Butlletí del Call de Girona - Número 13   «Llum i estrelles al Call»
Febrer de 2010

Biblioteca

'L'astronomia de Jacob ben David Bonjorn' (assaig)

De Josep Chabàs i Bergon. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1992.

L'astronomia de Jacob ben David Bonjorn (clicar per ampliar)

Estudi analític i acurat, amb l'edició dels originals català i llatí, de l'obra de Jacob ben David Bonjorn, reconegut astrònom que va treballar a la cort de Pere el Cerimoniós. Va néixer a Girona, cap al 1330, fill d'una dama de la bona societat jueva gironina, N'Ester Caravita. El seu pare fou un gran erudit, també astrònom reial: David Bonjorn de Barri, jueu de Perpinyà. Amb l'obra Cànons i taules astronòmiques, un càlcul dels eclipsis de Lluna i de Sol per al període 1361-1391, Jacob ben David Bonjorn féu aportacions clau a l'astronomia del seu temps. Actualment, és un element important per aprofundir en l'estudi de la ciència de la seva època.