turistes, estudiosos i científics i aquest butlletí vol contribuir a incrementar l'intercanvi, no només dels coneixements, sinó també dels sentiments reclosos entre els nostres murs durant més de 500 anys.
 
Anna Pagans Gruartmoner
 Alcaldessa de Girona
 Presidenta del Patronat Municipal Call de Girona