Carnet de biblioteques

Per fer-vos el carnet només cal que vingueu a qualsevol de les biblioteques i ompliu el formulari de sol·licitud. També cal presentar el DNI el NIE o el Passaport. Els menors de 16 anys han de venir acompanyats d'una persona adulta. El carnet és gratuït i us permet d'utilitzar tots els serveis de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Si voleu obtenir la targeta de Girona Gultura la podeu demanar a www.girona.cat/cultura. Aquesta targeta té un cost únic de 2 euros i dóna dret a molts avantatges i descomptes. Si la sol·liciteu pot utilitzar-se també com a carnet de biblioteques.

Els duplicats de carnet de biblioteca tenen un cost d'1 € i la targeta Girona Cultura val 2 €.

Carnet per a entitats

El responsable de l'entitat pot sol·licitar un carnet de préstec. Ho ha de fer per escrit i ha de facilitar tant les seves dades com les de l'entitat. Per recollir-lo caldrà venir personalment i presentar el DNI, NIF o document identificatiu. A l'hora de fer el préstec caldrà informar de la finalitat del préstec i en cap cas es podrà fer en benefici personal.

El responsabe últim del préstec i de la devolució és qui consta com responsable de l'entitat al carnet. És, doncs, obligació de la persona comunicar a la biblioteca quan deixa de ser-ho i el carnet restarà bloquejat mentre no es disposi de totes les dades actualitzades de l'entitat i de la persona que la representa.

Pel que fa a les escoles, el carnet d'entitat es pot fer per cicles formatius, i en serà responsable el coordinador del cicle.

Targeta Girona Cultura

Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura