Ajuntament de Girona
Presentació Introducció Autors/ores Escultures Itineraris
Art al carrer

Façana de la catedral


Descripció


Façana d'època barroca del segle xviii concebuda com a retaule monumental de pedra que, tot i seguir una ordenació neoclàssica, transmet l'esperit del barroc gràcies al joc de llum i ombres que provoquen els entrants i sortints de les escultures.

La façana, organitzada a partir de tres cossos culminats per una rosassa decorada amb flors i fruites, no aconseguí la seva unitat estilística fins el segle xviii, moment en què el projecte arquitectònic de Pere Costa Cases es portà a terme l'any 1730. D'aquesta època en són les escultures dedicades a les tres virtuts teologals que flanquegen la rosassa: La fe(sota), L'esperança (esquerre) i La caritat (dreta); obres esculpides personalment per Pere Costa l'any 1730, i que alhora responen a les imatges més antigues de la façana. .

A mesura que observem els tres trams de la façana veurem que les columnes que acompanyen les fornícules són gradualment més curtes; és una manera de marcar el ritme i l'equilibri de la façana i així evitar una excessiva verticalitat. .

Tot i la intervenció escultòrica i arquitectònica de Pere Costa a la façana, les fornícules varen romandre buides des de la seva execució, entre els anys 1686 i 1700, i fins ben entrant el segle xx. Les escultures actuals s'hi col·locaren els anys 1960, 1961 i 1962, tot responent a les intencions previstes per Pere Costa. Són obres executades per artistes contemporanis. Josep M. Bohigas és autor de Sant Pere (esquerre) i Sant Pau (dreta), beneïdes el 18 de març de 1962 i situades a cada costat de la porta. Jaume Busquets féu la Mare de Déu, posada sobre la porta el 15 d'agost de 1962. Antoni Casamor és autor de Sant Jaume (dreta) i Sant Josep (esquerre) ubicats en el segon tram el dia 1 de maig de 1961, durant la festivitat de Sant Josep obrer. I per últim, Domènec Fita, autor de Sant Joan (dreta) i Sant Narcís (esquerre) situats a les fornícules superiors el dia 26 d'octubre de 1960.

Les escultures dedicades als sants foren esculpides al taller Miret Llopart de Barcelona i l'escultura de la Mare de Déu per Bernard de Barcelona a partir d'un esbós fet per Busquets.

La decisió sobre quins sants havien d'ocupar el buit de les fornícules va dependre de les entitats que en varen sufragar el cost.

Més informació:
http://www.lacatedraldegirona.com

Plànol interactiu

« TORNAR

 

© 2019 Ajuntament de Girona  |  contacte  |  bibliografia  |  annex  |  crèdits