Saltar la navegacióMapa del webContactar amb el TMG, Transports Municipals de Girona per correu electrònicInformació sobre accessibilitat
Ajuntament de Girona
TMG, Transports Municipals de Girona
Foto
Us trobeu a:  Inici  >  Empresa

Perfil del contractant

Presentació TMG

Transports Municipals del Gironès, S.A. és una societat mercantil i empresa pública municipal, la qual s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat f) de l'article 3.1 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP).

En aquest sentit, Transports Municipals del Gironès, S.A. se situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de (i) ser poder adjudicador (ii) no administració pública, d'acord amb allò establert a l'article 3.3 LCSP.

Per una banda, Transports Municipals del Gironès, S.A. compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creat per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. LCSP financin la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

Per altra banda, Transports Municipals del Gironès, S.A. no es pot considerar administració pública en els termes definits de l'article 3.3. LCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a contractació harmonitzada, Transports Municipals del Gironès, S.A. se subjectarà a allò establert a la Llei per al Sector Públic no Administració Pública i en concret a l'article 174 LCSP, mentre que en l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, Transports Municipals del Gironès, S.A. d'acord amb l'article 175 LCSP, se subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d'Administració de la Societat en data 30 de juny de 2014, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i de igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa Llei.

Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada, Transports Municipals del Gironès, S.A. celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò establert en l'article 20 LCSP.

L'ordre jurisdiccional competent per conèixer dels actes preparatoris fins a l'adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada serà la jurisdicció contenciosa-administrativa, mentre que la jurisdicció ordinària serà la competent per conèixer de tot el procediment d'adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada, així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats.


Tornar

 

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Contacte