Ajuntament de Girona

El Consell de les Arts i de la Cultura

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Girona va crear l'any 2000 el Comitè Impulsor del Consell de les Arts i la Cultura (CICAC). Aquest òrgan consultiu va estar format per 13 persones de diversa edat, gènere i especialització, totes vinculades d'una o altra forma a la cultura i les arts a la nostra ciutat, però cap d'elles vinculada als organismes públics que les gestionen.

Els membres que varen formar part d'aquest Comitè Impulsor en les seves diverses fases van ser: Josep Admetlla, Josep Ignasi Avilés, Jordi Camps, Eudald Camps, Anna Capella, Cristina Cervià, Dolors Condom, Josep M. Fuses, Bep Marquès, Sadurní Martí, Montserrat Mas, Imma Merino, Magdala Perpinyà, Ricard Planas, Josep M. Planas, Anna Carina Ribas i Francesc Ten. Van exercir de secretàries tècniques: Sílvia Vidal, Patrícia Maseda i Laura Merino.

El Comitè Impulsor es va ocupar de fer una anàlisi per sectors de la situació cultural i artística de la ciutat de Girona a través de plenaris anuals oberts a tota la ciutadania. Aquestes jornades van comptar amb la participació d'una àmplia representació dels sectors analitzats que s'agrupaven en les següents categories: música, arts visuals, arts escèniques, audiovisuals, lletres i patrimoni.

Les conclusions d'aquest plenaris s'han publicat a través del web i en fulletons per tal de fer-ne accessibles les informacions, resultats, conclusions i recomanacions, als agents culturals, polítics i particulars que poden tenir interès i possibilitats de treballar per millorar la situació de la cultura a la ciutat de Girona.

A banda d'això, des de l'any 2005 el CICAC ha estat també el responsable d'avaluar i valorar de forma vinculant els projectes presentats a la convocatòria de beques i subvencions de l'Ajuntament de Girona.

Després d'aquests anys de funcionament, al juliol de 2008 el CiCAC va passar a constituir-se en Consell de les Arts i de la Cultura (CACGI) la qual cosa ha suposat guanyar en autonomia i en definició d'objectius. El CACGi està format per 12 nous membres i les seves tasques parteixen de la base i el bagatge llegat pel CiCAC. Això, però, no és impediment perquè periòdicament es continuïn convocant plenaris oberts al públic interessat i perquè els membres del CACGi continuïn fent-se càrrec de la valoració de les propostes presentades a la convocatòria de beques i subvencions en matèria de creació artística de l'Ajuntament.

Conclusions del debat
del Consell de les Arts
i de la Cultura

Música - Arts visuals - Arts escèniques (2005)

Audiovisuals - Lletres - Patrimoni (2008)

© 2016 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat