Saltar la navegacióMapa del webContactar amb el TMG, Transports Municipals de Girona per correu electrònicInformació sobre accessibilitat
Ajuntament de Girona
TMG, Transports Municipals de Girona
Foto
Us trobeu a:  Inici  >  Empresa

Perfil del contractant

Licitacions

Acord Marc per la selecció de subministradors de gasoil per Transports Municipals del Gironès S.A.

Resum de l'anunci de l'Acord Marc
Publicació al DOUE
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Condicions Tècniques  

Adjudicacions provisionals

Actualment no hi ha cap adjudicació provisional.

Adjudicacions definitives

Adjudicació de la contractació de les assegurances per la flota d'autobusos de TMG

El 17 de desembre de 2014 s'ha adjudicat el concurs per la contractació de les assegurances dels autobusos de Transports Municipals del Gironès, SA., a l’empresa “Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.” amb CIF A-28007748 per un import de noranta-nou mil dos-cents  euros anuals (99.200,00 euros), sense IVA, i per un màxim de 3 anys.

Concurs per la contractació del subministrament de 4 autobusos urbans per TMG

El 8 d'agost de 2014 s'ha adjudicat la compra de 2 autobusos de gas natural i 2 midibusos a l'empresa IVECO ESPAÑA SL.

El valor de la compra és de 1.001.880 euros IVA inclòs.

Regulació


 

© 2016 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Perfil del contractant